1398/11/08
18:29 ب.ظ
واگذاری امور نظافت وپاکیزه سازی منطقه یک
تهران 1398/11/8 مهلت دار
17:34 ب.ظ
اجرای عملیات خدمات شهری
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
12:08 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری تنظیف جمع اوری و حمل
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
10:18 ق.ظ
جمع اوری حمل و دفن زباله های شهری ایذه واحدهای مسکونی
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
09:35 ق.ظ
جمع اوری و حمل و دفن زباله های شهری شیفت شب شهر
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
واگذاری امور خدمات شهری تنظیف جمع اوری و
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
08:58 ق.ظ
جمع اوری زباله های
خراسان جنوبي 1398/11/8 اعلام نشده
1398/11/07
15:06 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری در سال 1399 انجام امور رفت و روب
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
14:53 ب.ظ
13:22 ب.ظ
رفت و روب و جمع اوری زباله
قزوين 1398/11/7 مهلت دار
12:20 ب.ظ
انجام امور خدمات شهری شامل رفت و روب سطح شهر جمع اوری
آذربايجان شرقي 1398/11/7 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
واگذاری کلیه امور خدماتی
لرستان 1398/11/7 مهلت دار
08:38 ق.ظ
جمع اوری زباله های روستایی
همدان 1398/11/7 اعلام نشده
1398/11/06
18:30 ب.ظ
پروژه رفت و روب معابر حریم شهر پردیس
تهران 1398/11/6 اعلام نشده
17:35 ب.ظ
اجرای عملیات دفع پسماندهای عادی و پزشکی
قم 1398/11/6 مهلت دار
14:52 ب.ظ
08:45 ق.ظ
تفکیک پسماند خشک
تهران 1398/11/6 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
عملیات نکوسازی و رفت و روب معابر و نگهداری و
اصفهان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/05
19:23 ب.ظ
پروژه خدمات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/5 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
نظافت و رفت روب و جمع اوری زباله
مركزي 1398/11/5 مهلت دار
14:19 ب.ظ
واگذاری عملیات خدمات شهری
کرمانشاه 1398/11/5 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری نظافت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/5 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/11/5 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
راهبری رفت روب و نظافت شهری شهر جدید
خراسان رضوي 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/03
18:56 ب.ظ
17:18 ب.ظ
فراخوان پسماند تفکیک زباله از مبدا
گلستان 1398/11/3 اعلام نشده
17:09 ب.ظ
جمع اوری و حمل پسماند
خوزستان 1398/11/3 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
خدمات شهری نظافت و پاکسازی منظر شهری و برداشت
گيلان 1398/11/3 مهلت دار
08:11 ق.ظ
عملیات خدمات شهری و فضای سبز شهر
فارس 1398/11/3 مهلت دار
08:08 ق.ظ
انجام عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری
خوزستان 1398/11/3 اعلام نشده
1398/11/01
22:04 ب.ظ
18:59 ب.ظ
15:18 ب.ظ
تجهیزات دستگاه های خود دریافت پسماند
تهران 1398/11/1 اعلام نشده
1398/10/30
19:23 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری در سطح ناحیه 3 منطقه 3 شهر
سيستان و بلوچستان 1398/10/30 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 3
سيستان و بلوچستان 1398/10/30 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارکهای
کرمانشاه 1398/10/30 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
09:35 ق.ظ
پروژه رفت و روب معابر سطح
تهران 1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/28
22:31 ب.ظ
واگذاری امور خدمات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته