1398/06/04
08:04 ق.ظ
07:57 ق.ظ
اجرای عملیات جمع اوری زباله رفت و روب لایروبی
خراسان رضوي 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
19:40 ب.ظ
زیباسازی محیط شهری
يزد 1398/6/3 مهلت دار
19:06 ب.ظ
12:43 ب.ظ
عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
11:57 ق.ظ
10:58 ق.ظ
پروژه دفن زباله شهری
گيلان 1398/6/3 مهلت دار
07:45 ق.ظ
واگذاری خدمات شهری با اجاره ماشین الات
تهران 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
13:20 ب.ظ
امور خدمات شهری شهر
همدان 1398/6/2 مهلت دار
12:47 ب.ظ
09:44 ق.ظ
واگذذری خدمات شهری
چهارمحال بختياري 1398/6/2 مهلت دار
08:10 ق.ظ
جمع اوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای
گلستان 1398/6/2 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
کلیه امور خدمات شهری شهر
همدان 1398/6/2 مهلت دار
07:57 ق.ظ
07:42 ق.ظ
رفت وروب و جمع اوری وحمل زباله های سطح شهر
خراسان رضوي 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
09:53 ق.ظ
انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/5/31 اعلام نشده
07:35 ق.ظ
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر
خوزستان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
13:21 ب.ظ
10:05 ق.ظ
برون سپاری جمع اوری تفکیک حمل و نقل بهداشتی  لایروبی
البرز 1398/5/30 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
09:11 ق.ظ
بخش خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
فارس 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/27
13:38 ب.ظ
11:43 ق.ظ
10:33 ق.ظ
عملیات رفت و روب خدمات شهری به
مازندران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
13:59 ب.ظ
اجرای نظافت و پاکسازی معابر شهری منطقه
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
انجام امور خدماتی و جمع اوری پسماندهای
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای رفع سد معابر شهری منطقه 2
گلستان 1398/5/26 مهلت دار
09:52 ق.ظ
انجام امور خدمات شهری
چهارمحال بختياري 1398/5/26 مهلت دار
09:04 ق.ظ
08:57 ق.ظ
واگذاری امور فنی مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/25
18:42 ب.ظ
عملیات خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز
چهارمحال بختياري 1398/5/25 مهلت دار
1398/05/24
11:35 ق.ظ
زیرسازی اسفالت معابر سطح شهر
مازندران 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:36 ب.ظ
عملیات خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر
چهارمحال بختياري 1398/5/23 مهلت دار
12:16 ب.ظ
انجام امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز
فارس 1398/5/23 مهلت دار
10:24 ق.ظ
واگذاری اجرای پروژه جمع اوری حمل و تخلیه پسماندهای شهر
اصفهان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
14:23 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران مضرشهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
رفت و روب و همچینن  جمع اوری انتقال و تخلیه پسماند منازل
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
واگذاری امورات خدمات شهری
کردستان 1398/5/22 اعلام نشده