1398/11/08
17:49 ب.ظ
امور مربوط به بهره برداری از تاسیسات ایستگاه
کردستان 1398/11/8 اعلام نشده
17:33 ب.ظ
انجام خدمات ابداران شهر
کردستان 1398/11/8 اعلام نشده
1398/10/04
08:53 ق.ظ
بهره برداری از پست های فوق توزیع برق منطقه ای
خراسان رضوي 1398/10/4 تاریخ گذشته
1397/08/01
08:13 ق.ظ
1397/07/26
08:47 ق.ظ
انجام خدمات کارگاهی جهت پشتیبانی واحدهای عملیاتی پالایشگاه
خراسان رضوي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/21
09:09 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سرویس های تعمیراتی
خوزستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/06/27
10:49 ق.ظ
پیمان خدمات فنی
هرمزگان 1397/6/27 اعلام نشده
1397/06/21
1397/06/20
15:52 ب.ظ
ابرسانی سیار بویسله تانکر
لرستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
نگهداری تاسیسات استخر سه گانه
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:16 ب.ظ
خدمات بازگشایی هواکش تعداد 25 منهول مسدود شده
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/15
09:08 ق.ظ
واگذاری تعمیرات نگهداری و راهبری
تهران 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:24 ب.ظ
اجرای عملیات نگهداری تاسیسات ساختمان های ستادی
تهران 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/06
14:28 ب.ظ
راهبری سیستم تاسیسات حرارتی و برودتی
تهران 1397/6/6 اعلام نشده
1397/06/04
09:13 ق.ظ
1397/06/01
09:06 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
1397/05/29
09:35 ق.ظ
واگذاری واحد فعالیت تاسیسات بیمارستان
فارس 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:55 ب.ظ
بکارگیری نیرو جهت انجام امور نگهداری وتعمیر تاسیساتی
همدان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/25
1397/05/17
14:41 ب.ظ
تعمیر و نگهدای از تاسیسات پارک ها
همدان 1397/5/17 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
امور اپراتوری و تعمیر و نگهداری ادارات تامین انرژی و
آذربايجان شرقي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/13
12:57 ب.ظ
انتخاب پیمانکار سرویس و نگهداری تاسیسات مجموعه
تهران 1397/5/13 اعلام نشده
1397/05/10
12:18 ب.ظ
خدمات سرویس تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان
فارس 1397/5/10 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات
خوزستان 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/09
13:23 ب.ظ
انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات
خوزستان 1397/5/9 اعلام نشده
1397/05/08
09:50 ق.ظ
1397/05/07
14:32 ب.ظ
12:38 ب.ظ
واگذاری امور نگهداری تاسیسات
قزوين 1397/5/7 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
واگذاری امور نگهداری تاسیسات
قزوين 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:00 ب.ظ
واگذاری تاسیسات ساختمان
تهران 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/04
10:38 ق.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات مرکز اموزشی درمانی خلیلی
فارس 1397/5/4 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
08:58 ق.ظ
واگذاری خودروی سواری - ایاب و ذهاب
تهران 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/05/02
16:42 ب.ظ
امور مدیریتی و راهبردی تاسیسات بیمارستان
خراسان شمالي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/28
13:28 ب.ظ
واگذاری نگهداری و راهبری
خراسان رضوي 1397/4/28 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
تعمیر سرویس نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
آذربايجان غربي 1397/4/28 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی اداره
آذربايجان غربي 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/27
22:00 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به تلمبه خانه ها-تعمیرات استخر و
خوزستان 1397/4/27 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
واگذاری امور تعمیر نگهداری و
تهران 1397/4/27 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات
خوزستان 1397/4/27 اعلام نشده
00:21 ق.ظ
واگذاری نگهداری کارگاه های مستقر در سطح
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:17 ب.ظ
مدیریت پیمان کارکنان مجتمع ورزشی ابیاران
همدان 1397/4/26 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
1397/04/23
16:35 ب.ظ
تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات و محوطه
مركزي 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:42 ب.ظ
واگذاری مدیریتی کلیه امور مربوط به تاسیسات
خراسان شمالي 1397/4/11 تاریخ گذشته