1398/03/02
12:21 ب.ظ
چاپ وکپی فرمها و دفاتر اداره
مركزي 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:40 ب.ظ
کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/3/1 مهلت دار
08:45 ق.ظ
1398/02/31
19:18 ب.ظ
خرید خدمت کپی در اداره بهزیستی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 مهلت دار
19:17 ب.ظ
ارائه خدمات تایپ و کپی
آذربايجان شرقي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:28 ب.ظ
واگذاری چاپ و تکثیر دانشکده
لرستان 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
14:05 ب.ظ
خدمات تکثیر و فتوکپی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
انجام خدمات تکثیر و فتوکپی واحدهای تابعه
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر ستاد مرکزی دانشگاه
کرمان 1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/28
14:53 ب.ظ
تهیه و چاپ و تکثیر
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
کپی فرمهای اداری قطع A4
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:40 ب.ظ
خرید خدمت کپی در اداره
آذربايجان شرقي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:37 ب.ظ
خرید خدمات کپی
آذربايجان شرقي 1398/2/25 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید خدمات چاپ و تکثیر
چهارمحال بختياري 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
تهیه چاپ و تکثیر روزانه مرکز
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
10:45 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به تایپ و تکثیر مرکز
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:24 ب.ظ
ارائه خدمات تایپ و کپی مدارک و اوراق اداری
آذربايجان شرقي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
18:32 ب.ظ
خدمات کپی در
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
واگذاری چاپ و تکثیر دانشکده پیراپزشکی
لرستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:38 ب.ظ
چاپ و تکثیر اتاقک 2*3 جهت خدمات کپی
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
13:59 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر حوزه معاونت تحقیقات و فناوری
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:57 ب.ظ
تکثیر 200 جلد رنگی + 300 عدد سی دی و رایت و 300 عدد لیبل سی دی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
اجاره اتاق زیر پله به متراژ4 متر جهت چاپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:28 ب.ظ
خدمات چاپ
گيلان 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
اجاره اتاقک جهت انجام امور چاپ و تکثیر
چهارمحال بختياري 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:53 ب.ظ
کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/2/12 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
ارائه خدمات تکثیر در اداره کل راه و شهرسازی در دو ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:19 ب.ظ
کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/2/11 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
انجام خدمات کپی و تکثیر در محل کمیته
آذربايجان شرقي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:51 ب.ظ
اجرت چاپ
اجرت چاپ... خدمات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/9 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
انجام تکثیر و خدمات مورد نیاز
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
انجام خدمات چاپ و تکثیر
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
10:39 ق.ظ
خدمات بخش خصوصی فتوکپی
کردستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:23 ب.ظ
واگذاری کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1398/2/4 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خدمات تکثیر ناحیه شامل هزینه هر برگ کپی
آذربايجان شرقي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
12:59 ب.ظ
خدمات بخش خصوصی فتوکپی
کردستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:21 ب.ظ
چاپ فرم های بیمارستانی
لرستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
انجام خدمات تکثیر ناحیه 4 تبریز
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خدمات کپی در اداره
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:29 ب.ظ
خدمات کپی و تکثیر منطقه 1
آذربايجان شرقي 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:25 ب.ظ
چاپ و تکثیر بیمارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
شرایط واگذاری تایپ و تکثیر شبکه بهداشت
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خدمات کپی و تکثیر منطقه 1
آذربايجان شرقي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
08:40 ق.ظ
1398/01/26
19:43 ب.ظ
اجرت کپی فرم A4یک رو
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
14:29 ب.ظ
چاپ افست اوراق اداری بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:15 ب.ظ
چاپ یا کپی فرمهای اماده مورد نیاز
هرمزگان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
چاپ و تکثیر اداره کل
مركزي 1398/1/25 تاریخ گذشته