1398/09/24
18:55 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر و اجاره محل کپی
آذربايجان شرقي 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
12:41 ب.ظ
انجام مربوط به خدمات کپی اوراق
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
چاپ و تکثیر
همدان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
12:28 ب.ظ
چاپ و تکثیر
همدان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
19:24 ب.ظ
امورات چاپ تکثیر تایپ
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
انجام چاپ و تکثیر دانشکده
چهارمحال بختياري 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
انجام خدمات کپی و تکثیر جزوات اموزشی
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:37 ب.ظ
قرارداد واگذاری امور تکثیر بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر اجاره محل کپی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
انجام امور چاپی مرکز بهداشت
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
11:51 ق.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر ساختمانهای ستادی
لرستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
دستگاه کپی + 1 نیرو اپراتور
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:21 ب.ظ
مرکز چاپ برای چاپ فرم های بیمارستانی
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
چاپ و تکثیر شبکه بهداشت درمان شهر
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اجاره دستگاه تکثیر جهت برگزاری امتحانات
قم 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:42 ب.ظ
1 سال خدمات چاپ و تکثیر 48000 برگ
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
قرارداد واگذاری امور تکثیر بیمارستان جهت یکسال
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
کلیه امور مربوط به تولید و انتشار نشریه
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
18:38 ب.ظ
واگذاری امور تایپ و تکثیر بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:47 ق.ظ
اجاره دستگاه تکثیر براز 1 روز کامل
قم 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
فتوکپی و چاپ و تکثیر 1 رو و دو رو
زنجان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
امور تکثیر بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:55 ب.ظ
خدمات چاپ و پرینت
قم 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
خدمات چاپ و تکثیر دو دستگاه کپی و 2 نفر متصدی
کرمانشاه 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:47 ب.ظ
واگذاری مکان انتشارات بیمارستان
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:51 ب.ظ
واگذاری امور تکثیر  بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
امور تایپ پاراکلینیکی و چاپ و تکثیر مراجعین و مرکز کاشانی
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
18:57 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:37 ب.ظ
امور چاپ و تکثیر دانشکده
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
واگذاری کپی و تکثیر اداره کمیته
آذربايجان شرقي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:28 ب.ظ
امور چاپ و تکثیر دانسکده
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
1 سال خدمات چاپ و تکثیر
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:14 ب.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:36 ق.ظ
قراردا خدمات چاپ و تکثیر موردنیاز
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:56 ب.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر معاونت بهداشت دانشگاه
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
واحد چاپ و تکثیر معاونت
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
فتوکپی تک رو و دورو و پرینت نامهa3,a4 ,a5 و رنگی
زنجان 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
قرارداد چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:54 ب.ظ
چاپ و تکثیر بیمارستانی
مركزي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:11 ب.ظ
واگذاری چاپ و تکثیر شبکه بهداشت
لرستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجاره انتشارات دانشجویی
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:32 ب.ظ
امورات مربوط به چاپ و تکثیر بیمارستان
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:04 ب.ظ
کپی و زیراکس مجموعه دانشکده دندانپزشکی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:30 ب.ظ
تایپ
تایپ... خدمات
خراسان شمالي 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر مجتمع
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
تهیه تامین 86 دستگاه چاپ و تکثیر جهت کارهای چاپی ادارت
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
پرینت سیاه و سفید به تعداد 1009928 صفحه- تامین کاغذ
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته