1397/11/30
09:06 ق.ظ
واگذاری اتاق تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/27
14:01 ب.ظ
کلیه امورات مربوط به چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
چاپ و تکثیر اوراق اداری و تعمیر و نگهداری دستگاهها
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:05 ق.ظ
واگذاری امور تکثیر
تهران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:21 ق.ظ
واگذاری امور تکثیر
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/19
11:01 ق.ظ
واگذاری چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:47 ق.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر اداره کل
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:27 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:49 ب.ظ
امور چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:28 ب.ظ
امورات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/08
07:27 ق.ظ
1397/11/07
15:04 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:20 ب.ظ
برونسپاری خدمات کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
چاپ و تکثیر و تایپ شبکه
کرمانشاه 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
واگذاری محل تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
واگذاری تایپ و تکثیر شبکه بهداشت
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:44 ب.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر بیمارستان
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:05 ب.ظ
واگذاری واحد چاپ و تکثیر و انتشارات
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:25 ق.ظ
واگذاری تایپ و تکثیر شبکه بهداست درمان
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
واگذاری خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
برونسپاری خدمات تکثیر اداره کل
آذربايجان شرقي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:55 ق.ظ
واگذاری امور کپی و تکثیر اداره کل
آذربايجان شرقي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:38 ق.ظ
واگذاری مکان چاپ و تکثیر
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:47 ق.ظ
خرید چاپ لیبل و تکثیر DVDبا قاب شفاف
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
08:09 ق.ظ
انجام خدمات چاپ و رایت لوح فشرده و دیسک تصویری رقمی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:54 ب.ظ
تهیه کپی از مدارک و اسناد واحدهای مختلف
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:43 ب.ظ
امور دبیرخانه چاپ و تکثیر ماشین نویسی تایپ
مركزي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:47 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
مازندران 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خدمات تکثیر-
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خدمات تکثیر کمیته امداد
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:24 ق.ظ
خرید خدمات تکثیر نامه ماهیانه 3500 برگ
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:24 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:37 ب.ظ
اسکن پرونده های امور مشترکین منابع اب
کرمانشاه 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:04 ب.ظ
تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:14 ق.ظ
واگذاری ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:29 ب.ظ
خدمات تکثیر شرکت ابفار
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:02 ب.ظ
تکثیر و کپی اوراق اداری سازمان
هرمزگان 1397/7/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
اسکن پرونده های راکد مدارک
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:38 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر
گيلان 1397/7/16 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
انجام پروژه تکمیل اسکن اسنا
خوزستان 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
12:40 ب.ظ
واگذاری محل ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:31 ب.ظ
امور زیراکس در مرکز
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:59 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر مرکز بهداشت
فارس 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:27 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات
اصفهان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:31 ق.ظ
واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی رادیو لوژی
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:12 ب.ظ
واگذاری خدمات چاپ و تکثیر
لرستان 1397/7/1 تاریخ گذشته