1398/03/04
18:06 ب.ظ
فعالیت خدماتی مراقبتی حراست از اموال تا نگهداری از فضا سبز ادرات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 مهلت دار
14:06 ب.ظ
انجام 4 پروژه: خرید اقلام گیاهی فضا سبز-
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات ابنیه متفرقه - خرید نیوجرسی بتنی
تهران 1398/3/4 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه
تهران 1398/3/4 مهلت دار
13:28 ب.ظ
نگهداری فضای سبز فاز
تهران 1398/3/4 مهلت دار
13:05 ب.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده
فارس 1398/3/4 مهلت دار
13:02 ب.ظ
نگهداری بهسازی مرمت فضا سبز سازمان
تهران 1398/3/4 مهلت دار
12:57 ب.ظ
نگهداری فضا سبز فاز 3و4و5
تهران 1398/3/4 مهلت دار
09:57 ق.ظ
واگذاری فضای سبز سطح شهر
البرز 1398/3/4 اعلام نشده
09:24 ق.ظ
عملیات ابرسانی به فضای سبز با کامیون های
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
08:58 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
08:58 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
08:23 ق.ظ
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق سه گانه مشتعمل
لرستان 1398/3/4 اعلام نشده
08:12 ق.ظ
واگذاری امور فضای سبز دانشگاه
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
07:59 ق.ظ
نگهداری و خدمات فضای سبز ساختمان استانداری و
خراسان جنوبي 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
18:35 ب.ظ
13:13 ب.ظ
نگهداری فضای سبز محدوده ناحیه
تهران 1398/3/2 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
نگهداری فضای سبز شهری بخش 2
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
11:03 ق.ظ
امور مربوط به فضای سبز به صورت حجمی - اصلاحیه
آذربايجان شرقي 1398/3/2 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
10:42 ق.ظ
انجام امور خدماتی ، نظافت و فضای سبز
کرمان 1398/3/2 مهلت دار
10:30 ق.ظ
اجرای طرح توسعه و نگهداری فضای سبز
تهران 1398/3/2 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
خدمات حفاظت و نگهداری و توسعه فضای سبز
چهارمحال بختياري 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
1398/03/01
15:23 ب.ظ
نگهداری فضای سبز فرودگاه
يزد 1398/3/1 مهلت دار
14:33 ب.ظ
14:04 ب.ظ
13:33 ب.ظ
13:28 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضا سبز بوستان
فارس 1398/3/1 اعلام نشده
12:58 ب.ظ
عملیات نگهداری فضای سبز ناحیه شمال و جنوب
اصفهان 1398/3/1 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
نگهداری فضای سبز شهری
کرمان 1398/3/1 اعلام نشده
12:46 ب.ظ
خدمات شهری و فضای سبز و موتوری شهرداری
فارس 1398/3/1 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
نگهداری فضای سبز جنگل کاری
تهران 1398/3/1 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
10:25 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
10:24 ق.ظ
حفظ و نگهداری  فضای سبز ناحیه
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
09:21 ق.ظ
خرید خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی
اصفهان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
08:16 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
آذربايجان شرقي 1398/3/1 اعلام نشده
07:40 ق.ظ
تهیه اب چاه و ابیاری و نگهداری از نهالهای کاشته شده در
البرز 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
15:18 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
امور احیا و توسعه و نگهداری فضای سبز
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار