1397/09/25
09:39 ق.ظ
حفظ و نگهدای فضای سبز باغ
فارس 1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/24
11:28 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز شهر
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز
خراسان جنوبي 1397/9/24 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
نگهداری فضای سبز دانشگاه
همدان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:01 ب.ظ
نگهداری فضای سبز سد 15 خرداد
قم 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پایانه مرزی
ايلام 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خدمات احیاءکاشت و نگهداری فضای سبز شهر اعم
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز شهر
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
خدمات هرس چم و حصار سبز مورد و شمشاد منازل سازمانی
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
08:16 ق.ظ
خدمات نگهداری فضای سبز فرودگاه
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
14:45 ب.ظ
خدمات نگهداری فضای سبز محوطه ادارات و اماکن شرکت
آذربايجان شرقي 1397/9/21 مهلت دار
09:43 ق.ظ
اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز شهری
فارس 1397/9/21 مهلت دار
09:23 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
فارس 1397/9/21 مهلت دار
09:22 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز ارامستان
فارس 1397/9/21 مهلت دار
08:43 ق.ظ
برون سپاری نگهداری زمین چمن و فضای سبز استادیوم
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
خدمات نکهداری فضای سبز فرودگاه
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
17:21 ب.ظ
تهیه و کاشت درخت و درختچه منطقه
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز باغ
فارس 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
13:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
پروژه تزریق  تنه ای  درختان
خراسان رضوي 1397/9/19 مهلت دار
09:53 ق.ظ
نگهداری فضای سبز پیمان ناحیه
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
ارائه خدمات دایر نگهداشتن فضای سبز
آذربايجان شرقي 1397/9/19 مهلت دار
08:06 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده شهر
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
15:28 ب.ظ
سربرداری و هرس درختان چنار قدیمی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری
البرز 1397/9/18 مهلت دار
09:05 ق.ظ
واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز
اصفهان 1397/9/18 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
نگهداری فضای سبز وزارت علوم
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
هرس و قلمه زنی درختان سبز
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
احداث فاز یک پارک ساحلی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:55 ب.ظ
احداث و زیباسازی فضای سبز شهرک صنعتی
خوزستان 1397/9/17 مهلت دار
11:35 ق.ظ
هرس درختان و قلعه زنی درختچه های فضای سبز دانشگاه
اردبيل 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تزریق تنه ای کود به درختان اقاقیا سطح شهر
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
08:34 ق.ظ
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان
فارس 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
13:02 ب.ظ
انجام امور خدمات تاسیسات و فضای سبز
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
عملیات نگهداری فضای سبز پارک
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
10:52 ق.ظ
نگهداری فضای سبز ناحیه 2 منطقه 4
خراسان رضوي 1397/9/14 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
واگذاری و نگهداری فضای سبز
يزد 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
12:31 ب.ظ
نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
اصلاحیه - حفظ و نگهداری فضای سبز بلوار مدرس
فارس 1397/9/13 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
پیمان نگهداری فضای سبز 3 ساله الف ناحیه 1 منطقه 6
خراسان رضوي 1397/9/13 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
انجام امور خدمات تاسیسات و فضای سبز
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز تصفیه خانه فاضلاب منابع
اصفهان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:03 ب.ظ
نگهداری فضای سبز محدوده و حریم شهر ....
فارس 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
نگهداری و توسعه فضای سبز.....
زنجان 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
پیمان نگهداری فضای سبز
خراسان رضوي 1397/9/12 اعلام نشده