1397/09/25
13:42 ب.ظ
واگذاری خدمات اسکن پرونده های بیماران
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
خدمات نظافت اردوگاه شهید
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
12:37 ب.ظ
تخلیه کلیه منهولها چاها و سپتینک دیواره
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
11:52 ق.ظ
تنظیف و فضای سبز مرکز انتقال نفت
سمنان 1397/9/25 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
واگذاری امور خدماتی و نظافتی و پشتیبانی برای گروههای 4 گانه منضم
چهارمحال بختياري 1397/9/25 مهلت دار
09:19 ق.ظ
خدمات نگهداری و راهبری اماکن رفاهی
تهران 1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/24
13:37 ب.ظ
12:27 ب.ظ
تخلیه کامل چاهها منهولها و سیپتینگ اصلی زندان و لایروبی
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
واگذاری امور تفکیک جمع اوری حمل به جایگاه  و
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
09:59 ق.ظ
عملیات جمع اوری حمل و دفن پسماندهای عفونی بی خطر سازی شده
کرمانشاه 1397/9/24 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
امور خدماتی نظافتی و تامین نیرو انسانی خدماتی
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
09:48 ق.ظ
امور خدمات عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
راهبری مجتمع های اموزشی مامورسرا و انجام خدمات
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
08:21 ق.ظ
واگذاری خدمات محاوط و سالن های
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
08:00 ق.ظ
1397/09/22
09:30 ق.ظ
انجام امور خدمات عوارضی اول و دوم
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:00 ق.ظ
انجام امور خدمات عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
خراسان رضوي 1397/9/22 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
تخلیه و نظافت مخازن فاضلابی زندان
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
واگذاری امورات برف روبی فرودگاه
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
واگذاری صفافی بارگیری کیسه های 50 کیلو گرمی
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
08:14 ق.ظ
انجام خدمات تنظیفات محاوط و سالنهای
خوزستان 1397/9/22 مهلت دار
06:38 ق.ظ
مربوط به نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی امور
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/21
18:15 ب.ظ
خدمات فضای سبز و تنظیفات
بوشهر 1397/9/21 مهلت دار
14:30 ب.ظ
امور خدماتی و پشتیبانی نظافت و ابدارخانه و اداری
قزوين 1397/9/21 مهلت دار
14:16 ب.ظ
ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی و کشاورزی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
سمنان 1397/9/21 مهلت دار
13:16 ب.ظ
واگذاری خدمات و نظافت اردوگاه شهید
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
واگذاری امور تنظیفات و منشی بخش بیمارستان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
11:38 ق.ظ
خدمات پستی و نقشه کشی و کنترل فرم های اداری منطقه
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
تامین خدمات نگهداشت فضای سبز وتنظیفات
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
10:44 ق.ظ
سمپاشی جهت مبارزه با افات عمومی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
سمپاشی علیه افات سن غلات در مزارع رها شده و ملخ و موش در بخش
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سرودوزی صفافی و پارت چینی
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خط کشی خطوط رنگی راهنمای واحدها از درب
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای بخش خدمات عمومی اتفاقات خدمات اداری
خراسان شمالي 1397/9/21 مهلت دار
09:39 ق.ظ
ارائه خدمات راهبری rbi
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و تنطیفات
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
08:42 ق.ظ
08:42 ق.ظ