1397/11/30
15:43 ب.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی نظافت نامه رسانی
لرستان 1397/11/30 مهلت دار
11:36 ق.ظ
انجام  امور خدمات نظافت ساختمان های خود در سال 1398
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
انجام امور اداری و خدماتی عمومی ابفا منطقه
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
11:21 ق.ظ
انجام امور محوله گاوداری بوسیله لودر
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
11:15 ق.ظ
خدمات راهبری و نگهداری مستغلات شرکت
ايلام 1397/11/30 مهلت دار
11:14 ق.ظ
خدمات اداری فنی دفتری تنظیفات و نقلیه سبک و سنگین
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
11:13 ق.ظ
انجام امور اداری و خدمات عمومی
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
10:41 ق.ظ
بازرسی از تجهیز زمین بازی پارک در شهرهای
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
10:19 ق.ظ
09:44 ق.ظ
واگذار امور حجمی و خدمات پشتیبانی
مركزي 1397/11/30 مهلت دار
09:20 ق.ظ
08:34 ق.ظ
08:02 ق.ظ
خدمات نظافت ساختمانهای سازمان
تهران 1397/11/30 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
1397/11/29
19:25 ب.ظ
عملیات تفکیک و دپو پاکسازی و حمل سرباره
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
خدامات پشتیبانی عمومی و تخصوصی منطقه یک
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
18:54 ب.ظ
اسکان و پذیرایی 2500 نفر و از کارکنان و خانواده ها
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:30 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:30 ب.ظ
اسکان و پذیرایی 2500 نفر و از کارکنان و خانواده ها
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
18:25 ب.ظ
واگذاری فعالیت های امور خدمات عمومی و پشتیبانی
تهران 1397/11/29 مهلت دار
18:16 ب.ظ
اسکان و پذیرایی 2500 نفر و از کارکنان و خانواده ها
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
18:16 ب.ظ
اسکان و پذیرایی 2500 نفر و از کارکنان و خانواده ها
گلستان 1397/11/29 مهلت دار
17:59 ب.ظ
انجام امور خدمتگزاری نظافت و پذیرایی
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
15:54 ب.ظ
12:58 ب.ظ
12:33 ب.ظ
بازرسی از واحدهای صنفی استان
زنجان 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
11:53 ق.ظ
رانندگی و کارگر انبار و تنظیف و خدمات دفتری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
11:44 ق.ظ
خدمت ابدارخانه و نظافتی و باغبانی
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
11:41 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی نظافت  نامه رسانی
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
11:40 ق.ظ
انجام  خدمات پشتیبانی مورد نیاز در سطح
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
خدمات عمومی کارگری و بنا جهت دوائر مختلف شهرداری
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
نظافت محوطه و نگهداری فضای سبز کارخانه و خانه های سازمانی
خراسان رضوي 1397/11/29 مهلت دار
08:20 ق.ظ
07:58 ق.ظ
07:35 ق.ظ
1397/11/28
18:31 ب.ظ
خدمات علف کشی پست های جنوب امور
تهران 1397/11/28 مهلت دار
18:30 ب.ظ
سمپاشی و تله گذاری 47000
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
واگذاری فعالیت های پشتیبانی در سال 98
قزوين 1397/11/28 اعلام نشده
14:55 ب.ظ
ارائه خدمات کارشناسی ودفتری در شرکت برای
آذربايجان شرقي 1397/11/28 مهلت دار
14:11 ب.ظ
انجام امور خدمات عمومی فنی و اداری
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
واگذاری امور خدماتی
هرمزگان 1397/11/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
واگذاری امور بهره برداری از جایگاه های مرزی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار