1398/05/31
18:21 ب.ظ
خرید خدمت
اردبيل 1398/5/31 مهلت دار
13:45 ب.ظ
تایپ دانشکده
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
08:26 ق.ظ
بهره برداری از پارک حاشیه ای شهر
قم 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:04 ب.ظ
قطع درختان واقع در حریم خطوط 230 کیلو ولت مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
19:03 ب.ظ
واگذاری مدیریت امور خوابگاهها
همدان 1398/5/30 مهلت دار
18:57 ب.ظ
قطع درختان در مسیر و حریم خطوط 400 کیلوولت  مرکز
مازندران 1398/5/30 مهلت دار
18:48 ب.ظ
18:45 ب.ظ
18:41 ب.ظ
18:40 ب.ظ
انجام فعالیت های ساختمانی در بخش مختلف بیمارستان
تهران 1398/5/30 مهلت دار
18:34 ب.ظ
بار زدن  و حمل نخاله ساختمانی توسط نیروی انسانی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
15:03 ب.ظ
درخواست تامین جا برای جانبازان و ایثارگران
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
14:36 ب.ظ
تامین کالا و انجام امور خدمات
کرمانشاه 1398/5/30 مهلت دار
14:14 ب.ظ
تامین نیرو خدماتی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
تفکیک و باسکول زباله عفونی و غیر عفونی و شیمیایی
تهران 1398/5/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
بار زدن و حمل نخاله ساختمانی به وسیله کارگر
تهران 1398/5/30 مهلت دار
13:04 ب.ظ
نظافت و باربری داخل محوطه
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
12:47 ب.ظ
خدمات نقلیه و نظافت ساختمانهای اداره کل
زنجان 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
12:36 ب.ظ
خدمات فنی و راهبری تاسیسات
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
12:30 ب.ظ
خدمات عمومی پشتیبانی تاسیسات و خطوط لوله
فارس 1398/5/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
جمع اوری زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان
خراسان شمالي 1398/5/30 مهلت دار
10:31 ق.ظ
خدمات عمومی و پشتیبانی
هرمزگان 1398/5/30 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
انجام امور خدماتی و اداری شرکت سهامی اب منطقه ای
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
07:46 ق.ظ
خدمات دفتری  و امور کارشناسی
تهران 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
20:17 ب.ظ
خدمات پشتیبانی عمومی پذیرایی نظافت جابجایی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
20:07 ب.ظ
اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی و فنی مهندسی
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
انجام خدمات نظافتی مراکز و پایگاههای مرکز بهداشت
خراسان شمالي 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
اجرت 4 دوره در سال سمپاشی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
بازرسی و نمونه برداری از گمرک استان یزد
يزد 1398/5/28 مهلت دار
19:04 ب.ظ
18:25 ب.ظ
تامین بخشی از خدمات فنی اداری پشتیبانی
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
18:16 ب.ظ
انجام خدمات حفظ و نگهداری و نظافت محوطه فضاهای سبز
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
15:01 ب.ظ
مدیریت و حراست از مجموعه 15 خرداد و مجموعه
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
مدیریت و حراست مجموعه ورزشی دهکده المپیک
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تایپ
تایپ... خدمات
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
واگذاری لاندری بیمارستان امام حسن مجبتی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
امور خدماتی و پشتیبانی
آذربايجان غربي 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
13:13 ب.ظ
13:07 ب.ظ
واگذاری خدمات نگهداشت اماکن ورزشی تحت پوشش
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
خدمات تنظیفات دفتری تاسیسات سطح استان
همدان 1398/5/28 اعلام نشده