1398/05/28
20:18 ب.ظ
تهیه طبخ غذا گرم پرسنل کشیک و جلسات کاری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
پخت غذای دانشجویی
قم 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای سلف سرویس
سمنان 1398/5/28 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
تهیه طبخ  و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
طبخ و فروش غذا در باشگاه های شماره یک و دو
اصفهان 1398/5/28 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا شبکه بهداشت درمان
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:05 ب.ظ
تهیه غذای پرسنل شعبه 26 تامین اجتماعی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
13:02 ب.ظ
تهیه طبخ پذیرایی 3 وعده غذای کارکنان ناحیه
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
تامین مواد اولیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
12:07 ب.ظ
11:50 ق.ظ
خرید پرسی غذای دانشجویان
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:01 ق.ظ
برون سپاری پیمان تهیه طبخ و توزیع غذای گرم
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:17 ب.ظ
13:42 ب.ظ
میان وعدع پرسنل داروخانه در تیرماه
اصفهان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذا در رستوران  انبار نفت
آذربايجان شرقي 1398/5/27 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
تهیه و خرید مواد اولیه غذای و طبخ و توزیع مواد غذایی
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
07:38 ق.ظ
تهیه طبخ بسته بندی توزیع سرو غذا و اداره رستوران
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
07:34 ق.ظ
پیمان غذایی مراکر انتقال نفت شهید
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای معاونت انشجویی فرهنگی
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:39 ب.ظ
خرید تهیه غذا
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
تامین غذای نهار پرسنل  شعبه حدودا 1000 پرس در ماه
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
تهیه و طبخ غذای گرم پرسنل کشیک و جلسات کاری
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
تهیه و توزیع طبخ غذا
البرز 1398/5/26 مهلت دار
18:16 ب.ظ
تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای  دانشجویان
کردستان 1398/5/26 مهلت دار
14:14 ب.ظ
غذای اکادمی  در4 ردیف
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
خرید باقلا پلو با ماهیچه به همراه ملحقات
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
باقلاپلو با ماهیچه و مخلفات 140 پرس
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
13:37 ب.ظ
تهیه طبخ و پذیرایی سه
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
13:26 ب.ظ
تامین غذا و خدمات اردوگاهی مورد نیاز 46 دستگاه
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
طبخ توزیع غذای اقامتگاه مددجویان
تهران 1398/5/26 مهلت دار
12:39 ب.ظ
تهیه طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان ناحیه سایت یک
بوشهر 1398/5/26 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع سه و عده غذا و خدمات اتاقداری
فارس 1398/5/26 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای پرسنل
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
07:52 ق.ظ
تامین غذای موردنیاز و توزیع دانشگاه
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
07:39 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا پرسنل مجتمع
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
07:35 ق.ظ
1398/05/24
14:57 ب.ظ
واگذاری امور تهیه پخت و توزیع غذای دانشجویان
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
واگذاری پیمانکاری رستوران
تهران 1398/5/24 مهلت دار