1397/11/27
17:23 ب.ظ
تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت شهید
آذربايجان غربي 1397/11/27 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر پشتیبانی
فارس 1397/11/27 مهلت دار
14:20 ب.ظ
انجام تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل در مجتمع
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
12:56 ب.ظ
خرید و ارسال غذای روزانه پرسنل
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
پخت و سرو غذا در محل غذا خوری کارخانه سیمان
همدان 1397/11/27 مهلت دار
11:17 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع و سرو غذای گرم
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
خریدپرسی غذای مورد نیاز دانشکده پیراپزشکی شهرستان
خراسان جنوبي 1397/11/27 مهلت دار
07:54 ق.ظ
تامین روزانه 1000 پرس غذای گرم کارکنان در
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
14:38 ب.ظ
واگذاری امور اشپزخانه طبخ و توزیع غذا بیمارستان  تامین اجتماعی
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
14:28 ب.ظ
واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام خمینی
آذربايجان غربي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:21 ب.ظ
خرید چلوکباب با پیسی
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای رستوران
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
10:40 ق.ظ
تهیه و توزیع غذای همایشها سمینارها جلسات
تهران 1397/11/24 مهلت دار
10:18 ق.ظ
امور اشپزخانه طبخ توزیع غذا بیمارستان
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
واگذاری امور تهیه  پخت و توزیع غذای بیماران و پرسنل
کرمانشاه 1397/11/24 مهلت دار
09:15 ق.ظ
امور تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان
خراسان رضوي 1397/11/24 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت شهید
آذربايجان غربي 1397/11/24 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
طبخ و توزیع غذای نیمروز
تهران 1397/11/24 مهلت دار
08:26 ق.ظ
1397/11/23
14:08 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان
کرمانشاه 1397/11/23 مهلت دار
13:20 ب.ظ
امور طبخ بیمارستانهای
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تامین غذا دانشجویی در نیمسال دم تحصیلی 98-97
قم 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
زائر سرا و پذیرایی مددجویان کمیته امداد در مشهد
قزوين 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
پیمان غذای کارکنان مرکز منطقه
اصفهان 1397/11/23 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای پرسنل مجتمع سنگ اهن
اصفهان 1397/11/23 مهلت دار
08:49 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای کارکنان
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
08:22 ق.ظ
واگذاری تامین و سرویس غذای روزانه کارکنان
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/21
11:07 ق.ظ
خرید پخت توزیع غذای دانشجویی دانشگاه
لرستان 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
15:08 ب.ظ
واگذاری امور اماده سازی طبخ حمل و توزیع غذای دانشجویی
کرمانشاه 1397/11/18 مهلت دار
14:43 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا بیمارستان
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا بیمارستان
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
تیهه طبخ توزیع غذا بیمارستان
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا بیمارستان
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
طبخ بیمارستان های تابعه
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تهیه مواد اولیه اماده سازی طبخ و توزیع غذا بیمارستان
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
پذیرایی از همکاران به همراه خانوادهشان
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای مرکز اموزشی
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:46 ب.ظ
تهیه طبخ  توزیع و سرو غذا در رستورانهای
بوشهر 1397/11/17 اعلام نشده
20:34 ب.ظ
تهیه مواد اولیه اماده سازی طبخ و توزیع غذای بیمارستان
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
16:57 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر
فارس 1397/11/17 مهلت دار
13:18 ب.ظ
لیست کوتاه تامین کنندگان غذا
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای انبار کوار و دفتر پشتیبانی
فارس 1397/11/17 مهلت دار
11:06 ق.ظ
واگذاری تهیه و طبخ غذای نیمروزی دانشجویان
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
تهیه غذای پرسنل
اصفهان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
تهیه  مواد اولیه اماده سازی طبخ و توزیع غذا بیمارستان
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان مجتمع
گيلان 1397/11/17 مهلت دار