1398/09/21
18:07 ب.ظ
عقد قرارداد پذیرایی از مهمانان کمیته امداد
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
14:42 ب.ظ
انجام کلیه امور تامین مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
11:52 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان
خوزستان 1398/9/21 مهلت دار
10:35 ق.ظ
واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
10:34 ق.ظ
امور تهیه و طبخ و توزیع غذای
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
10:21 ق.ظ
بروسپاری مدیریت و بهره برداری اشپزخانه مجموعه اقامتی
خراسان رضوي 1398/9/21 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
واگذاری تهیه و تامین غذای دانشجویی
لرستان 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
19:38 ب.ظ
اشپزی در مجتمع ثامن الائمه بهزیستی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:34 ب.ظ
تهیه غذا برای پرسنل شعبه
آذربايجان غربي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
14:35 ب.ظ
14:26 ب.ظ
101 نفر بن غذا کارکنان و خانواده شان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
13:29 ب.ظ
11:44 ق.ظ
تامین دو وعده غذای ناهار و شام
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
08:48 ق.ظ
08:48 ق.ظ
واگذاری امور طبخ غذای پرسنل بیماران و همراهان
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
08:32 ق.ظ
تهیه وطبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
08:29 ق.ظ
امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:30 ب.ظ
تامین غذای نهار پرسنل شعبه
تهران 1398/9/19 مهلت دار
19:24 ب.ظ
تهیه غذا پرسنل شعبه 2 تامین اجتماعی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای در رستوران
فارس 1398/9/19 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
1398/09/18
19:00 ب.ظ
طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مركزي 1398/9/18 مهلت دار
18:05 ب.ظ
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
واگذاری امور تغذیه
آذربايجان غربي 1398/9/18 مهلت دار
15:26 ب.ظ
خدمات مربوط به پخت و سرو غذا
خراسان شمالي 1398/9/18 مهلت دار
15:23 ب.ظ
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تامین صبحانه  ناهار و شام جهت بیمارستان
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تهیه طبخ توزیع غذا بیمارستان شهید
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید خدمات پخت و سرو غذا
خراسان شمالي 1398/9/18 مهلت دار
10:20 ق.ظ
08:58 ق.ظ
تهیه طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه
هرمزگان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
18:12 ب.ظ
تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید
کرمانشاه 1398/9/17 مهلت دار
14:19 ب.ظ
رزرو رستوران
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
غذای پرسنل شعبه 15 تامین احتماعی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
08:43 ق.ظ
امور تهیه طبخ توزیغ غذا بیمارستان شهید
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
08:04 ق.ظ
انجام خدمات تهیه طبخ سرو 3 وعده غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
18:54 ب.ظ
تهیه ارسال غذای گرم روانه 4 پرس
زنجان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
رزرو رستوران
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
تهیه توزیع غذا دانشجویی
لرستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
تهیه و طبخ و بسته بندی توزیع سرو و غذا
بوشهر 1398/9/16 اعلام نشده