1397/09/24
15:25 ب.ظ
خدمات تهیه طبخ و توزیع غذا و اداره نمودن رستوران
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
14:21 ب.ظ
تهیه وطبخ توزیع و سروغذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
12:16 ب.ظ
تهیه و طبخ توزیع سروغذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
11:26 ق.ظ
09:42 ق.ظ
تامین غذای روزانه پرسنل
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
تامین غذای روزانه پرسنل
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
پیمان غذایی مرکز منطقه
لرستان 1397/9/24 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت
قزوين 1397/9/24 مهلت دار
08:04 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذا و اداره رستوران پالایشگاه
تهران 1397/9/24 مهلت دار
07:43 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع و سرو غذای کارکنان
هرمزگان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
07:33 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع  غذا رستوران
اردبيل 1397/9/22 مهلت دار
06:34 ق.ظ
واگذاری مواد اولیه غذا و طبخ و توزیع
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
14:06 ب.ظ
برونسپاری پخت غذای پرسنل و بیمار در
خراسان شمالي 1397/9/21 مهلت دار
13:55 ب.ظ
واگذاری طبخ و ارائه غذای مورد نیاز
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
انجام خدمات تهیه طبخ سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/21 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
تهیه غذای گرم و پنیر و کره و حلواشکری و...
ايلام 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تهیه غذا جلسات شهرداری
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:04 ب.ظ
رستوران و غذا بیرون بر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/20 مهلت دار
09:47 ق.ظ
خرید خدمات تهیه طبخ و توزیع غذای مرکز شبانه روزی
فارس 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
19:12 ب.ظ
واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهدای
آذربايجان غربي 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
12:56 ب.ظ
09:53 ق.ظ
تهیه طبخ و توزیع  غذای گرم کارکنان عملیاتی
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
امور تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع  غذای معاونت
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:10 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیات
کرمانشاه 1397/9/18 مهلت دار
10:48 ق.ظ
کنسرو چلوخورشت مرغ
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید غذای تهیه تامین و طبخ  توزیع غذای
تهران 1397/9/18 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه
کرمانشاه 1397/9/18 مهلت دار
08:03 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای بیمارستان
ايلام 1397/9/18 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه
خراسان رضوي 1397/9/18 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
تهیه تا توزیع غذای انبار شهید و سوختگیری هواپیمایی
اصفهان 1397/9/18 مهلت دار
06:05 ق.ظ
انجام خدمات تهیه طبخ سه وعده غذا و خدمات  اتاقداری در
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/17 اعلام نشده
05:33 ق.ظ
واگذاری تهیه پخت و توزیع غذای بیمارستان
ايلام 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
14:39 ب.ظ
خرید غذا جهت پرسنل
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه
هرمزگان 1397/9/17 مهلت دار
11:53 ق.ظ
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشگاه
قم 1397/9/17 مهلت دار
10:38 ق.ظ
تهیه طبخ توزیع غذای بیمارستان
خراسان رضوي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
10:48 ق.ظ
واگذاری امور تغذیه بیمارستان
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
امور طبخ و توزیع غذای
قم 1397/9/15 مهلت دار
07:47 ق.ظ
واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:26 ب.ظ
تهیه تا توزیع غذای بیمارستان
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
واگذاری امور پخت و پز رستمانی پارسیان به صورت حجمی
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
10:54 ق.ظ
محصولات غذایی در پایگاه تغذیه سالم
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
تهیه و طبخ بسته بندی توزیع سرو غذا و اداره رستوران
بوشهر 1397/9/14 مهلت دار