1397/10/23
07:40 ق.ظ
مدیریت نگهداری و تعمیرات مجموعه ابی سرپوشیده
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/05
20:03 ب.ظ
1397/09/01
1397/08/29
15:28 ب.ظ
1397/07/02
11:41 ق.ظ
امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری
خراسان رضوي 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/04/23
10:17 ق.ظ
انجام خدمات پشتیبانی  تعمیر و نگهداری
فارس 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/12
13:11 ب.ظ
خدمات راهبری سرویس تعمیر نگهداری قسمتهای مختلف دانشگاه
خوزستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/09
08:29 ق.ظ
ارائه خدمات تعمیر  سرویس و نگهداری  تامین
تهران 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/05
13:49 ب.ظ
جمع آوری - تعمیر و نگهداری چرخ های دستی حمل بار مسافر
تهران 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
16:54 ب.ظ
خدمات نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاههای برق استان
همدان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/01
20:52 ب.ظ
راهبری و تعمیرات تاسیسات 7 دستگاه ساختمان ها
تهران 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/27
23:08 ب.ظ
نگهداری و راهبری تاسیسات
کرمان 1397/3/27 تاریخ گذشته
16:12 ب.ظ
1397/03/13
12:06 ب.ظ
انجام خدمات تعمیرگاهی 83 نفر موردنیاز
خوزستان 1397/3/13 اعلام نشده
1397/03/08
11:13 ق.ظ
1397/03/04
15:34 ب.ظ
سایت تاسیسات شن و ماسه کارخانه اسفالت 120 تنی
سمنان 1397/3/3 اعلام نشده
1397/02/28
13:52 ب.ظ
سرویس و نگهداری  مرکز مخابرات
فارس 1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/25
22:57 ب.ظ
واگذاری حجمی زمانی انبار ستادو نواحی
قزوين 1397/2/25 تاریخ گذشته
22:32 ب.ظ
واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت  شهید
قم 1397/2/25 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات
خوزستان 1397/2/24 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی
آذربايجان شرقي 1397/2/24 اعلام نشده
1397/02/24
11:14 ق.ظ
سرویس و نگهداری دستگاههای
آذربايجان شرقي 1397/2/23 تاریخ گذشته
1397/02/23
19:14 ب.ظ
تعمیر و نگهداری  ماشین الات راهداری  سبک
مازندران 1397/2/22 اعلام نشده