1397/09/27
12:22 ب.ظ
چاپ قبوض تلفن ثابت سیکل های
گلستان 1397/9/27 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
13:39 ب.ظ
اصلاحیه -- قرائت کنتور
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
09:15 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی اسلام
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خدمات امور مشترکین روستاهای
خراسان جنوبي 1397/9/25 مهلت دار
08:08 ق.ظ
خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن مرکز 122
يزد 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
11:50 ق.ظ
خدمات امور مشترکین شرکتهای خدماتی
لرستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:53 ق.ظ
واگذاری خدمات مربوط به شناسایی و جمع اوری
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
انجام خدمات پرونسپاری فعالیت های بهره برداری مشترکین
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
20:18 ب.ظ
انجام کلیه خدمات به امور مشترکین اب و فاضلاب و قرائت
قزوين 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
وصول مطالعات معوقه شهرستان
کردستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه --
کردستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
ارایه خدمات پاسخگویی به مرکز تماس
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
انجام خدمات نصب جابجایی و تعویض جمع اوری کنتور و
اصفهان 1397/9/19 تاریخ گذشته
07:01 ق.ظ
اجرای پروژههای ابرسانی برق رسانی خدمات فعالیت های
لرستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:22 ق.ظ
1397/09/15
13:17 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه --
کردستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
08:52 ق.ظ
1397/09/13
08:52 ق.ظ
پروژه وصول مطالبات امور
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
انجام خدمات جام امور مشترکین نصب انشعابات
گلستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
07:38 ق.ظ
برونسپاری انجام فعالیت های خدمات مشترکین مدیریت های
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
17:53 ب.ظ
عملیات خدمات مشترکین منطقه اردستان
اصفهان 1397/9/11 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
وصول مطالبات ابفا
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
11:43 ق.ظ
09:32 ق.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران 1200 مشترک
قزوين 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:31 ق.ظ
چاپ صورتحساب مشترکین برق در حوزه معاونت های
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:25 ق.ظ
وصول مطالبات درصدی اب بها و حقوق اشتراکی
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین وصول
اصفهان 1397/9/8 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده در
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:24 ق.ظ
قرائت کنتور و توزیع قبوض سالیانه مشترکین هادی دیماندی
مازندران 1397/9/7 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
1397/09/05
07:28 ق.ظ
عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار و تخلفات احتمالی
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
1397/09/01
13:34 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات و...
چهارمحال بختياري 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:06 ق.ظ
قرائت کنتور اب شرب بهداشتی به همراه توزیع قبض
مركزي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
1397/08/28
12:37 ب.ظ
1397/08/26
11:51 ق.ظ
عملیت تامین و چاپ قبوض تلفن ثابت استان
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
پاسخ دهی به تماسهای مردمی در مرکز ارتباطات مردمی 122
خراسان شمالي 1397/8/26 تاریخ گذشته