1398/02/31
14:17 ب.ظ
08:43 ق.ظ
حفظ و نگهداری از تاسیسات چاههای
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
13:58 ب.ظ
قرائت کنتور و پخش قبوض اب مشترکین منطقه
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
19:48 ب.ظ
فروش 180 فقره انشعاب و خدمات پس از فروش در کل استانتان
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
1398/02/28
11:28 ق.ظ
1398/02/26
10:45 ق.ظ
انجام خدمات مشترکین
گيلان 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:16 ب.ظ
خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین
لرستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب
لرستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
خدمات مشترکین شرکت
گيلان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
انجام خدمات وصول بدهی های محوطه مشترکین شرکت
اردبيل 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
13:21 ب.ظ
واگذاری آژانس مشترکین شهرستان فنوچ
سيستان و بلوچستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
واگذاری اژانس مشترکین شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:46 ب.ظ
قرائت و توزیع صورتحساب ووصول مطالبات مشترکین
همدان 1398/2/23 اعلام نشده
11:20 ق.ظ
1398/02/22
18:34 ب.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات
آذربايجان غربي 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خدمات اپراتوری مرکز 1666
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
قرائت و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین
همدان 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
15:15 ب.ظ
خدمات جامع امور مشترکین منطقه 4 -
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
انجام خدمات جامع امور مشترکین
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
انجام خدمات جامع امور مشترکین
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
خدمات جامع امور مشترکین منطقه 1 ب
بوشهر 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
10:06 ق.ظ
واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت 7 سیکل
گلستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
خدمات عمومی اپراتوری مرکز 1666
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:25 ق.ظ
امور تلفنخانه
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
توزیع قبوض و صول مطالبات
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:00 ب.ظ
12:48 ب.ظ
ارئه خدمات جایگاه پاسخگویی و راهبری مرکز
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
اژانس های خدمات مشترکین
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
چاپ قبض های تلفن ثابت مشترکیت استان
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
1398/02/16
18:25 ب.ظ
برونسپاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عادی
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
09:34 ق.ظ
واگذاری قرائت و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و
اردبيل 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:51 ب.ظ
سامانه ارتباط مردمی و مرکز تماس شرکت
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
سامانه 131
سامانه 131... خدمات
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سامانه ارتباط مردمی و مرکز تماس شرکت اب منطقه ای
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
سامانه ارتباطی مردمی و مرکز تماس
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
استعلام قیمت خرید خدمت انجام خدمات پشتیبانی و سامانه 131
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:51 ق.ظ
11:50 ق.ظ