1398/09/14
16:00 ب.ظ
انجام مبارزه تلفیقی با حشرات در بیمارستان
کرمانشاه 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:13 ب.ظ
جمع اوری حیوانات مزاحم سگ و گربه
يزد 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
14:56 ب.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری پسماندهای خشک ارزشمند
البرز 1398/9/7 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
طعمه گذاری علیه موش در سطح کلیه معابر روستا
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:01 ب.ظ
08:44 ق.ظ
اجرای طرح کنترل نگهداری و ساماندهی
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:09 ب.ظ
کنترل حیوانات ناقل بیماری جوندگان  موذی
کرمانشاه 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/08
09:51 ق.ظ
پروژه ها شامل : راهبری کلینیک دامپزشکی سگ های
البرز 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:05 ب.ظ
کنترل حیوانات ناقل بیماری
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
جمع اوری و تنظیف و حمل زباله شهر و
فارس 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/24
13:46 ب.ظ
پروژه ها شامل : جمع اوری تنظیف و حمل زباله سطح
فارس 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/15
10:34 ق.ظ
1398/07/09
13:37 ب.ظ
خرید اقلام روشنایی سطح منطقه - مبارزه با موش
تهران 1398/7/9 اعلام نشده
1398/07/08
12:36 ب.ظ
واگذاری خدمات بهداشتی
سيستان و بلوچستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
جمع اوری و زنده گیری سگهای بلاصاحب و ولگرد
تهران 1398/7/8 اعلام نشده
1398/06/23
14:00 ب.ظ
عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری
تهران 1398/6/23 اعلام نشده
1398/06/13
14:56 ب.ظ
عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر
تهران 1398/6/13 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
جمع اوری زباله نظافت معابر سطح شهر نگهبانی سایت
فارس 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/10
07:40 ق.ظ
1398/06/05
18:32 ب.ظ
زنده گیری و جمع اوری سگهای ولگرد  سطح شهر
همدان 1398/6/5 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
سمپاشی و مبارزه با جوندگان موذی
کرمان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:38 ب.ظ
زنده گیری و جمع اوری سگهای ولگرد سطح شهر
همدان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:34 ق.ظ
1398/05/06
12:27 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:28 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
زنده گیری سگ های ولگرد در سطح شهر شباب
ايلام 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
08:25 ق.ظ
زنده گیری سگهای بلاصاحب سطح شهر
کرمان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/29
13:32 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران  مضر شهری در سطح منطقه
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
18:45 ب.ظ
جمع اوری سگهای ولگرد بصورت زنده گیری از سطح شهر
کرمان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/23
10:13 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/19
17:42 ب.ظ
علیم سازی و حفظ و نگهداری پناهگاه سگها
البرز 1398/4/19 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
واگذاری مبارزه با جانوران مضر شهری
تهران 1398/4/19 اعلام نشده