1398/05/28
19:38 ب.ظ
زنده گیری و جمع اوری سگهای ولگرد سطح شهر
همدان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/08
11:34 ق.ظ
1398/05/06
12:27 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:28 ب.ظ
اجرای طرح زنده گیری سگهای ولگرد
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
زنده گیری سگ های ولگرد در سطح شهر شباب
ايلام 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
08:25 ق.ظ
زنده گیری سگهای بلاصاحب سطح شهر
کرمان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/29
13:32 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران  مضر شهری در سطح منطقه
تهران 1398/4/29 اعلام نشده
1398/04/27
18:45 ب.ظ
جمع اوری سگهای ولگرد بصورت زنده گیری از سطح شهر
کرمان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/23
10:13 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/19
17:42 ب.ظ
علیم سازی و حفظ و نگهداری پناهگاه سگها
البرز 1398/4/19 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
واگذاری مبارزه با جانوران مضر شهری
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/18
1398/04/17
1398/04/16
09:37 ق.ظ
واگذای قسمتی از امور ساماندهی سگ های
تهران 1398/4/16 اعلام نشده
1398/04/12
11:56 ق.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران مضرشهری در سطح منطقه
تهران 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/09
12:26 ب.ظ
سمپاشی جوندگان و حشرات و گربه ها
فارس 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
13:43 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب
البرز 1398/4/5 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
عملیات مبارزه با حشرات جوندگان و جانوران
خوزستان 1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/03
1398/03/30
09:50 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/3/30 اعلام نشده
1398/03/29
13:36 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری
تهران 1398/3/29 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
1398/03/24
09:52 ق.ظ
مبارزه  و کنترل جمعیت موش منطقه
تهران 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/23
11:11 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/19
14:16 ب.ظ
کنترل و مباره با جانوران مضر شهری
تهران 1398/3/19 اعلام نشده
1398/03/07
09:55 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگ های
تهران 1398/3/7 اعلام نشده
1398/03/02
09:21 ق.ظ
معدوم نمودن سگ های ولگرد و پرندگان مزاحم
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:50 ب.ظ
خدمات مربوط به شکار حیوانات مزاحم در فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:01 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگ های بلاصاحب
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
شکار حیوانات مزاحم در فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:02 ب.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی در سطح
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگ های بلاصاحب
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/23
12:14 ب.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی
آذربايجان شرقي 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
زنده گیری عقیم سازی و واکسیناسیون سگ های ولگرد 100 قلاده
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
13:21 ب.ظ
واگذاری کنترل جمعیت 1200 قلاده سگ بلا صاحب
قزوين 1398/2/22 تاریخ گذشته