1398/03/02
09:21 ق.ظ
معدوم نمودن سگ های ولگرد و پرندگان مزاحم
تهران 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:50 ب.ظ
خدمات مربوط به شکار حیوانات مزاحم در فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
10:01 ق.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگ های بلاصاحب
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
شکار حیوانات مزاحم در فرودگاه
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:02 ب.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی در سطح
آذربايجان شرقي 1398/2/30 مهلت دار
12:43 ب.ظ
واگذاری قسمتی از امور ساماندهی سگ های بلاصاحب
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/23
12:14 ب.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی
آذربايجان شرقي 1398/2/23 مهلت دار
11:23 ق.ظ
زنده گیری عقیم سازی و واکسیناسیون سگ های ولگرد 100 قلاده
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
واگذاری مرکز ساماندهی سگهای بلاصاحب
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
13:21 ب.ظ
واگذاری کنترل جمعیت 1200 قلاده سگ بلا صاحب
قزوين 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
1398/02/17
14:06 ب.ظ
زنده گیری و عقیم سازی و واکسیناسیون سگهای ولگرد 100 قلاده
خوزستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:52 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران مضرشهرداری
تهران 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/15
08:27 ق.ظ
واگذاری کنترل جمعیت 1200 قلاده سگ بلا صاحب شهر
قزوين 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:12 ب.ظ
زنده گیری و جمع اوری سگ های بلاصاحب
البرز 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:31 ق.ظ
1398/02/02
07:33 ق.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی در سطح شهر
آذربايجان شرقي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:19 ق.ظ
زنده گیری سگ های ولگرد سطح روستای
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
07:50 ق.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:16 ب.ظ
سمپاشی و طعمه گذاری بیمارستان
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:52 ب.ظ
شکار و تله گذاری و فعالیتهای خدماتی وابسته
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
16:51 ب.ظ
شکار و تله گذاری و فعالیت های خدماتی وابسته
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
سمپاشی و طعمه گذاری 40000 مترمربع
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/28
1397/12/25
13:22 ب.ظ
کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری موش - منطقه
تهران 1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/16
09:00 ق.ظ
عملیات زنده گیری و نگهداری موقت سگهای ولگرد درسطح شهر
خراسان رضوي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
14:02 ب.ظ
13:48 ب.ظ
زنده گیری سگهای غیر مفید شهر
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/06
15:26 ب.ظ
1397/12/05
12:39 ب.ظ
عمیلیات زنده گیری 2500 قلاده سگهای بدون صاحب
فارس 1397/12/5 اعلام نشده
1397/12/01
08:06 ق.ظ
عملیان زنده گیری و نگهداری موقت
خراسان رضوي 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
16:50 ب.ظ
عملیات مبارزه با جانوران موذی- موش
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:30 ب.ظ
سمپاشی و تله گذاری ساختمان به متراژ 600 متر مربع
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
جمع اوری و زنده گیری سگهای بلاصاحب
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/07
10:46 ق.ظ
زنده گیری سگهای بلاصاحب مناطق
البرز 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
11:03 ق.ظ
تحویل تقریبی سالانه 20%+7500 قلاده سگ بلاصاحب جمع اوری شده
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:41 ب.ظ
موریانه زدایی و سمپاشی اماکن عمومی و اداری
خوزستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:43 ب.ظ
عملیات کنترل جمعیت حیوانات بلاصاحب و
تهران 1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/16
12:30 ب.ظ
زنده گیری سگهای بی صاحب سطح شهر
البرز 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:26 ب.ظ
09:41 ق.ظ
جمعاوری سگهای ولگرد شهر
خراسان رضوي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/01
1397/09/26
11:11 ق.ظ
عملیات زنده گیری سگهای بالاصاحب
البرز 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/07/21
08:49 ق.ظ
مبارزه با موش در سطح منطقه
تهران 1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/10
08:53 ق.ظ
مبارزه با جانوران  مضر
تهران 1397/7/10 اعلام نشده
1397/06/22
11:41 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی بهداشت و معدوم نمودن حیوانات مزاحم
سيستان و بلوچستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/14
10:33 ق.ظ
زنده گیری و جمع اوری و انتقال و نگهداری سگهای ولگرد
البرز 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/11
11:32 ق.ظ
جمع اوری سگ های ولگرد
خراسان رضوي 1397/6/11 تاریخ گذشته