1398/11/08
14:51 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و دپوی محصول اهن اسفنجی به
عملیات بارگیری حمل و دپوی محصول اهن اسفنجی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/11/8 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای وفله به مقدار متوسط 60000 تن
اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای وفله به مقدار متوسط 60000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/11/8 مهلت دار
08:16 ق.ظ
اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله به مقدار
اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه ای و فله به مقدار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/11/8 اعلام نشده
00:23 ق.ظ
حمل نهاده از پای کشتی تا انبار بندر و دپو و حفظ و حراست از نهاده ذخیره شده و بارگیری نهاده
حمل نهاده از پای کشتی تا انبار بندر و دپو و حفظ و حراست از نهاده ذخیره شده و بارگیری نهاده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/11/7 تاریخ گذشته
1398/11/07
18:28 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 800تن انواع نهاده های
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 800تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/11/7 مهلت دار
15:23 ب.ظ
صحافی تعداد حدودا 16200 کیسه شکر
صحافی تعداد حدودا 16200 کیسه شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/11/7 مهلت دار
15:12 ب.ظ
عملیات انبار گردانی موجودی کالای انبارهای شرکت
عملیات انبار گردانی موجودی کالای انبارهای شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/11/7 مهلت دار
09:12 ق.ظ
انجام بارگیری و حمل ضایعات اهنی
انجام بارگیری و حمل ضایعات اهنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/11/7 مهلت دار
08:19 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 900 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 900 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/11/7 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
انجام خدمات مورد نیاز تخلیه جهت بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختمان گل حفاری
انجام خدمات مورد نیاز تخلیه جهت بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختمان گل حفاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
00:03 ق.ظ
اجاره سوله جهت ذخیره سازی کالاهای اساسی در شهر
اجاره سوله جهت ذخیره سازی کالاهای اساسی در شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/11/5 مهلت دار
1398/11/05
22:22 ب.ظ
حمل نهاه از پای کشتی دیپو در انبار بندر نگهداری و
حمل نهاه از پای کشتی دیپو در انبار بندر نگهداری و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
عملیاا کیسه گیری بارگیری بارشماری و صادرات انواع سیمان و کلینکر و تامین ماشین الات و نیرو انسانی
عملیاا کیسه گیری بارگیری بارشماری و صادرات انواع سیمان و کلینکر و تامین ماشین الات و نیرو انسانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
13:36 ب.ظ
انبار و سوله جهت ذخیره سازی کالای
انبار و سوله جهت ذخیره سازی کالای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/11/5 مهلت دار
08:55 ق.ظ
کیسه گیری بارگیری بارشماری و سایر عملیات اجرایی صادرات انواع سیمان و کلینکر و تامین ماشین الات و نیرو انسانی در کارخانه و محوطه اسکله
هرمزگان 1398/11/5 مهلت دار
07:46 ق.ظ
بارگیری و حمل و تخلیه 593000 تن کنسانتره مس از
بارگیری و حمل و تخلیه 593000 تن کنسانتره مس از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/11/5 اعلام نشده
1398/11/03
12:52 ب.ظ
انجام امورات مربوط به تخلیه چیدمان نگهداری بارگیری و جابجایی انواع مواد پروتیئنی
انجام امورات مربوط به تخلیه چیدمان نگهداری بارگیری و جابجایی انواع مواد پروتیئنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/11/3 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه 25 هزار تن نهاده کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه 25 هزار تن نهاده کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/02
23:57 ب.ظ
حمل نهاده از پای کشتی دپو در انبار بندر نگهداری و
حمل نهاده از پای کشتی دپو در انبار بندر نگهداری و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/11/2 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
انجام خدمات موزع کارگر انبار و راننده لیفتراک
انجام خدمات موزع کارگر انبار و راننده لیفتراک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/11/2 تاریخ گذشته
00:05 ق.ظ
مشاور و اجرا سیستم انبارداری بر اساس GSP
مشاور و اجرا سیستم انبارداری بر اساس GSP... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:19 ب.ظ
عملیات بارگیری در انبار اعلامی توسط اداره کل غله استان بوشهر بارشماری و صفافی بروی کامیون به مقدار 15000 تن برنج کیسه ای
بوشهر 1398/11/1 تاریخ گذشته
21:28 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین  سردوزی صفافی و پارت چینی 6000 تن کود شیمیایی
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی 6000 تن کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
جمع اوری تجهیزات خاموش و یا خالی از
جمع اوری تجهیزات خاموش و یا خالی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
09:48 ق.ظ
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/10/30 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/10/30 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/30 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات
تخلیه بارگیری انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/10/30 اعلام نشده
1398/10/29
21:48 ب.ظ
انجام عملیات انبارگردانی
انجام عملیات انبارگردانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
10:19 ق.ظ
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/10/28 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/10/28 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/26
15:39 ب.ظ
نگهداری دانه های روغنی در فصل خرید
نگهداری دانه های روغنی در فصل خرید... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/10/26 اعلام نشده
14:39 ب.ظ
اعلام نیاز به انبار و سوله جهت ذخیره سازی
اعلام نیاز به انبار و سوله جهت ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/10/26 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خدمات تخلیه بارگیری و صفافی حدود 35 هزار تن برنج شکر و سایر
خدمات تخلیه بارگیری و صفافی حدود 35 هزار تن برنج شکر و سایر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:26 ب.ظ
تخلیه بارگیری انبار کالاهای اساسی شهر
تخلیه بارگیری انبار کالاهای اساسی شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
تخلیه و بارگیری انبار کالاهای اساسی ماکو
تخلیه و بارگیری انبار کالاهای اساسی ماکو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:25 ب.ظ
تخلیه بارگیری انبار کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری انبار کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/10/25 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
تخلیه بارگیری و صفافی حدود 35 هزارتن برنج شکر و سایر کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری و صفافی حدود 35 هزارتن برنج شکر و سایر کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تخلیه و بارگیری 64111 تن گندم وارداتی
تخلیه و بارگیری 64111 تن گندم وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
تخلیه بارگیری صفافی 35/000 تن برنج شکر در انبارهای استان
تخلیه بارگیری صفافی 35/000 تن برنج شکر در انبارهای استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:55 ب.ظ
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:54 ب.ظ
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:54 ب.ظ
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش
اجاره انبار جهت خرید کلزا در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
اجاره انبار حهت خرید کلزا در
اجاره انبار حهت خرید کلزا در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تخلیه و بارگیری 400 هزارتن گندم وارداتی
تخلیه و بارگیری 400 هزارتن گندم وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ساخت کارخانه شیر خشک- انجام فعالیت های
ساخت کارخانه شیر خشک- انجام فعالیت های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
تخلیه بارگیری انبارهای کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری انبارهای کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:29 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و صفافی پارت چینی مقدار 7000 تن کود در انبار سازمانی
عملیات کیسه گیری و صفافی پارت چینی مقدار 7000 تن کود در انبار سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته