1398/03/04
19:31 ب.ظ
کیسه گیری توزین  و پارت چینی مقدار 8000 تن کود فله در انبارهای سازمانی
کیسه گیری توزین و پارت چینی مقدار 8000 تن کود فله در انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
13:10 ب.ظ
عملیات حمل و تخلیه مقدار300000 تن انواع نهاده های کشاورزی از
عملیات حمل و تخلیه مقدار300000 تن انواع نهاده های کشاورزی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/3/4 مهلت دار
11:31 ق.ظ
تخلیه و صفافی 12000 تن محمولات قندو شکر و برنج رسیده به انبار
تخلیه و صفافی 12000 تن محمولات قندو شکر و برنج رسیده به انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/3/4 مهلت دار
09:38 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت منطقه
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/3/4 مهلت دار
09:17 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل :1- عملیات بارگیری سیمان
واگذاری پروژه ها شامل :1- عملیات بارگیری سیمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
08:59 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
19:19 ب.ظ
کیسه گیری توزین و سردوزی و پارتچینی
کیسه گیری توزین و سردوزی و پارتچینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
19:17 ب.ظ
عملیات کیسه گیری 5000 تن کود
عملیات کیسه گیری 5000 تن کود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/3/2 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
تخلیه بارگیری حفظ حراست نگهداری 500/000 تن محمولات علوفه ای واردتی در بندر
تخلیه بارگیری حفظ حراست نگهداری 500/000 تن محمولات علوفه ای واردتی در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات شامل : بارگیری سیمان تولید کارخانه -تامین غذای پرسنل
واگذاری انجام خدمات شامل : بارگیری سیمان تولید کارخانه -تامین غذای پرسنل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/3/2 اعلام نشده
1398/03/01
18:58 ب.ظ
عملیات روان سازی - کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی
عملیات روان سازی - کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
15:35 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و دپو حدود500/000 تن سنگ اهک معدن تخت
عملیات بارگیری حمل و دپو حدود500/000 تن سنگ اهک معدن تخت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/1 مهلت دار
13:53 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری
تخلیه و بارگیری و حفظ و حراست و نگهداری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
واگذاری خدمات انبارداری و حفاظت از کالاهای شرکت برق
واگذاری خدمات انبارداری و حفاظت از کالاهای شرکت برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
13:51 ب.ظ
خدمات لیفتراک جابجایی کالا
خدمات لیفتراک جابجایی کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
واگذاری خدمات انبارداری و حفاظت
واگذاری خدمات انبارداری و حفاظت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
09:01 ق.ظ
نرم کردن محمولات علوفه ای در انبارهای بندر امام خمینی با بیل مکانیکی
نرم کردن محمولات علوفه ای در انبارهای بندر امام خمینی با بیل مکانیکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور نفت
واگذاری حجمی زمانی اداره امور نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
بارگیری حمل دپ. 500هزار تن سنک اهک
بارگیری حمل دپ. 500هزار تن سنک اهک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/29
12:08 ب.ظ
واگذاری امور انبارهای نفت شماره
واگذاری امور انبارهای نفت شماره... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/29 مهلت دار
10:33 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه کلزا
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی
خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی  جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
استفاده از امکانات ملکی جهت خرید و ذخیره سازی و تحویل دانه روغنی (کلزا) در شهرستان تاکستان استان قزوین
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین صفافی پارت چینی دپو در ارتفاع
عملیات کیسه گیری توزین صفافی پارت چینی دپو در ارتفاع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:36 ب.ظ
کیسه گیری اوره  600 تن در انبار
کیسه گیری اوره 600 تن در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
ذخیره سازی مقدار 30000 تن کلزا
ذخیره سازی مقدار 30000 تن کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات در بندر
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری انبارهای غلات در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه
انجام کلیه عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و تخلیه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:11 ق.ظ
ذخیره سازی 30000 تن کلزا
ذخیره سازی 30000 تن کلزا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:12 ب.ظ
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی
واگذاری عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل
عملیات بارگیری حمل و تخیله مقدار 6000 تن انواع نهاد های کشاورزی از قائمشهر و قراخیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/2/25 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/2/25 اعلام نشده
13:22 ب.ظ
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات
جابجایی محصولات خود داخل کارخانجات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/25 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار7000 تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/25 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
نرم کردن محصولات علوفه ای در انبارهای بندر
نرم کردن محصولات علوفه ای در انبارهای بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:56 ب.ظ
کیسه گیری اوره به مقدار 600 تن در انبار خیرآباد
کیسه گیری اوره به مقدار 600 تن در انبار خیرآباد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
خدمات لیفتراک
خدمات لیفتراک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات در دو ردیف شامل : بارگیری حمل و انتقال مقدار 180000 تن سنگ اهک خرد شده
واگذاری انجام عملیات در دو ردیف شامل : بارگیری حمل و انتقال مقدار 180000 تن سنگ اهک خرد شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
عملیات بارگیری .حمل و تخلیه مقدار 17000 هفت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری .حمل و تخلیه مقدار 17000 هفت هزار تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری اتبارهای غلات
انجام عملیات کارگزاری و بهره برداری اتبارهای غلات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:20 ب.ظ
کیسه گیری به مقدار 1000 تن در انبار
کیسه گیری به مقدار 1000 تن در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
عملیات کیسه گیری کود بصورت فله شامل پرکردن کیسه توزین سردوزی و صفافی
عملیات کیسه گیری کود بصورت فله شامل پرکردن کیسه توزین سردوزی و صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
انجام خدمات بارگیری و حمل بار توسط لیفتراک و جرثقیل و تعمیرات خودرو
انجام خدمات بارگیری و حمل بار توسط لیفتراک و جرثقیل و تعمیرات خودرو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/23 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
انجام عملیات بارگیری و حمل سنگ اهک از معدن سنگ اهک
انجام عملیات بارگیری و حمل سنگ اهک از معدن سنگ اهک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
چهارمحال بختياري 1398/2/23 تاریخ گذشته