1398/05/28
13:02 ب.ظ
حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع
حمل کانتینرهای 20 و 40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
10:50 ق.ظ
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:15 ب.ظ
جابجایی تجیهزات پست سراب به پست نیروگاه سهند بناب
جابجایی تجیهزات پست سراب به پست نیروگاه سهند بناب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
حمل کتب درسی
حمل کتب درسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
انجام تعمیرات ساخت و بازسازی ماشین الات و خودروها خارج از کارخانه شامل
انجام تعمیرات ساخت و بازسازی ماشین الات و خودروها خارج از کارخانه شامل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
13:37 ب.ظ
انجام عملیات حمل کانیتنرهای 20د40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع
انجام عملیات حمل کانیتنرهای 20د40 فوت پر و خالی محصولات مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
واگذاری عملیات حمل مصالح سنگی ماکادام از معادن منطقه
واگذاری عملیات حمل مصالح سنگی ماکادام از معادن منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
12:44 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/26 مهلت دار
12:24 ب.ظ
حمل تخلیه 300/000 تن انواع نهاده کشاورزی از پتروشیمی
حمل تخلیه 300/000 تن انواع نهاده کشاورزی از پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
بارگیری حمل انتقال  50/000 تن کلینکر از
بارگیری حمل انتقال 50/000 تن کلینکر از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
بارگیری حمل انتقال  50/000 تن کلینکر از
بارگیری حمل انتقال 50/000 تن کلینکر از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/5/26 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
حمل 500/000 تن انواع خاک نسوز تولید کارگری و 1/500/000 تن انواع خاک نسوز و باطله و ارژلیت مکانیزه
حمل 500/000 تن انواع خاک نسوز تولید کارگری و 1/500/000 تن انواع خاک نسوز و باطله و ارژلیت مکانیزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/24
11:39 ق.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/24 مهلت دار
10:37 ق.ظ
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
عملیات حمل و تخلیه مقدار300000 تن انواع نهاده های کشاورزی
عملیات حمل و تخلیه مقدار300000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
حمل و فراوری حدود 300تن از محصول پسته تر
حمل و فراوری حدود 300تن از محصول پسته تر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
07:39 ق.ظ
حمل و نقل محموله توتونی
حمل و نقل محموله توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 مهلت دار
13:04 ب.ظ
انجام تعمیرات ساخت و بازسازی  ماشین الات و خودروهای خارج از کارخانه
انجام تعمیرات ساخت و بازسازی ماشین الات و خودروهای خارج از کارخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
حمل و نقل محموله توتونی
حمل و نقل محموله توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/5/23 مهلت دار
08:02 ق.ظ
خرید استرچ ورق پلاستیک شفاف انعطاف پذیر کیسه پالت و حمل مواد شیمیایی
خرید استرچ ورق پلاستیک شفاف انعطاف پذیر کیسه پالت و حمل مواد شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
حمل محصولات بتنی تولید شده خود تا سقف 30/000 تن در سال جاری
حمل محصولات بتنی تولید شده خود تا سقف 30/000 تن در سال جاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:35 ب.ظ
حمل بار به نقاط شهرها
حمل بار به نقاط شهرها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/22 اعلام نشده
13:21 ب.ظ
عملیات حمل خودروهای تولیدی از مبادی تولید به پارکینگ توزیع محصولات
عملیات حمل خودروهای تولیدی از مبادی تولید به پارکینگ توزیع محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
12:20 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 50 هزار تن نهاده  های کشاورزی از انبارهای
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 50 هزار تن نهاده های کشاورزی از انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
واگذاری عملیت حمل خودروهای تولیدی از مبادی تولید به پارکینگ توزیع محصولات
واگذاری عملیت حمل خودروهای تولیدی از مبادی تولید به پارکینگ توزیع محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:17 ب.ظ
تجدید حمل محموله های باری
تجدید حمل محموله های باری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/20 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/5/20 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از
انجام عملیات ترخیص و ترانزیت محصولات هوایی زمینی و دریایی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
12:34 ب.ظ
عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله
عملیات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/20 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
حمل محصول چغندرقند
حمل محصول چغندرقند... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن کود شیمیایی از اهواز به داخل استان
بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن کود شیمیایی از اهواز به داخل استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
حمل مواد شیمیایی مجتمع
حمل مواد شیمیایی مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه محصولات مسی از مجتمع
بارگیری حمل تخلیه محصولات مسی از مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/19 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه محصولات مسی از مجتمع
بارگیری حمل تخلیه محصولات مسی از مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/19 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مقزه از معدن عمران
عملیات حمل مصالح سنگی فیلتر و مقزه از معدن عمران... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/19 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث
بارگیری و حمل خاک از معدن عمران سری دوم در کارگاه احداث... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
18:26 ب.ظ
حمل نفت گاز مصرفی  ایستگاه راه اهن
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
قرارداد حمل مواد شیمیایی مجتمع
قرارداد حمل مواد شیمیایی مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
12:35 ب.ظ
واگذاری حمل لوبکات
واگذاری حمل لوبکات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:11 ب.ظ
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه 5000 تن انواع نهادهای کشاورزی از مبدا انبار
حمل و نقل و تخلیه 5000 تن انواع نهادهای کشاورزی از مبدا انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه محصولات مسی از مجتمع
بارگیری حمل و تخلیه محصولات مسی از مجتمع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/15 اعلام نشده