1397/11/30
15:37 ب.ظ
حمل گندم از سیلوها انبارها ومراکز ذخیره سازی
حمل گندم از سیلوها انبارها ومراکز ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/11/30 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها
بارگیری حمل تخلیه و استقرار 3 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
15:26 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز4 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز4 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
14:27 ب.ظ
بیمه حمل و تخلیه ترانسفوره ماتور 132 کیلوولت بهمراه متعلقات
بیمه حمل و تخلیه ترانسفوره ماتور 132 کیلوولت بهمراه متعلقات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
حمل ریلی ترکیبی 150هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام
حمل ریلی ترکیبی 150هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
12:34 ب.ظ
انجام خدمات حمل و نقل مواد سوختی
انجام خدمات حمل و نقل مواد سوختی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
10:49 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت و متعلقات و روغن ان
بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت و متعلقات و روغن ان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
08:02 ق.ظ
حمل ریلی ترکیبی 150 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی
حمل ریلی ترکیبی 150 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر امام خمینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
07:45 ق.ظ
حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور 50mva به
حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور 50mva به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
19:00 ب.ظ
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی  ایرانی  و خارجی  20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری
حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی ایرانی و خارجی 20 و 40 فوت و عملیات گمرکی و بندری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
07:47 ق.ظ
حمل تخلیه بارگیری 22000 تن انواع نهاده کشاورزی
حمل تخلیه بارگیری 22000 تن انواع نهاده کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:46 ب.ظ
اجرای عملیات انتقال خاک و نخاله به خارح از محدوده سایت
اجرای عملیات انتقال خاک و نخاله به خارح از محدوده سایت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
حمل تخلیه بارگیری انواع نهاده های کشاورزی
حمل تخلیه بارگیری انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/11/28 مهلت دار
07:52 ق.ظ
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:47 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو به منظور ترخیص کالا از گمرک خن کاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:41 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
07:40 ق.ظ
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو
نهادهای دامی کنجاله -سویا -ذرت و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:24 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 132/63 کیلو ولت 44 مگاولت
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 132/63 کیلو ولت 44 مگاولت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات
بیمه حمل و تخلیه ترانسفورماتور 132 کیلو ولت به همراه متعلقات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
تامین 5 دستگاه تریلی مسقف جهت حمل کاغذ 30 پالت کاغذ
تامین 5 دستگاه تریلی مسقف جهت حمل کاغذ 30 پالت کاغذ... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:34 ب.ظ
امور حمل و نقل توتون
امور حمل و نقل توتون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/11/27 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری
تامین خدمات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/27 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی
عمیلات بارگیری محصولات از انبار و حمل و تخلیه انها در کشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1
پیمانکار حمل گاز مایع بوتان /بوتن رافینت 1... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
07:51 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
07:51 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 اعلام نشده
07:50 ق.ظ
انجام  عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از
انجام عملیات حمل جاده ای کانتینرهای باردار از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/24
12:31 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل
حمل فراورده های نفتی اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/24 مهلت دار
10:14 ق.ظ
حمل و تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 200mva
حمل و تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 200mva... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/11/24 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
حمل مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از
حمل مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/24 مهلت دار
09:07 ق.ظ
حمل مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از بندر
حمل مقدار 225 هزار تن کود شیمیایی اوره گرانوله فله از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/24 مهلت دار
08:23 ق.ظ
حمل و نقل محمولا دام زنده گوسفندی از فرودگاه به کشتارگاههای اعلامی
حمل و نقل محمولا دام زنده گوسفندی از فرودگاه به کشتارگاههای اعلامی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:09 ب.ظ
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم  تقریبی
بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله معادن سنگ اهن در سال 98 به حجم تقریبی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1397/11/23 اعلام نشده
13:44 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه 10/000 تن نهاده کشاورزی از
بارگیری حمل تخلیه 10/000 تن نهاده کشاورزی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن نهاده های کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 50 هزارتن نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
امور حمل و نقل توتون
امور حمل و نقل توتون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/11/23 مهلت دار
08:22 ق.ظ
امور تشریفات گمرکی و ترخیص و ترانزیت  محمولات وارداتی از گمرکات زمینی هوایی دریایی
امور تشریفات گمرکی و ترخیص و ترانزیت محمولات وارداتی از گمرکات زمینی هوایی دریایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
11:58 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه 50/000 تن نهاده کشاورزی از انبارهای سازمانی
بارگیری حمل تخلیه 50/000 تن نهاده کشاورزی از انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 50/000 تن نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 50/000 تن نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
11:06 ق.ظ
انجام عملیات حمل و نقل محموله دام زنده گوسفندی
انجام عملیات حمل و نقل محموله دام زنده گوسفندی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:37 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن
حمل فراورده های نفتی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:13 ب.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 10 هزار تن نهاده کشاورزی
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 10 هزار تن نهاده کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
08:12 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 10 هزار تن نهادهای کشاورزی
عملیات بارگیری حمل و تخلیه 10 هزار تن نهادهای کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:45 ب.ظ
حمل نفتای سبک 100/000 تن از پالایشگاه
حمل نفتای سبک 100/000 تن از پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تامین حداقل50 دستگاه تریلی و کفی با راننده جهت حمل و نقل مواد
تامین حداقل50 دستگاه تریلی و کفی با راننده جهت حمل و نقل مواد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
حمل نفتای سبک 100/000 تن از پالایشگاه
حمل نفتای سبک 100/000 تن از پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/11/13 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ایی وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:11 ق.ظ
حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع نهاده کشاورزی از پتروشیمی
حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع نهاده کشاورزی از پتروشیمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/11/11 تاریخ گذشته