1397/09/25
10:14 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA
بارگیری حمل تخلیه 1 دستگاه ترانسفورماتور 90MVA... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
14:03 ب.ظ
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:23 ب.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
خمل و نقل کالای های اساسی در استان شامل :برنج -شکرخام - قند و شکر
خمل و نقل کالای های اساسی در استان شامل :برنج -شکرخام - قند و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
18:23 ب.ظ
حمل ذرت داخلی خریداری شده
حمل ذرت داخلی خریداری شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
حمل بالاست به صورت ریلی و جاده ای مربوط به پروژه
حمل بالاست به صورت ریلی و جاده ای مربوط به پروژه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 مهلت دار
10:52 ق.ظ
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر
حمل 1 دستگاه ترانس قدرت 132KV از + بیمه تمام خطر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
ارائه خدمات بارگیری حمل و تخلیه حدود 67000 تن مواد MEE از شرکت
ارائه خدمات بارگیری حمل و تخلیه حدود 67000 تن مواد MEE از شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی
حمل و نقل محصولات توتونی و غیر توتونی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
08:21 ق.ظ
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان شامل گندم و برنج و....
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان شامل گندم و برنج و....... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
18:13 ب.ظ
عملیات بارگیری و حمل ( زغال خاک سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی )
عملیات بارگیری و حمل ( زغال خاک سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی )... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/9/19 مهلت دار
15:35 ب.ظ
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان
حمل و نقل کالاهای اساسی داخل استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های
تخلیه روغن بارگیری حمل بر روی فونداسیون ترانسفورماتور های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خدمات بارگیری کلینکر در محل کارخانه و حمل و تخلیه در مرز گمرک
خدمات بارگیری کلینکر در محل کارخانه و حمل و تخلیه در مرز گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/19 مهلت دار
11:34 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات
انجام عملیات بارگیری حمل و نقل تجهیزات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 7500 تن انواع نهاده کشاورزی از مبدا
عملیات بارگیری و حمل و تخلیه 7500 تن انواع نهاده کشاورزی از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/19 مهلت دار
10:01 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تحخلیه مقدار 43000 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و تحخلیه مقدار 43000 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/19 مهلت دار
08:16 ق.ظ
تهیه و تامین تانکر حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری
تهیه و تامین تانکر حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
15:28 ب.ظ
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر
حمل یک محموله ای دارو به وسیله یک کانتینر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری
عملیات تخلیه از واگن و بارگیری از ایستگاه مانوری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار 50000 تن از محل
عملیات بارگیری حمل و پخش کود حیوانی به مقدار 50000 تن از محل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
خدمات حمل و نقل حدود 400هزار تن گندم و برنج و شکر خام و دانه های روغنی و...
خدمات حمل و نقل حدود 400هزار تن گندم و برنج و شکر خام و دانه های روغنی و...... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
16:00 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و نقل مقدار 8000 تن
عملیات بارگیری حمل و نقل مقدار 8000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/17 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
انجام عملیات حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع کود شیمیایی کیسه ای
انجام عملیات حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع کود شیمیایی کیسه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
08:37 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهادهای
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
مربوط به تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل
مربوط به تهیه و تامین تانکرهای مخصوص حمل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/15 مهلت دار
08:05 ق.ظ
تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری
تامین تانکرهای مخصوص حمل سوخت 28000 الی 30000 لیتری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
14:25 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
حمل ریلی مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی کیسه ای
حمل ریلی مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی کیسه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
20:02 ب.ظ
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهادهای
عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهادهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
حمل و تخلیه 500/000 تن نهاده کشاورزی از مبدا
حمل و تخلیه 500/000 تن نهاده کشاورزی از مبدا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
06:56 ق.ظ
ارائه خدمات بارگیری حمل انتقال تخلیه و ساماندهی
ارائه خدمات بارگیری حمل انتقال تخلیه و ساماندهی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/12
08:03 ق.ظ
عملیات حمل و تخلیه 500 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از
عملیات حمل و تخلیه 500 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
06:50 ق.ظ
حمل محصول فله توسط تانکرهای 30000 لیتری استیل
حمل محصول فله توسط تانکرهای 30000 لیتری استیل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:08 ب.ظ
حمل فراوردهای نفتی راه اهن
حمل فراوردهای نفتی راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
حمل 2000 تن جو از انبار استان
حمل 2000 تن جو از انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:19 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی راه اهن
حمل فراورده های نفتی راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:39 ب.ظ
یک محموله دارویی به وزن 2437 کیلو گرم توسط
یک محموله دارویی به وزن 2437 کیلو گرم توسط... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:25 ب.ظ
یک کانتینز 20 فوت به کشور مالی
یک کانتینز 20 فوت به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
07:08 ق.ظ
حمل محصولات مظروف به نقاط مختلف
حمل محصولات مظروف به نقاط مختلف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
15:13 ب.ظ
حمل فراورده های نفتی راه
حمل فراورده های نفتی راه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/9/5 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
عملیات بارگیری حمل و نقل مقدار 8000 تن انواع
عملیات بارگیری حمل و نقل مقدار 8000 تن انواع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
عملیات حمل و نقل جاده ای درون استانی به میزان 800 هزار تن
عملیات حمل و نقل جاده ای درون استانی به میزان 800 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
تامین بخشی از خدمات ترابری ازاد جهت حمل و نقل محصولات و تجیهزات
تامین بخشی از خدمات ترابری ازاد جهت حمل و نقل محصولات و تجیهزات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:08 ق.ظ
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور به وزن87400 کیلوگرم
حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور به وزن87400 کیلوگرم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/9/3 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
حمل 20000 گندم از سیلوی مهر پویای
حمل 20000 گندم از سیلوی مهر پویای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
12:09 ب.ظ
حمل 20000 تن گندم از سیلوی
حمل 20000 تن گندم از سیلوی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
حمل 20000 تن گندم
حمل 20000 تن گندم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته