1398/02/31
08:54 ق.ظ
برگزاری تور صنعتی بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی و واحد های موفق مستقر در شهرک های صنعتی استان تهران
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
19:27 ب.ظ
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز
تور هوایی 3 شب و 4 روز مسیر شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/26
09:40 ق.ظ
چارتر قطارهای گردشگری شمال و واگذاری ان به بهره بردار
چارتر قطارهای گردشگری شمال و واگذاری ان به بهره بردار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/24
14:33 ب.ظ
اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر
اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/11
07:57 ق.ظ
تور جهت 40 نفر به نقاط مختلف در روزهای مختلف
تور جهت 40 نفر به نقاط مختلف در روزهای مختلف... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
14:10 ب.ظ
تامین بلیط هواپیما تا پایان سال 98
تامین بلیط هواپیما تا پایان سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:13 ب.ظ
تور سیاحتی کاشان
تور سیاحتی کاشان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
15:53 ب.ظ
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل
تور یک روزه داخل استانی برای پرسنل اداره کل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
14:36 ب.ظ
اردو زیارتی سیاحتی مشهد
اردو زیارتی سیاحتی مشهد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
12:12 ب.ظ
1398/01/22
10:44 ق.ظ
فم تور طبیعت گردی منطقه
فم تور طبیعت گردی منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
09:52 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری پایانه های مسافری و گردشگری
واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی و راهبری پایانه های مسافری و گردشگری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:48 ب.ظ
ارائه خدمات فرست کلاس و بیزینس کلاس و خدمات ولکام در ترمینال مسافری شماره 1 شرکت
ارائه خدمات فرست کلاس و بیزینس کلاس و خدمات ولکام در ترمینال مسافری شماره 1 شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
08:20 ق.ظ
ارائه خدمات فرست کلاس و بیزینس کلاس و خدمات ولکام در ترمینال مسافری شماره 1 شرکت
ارائه خدمات فرست کلاس و بیزینس کلاس و خدمات ولکام در ترمینال مسافری شماره 1 شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:37 ب.ظ
اردوی زیارتی از 200 نفر
اردوی زیارتی از 200 نفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:41 ب.ظ
تامین غذا و مکان مناسب و نزدیک حرم و تهیه ایاب و ذهاب
تامین غذا و مکان مناسب و نزدیک حرم و تهیه ایاب و ذهاب... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/29
08:50 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت استقرار سیستم فروش انلاین بلیط هتل تور از طراحی تهیه نصب اموزش بهره برداری و خدمات پس از بهره برداری
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/14
17:51 ب.ظ
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه
مجری ذیصلاح جهت برگزاری تور صنعتی دو روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/07/23
10:18 ق.ظ
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:27 ب.ظ
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:45 ق.ظ
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/19
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست ترنست
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست ترنست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/6/19 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/6/19 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست
راهبری و ارائه خدمات مسافر 8 ست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری ویژه وسالیانه تزئینات داخلی
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام تعمیرات جاری ویژه وسالیانه تزئینات داخلی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام
راهبری و ارائه خدمات مسافری وانجام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های
راهبری و ارائه خدمات مسافری و تعمیرات جاری و تزئینات داخلی و تجهیزات الکتریکی واگن های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/19 تاریخ گذشته
00:53 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری و تجهیزات الکتریکی
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری و تجهیزات الکتریکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:32 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و
راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات و سالیانه تزئینات داخلی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/6/18 تاریخ گذشته