1398/08/30
09:44 ق.ظ
واگذاری صادرات سرمهای درمانی ضد عقرب زدگی و ماز گزیدگی
واگذاری صادرات سرمهای درمانی ضد عقرب زدگی و ماز گزیدگی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/8/30 مهلت دار
09:42 ق.ظ
شناسایی شرکت های صادرکننده واکسن و فراورده های بیولوژیک
شناسایی شرکت های صادرکننده واکسن و فراورده های بیولوژیک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/8/30 مهلت دار
1398/08/23
13:45 ب.ظ
توزیع بسته های پستی
توزیع بسته های پستی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/07/02
12:10 ب.ظ
10 دستگاه خاور مسقف جهت عرضه محصولات در سطح شهر
10 دستگاه خاور مسقف جهت عرضه محصولات در سطح شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/7/2 اعلام نشده
1398/06/28
07:55 ق.ظ
مشارکت سرمایه گذاری از محصولات واحدهای تولیدی غذایی بهداشتی و پخش فعال
مشارکت سرمایه گذاری از محصولات واحدهای تولیدی غذایی بهداشتی و پخش فعال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/6/28 اعلام نشده
1398/05/23
08:14 ق.ظ
نیاز به همکاری کیوسک و فروشگاههای عرضه محصولات 10 دستگاه خاور مسقف جهت توزیع محصولات
نیاز به همکاری کیوسک و فروشگاههای عرضه محصولات 10 دستگاه خاور مسقف جهت توزیع محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/19
14:26 ب.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات کشتارگاه
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات کشتارگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:17 ب.ظ
اجاره به شرط تملیک 8 ساله 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدل 98 در محدوده
اجاره به شرط تملیک 8 ساله 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدل 98 در محدوده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
اجاره به شرط تملیک 8 ساله 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدل 98 در محدوده
اجاره به شرط تملیک 8 ساله 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدل 98 در محدوده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/5/13 اعلام نشده
18:20 ب.ظ
حمل و توزیع گوشت به صورت لاشه کشتارگاه صنعتی دام
حمل و توزیع گوشت به صورت لاشه کشتارگاه صنعتی دام... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مشارکت در ساماندهی توزیع بار حوزه خوار و بار روش نوین روز در
مشارکت در ساماندهی توزیع بار حوزه خوار و بار روش نوین روز در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:13 ب.ظ
واگذاری عمیات حمل و فروش  محصولات لبنی و غیر لبنی
واگذاری عمیات حمل و فروش محصولات لبنی و غیر لبنی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/08
18:52 ب.ظ
واگذاری پروژه های توزیع و پخش
واگذاری پروژه های توزیع و پخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/8 تاریخ گذشته
1398/04/05
12:32 ب.ظ
توزیع و فروش واکسنهای دام و طیور تولیدی
توزیع و فروش واکسنهای دام و طیور تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:45 ب.ظ
مدیریت پروژه های توزیع و پخش
مدیریت پروژه های توزیع و پخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
ارسال روزنامه قدس از دفتر مرکزی
ارسال روزنامه قدس از دفتر مرکزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
توزیع روزنامه قدس در
توزیع روزنامه قدس در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/23
11:08 ق.ظ
توزیع و فروش واکسن های دامی و طیور تولیدی در سال
توزیع و فروش واکسن های دامی و طیور تولیدی در سال... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
12:10 ب.ظ
توزیع و فروش واکسنهای دامی و طیور تولیدی
توزیع و فروش واکسنهای دامی و طیور تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/04
11:45 ق.ظ
اجاره 30 خودرو نیسان یخچالدار تکسوز مدل 98
اجاره 30 خودرو نیسان یخچالدار تکسوز مدل 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
13:50 ب.ظ
تعداد 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدا 98 در محدوده
تعداد 30 خودرو نیسان یخچال دار تکسوز مدا 98 در محدوده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/2 اعلام نشده
1398/02/10
08:18 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان
خدمات توزیع مویرگی محصولات در استان های اذربایجان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/24
07:51 ق.ظ
خدمات حمل و نقل  و توزیع شهری محصولات
خدمات حمل و نقل و توزیع شهری محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
08:04 ق.ظ
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
18:16 ب.ظ
واگذاری مدیریت پروژه های توزیع و پخش خود
واگذاری مدیریت پروژه های توزیع و پخش خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/26
09:39 ق.ظ
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
08:43 ق.ظ
خدمات حمل و نقل  و توزیع شهری محصولات
خدمات حمل و نقل و توزیع شهری محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/14
06:29 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:28 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/12/13 اعلام نشده
06:28 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/12/13 اعلام نشده
06:27 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/13 اعلام نشده
06:26 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/12/13 اعلام نشده
06:25 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/12/13 اعلام نشده
06:25 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1397/12/13 اعلام نشده
06:24 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/12/13 اعلام نشده
06:24 ق.ظ
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح خرده فروشی های
توزیع و فروش موبرگی محصولات تولیدی در فاز اول واگذاری در سطح خرده فروشی های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/12/13 اعلام نشده
1397/12/04
09:27 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات
خدمات توزیع مویرگی محصولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خو
خدمات توزیع مویرگی محصولات خو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1397/12/4 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود
خدمات توزیع مویرگی محصولات خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/12/4 تاریخ گذشته