1397/11/28
07:38 ق.ظ
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد
توزیع اقلام پروتئینی تنظیم بازار : گوشت منجمد وارداتی و تخم مرغ و مرغ منجمد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
08:01 ق.ظ
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات
خدمات قرار داد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
08:30 ق.ظ
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی
حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/24 مهلت دار
06:49 ق.ظ
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/06
10:57 ق.ظ
حمل و توزیع اقلام اساسی شامل: انواع کیسه خون و کیت ازمایشگاهی و لوله خونگیری و مواد و معرفهای ازمایشگاهی و ..خون
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/12
12:40 ب.ظ
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای  120/000 قوطی 400-500 گرمی
انبارش و توزیع و تحویل فراورده های ویژه متابولیک یارانه ای 120/000 قوطی 400-500 گرمی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/05
08:44 ق.ظ
پیمانکاری توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی 98-97
پیمانکاری توزیع شیر مدارس در سال تحصیلی 98-97... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1397/10/5 اعلام نشده
1397/09/29
13:33 ب.ظ
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای
تخلیه چیدمان وتوزیع کتب درسی دانش اموزان دوره ابتدای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
18:43 ب.ظ
واگذاری بارگیری  حمل و توزیع  گوشت
واگذاری بارگیری حمل و توزیع گوشت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/8/27 اعلام نشده
1397/03/30
14:23 ب.ظ
واگذاری حمل محصولات لبنی شرکت به شعب توزیع خود
واگذاری حمل محصولات لبنی شرکت به شعب توزیع خود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/3/29 تاریخ گذشته