1398/09/20
15:16 ب.ظ
میکروفون کنفرانسی مرکز کنترل بلندکو و امپلی فایر
میکروفون کنفرانسی مرکز کنترل بلندکو و امپلی فایر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
14:49 ب.ظ
اجرای عملیات صدارسانیو معماری داخلی تهیه نصب تجهیزات حرفه ای نور صوت تصویر جهت سالنهای مجتمع های فرهنگی هنری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
دوربین کنفرانسی پاناسونیک - کنترلر  دوربین واناسونیک
دوربین کنفرانسی پاناسونیک - کنترلر دوربین واناسونیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:17 ب.ظ
عملیات اجرایی صدارسانی معماری داخلی تهیه و نصب تجهیزات حرفه ای نور صوت و تصویر جهت مجتمع های فرهنگی و هنری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:02 ب.ظ
خرید بهمراه هزینه نصب سیستم کنفرانس ساخت بلژیک - بادوربین
خرید بهمراه هزینه نصب سیستم کنفرانس ساخت بلژیک - بادوربین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/16
12:16 ب.ظ
خرید سیستم صوتی کنفرانس
خرید سیستم صوتی کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
09:03 ق.ظ
پروژه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم صوتی
پروژه طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
13:04 ب.ظ
لوازم صوتی سالن کنفرانس
لوازم صوتی سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس
تجهیزات صوتی اتاق کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
سیستم صوتی سالن اجتماعات
سیستم صوتی سالن اجتماعات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
15:24 ب.ظ
سیستم اتاق کنفرانس
سیستم اتاق کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:53 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس
تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:30 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات سالن کنفرانس سازمان
خرید و نصب تجهیزات سالن کنفرانس سازمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:10 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی تعمیر و بهره برداری تجهیزات سالن عملیات و دوربین های نظارت تصویری و انتقال اطلاعات
چهارمحال بختياري 1398/9/11 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
اجرای سیستم صوت و پیجینگ محل جدید نمایشگاه
اجرای سیستم صوت و پیجینگ محل جدید نمایشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/10
19:09 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی تعمیر بهره برداری تجهیزات سالن عملیات و دوربینهای نظارت تصویری و انتقال اطلاعات
چهارمحال بختياري 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید تجهیزات سالن جلسات طبقه اول شمال سیستم ترجمه همزمان
خرید تجهیزات سالن جلسات طبقه اول شمال سیستم ترجمه همزمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/10 مهلت دار
1398/09/09
19:57 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس
تهیه نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:42 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات صوتی و تصویری
نصب و راه اندازی تجهیزات صوتی و تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
تجهیزات کنفرانس بیسیم
تجهیزات کنفرانس بیسیم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:53 ب.ظ
سیستم صوتی سالن کنفرانس
سیستم صوتی سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:46 ب.ظ
راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس و متعلقات
راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس و متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:18 ب.ظ
طراحی و ساخت و تجهیز سالن کنفرانس
طراحی و ساخت و تجهیز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:47 ب.ظ
تهیه سیستم صوت و تصویری سالن همایش های
تهیه سیستم صوت و تصویری سالن همایش های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/25
11:39 ق.ظ
میز کنفرانس با ام دی اف 16 میل
میز کنفرانس با ام دی اف 16 میل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:11 ب.ظ
خرید تجهیزات اتاق کنفرانس
خرید تجهیزات اتاق کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:45 ب.ظ
باند بلندگو اکو جاست مگنت بزرگ همراه با متعلقات
باند بلندگو اکو جاست مگنت بزرگ همراه با متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:32 ب.ظ
سالن کنفرانس و سالن همایش
سالن کنفرانس و سالن همایش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
سیستم صوتی
سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تهیه و اجرا و تجهیز سالن کنفرانس
تهیه و اجرا و تجهیز سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:39 ق.ظ
خرید و نصب سیستم صوتی پیجینگ
خرید و نصب سیستم صوتی پیجینگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:22 ب.ظ
خرید سیستم صوتی پیجینگ
خرید سیستم صوتی پیجینگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
ریکوردر صدا
ریکوردر صدا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
15:28 ب.ظ
تهیه و نصب ملزومات صوتی و الکترواکوستیکی
تهیه و نصب ملزومات صوتی و الکترواکوستیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
12:01 ب.ظ
دوربین کنفرانس و سیستم صوتی سامسونگ
دوربین کنفرانس و سیستم صوتی سامسونگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:47 ق.ظ
منبع تغذیه میکروفون -- مرکز کنفرانس
منبع تغذیه میکروفون -- مرکز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:40 ب.ظ
تجهیز و راه اندازی سالن کنفرانس در منطقه ویژه اقتصادی
تجهیز و راه اندازی سالن کنفرانس در منطقه ویژه اقتصادی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:12 ب.ظ
طراحی اجرا و تجهیز سالنهای همایش و کنفرانس و بخشی  از ساختمان اداری مجموعه نمایشگاه -- EPC
طراحی اجرا و تجهیز سالنهای همایش و کنفرانس و بخشی از ساختمان اداری مجموعه نمایشگاه -- EPC... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/7/30 اعلام نشده
1398/07/29
11:42 ق.ظ
تجهیز ویدئو کنفرانس
تجهیز ویدئو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:30 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم ورزشی
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
19:48 ب.ظ
خرید نصب اجرای سیستم ویدئوکنفرانس و اتوتراکینگ
خرید نصب اجرای سیستم ویدئوکنفرانس و اتوتراکینگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/7/24 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش سیستم ویدیو کنفرانس
خرید و نصب و راه اندازی و اموزش سیستم ویدیو کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
11:48 ق.ظ
1 دستگاه اکو همراه 30*30 با قابلیت بلوتوث
1 دستگاه اکو همراه 30*30 با قابلیت بلوتوث... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:11 ب.ظ
امپلی فایر 350 وات
امپلی فایر 350 وات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/7/22 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
کلیه تجهیزات سیستم صوتی تصویری جهت اتاق کنفرانس
کلیه تجهیزات سیستم صوتی تصویری جهت اتاق کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:41 ق.ظ
مرکز کنفرانس
مرکز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:54 ب.ظ
نصب و راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس به همراه سیستم اتوتراکینگ و ساخت میز کنفرانس و متعلقات کامل
گيلان 1398/7/16 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
ویدئوکنفرانس و اسپیکر و وب کم
ویدئوکنفرانس و اسپیکر و وب کم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/7/16 تاریخ گذشته