1397/09/25
13:12 ب.ظ
میکروفن سیستم پیچینگ مدل SH-10PM نام تجارتی
میکروفن سیستم پیچینگ مدل SH-10PM نام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/9/25 مهلت دار
10:12 ق.ظ
سیستم صوتی سیار مجتمع
سیستم صوتی سیار مجتمع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
10:11 ق.ظ
میکسر سیستم صوتی سیار
میکسر سیستم صوتی سیار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
10:11 ق.ظ
میکسر سیستم صوتی
میکسر سیستم صوتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
10:10 ق.ظ
میکسر سیستم صوتی مدل XL2400نام تجارتی
میکسر سیستم صوتی مدل XL2400نام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
10:10 ق.ظ
میکسر سیستم صوتی سیار
میکسر سیستم صوتی سیار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
08:45 ق.ظ
سیستم صوتی رک
سیستم صوتی رک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
10:10 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم  صوتی مرکزی سالن کنفرانس
خرید تا راه اندازی سیستم صوتی مرکزی سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
امپلی فایر استریو- میکروفون- هدست میکروفون- امپلی فایر استریو  میکسر
امپلی فایر استریو- میکروفون- هدست میکروفون- امپلی فایر استریو میکسر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:21 ب.ظ
تجهیزات سیستم صوت هوراند برای سالن منفرانس
تجهیزات سیستم صوت هوراند برای سالن منفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
ویدیوپروژکتور و پرده نمایش و رایانه لپ تاپ
ویدیوپروژکتور و پرده نمایش و رایانه لپ تاپ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
امپلی فایر مدل VSX-LX60نام تجارتی پایونیر
امپلی فایر مدل VSX-LX60نام تجارتی پایونیر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:49 ق.ظ
تجهیز سیستم تصویری سالن کنفرانس
تجهیز سیستم تصویری سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/22 مهلت دار
09:42 ق.ظ
ارائه طرح جهت تجهیز سیستم تصویری
ارائه طرح جهت تجهیز سیستم تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
12:55 ب.ظ
انتقال دهنده صوت سستم کنفرانس مدل S-4000-3208نام تجارتی ROLAND
انتقال دهنده صوت سستم کنفرانس مدل S-4000-3208نام تجارتی ROLAND... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
صندلای کنفرانسی چرمی
صندلای کنفرانسی چرمی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
بلندگو و باند و غیره
بلندگو و باند و غیره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:57 ب.ظ
تعمیر و رفع نقص سیستم صوت نور و تصویر سالن
تعمیر و رفع نقص سیستم صوت نور و تصویر سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
منبع تغذیه سیستم  کنفرانس  مدل AVC-834M
منبع تغذیه سیستم کنفرانس مدل AVC-834M... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
19:13 ب.ظ
تهیه مصالح ساخت و نصب میز کنفرانس 44 نفره
تهیه مصالح ساخت و نصب میز کنفرانس 44 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
11:52 ق.ظ
میکروفون کنفرانس و امپلی فایر استریو
میکروفون کنفرانس و امپلی فایر استریو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
سیستم صوتی میکسر پاور
سیستم صوتی میکسر پاور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
سیستم صوتی کنفرانس
سیستم صوتی کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:59 ب.ظ
میکروفون
میکروفون... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم  صوتی و تصویری
خرید تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم صوتی و تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
دستگاه ویدئوکنفرانس صوتی تصویری
دستگاه ویدئوکنفرانس صوتی تصویری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس
خرید تا راه اندازی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
بلندگو دو باند کنترل دار با نمایشگر ledتوان w60
بلندگو دو باند کنترل دار با نمایشگر ledتوان w60... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
بلندگو دو باند کنترل دار
بلندگو دو باند کنترل دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:48 ب.ظ
بلندگو و میکروفون بی سیم و سیم دار و ...
بلندگو و میکروفون بی سیم و سیم دار و ...... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:10 ب.ظ
سیستم صوتی سالن کنفرانس - منبع تغذیه دیجیتال 47 ولت 180 وات
سیستم صوتی سالن کنفرانس - منبع تغذیه دیجیتال 47 ولت 180 وات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید اقلام شامل:گیرنده بی سیم میکروفون - منبع تغذیه دیجیتال سیستم - رک ایستاده 40 یونیت
خرید اقلام شامل:گیرنده بی سیم میکروفون - منبع تغذیه دیجیتال سیستم - رک ایستاده 40 یونیت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید اقلام شامل : کابل میکروفون- پایه بلندگو- مانیتور LCD
خرید اقلام شامل : کابل میکروفون- پایه بلندگو- مانیتور LCD... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:11 ب.ظ
بلندگو سیستم صوتی و تصویری مدل HV-A39
بلندگو سیستم صوتی و تصویری مدل HV-A39... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:16 ب.ظ
خرید 00 نفر ساعت خدمت جهت کادر فنی نگهداری و تعمیر سیستم های صدا و تصویر
خرید 00 نفر ساعت خدمت جهت کادر فنی نگهداری و تعمیر سیستم های صدا و تصویر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
سیستم کنفرانس هوراند
سیستم کنفرانس هوراند... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
بلندگوی 15 اینچ پسیو مدل رسا
بلندگوی 15 اینچ پسیو مدل رسا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید سیستم کنفرانس دی اند دی مدل 1300n
خرید سیستم کنفرانس دی اند دی مدل 1300n... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:33 ب.ظ
امپلی فایر مدل VSX1018 ANنام تجارتی پایونیر
امپلی فایر مدل VSX1018 ANنام تجارتی پایونیر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
سیستم صوتی....
سیستم صوتی....... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:42 ق.ظ
سیستم صوتی رک و لوازم جانبی
سیستم صوتی رک و لوازم جانبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:16 ق.ظ
خرید برد هوشمند ، ویدئو پروژکتور و لپ تاب جهت هوشمند سازی مدارس
خرید برد هوشمند ، ویدئو پروژکتور و لپ تاب جهت هوشمند سازی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:23 ب.ظ
خرید سیستم سالن کنفرانس
خرید سیستم سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:51 ب.ظ
خرید سیستم صوت دیجیتال صامع سالن جلسات
خرید سیستم صوت دیجیتال صامع سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
16:12 ب.ظ
خرید میکروفون  بی سیم دو کاناله
خرید میکروفون بی سیم دو کاناله... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/9/6 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
سیستم صوتی رک و لوازم جانبی
سیستم صوتی رک و لوازم جانبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/6 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
سیستم صوتی سالن جلسات
سیستم صوتی سالن جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/9/6 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
میز کنفرانس 49 نفره
میز کنفرانس 49 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:51 ب.ظ
خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس
خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:07 ب.ظ
ساخت حداقل 35 متر مربع  میز کنفرانس  از جنس
ساخت حداقل 35 متر مربع میز کنفرانس از جنس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته