1397/11/28
16:10 ب.ظ
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
16:01 ب.ظ
احداث ساختمان بهزیستی
احداث ساختمان بهزیستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
12:12 ب.ظ
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
12:10 ب.ظ
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:10 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری مدل 1012
صندلی امفی تئاتری مدل 1012... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:04 ق.ظ
دکوراتیو سقف سالن امفی تئاتر کانون رشد
دکوراتیو سقف سالن امفی تئاتر کانون رشد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/25
16:02 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ و سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ و سالن جلسات و کلاس اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:30 ب.ظ
تامین صندلی های بالکن سالن حافظ مرکز همایشهای
تامین صندلی های بالکن سالن حافظ مرکز همایشهای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
صندلی همایشی دسته مشترک
صندلی همایشی دسته مشترک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:28 ب.ظ
تامین صندلی های بالکن سالن
تامین صندلی های بالکن سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
خرید و نصب صندلی امفی تئاتری و  vip
خرید و نصب صندلی امفی تئاتری و vip... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:05 ب.ظ
صندلی سالن اجتماعات مدل 3710
صندلی سالن اجتماعات مدل 3710... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:01 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- پیمانسپاری اپراتوری صوت نور و تصویر برداری پردیس
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- پیمانسپاری اپراتوری صوت نور و تصویر برداری پردیس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
تجهیزات کمک اموزشی شامل صندلی امفی تئاتر
تجهیزات کمک اموزشی شامل صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:57 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مدل n860
صندلی امفی تئاتر مدل n860... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:44 ب.ظ
اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر
اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/10 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:45 ب.ظ
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/9 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
تجهیزات فنی سیستم روی سالن تاتر
تجهیزات فنی سیستم روی سالن تاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید پارچه های تزیینی روی سن
خرید پارچه های تزیینی روی سن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:05 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری اموزشی
صندلی امفی تئاتری اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:39 ق.ظ
طراحی جامع سالن امفی تئاتر
طراحی جامع سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
طراحی جامع سالن امفی تئاتر جمعیت هلال احمر
طراحی جامع سالن امفی تئاتر جمعیت هلال احمر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:37 ب.ظ
نصب تجهیزات صوتی تصویری و نور و شبکه سالن امفی تئاتر
نصب تجهیزات صوتی تصویری و نور و شبکه سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
18:36 ب.ظ
تهیه و تامین مصالح تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی سن متحرک
تهیه و تامین مصالح تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی سن متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/26
12:05 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری و مدیریتی و کمد فلزی 4 درب
صندلی امفی تئاتری و مدیریتی و کمد فلزی 4 درب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
تامین مصالح و تجهیزات و نصب اجرا راه اندازی سن متحرک مرکز همایشهای بین المللی
تامین مصالح و تجهیزات و نصب اجرا راه اندازی سن متحرک مرکز همایشهای بین المللی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:02 ب.ظ
صندلی همایش مدل n890کارتن نام تجارتی نیک نگاران
صندلی همایش مدل n890کارتن نام تجارتی نیک نگاران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:56 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر
صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:24 ب.ظ
خرید مصالح سالن امفی تئاتر شهر سوخته
خرید مصالح سالن امفی تئاتر شهر سوخته... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
12:19 ب.ظ
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای سالنهای همایش و سینما فرهنگسرای مرکزی
تهیه مصالح و تجهیزات و اجرای سالنهای همایش و سینما فرهنگسرای مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:13 ق.ظ
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای سالن های همایش و سینما فرهنگسرای
تهیه مصالح تجهیزات و اجرای سالن های همایش و سینما فرهنگسرای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:02 ب.ظ
صندلی امفی تئاتر
صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:42 ب.ظ
خرید و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات چوبی
خرید و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:09 ق.ظ
تعمیرات و تزئینات کفپوش و دیوارپوش سینما
تعمیرات و تزئینات کفپوش و دیوارپوش سینما... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:01 ب.ظ
دیتاپروژکتور و امپلی فایر و صندلی مدیریتی
دیتاپروژکتور و امپلی فایر و صندلی مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
07:54 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری
صندلی امفی تئاتری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:48 ق.ظ
صندلی پلاستیکی استادیومی
صندلی پلاستیکی استادیومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مربوط به سالن کنفرانس خوابگاه
صندلی امفی تئاتر مربوط به سالن کنفرانس خوابگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
تهیه و تامین مصالح تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی سن متحرک
تهیه و تامین مصالح تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی سن متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
06:53 ق.ظ
عملیات تکمیل و تجهیز  سالن امفی تئاتر ساختمان
عملیات تکمیل و تجهیز سالن امفی تئاتر ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
09:24 ق.ظ
خرید صندلی  پشتی دار  از جنس پلی اورتان سخت
خرید صندلی پشتی دار از جنس پلی اورتان سخت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:18 ب.ظ
صندلی همایش کانون محرابی
صندلی همایش کانون محرابی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
صندلی پلاستیکی درجه 1
صندلی پلاستیکی درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:16 ب.ظ
خرید و نصب پوشش موکت کف سالن
خرید و نصب پوشش موکت کف سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر تاشو
صندلی امفی تئاتر تاشو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:29 ق.ظ
سالن 2 هزار نفری
سالن 2 هزار نفری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته