1398/02/28
07:42 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری
صندلی امفی تئاتری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:28 ق.ظ
صندلی امفی تئاتری فرهنگسرای عمومی
صندلی امفی تئاتری فرهنگسرای عمومی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:22 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات صوتی و تصویری مربوط به سالن امفی تئاتر
خرید و نصب تجهیزات صوتی و تصویری مربوط به سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/25 مهلت دار
07:43 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر --
صندلی امفی تئاتر --... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
11:05 ق.ظ
تعمیر کلیه صندلی های امفی تئاتر مرکز
تعمیر کلیه صندلی های امفی تئاتر مرکز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/18
07:55 ق.ظ
تجهیز سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ
تجهیز سالن امفی تئاتر خانه فرهنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:01 ب.ظ
تکمیل و خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
تکمیل و خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
14:52 ب.ظ
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/2/3 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:43 ق.ظ
خرید کتاب
خرید کتاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:25 ق.ظ
80 دستگاه صندلی امفی تئاتر
80 دستگاه صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:20 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مدل گیتا
صندلی امفی تئاتر مدل گیتا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/26
10:37 ق.ظ
تجهیز سالن اموزشی و جلسات
تجهیز سالن اموزشی و جلسات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
صندلی vip امفی تئاتر
صندلی vip امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:45 ب.ظ
خرید نصب صندلی VIPمعمولی سالن امفی تئاتر و موکت کفی
خرید نصب صندلی VIPمعمولی سالن امفی تئاتر و موکت کفی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
12:52 ب.ظ
احداث ساختمان بهزیستی
احداث ساختمان بهزیستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/12/21 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:30 ب.ظ
خرید و نصب سیستم تصویری امفی تئاتر منطقه : ویدئو پروژکتور دیجیتال -پرده نمایشی برقی
خرید و نصب سیستم تصویری امفی تئاتر منطقه : ویدئو پروژکتور دیجیتال -پرده نمایشی برقی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:57 ق.ظ
تهیه و نصب اجرای صندلی 204 عدد دو موکت حدودا250 مترمربع
تهیه و نصب اجرای صندلی 204 عدد دو موکت حدودا250 مترمربع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
11:40 ق.ظ
خرید و نصب صندلی204 عدد و موکت کفی 250متر مربع (سالن امفی تئاتر ) سالن همایش کانون  عصمت آموزش و پرورش ناحیه  یک اردبیل
اردبيل 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:10 ب.ظ
میز کنفرانس به همراه30 عدد صندلی
میز کنفرانس به همراه30 عدد صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/12/12 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/12/12 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
صندلی آمفی تئاتری مدل پرنس مرجع سازنده خدماتی مبلمان و صندلی سینمایی البرز
صندلی آمفی تئاتری مدل پرنس مرجع سازنده خدماتی مبلمان و صندلی سینمایی البرز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:10 ب.ظ
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
احداث ساختمان بهزیستی
احداث ساختمان بهزیستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
تکمیل و تجهیز امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی
خرید تجهیزات امفی تئاتر کتابخانه مرکزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:10 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری مدل 1012
صندلی امفی تئاتری مدل 1012... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:04 ق.ظ
دکوراتیو سقف سالن امفی تئاتر کانون رشد
دکوراتیو سقف سالن امفی تئاتر کانون رشد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:02 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ و سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ و سالن جلسات و کلاس اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:30 ب.ظ
تامین صندلی های بالکن سالن حافظ مرکز همایشهای
تامین صندلی های بالکن سالن حافظ مرکز همایشهای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
12:53 ب.ظ
صندلی همایشی دسته مشترک
صندلی همایشی دسته مشترک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:28 ب.ظ
تامین صندلی های بالکن سالن
تامین صندلی های بالکن سالن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
خرید و نصب صندلی امفی تئاتری و  vip
خرید و نصب صندلی امفی تئاتری و vip... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:05 ب.ظ
صندلی سالن اجتماعات مدل 3710
صندلی سالن اجتماعات مدل 3710... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:01 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- پیمانسپاری اپراتوری صوت نور و تصویر برداری پردیس
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- پیمانسپاری اپراتوری صوت نور و تصویر برداری پردیس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
تجهیزات کمک اموزشی شامل صندلی امفی تئاتر
تجهیزات کمک اموزشی شامل صندلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:57 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
صندلی امفی تئاتر مدل n860
صندلی امفی تئاتر مدل n860... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:44 ب.ظ
اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر
اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/10 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:45 ب.ظ
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان
طراحی جامع تجهیز کامل سالن امفی تئاتر ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/9 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
تجهیزات فنی سیستم روی سالن تاتر
تجهیزات فنی سیستم روی سالن تاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
خرید پارچه های تزیینی روی سن
خرید پارچه های تزیینی روی سن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:05 ب.ظ
صندلی امفی تئاتری اموزشی
صندلی امفی تئاتری اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی امفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:39 ق.ظ
طراحی جامع سالن امفی تئاتر
طراحی جامع سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
طراحی جامع سالن امفی تئاتر جمعیت هلال احمر
طراحی جامع سالن امفی تئاتر جمعیت هلال احمر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:37 ب.ظ
نصب تجهیزات صوتی تصویری و نور و شبکه سالن امفی تئاتر
نصب تجهیزات صوتی تصویری و نور و شبکه سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/11/2 تاریخ گذشته