1398/03/01
13:46 ب.ظ
پوشه فایلی پلاستیکی ابی یا  سبز
پوشه فایلی پلاستیکی ابی یا سبز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:40 ب.ظ
نصب پارتیشن کمد بایگانی
نصب پارتیشن کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:08 ب.ظ
خرید و نصب قفسه های ریلی بایگانی مجتمع دانشگاهی
خرید و نصب قفسه های ریلی بایگانی مجتمع دانشگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
11:25 ق.ظ
فایل چهار کشو رمزدار معمولی
فایل چهار کشو رمزدار معمولی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
کمد کتابخانه
کمد کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/3/1 مهلت دار
10:16 ق.ظ
خرید و نصب قفسه های ریلی بایگانی مجتمع
خرید و نصب قفسه های ریلی بایگانی مجتمع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
18:45 ب.ظ
فایل ام دی اف و شیشه سکوریت و دیوارپوش و کمد بایگانی و صفحه پرس ام دی اف
فایل ام دی اف و شیشه سکوریت و دیوارپوش و کمد بایگانی و صفحه پرس ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید تعداد 300/000 جلد بایگانی اسناد و 10000 کارتن متوسط ارم دار
خرید تعداد 300/000 جلد بایگانی اسناد و 10000 کارتن متوسط ارم دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/31 مهلت دار
13:02 ب.ظ
تحهیز و نصب کمدبایگانی و میز ام دی اف
تحهیز و نصب کمدبایگانی و میز ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
08:38 ق.ظ
خرید طراحی ساخت حمل و نصب کمد ریلی جهت بایگانی پرونده های
خرید طراحی ساخت حمل و نصب کمد ریلی جهت بایگانی پرونده های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
13:33 ب.ظ
زونکن a5
زونکن a5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
زونکن  a4
زونکن a4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
ساخت نصب و کمد بایگانی دیواری اداره کمیته امداد کلوار
ساخت نصب و کمد بایگانی دیواری اداره کمیته امداد کلوار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
قفسه چوبی دوطرفه ای کتابخانه ای
قفسه چوبی دوطرفه ای کتابخانه ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
08:40 ق.ظ
پوشه اویز بایگانی
پوشه اویز بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:26 ب.ظ
فایل ام دی اف و پورفیل توخالی و شیشه شکوریت و صفحه پرس ام دی اف و کمد بایگانی و دیوارپوش
فایل ام دی اف و پورفیل توخالی و شیشه شکوریت و صفحه پرس ام دی اف و کمد بایگانی و دیوارپوش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
90 متر قفسه پروفیل و چوب و کانتر ام دی اف و باکس ویترین
90 متر قفسه پروفیل و چوب و کانتر ام دی اف و باکس ویترین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:47 ب.ظ
فایل فلزی 3 کشویی درجه 1 سه قفله
فایل فلزی 3 کشویی درجه 1 سه قفله... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
کمد ملامینه
کمد ملامینه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
زونکن A4 و A5 و 3 گوش
زونکن A4 و A5 و 3 گوش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
10:58 ق.ظ
خرید قفسه جهت بخشی  ای سی وی بیمارستان
خرید قفسه جهت بخشی ای سی وی بیمارستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:57 ب.ظ
زونکن قفلی 8 سانتی جهت بایگانی اسناد مالی
زونکن قفلی 8 سانتی جهت بایگانی اسناد مالی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
زونکن لوازم التحریر سایزa4
زونکن لوازم التحریر سایزa4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
کمد بایگانی
کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
پوشه فایل گردان سلفونی 1000 عدد سفید - 1000 عدد قرمز -1000عدد آبی - 1000 عددسبز
پوشه فایل گردان سلفونی 1000 عدد سفید - 1000 عدد قرمز -1000عدد آبی - 1000 عددسبز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
11:47 ق.ظ
کمد ریلی متحرک 10 دستگاه
کمد ریلی متحرک 10 دستگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
تهیه و نصب یونیتها قفسه ها ریلی استاندارد
تهیه و نصب یونیتها قفسه ها ریلی استاندارد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تهیه ونصب قفسه ام در اف داخل کمد پرسنلی به ابعاد 40*35 بصورت یکطرفه نوار شده
تهیه ونصب قفسه ام در اف داخل کمد پرسنلی به ابعاد 40*35 بصورت یکطرفه نوار شده... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:14 ب.ظ
زونکن مرغوب جهت بایگانی اسناد اداری با رنگ سرمه ای و ابی
زونکن مرغوب جهت بایگانی اسناد اداری با رنگ سرمه ای و ابی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
زونکن پاپکو A4
زونکن پاپکو A4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
بایگانی ریلی دادگستری
بایگانی ریلی دادگستری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:18 ب.ظ
کمد دیواری
کمد دیواری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
قفسه یک طرفه کتاب - قفسه دو طرفه کتاب
قفسه یک طرفه کتاب - قفسه دو طرفه کتاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
کمد فلزی بایگانی قفل دار با ورق 0/75 یک عدد - کاغذ و سی دی خرد کن یک دستگاه
کمد فلزی بایگانی قفل دار با ورق 0/75 یک عدد - کاغذ و سی دی خرد کن یک دستگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
زونکن 7.5 سانتی متری مقوای ایرانی
زونکن 7.5 سانتی متری مقوای ایرانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:39 ق.ظ
زونکن 8 سانت ایستاده
زونکن 8 سانت ایستاده... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
خرید و نصب بایگانی ریلی
خرید و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
11:43 ق.ظ
زونکن 8 سانتی
زونکن 8 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
19:57 ب.ظ
قفسه فلزی بایگانی جهت شعبه  بازار ساری
قفسه فلزی بایگانی جهت شعبه بازار ساری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
زونکن فنردار بزرگ 7/5 سانتی سایزa4 صورتی
زونکن فنردار بزرگ 7/5 سانتی سایزa4 صورتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
کمد فلزی بایگانی قفل دار وبا ورق 0/75 یک عدد
کمد فلزی بایگانی قفل دار وبا ورق 0/75 یک عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
زونکن بزرگ 8 سانتی
زونکن بزرگ 8 سانتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
1 عدد فایل دوار
1 عدد فایل دوار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید انواع کمد و فایل اداری
خرید انواع کمد و فایل اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
تهیه حمل نصب و اجرای قفسه بندی از نوع پیچ مهرای
تهیه حمل نصب و اجرای قفسه بندی از نوع پیچ مهرای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
کمد بایگانی ام دی اف
کمد بایگانی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:58 ب.ظ
زونکن پاپکو A4- 806 سبز روشن
زونکن پاپکو A4- 806 سبز روشن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
تهیه و نصب بایگانی ریلی
تهیه و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید و نصب بایگانی ریلی دادگستری
خرید و نصب بایگانی ریلی دادگستری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
زونکن 3 سایز
زونکن 3 سایز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته