1397/09/24
12:48 ب.ظ
فایل بایگانی جنس فلزی مدل
فایل بایگانی جنس فلزی مدل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/21
13:21 ب.ظ
کمد بایگانی فلزی در دار 4 عدد
کمد بایگانی فلزی در دار 4 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
ساخت و نصب کمد بایگانی اداری 35 اتاق
ساخت و نصب کمد بایگانی اداری 35 اتاق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:53 ق.ظ
کتابخانه ام دی اف
کتابخانه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
ساخت و نصب فایل بایگانی
ساخت و نصب فایل بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
کمد بایگانی ریلی متحرک
کمد بایگانی ریلی متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
قفسه کتاب با ابعاد161/5*35/5*80 رنگ پودر
قفسه کتاب با ابعاد161/5*35/5*80 رنگ پودر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات قفسه بندی اورژانس
تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات قفسه بندی اورژانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:25 ب.ظ
کتابخانه دیوار کوب مدل چشم انداز ابعاد 97*35سانتی متر ارتفاع 207سانتی متر
کتابخانه دیوار کوب مدل چشم انداز ابعاد 97*35سانتی متر ارتفاع 207سانتی متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
کمد کتابخانه 4 درب شیشه ای و زونکن خور
کمد کتابخانه 4 درب شیشه ای و زونکن خور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:52 ق.ظ
بایگانی ریلی مکانیکی
بایگانی ریلی مکانیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای
قفسه چوبی دو طرف کتابخانه ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:20 ق.ظ
تجهیزات کتابخانه ایی
تجهیزات کتابخانه ایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:24 ق.ظ
سازه تایل در 4 دریف
سازه تایل در 4 دریف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:36 ب.ظ
قفسه یکطرفه کتابخانه
قفسه یکطرفه کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/8/5 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
بایگانی ریلی متحرک و ثابت
بایگانی ریلی متحرک و ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
19:59 ب.ظ
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی
قفسه فلزی پیچ و مهره ای جهت بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:49 ق.ظ
خرید ادوات قفسه بندی انبار
خرید ادوات قفسه بندی انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/28
12:05 ب.ظ
باکس فلزی رنگ کوره ای
باکس فلزی رنگ کوره ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
11:13 ق.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک و ثابت به تعداد38 بلکس
سیستم بایگانی ریلی متحرک و ثابت به تعداد38 بلکس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:54 ب.ظ
قفسه بندی انبار اسناد پزشکی اداره بیمه سلامت شهرستان
قفسه بندی انبار اسناد پزشکی اداره بیمه سلامت شهرستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:02 ب.ظ
کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد 60*270
کمد بایگانی ریلی متحرک فلزی ابعاد 60*270... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
ايلام 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
صندوق امانات 36 خانه طرح دیجیتال با رویه استیل با قفل مکانیکی دونافی تایوانی
صندوق امانات 36 خانه طرح دیجیتال با رویه استیل با قفل مکانیکی دونافی تایوانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
15:13 ب.ظ
اجرای سیستم بایگانی ریلی
اجرای سیستم بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
13:43 ب.ظ
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک جهت اسناد و مدارک پزشکی
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک جهت اسناد و مدارک پزشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/7/11 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تهیه و نصب قفسه جهت اتاق بایگانی اسناد
تهیه و نصب قفسه جهت اتاق بایگانی اسناد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:09 ب.ظ
سیستم نوین انبارداری شامل قفسه بندی و
سیستم نوین انبارداری شامل قفسه بندی و... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
16:03 ب.ظ
خرید 80 عدد کمد بایگانی
خرید 80 عدد کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/7/9 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
خرید 60 عدد فایل 4 کشویی
خرید 60 عدد فایل 4 کشویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:10 ب.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:12 ب.ظ
خدمات مورد نیاز در خصوص تعمیرات و بازسازی و شاسی کشی و راه اندازی مجدد یونیتهای برقی مربوط به بایکانی ریلی
خراسان رضوي 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
خرید قفسه فلزی رنگ کوره ای انبار
خرید قفسه فلزی رنگ کوره ای انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:26 ب.ظ
خرید پانل راک قفسه بندی قطعات در انبار
خرید پانل راک قفسه بندی قطعات در انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/24
09:23 ق.ظ
خرید پانل راک
خرید پانل راک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
11:38 ق.ظ
قفسه 2/70 سانت طوسی 40 سانت عمق
قفسه 2/70 سانت طوسی 40 سانت عمق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:12 ب.ظ
قفسه بایگانی متحرک ریلی و ثابت
قفسه بایگانی متحرک ریلی و ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
تجهیزات صندلی سالن امفی تئاتر
تجهیزات صندلی سالن امفی تئاتر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/15
19:41 ب.ظ
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک
ساخت قفسه بایگانی ریلی متحرک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:39 ق.ظ
تعداد 8 دستگاه بایگانی ریلی متحرک و 1 دستگاه ثابت
تعداد 8 دستگاه بایگانی ریلی متحرک و 1 دستگاه ثابت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/6/12 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
قفسه بندی سوله انبار
قفسه بندی سوله انبار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/07
15:29 ب.ظ
قفسه 2/70 سانت 40 سانت عمق
قفسه 2/70 سانت 40 سانت عمق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/6/7 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ساخت حمل نصب کمدهای بایگانی ریلی
ساخت حمل نصب کمدهای بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:00 ب.ظ
انجام و اجرای قفسه
انجام و اجرای قفسه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:45 ب.ظ
کمد فلزی لباس دانشجویی
کمد فلزی لباس دانشجویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/27
10:23 ق.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاه -اشپزخانه - رختشویخانه
خرید تجهیزات ازمایشگاه -اشپزخانه - رختشویخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
14:08 ب.ظ
بایگانی ریلی به متراژ 12
بایگانی ریلی به متراژ 12... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/5/25 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خرید حمل تحویل در محل نصب و راه اندازی اموزش
خرید حمل تحویل در محل نصب و راه اندازی اموزش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/5/25 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خرید حمل تحویل در محل نصب وراه اندازی اموزش و گارانتی تجهیزات قفسه بندی بخشهایی
خرید حمل تحویل در محل نصب وراه اندازی اموزش و گارانتی تجهیزات قفسه بندی بخشهایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/5/25 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی
فایل بایگانی جنس فلزی مدل ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1397/5/25 تاریخ گذشته