1398/09/24
13:17 ب.ظ
بایگانی ریلی با مارک اسکو
بایگانی ریلی با مارک اسکو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
13:48 ب.ظ
تابلو اعلانات تمام ام دی اف  قاب 20 سانت با کف پارچه مبلی و فوم سرد 15 عدد
تابلو اعلانات تمام ام دی اف قاب 20 سانت با کف پارچه مبلی و فوم سرد 15 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/9/23 مهلت دار
12:43 ب.ظ
خرید باکس بایگانی
خرید باکس بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:04 ب.ظ
کمد دیواری ام دی اف به اندازی 2/8 *3/5
کمد دیواری ام دی اف به اندازی 2/8 *3/5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
13:48 ب.ظ
ساخت و نصب گیشه و کمد بایگانی
ساخت و نصب گیشه و کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
18:11 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت حمل و نصب بایگانی ریلی
عملیات اجرایی ساخت حمل و نصب بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:52 ب.ظ
بایگانی راکد دادگاه  عمومی بخش
بایگانی راکد دادگاه عمومی بخش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/9/18 مهلت دار
13:51 ب.ظ
قفسه بندی دو اتاق بایگانی
قفسه بندی دو اتاق بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
وسایل مورد نیاز جهت ساخت و نصب کمد بایگانی اتاق تعمیرات پست ها 133
وسایل مورد نیاز جهت ساخت و نصب کمد بایگانی اتاق تعمیرات پست ها 133... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تهیه و ساخت و نصب کمد بایگانی
تهیه و ساخت و نصب کمد بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
فایل گردان نسوز بایگانی رمز دار
فایل گردان نسوز بایگانی رمز دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجرای بایگانی ریلی اداره حراست
اجرای بایگانی ریلی اداره حراست... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
15:07 ب.ظ
کتابخانه ایستاده جنس ام دی اف
کتابخانه ایستاده جنس ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
50 مترمربع  قفسه با جنس ام دی اف رنگ ارتفاع 220
50 مترمربع قفسه با جنس ام دی اف رنگ ارتفاع 220... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
20 عدد قفسه عرض 30 سانت و ارتفاع 2 متر
20 عدد قفسه عرض 30 سانت و ارتفاع 2 متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
قفسه کتاب چوبی دوطرفه
قفسه کتاب چوبی دوطرفه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:11 ب.ظ
خرید کمد ریلی ونصب
خرید کمد ریلی ونصب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
تجهیزات کتابخانه ای فلزی و چوبی
تجهیزات کتابخانه ای فلزی و چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
ساخت بایگانی پرونده های بیمارستانی
ساخت بایگانی پرونده های بیمارستانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:00 ب.ظ
قفسه بایگانی
قفسه بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:00 ب.ظ
ساخت کمد بایگانی ام دی اف
ساخت کمد بایگانی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
بایگانی ریلی
بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:11 ب.ظ
کمد داروئی
کمد داروئی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید قفسه بایگانی فلزی طبقاتی
خرید قفسه بایگانی فلزی طبقاتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
پوشه بایگانی پرونده بیماران بیمارستان
پوشه بایگانی پرونده بیماران بیمارستان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:08 ب.ظ
قفسه بندی 30 متر در دو طبقه
قفسه بندی 30 متر در دو طبقه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:09 ب.ظ
کمد فلزی گردان رمزدار
کمد فلزی گردان رمزدار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
کمد بایگانی فلزی
کمد بایگانی فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
بتن ریزی و اماده سازی جهت نصب یونیت ها
بتن ریزی و اماده سازی جهت نصب یونیت ها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
بایگانی راکد دادگاه عمومی و انقلاب بخش
بایگانی راکد دادگاه عمومی و انقلاب بخش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کمد بندی بدنه با چارچوب با درب  ام دی اف
کمد بندی بدنه با چارچوب با درب ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
13:00 ب.ظ
سیستم کامل بایگانی ریلی
سیستم کامل بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:38 ب.ظ
سیستم کامل بایگانی ریلی
سیستم کامل بایگانی ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
کفی قفسه و نبشی قفسه  و پیچ و مهره اچاری قفسه
کفی قفسه و نبشی قفسه و پیچ و مهره اچاری قفسه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی
سیستم بایگانی ریلی متحرک فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
ساخت کمد ام دی اف
ساخت کمد ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
ساخت و نصب کمدهای بایگانی
ساخت و نصب کمدهای بایگانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
زونکن
زونکن... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
ساخت کمد ریلی
ساخت کمد ریلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
کتابخانه ام دی اف
کتابخانه ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:02 ب.ظ
تهیه و اجرای قفسه بندی اتاق بایگانی با ام دی اف
تهیه و اجرای قفسه بندی اتاق بایگانی با ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
جمع اوری و نصب مجدد بایگانی ریلی از ساختمان 3 به  ساختمان 4
جمع اوری و نصب مجدد بایگانی ریلی از ساختمان 3 به ساختمان 4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
بتن ریزی و اماده سازی و بازکردن یونیت ها و نصب در مکان جدید
بتن ریزی و اماده سازی و بازکردن یونیت ها و نصب در مکان جدید... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:22 ب.ظ
12 عدد قفسه و 72 عدد طبقه برای مخزن موزه بزرگ
12 عدد قفسه و 72 عدد طبقه برای مخزن موزه بزرگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:47 ب.ظ
سبد بایگانی25×30×35
سبد بایگانی25×30×35... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
کمد فلزی 4 درب دانشجویی
کمد فلزی 4 درب دانشجویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
زونکن بایگانی سایز 36*26*6-  350 عدد نارنحی و 150 عدد مشکی
زونکن بایگانی سایز 36*26*6- 350 عدد نارنحی و 150 عدد مشکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
ساخت کمد رختکن مهماندازان در ساختمان سیمولاتور
ساخت کمد رختکن مهماندازان در ساختمان سیمولاتور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
زونکن بزرگ قرمز 200 عدد
زونکن بزرگ قرمز 200 عدد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
1000 عدد زونکن بایگانی فلزی سه گوش به ابعاد 37.5 در 23 سانتی متر
1000 عدد زونکن بایگانی فلزی سه گوش به ابعاد 37.5 در 23 سانتی متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته