1398/05/28
19:53 ب.ظ
وایت برد مغناطیسی کلاسیک زهوار ضخیم 3/5
وایت برد مغناطیسی کلاسیک زهوار ضخیم 3/5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
19:47 ب.ظ
صندلی استیل و چرخدار 4 ردیف
صندلی استیل و چرخدار 4 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
خرید میز کارشناسی
خرید میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:54 ب.ظ
صندلی کارشناسی چرخ دار
صندلی کارشناسی چرخ دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
18:12 ب.ظ
خرید میز و صندلی اداری
خرید میز و صندلی اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
15:21 ب.ظ
تابلو چوبی از جنس راش و تابلو فلزی
تابلو چوبی از جنس راش و تابلو فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
اجاره صندلی
اجاره صندلی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
صندلی گردان مدیریتی
صندلی گردان مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
صندلی گردان
صندلی گردان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
10:06 ق.ظ
ساخت استیشن  و کمد دارویی درمانگاه صالح پور
ساخت استیشن و کمد دارویی درمانگاه صالح پور... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
میز اداری کارشناسی ال
میز اداری کارشناسی ال... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خرید 400 عدد صندلی راحتی
خرید 400 عدد صندلی راحتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خرید 1500 ست میز و صندلی متوسط دوره دوم
خرید 1500 ست میز و صندلی متوسط دوره دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
1200 ست میز صندلی ایتدایی دوره اول
1200 ست میز صندلی ایتدایی دوره اول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خرید1500 ست میز و صندلی متوسطه اول
خرید1500 ست میز و صندلی متوسطه اول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خرید 2000 عدد صندلی بارودار دانش اموزی
خرید 2000 عدد صندلی بارودار دانش اموزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:37 ق.ظ
300 عدد تخته وایت برد
300 عدد تخته وایت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:37 ق.ظ
خرید100 عدد میز یک طرفه فلزی
خرید100 عدد میز یک طرفه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:37 ق.ظ
خرید 2000 ست میز و صندلی ابتدایی دوره دوم
خرید 2000 ست میز و صندلی ابتدایی دوره دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
08:36 ق.ظ
120 عدد میز مدیریت
120 عدد میز مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:43 ب.ظ
صندلی یک نفره دانش اموزی دوره دوم متوسطه
صندلی یک نفره دانش اموزی دوره دوم متوسطه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 مهلت دار
18:09 ب.ظ
خرید 140 عدد کمد کتابخانه چوبی
خرید 140 عدد کمد کتابخانه چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
18:09 ب.ظ
خرید800 ست میز و صندلی معلم
خرید800 ست میز و صندلی معلم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
18:08 ب.ظ
خرید 100 عدد میز دو طرفه فلزی
خرید 100 عدد میز دو طرفه فلزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
14:50 ب.ظ
صندلی مدیریتی و کارمندی و کنفرانسی
صندلی مدیریتی و کارمندی و کنفرانسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
تسمه بسته بندی اسکناس
تسمه بسته بندی اسکناس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1398/5/27 مهلت دار
13:03 ب.ظ
میز و صندلی ابتدایی دوره اول و دوم
میز و صندلی ابتدایی دوره اول و دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
12:54 ب.ظ
خرید میز صندلی معلم
خرید میز صندلی معلم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
12:54 ب.ظ
خرید صندلی امتحانی متوسط دسته دار
خرید صندلی امتحانی متوسط دسته دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
12:25 ب.ظ
صندلی اداری و میز اداری مدیریت
صندلی اداری و میز اداری مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/27 مهلت دار
12:06 ب.ظ
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
11:59 ق.ظ
صندلی یک نفره- میز تحریر 2 نفره
صندلی یک نفره- میز تحریر 2 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 مهلت دار
11:59 ق.ظ
صندلی یک نفره- میز تحریر دو نفره
صندلی یک نفره- میز تحریر دو نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 مهلت دار
11:58 ق.ظ
صندلی گردان مدل بدون پشتی جنس نشمینگاه - کمد بایگانی - تخته وایت برد - میز اداری
صندلی گردان مدل بدون پشتی جنس نشمینگاه - کمد بایگانی - تخته وایت برد - میز اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/5/27 مهلت دار
09:30 ق.ظ
خرید اقلام شامل : صندلی بازو دار دانش اموزی - میز و صندلی متوسط دوره اول
خرید اقلام شامل : صندلی بازو دار دانش اموزی - میز و صندلی متوسط دوره اول... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/27 مهلت دار
07:54 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:59 ب.ظ
مبلمان اداری
مبلمان اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تامین حداقل 15 عدد صندلی گردان کارمندی جهت کارکنان
تامین حداقل 15 عدد صندلی گردان کارمندی جهت کارکنان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/26 مهلت دار
18:28 ب.ظ
صندلی کت نفره دسته دار
صندلی کت نفره دسته دار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
صندلی محصلی و تریبون با تخته وایت برد
صندلی محصلی و تریبون با تخته وایت برد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
میز کارشناسی
میز کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/26 مهلت دار
10:23 ق.ظ
خرید لوازم اداری
خرید لوازم اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید اقلام شامل : صندلی باز و دار دانش اموزی
خرید اقلام شامل : صندلی باز و دار دانش اموزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:22 ب.ظ
صندلی راحتی و کارمندی و کنفرانسی و میز اداری مدیریت
صندلی راحتی و کارمندی و کنفرانسی و میز اداری مدیریت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:30 ب.ظ
صندلی گردان اداری و کمد لباس چوبی ام دی اف
صندلی گردان اداری و کمد لباس چوبی ام دی اف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
صندلی انتظار 3 نفره استیل
صندلی انتظار 3 نفره استیل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
خرید صندلی نهارخوری لیدیا - میز کنفرانس
خرید صندلی نهارخوری لیدیا - میز کنفرانس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
کاناپه 2 نفره
کاناپه 2 نفره... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
صندلی گردان کارشناسی
صندلی گردان کارشناسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته