1397/11/29
16:06 ب.ظ
کالا شامل : صندلی کارمندی جک دار - فایل کشویی با قفل مرکزی چوبی
کالا شامل : صندلی کارمندی جک دار - فایل کشویی با قفل مرکزی چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/11/29 مهلت دار
15:28 ب.ظ
پوشه شومیز سفید کاغذی
پوشه شومیز سفید کاغذی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/29 مهلت دار
15:27 ب.ظ
صندلی گردان مدیریتی
صندلی گردان مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
12:52 ب.ظ
صندلی گردان اداری
صندلی گردان اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1397/11/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
1500 ست صندلی فرودگاهی 3 نفره با میز
1500 ست صندلی فرودگاهی 3 نفره با میز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/29 مهلت دار
07:54 ق.ظ
صندلی دسته دار امتحانی
صندلی دسته دار امتحانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:44 ب.ظ
خرید صندلی سالن انتظار همراه باتشک
خرید صندلی سالن انتظار همراه باتشک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
16:32 ب.ظ
خرید اثاثه اداری
خرید اثاثه اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
14:07 ب.ظ
دیوارکوب  قرنیز و کانتر و نما ام دی اف و .. 16 ردیف
دیوارکوب قرنیز و کانتر و نما ام دی اف و .. 16 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1397/11/28 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
پوشه مقوایی دادسرای انتظامی قضات
پوشه مقوایی دادسرای انتظامی قضات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/28 مهلت دار
12:22 ب.ظ
ست مدیریتی چرم با لگوی بانک ملی
ست مدیریتی چرم با لگوی بانک ملی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/11/28 مهلت دار
11:36 ق.ظ
صندلی کنفرانس  مدل C 507 Cنام تجارتی نیلپر
صندلی کنفرانس مدل C 507 Cنام تجارتی نیلپر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
11:36 ق.ظ
صندلی گردان چرخدار
صندلی گردان چرخدار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
10:21 ق.ظ
میز و صندلی اداری و مدیریتی
میز و صندلی اداری و مدیریتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:29 ب.ظ
زونکن بندر دار گالینگوری سایز A4
زونکن بندر دار گالینگوری سایز A4... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
صندلی مبلی و میز جلو مبلی کوچک
صندلی مبلی و میز جلو مبلی کوچک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
خرید ملزومات اداری میز - صندلی -فایل و کتابخانه سازمان
خرید ملزومات اداری میز - صندلی -فایل و کتابخانه سازمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
میز کنفرانس  20 نفره mdfبا روکش  ملامین
میز کنفرانس 20 نفره mdfبا روکش ملامین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
صندلی گردان اداری
صندلی گردان اداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
صندلی گردان کارمندی
صندلی گردان کارمندی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی صندلی دسته دار امتحانی
خرید تجهیزات کلاسی صندلی دسته دار امتحانی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:33 ق.ظ
کالا شامل : صندلی مدیریتی گردان - میز اداری چوبی - صندلی انتظار مبلی مدل 450
کالا شامل : صندلی مدیریتی گردان - میز اداری چوبی - صندلی انتظار مبلی مدل 450... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:50 ب.ظ
پوشه فروش انشعاب
پوشه فروش انشعاب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
میز و صندلی و تجهیزات اداری و جاروبرقی خانگی
میز و صندلی و تجهیزات اداری و جاروبرقی خانگی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
تهیه و نصب کمد دیواری و میز کار
تهیه و نصب کمد دیواری و میز کار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
میز  تحریر دو نفره دانش اموز دوره دوم با اسکلت پروفیل مدل ابتدایی جنس
میز تحریر دو نفره دانش اموز دوره دوم با اسکلت پروفیل مدل ابتدایی جنس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
پوشه مقوایی اویز 2 سایز 510*350 متر مربع
پوشه مقوایی اویز 2 سایز 510*350 متر مربع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
لوازم مصرفی
لوازم مصرفی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
لوازم مصرفی اداری 2
لوازم مصرفی اداری 2... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
کالا شامل :میز اداری -صندلی کارمندی -0 پله پای تخت -شیر منفرد ظرفشویی
کالا شامل :میز اداری -صندلی کارمندی -0 پله پای تخت -شیر منفرد ظرفشویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی
خرید 1500 ست صندلی فرودگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/25 مهلت دار
10:32 ق.ظ
خرید 25 عدد صندلی پشت گیشه بانکی مشتریان نیلپر مدل C712
خرید 25 عدد صندلی پشت گیشه بانکی مشتریان نیلپر مدل C712... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید 25 عدد صندلی کارمندی نیلپر
خرید 25 عدد صندلی کارمندی نیلپر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
میز و صندلی کنفرانسی
میز و صندلی کنفرانسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
صندلی کارمندی چرخدار مدل G 600نام تجارتی
صندلی کارمندی چرخدار مدل G 600نام تجارتی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
خرید ملزومات اداری میز و صندلی و فایل و کتابخانه
خرید ملزومات اداری میز و صندلی و فایل و کتابخانه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
کالا شامل : صندلی کنفرانس - میز پذیرایی جلو مبلی چهار گوش
کالا شامل : صندلی کنفرانس - میز پذیرایی جلو مبلی چهار گوش... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:18 ب.ظ
خرید ملزومات اداری میز صندلی کتابخانه و فایل
خرید ملزومات اداری میز صندلی کتابخانه و فایل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید تابلو اعلانات الومینیومی و چوبی
خرید تابلو اعلانات الومینیومی و چوبی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
میز اداری و 7 کالای دیگر
میز اداری و 7 کالای دیگر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
گیر دوبل مشکی 19 و 25 م م-  ماژیک پرمننت و زونکن a5
گیر دوبل مشکی 19 و 25 م م- ماژیک پرمننت و زونکن a5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسط اول و متوسط دوم در
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی - متوسط اول و متوسط دوم در... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
09:33 ق.ظ
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی -متوسط اول -متوسط دوم
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس ابتدایی -متوسط اول -متوسط دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
09:32 ق.ظ
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز طرح تخریب و بازسازی
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز طرح تخریب و بازسازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
09:32 ق.ظ
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز  مدارس : میز دو نفره دانش اموزی
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس : میز دو نفره دانش اموزی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
07:36 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به جابجایی و بازو بست  تغییرات تعمیرات کلیه
انجام کلیه امور مربوط به جابجایی و بازو بست تغییرات تعمیرات کلیه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:06 ب.ظ
کالا شامل : میز اداری نوع ال ابعاد  سطح 140*175 سانتی متر - فایل 4 کشویی جنس MDF
کالا شامل : میز اداری نوع ال ابعاد سطح 140*175 سانتی متر - فایل 4 کشویی جنس MDF... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
صندلی چوبی ارباب رجوع معرفو به چنگالی
صندلی چوبی ارباب رجوع معرفو به چنگالی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید تجهیزات کلاسی واداری
خرید تجهیزات کلاسی واداری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید تجهیزات اداری و کلاسی شامل: میز و صندلی دانش اموزی و کمد بایگانی فلزی و کتابخانه چوبی و میز اداری و میز معلم و صندلی گردان و مبل راحتی
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته