1398/02/27
09:08 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گيلان 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/24
10:44 ق.ظ
ابرنگ و گواش ئ پاستل نقاشی و مقوا سفید
ابرنگ و گواش ئ پاستل نقاشی و مقوا سفید... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:47 ب.ظ
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی مقطع ابتدایی و متوسطه
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی مقطع ابتدایی و متوسطه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:14 ب.ظ
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی ابتدایی
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی مقطع متوسطه
خرید کیتهای اموزشی و کمک اموزشی مقطع متوسطه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید کیت های اموزشی و تجهیزات کمک اموزشی مقطع ابتدائی- مقطع متوسطه
خرید کیت های اموزشی و تجهیزات کمک اموزشی مقطع ابتدائی- مقطع متوسطه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:09 ق.ظ
خرید تجهیزات گرافیک هنرستان : دوربین عکاسی دیجیتال -کیف دوربین
خرید تجهیزات گرافیک هنرستان : دوربین عکاسی دیجیتال -کیف دوربین... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید تجهیزات هنرستان : فرکانس متر دیجیتال - دتکتور هوشمند دیواری توکار
خرید تجهیزات هنرستان : فرکانس متر دیجیتال - دتکتور هوشمند دیواری توکار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/17
11:14 ق.ظ
مانکن مردانه پلاستیکی
مانکن مردانه پلاستیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/11
11:30 ق.ظ
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاهی
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاهی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:02 ب.ظ
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاه
صندلی تابوره و یونیت ازمایشگاهی و میز ازمایشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
13:04 ب.ظ
تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی رشته تاسیسات معماری و ساختمان
تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی رشته تاسیسات معماری و ساختمان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی رشته برق و الکترونیک
خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی رشته برق و الکترونیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/7 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
صندلی دانش اموزی صندلی معلم
صندلی دانش اموزی صندلی معلم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
15:47 ب.ظ
ارایه پروانه بهره برداری وزارت صنایع
ارایه پروانه بهره برداری وزارت صنایع... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/03
15:06 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس ( کامپیوتر )
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس ( کامپیوتر )... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
09:34 ق.ظ
سیستم آموزشی معماری
سیستم آموزشی معماری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:02 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی
خرید تجهیزات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی فتوکپی
خرید تجهیزات کمک اموزشی فتوکپی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
18:55 ب.ظ
مواد مصرفی کارگاه اموزشی فناوری اموزشی - تکنولوژی اموزشی
مواد مصرفی کارگاه اموزشی فناوری اموزشی - تکنولوژی اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
کیت اموزشی ازمایش رسانای الکتریکی در جامدات
کیت اموزشی ازمایش رسانای الکتریکی در جامدات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی - سرمایشی
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی - سرمایشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:36 ب.ظ
سوزن چرخ خیاطی سایز 14 اینچ
سوزن چرخ خیاطی سایز 14 اینچ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی
15 دستگاه میز کار استاپ موشن انیمیشن سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
15:46 ب.ظ
لوازم نقاشی روی سنگ
لوازم نقاشی روی سنگ... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید مواد اولیه مورد نیاز کارگاه های مینا کاری و ملیله
خرید مواد اولیه مورد نیاز کارگاه های مینا کاری و ملیله... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:41 ب.ظ
نوسازی و تجهیزات و ابزار کارگاهی پارچه بافی و.گلیم بافی روستای
نوسازی و تجهیزات و ابزار کارگاهی پارچه بافی و.گلیم بافی روستای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان شمالي 1398/1/25 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
لوازم مصرفی صنایع دستی
لوازم مصرفی صنایع دستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
کیت اموزشی پی ال سی
کیت اموزشی پی ال سی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
13:41 ب.ظ
خرید مواد اولیه مورد نیاز کارگاههای میناکاری و ملیله
خرید مواد اولیه مورد نیاز کارگاههای میناکاری و ملیله... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
زنجان 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
ست اموزش نقاشی
ست اموزش نقاشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان جنوبي 1398/1/22 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید کیت اموزشی 4 سری
خرید کیت اموزشی 4 سری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان شرقي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:06 ب.ظ
تجهیزات  اموزشی برای رشته های متفاوت اموزش فنی و حرفه ای
تجهیزات اموزشی برای رشته های متفاوت اموزش فنی و حرفه ای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/28
19:43 ب.ظ
تجیهزات اموزشی و کمک اموزشی هنرستانهای استان
تجیهزات اموزشی و کمک اموزشی هنرستانهای استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید تجهیزات کارگاهی مورد نیاز : میز نقشه کشی 90*75- صندلی تاپوره پشتی دار هنرستان های
خرید تجهیزات کارگاهی مورد نیاز : میز نقشه کشی 90*75- صندلی تاپوره پشتی دار هنرستان های... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی:میخ کوب -دریل -دور کن ام دی اف - ماشین اره کردبر
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی:میخ کوب -دریل -دور کن ام دی اف - ماشین اره کردبر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:33 ب.ظ
ماکت اموزش جوکینگ و نوزاد و نیم تنه و .. 5 ردیف
ماکت اموزش جوکینگ و نوزاد و نیم تنه و .. 5 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1397/12/27 تاریخ گذشته
17:47 ب.ظ
صندلی دسته دار امتحانی - pvc لبه چسبان - ماشین اره گردبر - اره فلکه و میز نقشه کشی و صندلی تابوره و دریل و منگنه کوب و ...16 ردیف
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:47 ب.ظ
خرید کیت مدارس
خرید کیت مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/22
10:07 ق.ظ
کیت اموزشی فیزیک اپتیک متوسط 403 جعبه پلاستیکی
کیت اموزشی فیزیک اپتیک متوسط 403 جعبه پلاستیکی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:31 ب.ظ
ویدئو بروسکوپ تروتک
ویدئو بروسکوپ تروتک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
آذربايجان غربي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
15:02 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی رشته برق و الکترونیک
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی رشته برق و الکترونیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:27 ب.ظ
مواد اولیه سفالگری - گل سرامیک و دوغاب و لعاب و گل سفالگری و رنگ شیشه فیوز گلاس
مواد اولیه سفالگری - گل سرامیک و دوغاب و لعاب و گل سفالگری و رنگ شیشه فیوز گلاس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
کالا شامل:دفتر یک خط فانتزی با جلد گلاسه 80 برگ -پاکت کاغذی سایز 5*15 سانتی متر
کالا شامل:دفتر یک خط فانتزی با جلد گلاسه 80 برگ -پاکت کاغذی سایز 5*15 سانتی متر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:09 ق.ظ
خرید تجهیزات کمکی اموزشی : رایانه - دستگاه تراش سی ان جی
خرید تجهیزات کمکی اموزشی : رایانه - دستگاه تراش سی ان جی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
10:43 ق.ظ
خرید تجهیزات کمکی اموزشی : رایانه - دستگاه تراش سی ان جی هنرستان ها
خرید تجهیزات کمکی اموزشی : رایانه - دستگاه تراش سی ان جی هنرستان ها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
تخته وایت برد به شکل علامت استاندارد ایران در سایز A5
تخته وایت برد به شکل علامت استاندارد ایران در سایز A5... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته