1398/09/19
10:47 ق.ظ
تجهیزات اموزشی ازمایشگاه برق
تجهیزات اموزشی ازمایشگاه برق... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
11:54 ق.ظ
تجهیزات مودر نیاز رشته تربیت کودک هنرستان ه
تجهیزات مودر نیاز رشته تربیت کودک هنرستان ه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قم 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:30 ب.ظ
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/13
10:14 ق.ظ
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:02 ب.ظ
کارپوشه کار
کارپوشه کار... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:09 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:02 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی
خرید تجهیزات اموزشی کلاسی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:29 ب.ظ
5 دستگاه اسمان نما 1080 پیکسل عکسی به همراه کلیه متعلقات
5 دستگاه اسمان نما 1080 پیکسل عکسی به همراه کلیه متعلقات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:12 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس حاشیه راههای استان
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس حاشیه راههای استان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
تجهیزات اموزشی
تجهیزات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
20:56 ب.ظ
تعداد 5 دستگاه گنبد بادی اسمان نما
تعداد 5 دستگاه گنبد بادی اسمان نما... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:21 ب.ظ
خرید اقلام ایمنی و اموزش دانش اموزان اسیب پذیر و نمایان سازی
خرید اقلام ایمنی و اموزش دانش اموزان اسیب پذیر و نمایان سازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:30 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
گلستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم ورزشی
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی - بسته لوازم ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی  - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی
خرید بسته های اموزشی فارسی ابتدایی - جغرافی - ریاضی ابتدایی -علوم ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
لرستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
19:08 ب.ظ
فراخوان تولید مجموعه قصه گویی
فراخوان تولید مجموعه قصه گویی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/04
12:58 ب.ظ
ساخت وسیله کمک اموزشی نجات در فضای محدود
ساخت وسیله کمک اموزشی نجات در فضای محدود... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
11:15 ق.ظ
بسته اموزشی تربیتی خانواده فرزندان 0 تا5 سال
بسته اموزشی تربیتی خانواده فرزندان 0 تا5 سال... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/30
14:36 ب.ظ
بسته اموزشی تربیتی خانواده
بسته اموزشی تربیتی خانواده... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
بسته اموزشی تربیتی خانواده
بسته اموزشی تربیتی خانواده... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/24
14:10 ب.ظ
ساخت وسیله کمک اموزشی نجات در فضای محدود
ساخت وسیله کمک اموزشی نجات در فضای محدود... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/21
18:51 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز مدارس سطح استان س و ب (8000 صندلی دسته دار امتحانی)
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز مدارس سطح استان س و ب (8000 صندلی دسته دار امتحانی)... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/6/21 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
خرید تجهیزات  اموزشی و کمک اموزشی مورد نیاز  مدارس سطح
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی مورد نیاز مدارس سطح... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:25 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز مدارس سطح استان س و ب
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز مدارس سطح استان س و ب... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/18
19:24 ب.ظ
تهیه پک مدرسه درجه 1
تهیه پک مدرسه درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
14:00 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی موردنیاز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/13
15:33 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس
خرید تجهیزات کمک اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
10:25 ق.ظ
خرید تجهیزت کمک اموزشی مدارس حاشیه راهها
خرید تجهیزت کمک اموزشی مدارس حاشیه راهها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
10:42 ق.ظ
مولاژ بدن کامل
مولاژ بدن کامل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/09
15:17 ب.ظ
مانکن اینتوباسیون احیا
مانکن اینتوباسیون احیا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/05
15:27 ب.ظ
دستگاه ازمایش انرژی برنوایی به همراه دستگاه بررسی جریان عبور از نتوری
دستگاه ازمایش انرژی برنوایی به همراه دستگاه بررسی جریان عبور از نتوری... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/5 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
میز هیدرولیک استاتیک خواص سیالات
میز هیدرولیک استاتیک خواص سیالات... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/5 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
پکیج کامل حسابداری مالی
پکیج کامل حسابداری مالی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/02
18:04 ب.ظ
مدل اموزشی سوچور پا
مدل اموزشی سوچور پا... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:16 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
13:31 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
07:45 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:58 ب.ظ
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:27 ب.ظ
میز تشریح مجازی
میز تشریح مجازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:07 ق.ظ
خرید 16 مدل اموزشی
خرید 16 مدل اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:29 ب.ظ
مدل اموزشی انسان
مدل اموزشی انسان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:10 ب.ظ
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:38 ب.ظ
تهیه و ساخت اقلام فیزیک
تهیه و ساخت اقلام فیزیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:16 ب.ظ
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:38 ب.ظ
پمفلت
پمفلت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:33 ب.ظ
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته