1398/05/28
13:16 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
13:31 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/27 مهلت دار
12:06 ب.ظ
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی
تجهیز سه واحد مامور سرای واحد اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/5/27 مهلت دار
07:54 ق.ظ
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی
خرید تجهیزات کلاسی و اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
07:45 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی مدارس
خرید تجهیزات اموزشی مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/20
12:58 ب.ظ
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی
محتوای الکترونیکی آپ در راستای عدالت اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:27 ب.ظ
میز تشریح مجازی
میز تشریح مجازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:07 ق.ظ
خرید 16 مدل اموزشی
خرید 16 مدل اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:29 ب.ظ
مدل اموزشی انسان
مدل اموزشی انسان... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:10 ب.ظ
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی
تهیه تامین فضای اموزشی تجهیزات و لابراتورا تخصصی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:38 ب.ظ
تهیه و ساخت اقلام فیزیک
تهیه و ساخت اقلام فیزیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی
لیست لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:16 ب.ظ
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001
محتوا دوره اموزشی مجازی استاندارد 2015:9001... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:38 ب.ظ
پمفلت
پمفلت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:33 ب.ظ
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران
ماکت پایه اموزش احیای قلبی ریوی بزرگسال نیم تنه کامل ساخت ایران... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:32 ب.ظ
ست اموزشی رزبری 3 پای
ست اموزشی رزبری 3 پای... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
22:15 ب.ظ
چاپ دفتر مدیریت کلاسی دانش اموزان دوره ابتدایی
چاپ دفتر مدیریت کلاسی دانش اموزان دوره ابتدایی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:04 ب.ظ
لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه
لوازم مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:22 ب.ظ
ست اموزشی ماتورنیک
ست اموزشی ماتورنیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:02 ق.ظ
ست اموزشی ماتورنیک
ست اموزشی ماتورنیک... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/09
07:43 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی کمک اموزشی و گرمایشی - سرمایشی - نوبت دوم
خرید تجهیزات اموزشی کمک اموزشی و گرمایشی - سرمایشی - نوبت دوم... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:07 ب.ظ
کیتهای اموزشی جغرافیا و مواد شیمیایی و فارسی و ریاضی
کیتهای اموزشی جغرافیا و مواد شیمیایی و فارسی و ریاضی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
چهارمحال بختياري 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی  و گرمایشی سرمایشی 16 ردیف
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی سرمایشی 16 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:40 ب.ظ
خرید تجهیزات رشته طراحی دوخت
خرید تجهیزات رشته طراحی دوخت... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:11 ب.ظ
تایمر محدده زمان - رطوبت سنج خازنی - چرخ خیاطی خانگی برقی - بخاری گازی
تایمر محدده زمان - رطوبت سنج خازنی - چرخ خیاطی خانگی برقی - بخاری گازی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
تجهیزات اموزشی رشته برق - دوربین مداربسته
تجهیزات اموزشی رشته برق - دوربین مداربسته... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
مازندران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:22 ب.ظ
دستگاه عیب یاب کامل خودرو
دستگاه عیب یاب کامل خودرو... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمان 1398/4/2 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
ماکت اموزشی
ماکت اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
ابزار و وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی
ابزار و وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:14 ب.ظ
لوازم کارگاههای صنایع دستی
لوازم کارگاههای صنایع دستی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
دستگاه همزن مکانیکی فول دیجیتال برای مولد
دستگاه همزن مکانیکی فول دیجیتال برای مولد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تجهیزات اموزشی
تجهیزات اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
کرمانشاه 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:11 ق.ظ
دستگاه گلونجر کامل با متعلقات شامل بالن  گیره -کیله وپایه
دستگاه گلونجر کامل با متعلقات شامل بالن گیره -کیله وپایه... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
دستگاه بن ماری 8 خانه درجه 1
دستگاه بن ماری 8 خانه درجه 1... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:18 ق.ظ
لیست ابزار و سایل مورد نیاز مرکز مشاوره ورزشی
لیست ابزار و سایل مورد نیاز مرکز مشاوره ورزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
سیگنال ژنراتور RF
سیگنال ژنراتور RF... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
12:53 ب.ظ
خرید تجهیزات اموزشی جمعا به تعداد249 مورد
خرید تجهیزات اموزشی جمعا به تعداد249 مورد... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سمنان 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید کالا وسایل تجهیزات اداره و اموزشی - خریداری سیستم رایانه کامل
خرید کالا وسایل تجهیزات اداره و اموزشی - خریداری سیستم رایانه کامل... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
همدان 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/23
12:43 ب.ظ
دستگاه اسمان نمای دیجیتالی ثابت sly مدل np 768
دستگاه اسمان نمای دیجیتالی ثابت sly مدل np 768... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
اصفهان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
15:26 ب.ظ
خرید تجهیزات کمک اموزشی فتوکپی
خرید تجهیزات کمک اموزشی فتوکپی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
تجهیزات کمک اموزشی  - ازمایشگاهی مدارس استعدادهای درخشان و سایر
تجهیزات کمک اموزشی - ازمایشگاهی مدارس استعدادهای درخشان و سایر... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
وایت برد و میز و نیمکت دانش اموزی خاص البرز
وایت برد و میز و نیمکت دانش اموزی خاص البرز... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
08:57 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی سرمایشی 22 ردیف
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی سرمایشی 22 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
سیگنال ژنراتور rf
سیگنال ژنراتور rf... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
08:49 ق.ظ
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی سرمایشی 22 ردیف
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی و گرمایشی سرمایشی 22 ردیف... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/12
13:09 ب.ظ
تهیه مدارهای گسترده اموزشی
تهیه مدارهای گسترده اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
قزوين 1398/3/12 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
تامین تجهیزات موردنیاز مدارس
تامین تجهیزات موردنیاز مدارس... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/09
13:03 ب.ظ
ابزار وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها
ابزار وسایل مورد نیاز مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
خوزستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/05
14:27 ب.ظ
خرید تجهیزات  اموزشی و کمک اموزشی
خرید تجهیزات اموزشی و کمک اموزشی... تجهیزات آموزشی ، آمفی تئاتر ، اداری ، بایگانی و لوازم التحریر
سيستان و بلوچستان 1398/3/5 تاریخ گذشته