1398/02/30
19:39 ب.ظ
انجام امور تبلیغاتی و تولدیات فرهنگی از جمله چاپ پوستر
فارس 1398/2/30 مهلت دار
11:25 ق.ظ
پیامک فارسی همراه اول بستر ارسال و دریافت کوتاه 2000190
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خدمات برپایی پاویون ایران در نمایشگاه صنایع کوچک چین در گوانجو
فارس 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/26
10:33 ق.ظ
انجام امور تبلیغاتی و تولیدان فرهنگی از جمله چاپ پوستر
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه
بستر ارسال و دریافت پیام کوتاه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
پیامک فارسی همراه اول بستر ارسال و دریافت کوتاه
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:31 ب.ظ
واگذاری امور تبلیغاتی جایگاه های ایستگاه تاکسی در سطح شهر
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/19
08:53 ق.ظ
ارسال 8 میلیون پیام لاتین
ارسال 8 میلیون پیام لاتین... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
09:49 ق.ظ
اکران تبلیغات بیمه ایران  در دو عدد بیلبورد تبلیغاتی مسیر اتوبان
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:38 ق.ظ
خدمات اطلاع رسانی گردشگری بناهای تاریخی
قزوين 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:52 ق.ظ
خدمات مربوط به روابط عمومی تبلیغات و حوزه خبر
تهران 1398/2/14 اعلام نشده
1398/02/12
08:35 ق.ظ
خدمات روابط عمومی و تبلیغات و حوزه خبر
خدمات روابط عمومی و تبلیغات و حوزه خبر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/09
18:16 ب.ظ
پذیرش پیمانکار اگهی در شهر
پذیرش پیمانکار اگهی در شهر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/07
18:37 ب.ظ
اکران تبلیغات بیمه ایران در2 عدد بیلبورد تبلیغاتی بعد از فرودگاه امام
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
اگاهی بخشی و تتوبر افکار عمومی جهت شناخت و حفاظت از گونه پرنده حمایت شده درمعرض خطر انقراض
خراسان جنوبي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای HSE در ابعاد گوناگون مدیریت شهری
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
واگذاری بیلبورد تبلیغاتی شبکه بهداشت و درمان
خراسان شمالي 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
07:40 ق.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان
معرفی جاذبه های گردشگری استان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1398/2/4 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
معرفی جاذبه های گردشگری استان
معرفی جاذبه های گردشگری استان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:42 ق.ظ
اجاره تابلوی تبلیغاتی
اجاره تابلوی تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1398/2/2 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
خرید ارسال پیامک به تعداد 6 میلیارد
خرید ارسال پیامک به تعداد 6 میلیارد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:57 ب.ظ
خدمات مربوط به تبلیغات و چاپ هفته معلم
خدمات مربوط به تبلیغات و چاپ هفته معلم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:33 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی فعالیت خای مرتبط با نوروز
کردستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
واگذاری بیلبورد پایگاه پرخیال شبکه بهداشت
خراسان شمالي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:39 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی مرحله دوم
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای و محیطی و خارجی فعالیتهای مرتبط با نوروز
کردستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:45 ق.ظ
واگذاری سامانه ارسال پیام کوتاه
واگذاری سامانه ارسال پیام کوتاه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:53 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای و محیطی داخلی و خارجی فعالیت های مرتبط با نوروز
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
واگذاری خدمات روابط عمومی دانشگاه
واگذاری خدمات روابط عمومی دانشگاه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:46 ب.ظ
خرید شارژ ارسال پیامک فارسی به تعداد 10/000/000 عدد
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
واگذاری پروژه ها : 1-تابلو تبلیغاتی محوطه 2- غرف تجاری ترمینال شماره
آذربايجان شرقي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
15:10 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای و محیطی نوروزگاه سال 98
هرمزگان 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
استعلام بهاء پروژه طراحی و چاپاقلام تبلیغی استان زنجان
زنجان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:07 ب.ظ
تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی فعالیت نوروزگاه و جاذبه های استان
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خدمات رسانه ای حوزه روابط عمومی سازمان
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
انجام تبلیغات رسانه ای و محیطی و چاپ و توزیع  اقلام فرهنگی
گيلان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:49 ب.ظ
ترویج تبلیغ و اموزش صنایع دستی با کاربرد در رسانه ها
خوزستان 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:46 ق.ظ
اجرای فعالیت های مربوطه به کمک به تعاونیهای فرش دستباف
تهران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:22 ب.ظ
کمک به تعاونیهای فرش دستباف
کمک به تعاونیهای فرش دستباف... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:15 ب.ظ
ارائه خدمات تبلیغات و اطلاع رسانی وروابط عمومی
البرز 1397/12/27 تاریخ گذشته
17:47 ب.ظ
1397/12/26
19:15 ب.ظ
تبلیغات میدانی - حوزه وزارتی
تبلیغات میدانی - حوزه وزارتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در استرابورد و لایت باکس
تهران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:39 ق.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی موجود در محورهای مواصلاتی استان
مركزي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:00 ق.ظ
جاذبه ها و اقلام فرهنگی استان
جاذبه ها و اقلام فرهنگی استان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
09:30 ق.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در محورهای مواصلاتی استان
مركزي 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
17:18 ب.ظ
واگذاری راهبری خدمات روابط عمومی دانشگاه
يزد 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
08:37 ق.ظ
خدمات مرکزی اطلاع رسانی ستاد اجرای خدمات سفر استان آذربایجان غربی نوروز1398
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
خدمات مراکز اطلاع رسانی ستاد اجرای خدمات سفر
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته