1397/09/26
12:42 ب.ظ
11:22 ق.ظ
انجام فراخوان انتخاب پیمانکار جهت درج تبیلغاتی محیطی و کمپین
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/22
14:26 ب.ظ
خدمات ارسال پیامک 500/000 عدد
خدمات ارسال پیامک 500/000 عدد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:37 ب.ظ
اجاره ایستگاههای اتوبوس برای نصب تبلیغاتی صرفه جویی 15 ایستگاه
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:19 ب.ظ
پرچم جهت استفاده در گلزار مبارک شهدا
پرچم جهت استفاده در گلزار مبارک شهدا... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
لرستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
20:49 ب.ظ
اجرای عملیات چاپ نصب و جمع اوری بنر مربوط به سازه های تبلیغاتی سازمان
فارس 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/15
15:52 ب.ظ
خرید پرچم تشریفاتی
خرید پرچم تشریفاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:27 ق.ظ
اجاره بیلبورد های جاده ای
اجاره بیلبورد های جاده ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/30
14:19 ب.ظ
اجرای تبلیغات محیطی در تهران و سراسر کشور
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تهیه پایش و بولتن اخبار
تهیه پایش و بولتن اخبار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
07:18 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:42 ق.ظ
تبلیغات محیطی برنامه پیش گیری از تنبلی چشم بر روی بدنه اتوبوس شهری
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
07:51 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
طراحی و چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای تبلیغاتی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره8 ماهانه بیلبورد های تبلیغاتی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
طراحی چاپ و نصب و اجاره 8 ماهه بیلبوردهای
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
05:39 ق.ظ
اجرای تبلیغ محصولات به منظور تکمیل و توسعه بانک
تهران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/26
12:45 ب.ظ
تبلیغات شهری در تلویزون شهری
تبلیغات شهری در تلویزون شهری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:58 ب.ظ
تبلیغات فوتبال
تبلیغات فوتبال... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
08:53 ق.ظ
تبلیغات و شعار نویسی رنگ امیزی دیوارهای سطح شهر زیبا سازی
البرز 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
07:21 ق.ظ
سرمایه گذاری - اجرای طرح ساماندهی تبلیغات محیطی
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:38 ب.ظ
ثبت نام و ارائه خدمات تبلیغاتی ونمایشگاهی
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:31 ب.ظ
واگذاری فضاهای تبلیغاتی واقع در سالن های ترمینال 2 فرودگاه
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:53 ق.ظ
واگذاری فعالیتهای تبلیغاتی واقع در سالن های ترمینال
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
تبلیغات بیمه در تابلوهای بیلبوردی تبلیغاتی در 4 جایگاه
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
07:14 ق.ظ
فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح ساماندهی تبلیغات
آذربايجان شرقي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:36 ق.ظ
بهره برداری از منافع تابلو ها بیلبوردها تلویزیون شهری رادیو
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
22:52 ب.ظ
تبلیغات و شعار نویسی-رنگ امیزی دیوارهای سطح شهر -زیبا سازی
البرز 1397/7/29 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجاره بیلبورد و پیشانی جهت اکران تبلیغات محیطی و کمپین بازاریابی و وصول مطالبات
خوزستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
07:43 ق.ظ
فراخوان شناسایی سرمایه گذار در طرح ساماندهی تبلیغات
آذربايجان شرقي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:09 ب.ظ
تبلیغات میدانی و مناسبتی
تبلیغات میدانی و مناسبتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:49 ق.ظ
ساخت و نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی بر روی 26 کانکس در سطح شهر
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
اجاره بیلبورد طراحی چاپ و نصب بنر بروی
اجاره بیلبورد طراحی چاپ و نصب بنر بروی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1397/7/17 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
واگذاری فضاهای تابلوهای تبیلغاتی
واگذاری فضاهای تابلوهای تبیلغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:29 ب.ظ
چاپ و نصب 3 طرح بیلبورد و پل عابر ازادراه
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
09:25 ق.ظ
واگذاری طرح مطالعات جامع تبلیغات محیطی شهر
کرمان 1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/11
09:40 ق.ظ
انجام مطالعات جامع تبلیغات محیطی شهر
انجام مطالعات جامع تبلیغات محیطی شهر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمان 1397/7/11 اعلام نشده
1397/07/10
12:52 ب.ظ
واگذاری تبلیغات در فرودگاه
واگذاری تبلیغات در فرودگاه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:15 ب.ظ
مجموعه برنامه و راهنمای ایمن سازی مراکز واکسیناسیون
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:57 ب.ظ
تولید تیزر و کتاب و بروشور و تبلیغات محیطی
اصفهان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:00 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای 4 جایگاه در استان
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
14:08 ب.ظ
واگذاری ظرفیت تبلیغات محیطی پارکینگها
خراسان رضوي 1397/6/21 اعلام نشده
1397/06/20
15:20 ب.ظ
واگذاری امور تبلیغاتی داخل و بیرون تاکسی اعم از نصب
کرمانشاه 1397/6/20 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
بازاریابی و تبلیغات شامل چاپ بروشور
بازاریابی و تبلیغات شامل چاپ بروشور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:44 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای 4 جایگاه استان
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
10:06 ق.ظ
ظرفیت تبلیغاتی استان
ظرفیت تبلیغاتی استان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قزوين 1397/6/17 تاریخ گذشته