1398/09/19
19:30 ب.ظ
تهیه و ساخت 20 موشن گرافیک و 20 اینفوگرافیک
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
10:50 ق.ظ
قرارداد سمعی بصری
قرارداد سمعی بصری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:54 ب.ظ
تهیه و تولید تلویزیون
تهیه و تولید تلویزیون... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
طراحی و تنظیم کتابچه و کلیپ تعاونی های برتر سه سال اخیر
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:58 ب.ظ
تولید برنامه های انتقال خون
تولید برنامه های انتقال خون... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
18:08 ب.ظ
فیلمبرداری و عکاسی و تدوین توسط 4 د.ربین
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:33 ب.ظ
تولید و پخش 20 دقیقه برنامه تلویزیونی در قالب 17 برنامه 15 دقیقه ای
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
تهیه تیزر و کلیپ ویدئویی جهت مستند سازی
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تهیه تیزر کلیپ ویدئویی جهت معرفی خوشه
تهیه تیزر کلیپ ویدئویی جهت معرفی خوشه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
مستندسازی بخشی از سوابق مطالعات حد بستر و حریم رودخانه های استان
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:01 ق.ظ
ساخت و تولید  2 تیزر 1و3 دقیقیه ای و فیلمبرداری در
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:51 ب.ظ
مصاحبه صوتی تصویری از والدین شهدا تعداد 100 مصاحبه
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:58 ب.ظ
تولید  کلیپ اختصاصی اداره کل
تولید کلیپ اختصاصی اداره کل... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:15 ب.ظ
فیلمبرداری 5 دقیقه
فیلمبرداری 5 دقیقه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:13 ب.ظ
ساخت کلیپ
ساخت کلیپ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:56 ب.ظ
مستندسازی بخشی از سوابق مطالعات حد بستر و حریم رودخانه های استان
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
تولید و پخش  250 دقیقه برنامه تلویزیونی
تولید و پخش 250 دقیقه برنامه تلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
لرستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
انجام فیلمبرداری در محل پارک علم و فناوری
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
تهیه و تدوین کلیپ
تهیه و تدوین کلیپ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:12 ب.ظ
مستند سازی تصویری پروژه های منابع طبیعی
قم 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:09 ب.ظ
1398/08/21
11:50 ق.ظ
تعداد 1 کلیپ اموزشی با موضوع خود مراقبتی شهروندان با رعایت اصول بهداشتی و داشتن تغذیه مناسب و سالم
چهارمحال بختياري 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:59 ب.ظ
تولید و پخش 250 دقیقه برنامه تلویزیونی
تولید و پخش 250 دقیقه برنامه تلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
لرستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:32 ب.ظ
ساخت تولید برنامه مستند و اطلاع رسانی
ساخت تولید برنامه مستند و اطلاع رسانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:11 ب.ظ
تولید کلیپ اموزشی
تولید کلیپ اموزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
12:47 ب.ظ
تهیه و تدوین کلیپ
تهیه و تدوین کلیپ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
تولید کلیپ اموزشی
تولید کلیپ اموزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:24 ب.ظ
کلیپ طرح پوشش تحصیلی دانش اموزان
کلیپ طرح پوشش تحصیلی دانش اموزان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
کلیپ طرح پوشش تحصیلی دانشم اموزان اسیبدیده از زلزله و ااجرای طرح تقویت علمی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
مستند سازی تجاری و الگوهای
مستند سازی تجاری و الگوهای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/8/6 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
کلیپ طرح پوشش تحصیلی دانش اموزان مناطق اسیب دیده از زلزله
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:42 ق.ظ
شناسایی و مستندسازی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی استان
کردستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:25 ب.ظ
مستندسازی پروژه های صندوق توسعه ملی در سال 98
يزد 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
تهیه فیلم
تهیه فیلم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
تهیه و پخش تیزر تبلیغاتی  خود در صدا وسیما
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:55 ب.ظ
ساخت و تولید برنامه مستند سازی اطلاع رسانی
البرز 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/25
14:22 ب.ظ
مستندسازی پروژه های صندوق توسعه ملی در سال 98
يزد 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:48 ب.ظ
مستندسازی پروژه های صندوق توسعه ملی در سال 1398
يزد 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:35 ب.ظ
تهیه کلیپ و فیلم ترکیبی
تهیه کلیپ و فیلم ترکیبی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
تولید کلیپ تهیه موشن گرافی تهیه عکس تهیه و پخش
يزد 1398/7/22 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
مشارکت در تولید و پخش برنامه صدا سیما مرکز
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:37 ب.ظ
تولید 6 برنامه کوتاه تلویزیونی
تولید 6 برنامه کوتاه تلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
فیلم برداری از چهار طرف کیسون دکل عبور از دریا جهت
هرمزگان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:43 ق.ظ
پخش 60 مورد ارم اگهی 6 ثانیه ای
پخش 60 مورد ارم اگهی 6 ثانیه ای... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
13:18 ب.ظ
تولید کلیپ تهیه موشن گرافی تهیه عکس تهیه و
يزد 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:40 ب.ظ
تولید فیلم ccp با چاپ و برش
تولید فیلم ccp با چاپ و برش... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/7/17 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
انجام برنامه تصویر برداری از شهرکها و نواحی صنعتی استان
همدان 1398/7/17 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
ساخت تیزر تبلیغاتی
ساخت تیزر تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اردبيل 1398/7/17 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
تهیه تولید فیلم 16 دقیقه ای مستند دکتر اعرابی
فارس 1398/7/17 تاریخ گذشته