1398/03/04
15:09 ب.ظ
رایت فیلم برروی دی وی دی
رایت فیلم برروی دی وی دی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
18:58 ب.ظ
تهیه فیلم مستند اموزشی تالاب
تهیه فیلم مستند اموزشی تالاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
09:50 ق.ظ
ساخت مستند با موضوع مدیریت منابع اب زیرزمینی
يزد 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
ساخت پویا نمایی
ساخت پویا نمایی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/3/2 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
مستندسازی مدیریت جامع حوزه های ابخیز اداره کل
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
مستند سازی تولید و پخش پروژه ها و برنامه های فنی و تخصصی مدیریت جامع حوضه های ابخیز
اصفهان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:40 ب.ظ
تولید ده مستند فاخر با قابلیت پخش از رسانه ملی
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ساخت فیلم نیمه بلند داستانی سینمایی نبش قبر
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
10:23 ق.ظ
مستندسازی مدیریت جامع حوضه های ابخیز اداره کل منابع طبیعی
اصفهان 1398/2/31 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
مستندسازی تولید و اجرای برنامه های عمومی
اصفهان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
11:53 ق.ظ
تهیه فیلم مستند اموزشی تالاب
تهیه فیلم مستند اموزشی تالاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
12:52 ب.ظ
کلیپ مستند درباره اقدامات بخش اب کشور در مدیریت سیلاب
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
ساخت 8 برنامه تلویزیونی جشن رمضان
ساخت 8 برنامه تلویزیونی جشن رمضان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:05 ب.ظ
تولید مستند
تولید مستند... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
تبلیغات موشن گرافیک
تبلیغات موشن گرافیک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:12 ب.ظ
تولید انیمیشن
تولید انیمیشن... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:15 ب.ظ
تهیه و تولید یک برنامه مستند
تهیه و تولید یک برنامه مستند... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
04:04 ق.ظ
1398/02/21
09:52 ق.ظ
ساخت موشن گرافی
ساخت موشن گرافی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
08:48 ق.ظ
رصد اخبار منتشره از طریق رسانه ملی
رصد اخبار منتشره از طریق رسانه ملی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/12
13:37 ب.ظ
تولید برنامه های تلویزیونی اموزشی و ترویجی
فارس 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
09:15 ق.ظ
تولید برنامه اموزشی و ترویجی تلویزیونی
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
10:50 ق.ظ
موشن
موشن... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
19:08 ب.ظ
پخش تیزر از تلویزیون شهری شیراز
پخش تیزر از تلویزیون شهری شیراز... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:51 ب.ظ
تولید و پخش برنامه های رادیویی
تولید و پخش برنامه های رادیویی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:11 ب.ظ
برنامه های رادیویی وتلویزیونی
برنامه های رادیویی وتلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
تولید و پخش برنامه تلویزیونی با هدف فرهنگ سازی
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
مستند سازی تجربیات
مستند سازی تجربیات... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
مستندسازی اماکن ورزشی
مستندسازی اماکن ورزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تولید برنامه تلویزیونی
تولید برنامه تلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:57 ب.ظ
ساخت مستند از عملکرد  اداره کل
ساخت مستند از عملکرد اداره کل... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تولید و پخش برنامه تلویزیونی با هدف فرهنگ سازی اگاهی
سمنان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:24 ب.ظ
تولید مجموعه کلیپهای کوتاه جاذبه ها و روستاهای گردشگری استان
همدان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:34 ب.ظ
تدوین و مونتاژ و صدا گذاری فیلم جوان سازی باغات پسته
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
تدوین و مونتاژ و صداگذاری فیلم جوان سازی باغات پسته 12 دقیقه
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اصلاحیه -پایش امایش و فراوری محتوای 18 شبکه تلویزیونی ملی
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:36 ب.ظ
تهیه فیلم کوتاه و برنامه اموزشی کشاورزی حفاظتی 2 مورد
يزد 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
تهیه و تولید فیلم راش از جاذبه های گردشگری استان در فصل بهار
همدان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
21:26 ب.ظ
تهیه و تولید فیلم راش از جاذبه های گردشگری استان در فصل بهار
همدان 1398/1/22 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
تهیه و تکثیر فیلم اموزشی جهت شاغلین صنایع دستی
اصفهان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:20 ب.ظ
تهیه و ساخت انیمیشن تلویزیونی
تهیه و ساخت انیمیشن تلویزیونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
هرمزگان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:09 ب.ظ
مشارکت در تولید و پخش برنامه
مشارکت در تولید و پخش برنامه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
اصلاحیه -پایش امایش و فراوری محتوای 18 شبکه تلویزیونی ملی 33 شبکه تلویزیونی
تهران 1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/18
14:10 ب.ظ
تدوین و مونتاژ فیلم جوان سازی باغات پسته
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
تهیه و تدوین تیزر فیلم تبلیغی معرفی ظرفیت های
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه و تدوین تیزر تبلغی معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:25 ب.ظ
تبلیغات رسانه ای وتصویر برداری واز فعالیت های
آذربايجان شرقي 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/27
10:09 ق.ظ
خدمات رسانه ای حوزه روابط عمومی
خدمات رسانه ای حوزه روابط عمومی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:38 ب.ظ
ساخت فیلم مستند از ابیاری زیرسطحی
ساخت فیلم مستند از ابیاری زیرسطحی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:43 ب.ظ
سرویس خدمات ویژه خبری
سرویس خدمات ویژه خبری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1397/12/25 تاریخ گذشته