1398/05/28
20:10 ب.ظ
فصلنامه 240 برگی به همراه جلد رنگی و صفحه ارایی به تعداد 200 جلد
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:39 ب.ظ
چاپ کتاب انتقال یادگیری به محیط کاردکتر سرویس قنبری
همدان 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
چاپ دفاتر فنی
چاپ دفاتر فنی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
چاپ کارت واکسن ابی رنگ - برگه نمونه گیری تیرویید10000کاربن
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
چاپ کتاب پایه تا پیشرفته در شیمی الی
چاپ کتاب پایه تا پیشرفته در شیمی الی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
همدان 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تهیه تحویل پوشه مدارک پزشکی
تهیه تحویل پوشه مدارک پزشکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/5/28 مهلت دار
07:50 ق.ظ
انجام خدمات صدور صورتحساب انی
انجام خدمات صدور صورتحساب انی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:20 ب.ظ
طراحی و چاپ تعداد 5000 جلد کاتالوگ
طراحی و چاپ تعداد 5000 جلد کاتالوگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
چاپ سربرگ روی کاغذ A4
چاپ سربرگ روی کاغذ A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
چاپ سربرگ سازمان
چاپ سربرگ سازمان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
طراحی ویرایش تولید محتوا ماهنامه 32 صفحه ای
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
روزنامه های کثرالانتشار
روزنامه های کثرالانتشار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
1398/05/26
14:23 ب.ظ
تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن نیکو کاری
تهیه و چاپ پاکت ویژه جشن نیکو کاری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
تعداد 50/000 برگ بیمه نامه شخص ثالث
تعداد 50/000 برگ بیمه نامه شخص ثالث... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
چاپ قبوض عوارض نوسازی شهرداری
چاپ قبوض عوارض نوسازی شهرداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
يزد 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:46 ب.ظ
چاپ دونور فرم رنگی 80 گرم A4
چاپ دونور فرم رنگی 80 گرم A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
چاپ فرمهای گزارش و پرونده
چاپ فرمهای گزارش و پرونده... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:54 ب.ظ
پاکت درخواستی سفید بدون چاپ و درج عبارت روی و پشت آن
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
چاپ پاکت جسن عاطفه
چاپ پاکت جسن عاطفه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
امور چاپی
امور چاپی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
چاپ کتاب
چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
چاپ کتاب خانه امن راهنمای مداخلات در خانه امن
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
چاپ کتاب دستورالعمل بهداشت و ایمنی شیرخوارگاهها
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
چاپ کتاب راهنمای مداخلات تخصصی کودک ازاری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
کتاب افتاب کرامت پرتویی از زندگی نامه و سیره
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:16 ب.ظ
چاپ پاکت نامه اداری کاغذ کرافت 80 گرمی
چاپ پاکت نامه اداری کاغذ کرافت 80 گرمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
چاپ اوراق
چاپ اوراق... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
طلق  کارت همراه - گردن بند
طلق کارت همراه - گردن بند... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
چاپ و اورق
چاپ و اورق... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
کتاب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
تهیه چاپ اصول جهان مبارزه ب جرایم مالیاتی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
2 عدد کتاب 500 جلدی
2 عدد کتاب 500 جلدی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
تهیه چاپ کتاب ضرایب تشخیص درامد مشمول مالیات عملکرد
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کارت دارو و شناسایی 160 گرمی
کارت دارو و شناسایی 160 گرمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:47 ب.ظ
خدمات تکثیر و دسته بندی جزوات
خدمات تکثیر و دسته بندی جزوات... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
چاپ 7000 دفترچه یاد داشت سیمی
چاپ 7000 دفترچه یاد داشت سیمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
تهیه فرم خام با فرم کارفرما و چاپ لیزری برش و بسته بندی
خراسان جنوبي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:40 ب.ظ
بروشور 4 لت گلاسه
بروشور 4 لت گلاسه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
چاپ دفتر مربوط به کنترل ورود و خروج اتومبیل های بیمارستان
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
طراحی  و چاپ دفترچه های امنیتی
طراحی و چاپ دفترچه های امنیتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:07 ب.ظ
چاپ و تکثیر اوراق ساختمان شماره یک
چاپ و تکثیر اوراق ساختمان شماره یک... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
چاپ دفتر مدیریت کلاس
چاپ دفتر مدیریت کلاس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:22 ب.ظ
تکثیر فرم A4 یکرو سبز رنگ اندونزی 80 گرم به تیراژ 10000-تکثیر دو فرم A4 به تیراژ 35000
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
کپی و تکثیر اوراق اداری
کپی و تکثیر اوراق اداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/5/16 مهلت دار
19:17 ب.ظ
تهیه قران کریم و روزنامه خط بریل
تهیه قران کریم و روزنامه خط بریل... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
چاپ دفتر مدیریت کلاس
چاپ دفتر مدیریت کلاس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
طراحی چاپ 20 جلددفتر 200 برگی سیمی شده به طول40 و عرض30 سانت جهت نوبت دهی بخش ام ار ای
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
چاپ کتاب رویکرد اجتماع محور
چاپ کتاب رویکرد اجتماع محور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
چاپ کتاب های راهنمای مداخلات تخصصی درخانه امن تحت
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته