1398/09/20
19:22 ب.ظ
چاپ فرم و پمفلت اموزشی
چاپ فرم و پمفلت اموزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
19:22 ب.ظ
چاپ کتابچه
چاپ کتابچه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
تهیه کتابچه 3 سال اخر تعاونیهای برتر و موفق در استان
همدان 1398/9/20 مهلت دار
18:42 ب.ظ
چاپ 1500 جلد کتب گزارش برنامه تعالی مدیریت مدرسه
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
پرونده بستری موقت اورژانس
پرونده بستری موقت اورژانس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
13:58 ب.ظ
چاپ فرم اهدای خون
چاپ فرم اهدای خون... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
10:42 ق.ظ
چاپ و ارسال 410010 عدد بروشور
چاپ و ارسال 410010 عدد بروشور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:33 ب.ظ
تراکت بروشور 80 گرمی
تراکت بروشور 80 گرمی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
پرونده داخلی 7 برگی و جراحی 12 برگی اندازه A4 80 گرمی
آذربايجان شرقي 1398/9/19 مهلت دار
12:03 ب.ظ
چاپ اوراق اداری
چاپ اوراق اداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
11:07 ق.ظ
ملزومات چاپ دفاتر درمانی
ملزومات چاپ دفاتر درمانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
07:42 ق.ظ
تهیه و چاپ 6000 جلد سر رسید رحلی ایستاده 60000 جلد
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:35 ب.ظ
طراحی و چاپ پاکت
طراحی و چاپ پاکت... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/18 مهلت دار
18:50 ب.ظ
چاپ فرم و پمفلت اموزشی
چاپ فرم و پمفلت اموزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
چاپ اوراق
چاپ اوراق... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
چاپ فرم های پرونده و پوشه پرونده بیمار
چاپ فرم های پرونده و پوشه پرونده بیمار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
پرونده بستری موقت اورژانس کارت ابی
پرونده بستری موقت اورژانس کارت ابی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
چاپ فرم بیمارستانی با کاغذ 160 گرمی پشت رو
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
چاپ فرم بیمارستانی پشت و رو
چاپ فرم بیمارستانی پشت و رو... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
چاپ فرم بیمارستانی با کاغذ160 گرم دو بگ پشت ورو
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
چاپ کارت شناسایی pVC‌
چاپ کارت شناسایی pVC‌... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
چاپ کارت PVC
چاپ کارت PVC... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
پرونده داخلی طبق نمونه 22 برگ A4
پرونده داخلی طبق نمونه 22 برگ A4... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
چاپ قبض درمانی 60/000 برگ
چاپ قبض درمانی 60/000 برگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:43 ب.ظ
خرید 15 عنوان نشریه الکترونیکی
خرید 15 عنوان نشریه الکترونیکی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
چاپ تعداد10000 نسخه دوبرگی فرم شمارش سکه و اسکناس کاربلس
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
چاپ پرونده بیمارستان
چاپ پرونده بیمارستان... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
18:38 ب.ظ
اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین موتورسیکلت سوار
قم 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
چاپ و تکثیر شبکه بهداشت درمان شهر
چاپ و تکثیر شبکه بهداشت درمان شهر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
اجرای طرح ارتقای ایمنی و فرهنگی مدارس
اجرای طرح ارتقای ایمنی و فرهنگی مدارس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
واگذاری امور تولید و انتشار نشریه تخصصی 7 شهر
تهران 1398/9/17 مهلت دار
12:26 ب.ظ
چاپ کتابچه به زبانهای عربی روسی 800 جلد
چاپ کتابچه به زبانهای عربی روسی 800 جلد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قزوين 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
چاپ و طراحی و صفحه ارایی نشریه تمام رنگی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:24 ب.ظ
چاپ فرم A4 و A5
چاپ فرم A4 و A5... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
چارت پرونده بیمار
چارت پرونده بیمار... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تامین مصالح و چاپ قبوض مشترکین گاز و تحویل
سمنان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید 2000 جلد دفترچه
خرید 2000 جلد دفترچه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
چاپ فرم و پمفلت اموزشی
چاپ فرم و پمفلت اموزشی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
امور خدمات چاپ و تکثیر اسکن
امور خدمات چاپ و تکثیر اسکن... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
12:03 ب.ظ
طراحی و تنظیم کتابچه و کلیپ تعاونی های برتر سه سال اخیر
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
کلیه امور مربوط به تولید و انتشار نشریه
تهران 1398/9/16 مهلت دار
07:51 ق.ظ
تهیه و چاپ سر رسید و تقویم
تهیه و چاپ سر رسید و تقویم... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/9/16 مهلت دار
07:50 ق.ظ
تهیه و چاپ پاکت رادیولوژی سفید 27*33
تهیه و چاپ پاکت رادیولوژی سفید 27*33... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:50 ب.ظ
چاپ فرم بیمارستانی
چاپ فرم بیمارستانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/9/14 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
چاپ اوراق و پرونده های بیمارستانی
چاپ اوراق و پرونده های بیمارستانی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
زنجان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
تهیه و چاپ اوراق
تهیه و چاپ اوراق... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
چهارمحال بختياري 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
چاپ کارت رنگی pvc پرسنلی
چاپ کارت رنگی pvc پرسنلی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
چاپ سررسیدهای 1399 ---10/000 عدد اروپایی و 15000 عدد رومیزی و 3000 عدد پانچی
تهران 1398/9/14 مهلت دار
12:32 ب.ظ
چاپ و نصب بنر تبلیغاتی
چاپ و نصب بنر تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان شمالي 1398/9/14 تاریخ گذشته