1398/02/30
19:37 ب.ظ
چاپ بنر راهداری
چاپ بنر راهداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
واگذاری امور چاپ اوراق اداری
واگذاری امور چاپ اوراق اداری... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/2/30 مهلت دار
12:45 ب.ظ
واگذاری امور طراحی چاپ جزوات اموزشی و کتاب سازمان
تهران 1398/2/30 مهلت دار
12:20 ب.ظ
خدمات چاپ و صحافی کتب و سایر محصولات کانون
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
چاپ شناسنانه
چاپ شناسنانه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
چاپ مطبوعات
چاپ مطبوعات... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
09:01 ق.ظ
قرارداد تکثیر اوراق مرکز بهداشت
قرارداد تکثیر اوراق مرکز بهداشت... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:22 ب.ظ
تهیه طراحی چاپ بنر
تهیه طراحی چاپ بنر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اردبيل 1398/2/29 اعلام نشده
18:30 ب.ظ
تهیه چاپ و تکثیر مرکز
تهیه چاپ و تکثیر مرکز... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
مركزي 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
10:52 ق.ظ
چاپ مطبوعات
چاپ مطبوعات... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
پمفلت a4 پشت و رو سیاه و سفید  20 هزار برگ
پمفلت a4 پشت و رو سیاه و سفید 20 هزار برگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/2/29 مهلت دار
09:35 ق.ظ
واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات اموزشی و کتاب سازمان
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:56 ب.ظ
چاپ سربرگ پاکت وکاغذ ابر وباد
چاپ سربرگ پاکت وکاغذ ابر وباد... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
چاپ کالا برگ شیر خشک به تعداد 30000 برگ
چاپ کالا برگ شیر خشک به تعداد 30000 برگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
ویراستاری ادبی 10 عنوان کتاب ترجمه وتالیف با موضوع ایمنی و بهداشت کار
تهران 1398/2/28 مهلت دار
13:11 ب.ظ
واگذاری امور طراحی چاپ جزوات اموزشی و کتاب سازمان
تهران 1398/2/28 مهلت دار
11:01 ق.ظ
چاپ صورتحساب مشترکین 981400-a
چاپ صورتحساب مشترکین 981400-a... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گلستان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
19:23 ب.ظ
چاپ پرونده
چاپ پرونده... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
طراحی و چاپ 12 جلد دفتر حضورغیاب دفتر پرستاری
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
چاپ ماهنامه
چاپ ماهنامه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
بنر و بروشور و تراکت و بسته استندی
بنر و بروشور و تراکت و بسته استندی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
طراحی و چاپ نشریه
طراحی و چاپ نشریه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
چاپ کتاب ارزش معاملاتی
چاپ کتاب ارزش معاملاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/26 مهلت دار
07:37 ق.ظ
چاپ کتاب زندگی نامه دکتر محمد رضا حافظی
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:22 ب.ظ
چاپ نقشه شهر جدی
چاپ نقشه شهر جدی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
چاپ مجله علمی پزشکی قانونی
چاپ مجله علمی پزشکی قانونی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
چاپ بروشور
چاپ بروشور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی
طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
چاپ گزارش سالیانه بانک -92 صفحه- چهاررنگ چاپ روی جلد5 رنگ کاغذ گلاسه150گرم
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
چاپ دفترچه و دفتر
چاپ دفترچه و دفتر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:35 ب.ظ
طراحی و چاپ و تا زنی و بسته بندی نقشه شهر
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
چاپ کالابرگ شیرخشک 30000 برگ
چاپ کالابرگ شیرخشک 30000 برگ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
چاپ و تحویل پاکت جواب آزمایش به تعداد 10000 عدد
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
طراحی چاپ نصب نگهداری و جمع اوری بنر فلکسی در سطح نواحی
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
طراحی چاپ تنظیم مجله  hsee
طراحی چاپ تنظیم مجله hsee... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
11:13 ق.ظ
چاپ بروشور گردسگری استان و کتابچه
چاپ بروشور گردسگری استان و کتابچه... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اردبيل 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
323 جلد به تعداد 17537 برگ دور رو به همراه طلق و سیمی کردن
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
قابل توجه ناشران موسسات و مراکز علمی و پژوهشی
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
10:39 ق.ظ
چاپ کتاب
چاپ کتاب... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
انتشار کتاب گاهنامه و سایر فعالیتهای انتشار
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:06 ق.ظ
چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ
چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:03 ق.ظ
تهیه بنر
تهیه بنر... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
03:28 ق.ظ
تولید و چاپ بروشور
تولید و چاپ بروشور... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
البرز 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
19:01 ب.ظ
تعویض و نصب بنریادمان تابلوی عکس
تعویض و نصب بنریادمان تابلوی عکس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
اردبيل 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت 7 سیکل
واگذاری چاپ قبوض تلفن ثابت 7 سیکل... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گلستان 1398/2/21 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
چاپ کتاب : بدنه درد - اتش درخانه خرگوش -دندان های کوسه ماهی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:22 ق.ظ
بنر یادواره
بنر یادواره... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
هرمزگان 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:45 ب.ظ
چاپ بنر 10 انس
چاپ بنر 10 انس... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
قم 1398/2/19 تاریخ گذشته