1397/11/29
16:09 ب.ظ
کانال کشی و قطره بارانی باغات
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
12:56 ب.ظ
12:46 ب.ظ
اصلاح و ارتقاء سیستم فرمان روشنایی باند فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:33 ب.ظ
اتصال شبکه ابگرم مصرفی برج مراقبت به تاسیسات مرکزی
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
12:28 ب.ظ
سرویس و نگهداری یو پی اس و باتری و کنترل چاره ارت
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
12:28 ب.ظ
سرویس و نگهداری سو پی اس و باتری و کنترل چاه ارت
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
10:33 ق.ظ
سروسیس و نگهداری تاسیسات برقی مکانیکی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
10:24 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و حفاظت از تاسیسات
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های اب
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:44 ق.ظ
راهبری تاسیسات  روستاهای
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
07:56 ق.ظ
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:15 ب.ظ
عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی روستای
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
18:58 ب.ظ
ایزولاسیون
ایزولاسیون... تاسیسات
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
18:29 ب.ظ
18:29 ب.ظ
18:10 ب.ظ
بهسازی خط برق ایستگاه
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
18:00 ب.ظ
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
16:35 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به صورت رینگ در دو شهر
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
16:22 ب.ظ
اجاری سیستم روشنایی ساختمان فیلتریشن اسیدکاستیک
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
16:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی تعمیر و نگهداری تاسیسات تلفنخانه و رختشویخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 مهلت دار
15:58 ب.ظ
اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
15:57 ب.ظ
اجرای عایق کانال ایرواشر دانشگاه پیام نور
کرمانشاه 1397/11/28 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
برق رسانی مدرسه باقر العلوم کرد
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
معاینه فنی موتور خانه های 10 واحد پستی
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
14:43 ب.ظ
واگذاری تعمیرات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
14:16 ب.ظ
خرید انشعاب برق کتابخانه شهید مظاهری
همدان 1397/11/28 مهلت دار
13:28 ب.ظ
نگهداشت تاسیسات سایت مرکزی  و واحدها تابعه دانشگاه
همدان 1397/11/28 مهلت دار
13:27 ب.ظ
12:49 ب.ظ
تعمیر الکتروپمپ شناور مجتمع
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
12:44 ب.ظ
تعویض فلکه گیر بکس و سیم بکسل سایز 10
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
12:34 ب.ظ
تعمیر الکتروموتور برج خنک کننده
تهران 1397/11/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
تعمیرات پمپ اب و نصب تانک ذخیره اب در پست های 400 کیلو
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
11:55 ق.ظ
09:54 ق.ظ
تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی پل و تونلهای
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
09:53 ق.ظ
احداث سیستم روشنایی
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
08:55 ق.ظ
07:59 ق.ظ
راهبری نگهدازی تعمیرات تاسیسات بیمارستان
هرمزگان 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
07:35 ق.ظ
نگهداری تعمیرات سرویس تاسیسات فرهنگستان های ایران
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:48 ب.ظ
اب بندی و نشت گیری مخزن 3000 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
19:05 ب.ظ
خرید خدمات سند و بلاست و رنگ امیزی فقلنج های خطوط ابرسانی و
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
18:44 ب.ظ
تعمیر بورد الکترونیکی کنترلر دستگاه تست فشار
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
نصب موتور خانه شهرستان
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
17:56 ب.ظ
17:55 ب.ظ
17:51 ب.ظ
سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات منطقه
تهران 1397/11/27 مهلت دار