1398/09/23
15:17 ب.ظ
اسپری سریع الاثر ضدعفونی کننده ابزار
کرمانشاه 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/19
18:28 ب.ظ
اسپری بینی فلوتیکازون
اسپری بینی فلوتیکازون... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
12:31 ب.ظ
مولتی ویتامین قطره بطری شیشه ای
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
دارو مکمل غذایی قرص
دارو مکمل غذایی قرص... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ویتامین دی 3 کپسول نرم
ویتامین دی 3 کپسول نرم... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
مولتی ویتامین میترال کپسول جعبه مقوایی 100 عددی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید دارو ویتامین D3 کپسول ژله ای
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
اهن قرص دز 220 MG جعبه مقوایی 100 عددی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:56 ب.ظ
اقلام داروئی 7 ردیف
اقلام داروئی 7 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید مکمل های دارویی
خرید مکمل های دارویی... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:02 ب.ظ
خرید مکمل های دارویی
خرید مکمل های دارویی... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
قرص اهن 220 م گ
قرص اهن 220 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
10:51 ق.ظ
قطره ویتامینA+D
قطره ویتامینA+D... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:33 ب.ظ
دارو- قرص فروس سولفات
دارو- قرص فروس سولفات... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
مدروکسی پروژسترون استات امپول
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
قطره مولتی ویتامین 8000 شیشه
قطره مولتی ویتامین 8000 شیشه... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
قرص یدوفولیک 60000 عدد
قرص یدوفولیک 60000 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
دارو پرل ویتامینd3-50000  به تعداد60000
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
پرل ویتامین دی -3 (1000) 60000 عدد
پرل ویتامین دی -3 (1000) 60000 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
کپسول مولتی ویتامین مینوال 60000 عدد
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
کنرتاسپتیو ال دی و ستیریزین 5 م گ
گلستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:38 ب.ظ
20 قلم از اقلام دارویی بهداشت خانواده شامل اهن قرص
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:58 ب.ظ
اقلام داروی بهداشتی
اقلام داروی بهداشتی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:09 ق.ظ
تعداد 4800 بلیستر قرص تری فازیک و ال دی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
کپسول مولتی مینرال
کپسول مولتی مینرال... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:15 ب.ظ
اب مقطر امپول  اپرکس
اب مقطر امپول اپرکس... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
خرید دارو
خرید دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
واگذاری صادرات واکسن های انسانی
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
واگذاری صادرات سرمهای درمانی ضد عقرب زدگی و ماز گزیدگی
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
واگذاری صادرات واکسن های دام و طیور
البرز 1398/9/2 اعلام نشده
1398/08/30
09:44 ق.ظ
واگذاری صادرات سرمهای درمانی ضد عقرب زدگی و ماز گزیدگی
البرز 1398/8/30 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
شناسایی شرکت های صادرکننده واکسن و فراورده های بیولوژیک
البرز 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:02 ب.ظ
دارو هپارین سدیم ویال تزریقی
دارو هپارین سدیم ویال تزریقی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:24 ب.ظ
امپول جنتا مایسین 80 م گ
امپول جنتا مایسین 80 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
امپول فوروزماید 20 م گ
امپول فوروزماید 20 م گ... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
داروی مخدر
داروی مخدر... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
دارو
دارو... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
امپول افدرین
امپول افدرین... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
ویال سفازولینی و هیدروکورتیزون و ویال هپارینی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
محلول اسکن لوسکن - محلول ویزی پک
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:49 ق.ظ
خرید هپارین 5000
خرید هپارین 5000... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
16:06 ب.ظ
5000 عدد قطره اهن ایرانی
5000 عدد قطره اهن ایرانی... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
14000 عدد کپسول مولتی ویتامین مینرال و 25000 عدد قرص فروش سولفات
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
3000 عدد قطره آ د 15 میل
3000 عدد قطره آ د 15 میل... پزشکی و آزمایشگاهی
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کپسول ویتامین دی 3 و کلسیم دی و مولتی وتامین
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
29900 عدد کپسول مولتی ویتامین مینرال ایرانی
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:23 ب.ظ
پرل ویتامین D3
پرل ویتامین D3... پزشکی و آزمایشگاهی
گلستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:50 ب.ظ
100000 عدد کپسول ویتامین دی 3 ایرانی 50000 واحدی با پرداخت یک ساله
بوشهر 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
1600 عدد قطره مولتی ویتامین با 5000 قرص یدفولیک
بوشهر 1398/8/19 تاریخ گذشته