1397/09/26
13:52 ب.ظ
اجرای طرح راهبری فوریت های
اجرای طرح راهبری فوریت های... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/9/26 مهلت دار
13:47 ب.ظ
انجام ازمایشات چکاب و معاینه چشم گوش قلب ریه
البرز 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
13:51 ب.ظ
خدمات درمانی شامل مشاوره و مددکاری و اموزش خانواده
هرمزگان 1397/9/25 مهلت دار
10:08 ق.ظ
خدمات متادون درمانی MMT زندانهای استان
سمنان 1397/9/25 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
شناسائی پیمانکار جهت انجام خدمات طب کار پرسنل
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:02 ب.ظ
یک نفر پزشک و 3نفر پرستار یا بهیار و 1 نفر روانشناس جهت
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات واحد CSR به صورت حجمی
اصفهان 1397/9/24 مهلت دار
10:18 ق.ظ
ارائه خدمات و امور اجرائی در خصوص بخش خانواده
يزد 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
واگذاری خدمات روانشناسی واحد مرکز اموزش درمانی
فارس 1397/9/24 مهلت دار
09:14 ق.ظ
خرید خدمات تخصصی به اسیب دیدگان
همدان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
12:54 ب.ظ
واگذارزی مراکز و پایگاههای جامع سلامت
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
06:44 ق.ظ
واگذاری ژاراکلینیک درمانی
واگذاری ژاراکلینیک درمانی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
09:44 ق.ظ
خرید خدمت بیماربری بیمارستان
فارس 1397/9/21 مهلت دار
09:43 ق.ظ
واگذاری مشارکتی بخش فیزیوتراپی
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس
خراسان رضوي 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
10:57 ق.ظ
پزشک جهت مشاوره و معاینه اهداکنندگان خون
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
واگذاری پایگاه اورژانس به بخش خصوصی
فارس 1397/9/20 مهلت دار
09:48 ق.ظ
واگذاری مشارکتی تغذیه و رژیم درمانی
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
برونسپاری بخش ازمایشگاه مرکزی و ازمایشگاه اورژانس مرکز اموزشی درمانی
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:56 ب.ظ
واگذاری : 1 - مدیریت کلینیک ویژه تخصصی 2- خرید غذای بیمارستانهای
سمنان 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
12:06 ب.ظ
واگذاری خدمات پرستاری و مامایی و فوریت های پزشکی
سمنان 1397/9/18 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
واگذاری واحد کنترل نسخ
واگذاری واحد کنترل نسخ... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
واگذاری بخش سی تی اسکن بیمارستان ها
گلستان 1397/9/18 اعلام نشده
05:43 ق.ظ
برونسپاری بخش انژیوگرافی
برونسپاری بخش انژیوگرافی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
11:32 ق.ظ
واگذاری بخش ارتز مرکز توانبخشی
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
خدمات بهداشتی درمانی مراکز و پایگاه های سلامت
خراسان رضوي 1397/9/15 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
واگذاری امور دستیار دندانپزشک
گلستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
واگذاری بخش ارتز مرکز توانبخشی
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:22 ب.ظ
خدمات اورژانس و اتش نشانی
خدمات اورژانس و اتش نشانی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1397/9/14 مهلت دار
11:00 ق.ظ
خدمات بهداشتی درمانی مراکز و پایگاه های
خراسان رضوي 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
10:30 ق.ظ
واگذاری بخش های خونگیری ازمایشگاه تزریقات و پانسمان
فارس 1397/9/13 مهلت دار
08:28 ق.ظ
خدمات امداد و اورژانس ایستگاه راه اهن
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
06:37 ق.ظ
خدمات اورژانس و اتش نشانی
خدمات اورژانس و اتش نشانی... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:21 ب.ظ
انجام ازمایشات چکاپ و معاینه چشم و گوش و قلب و ریه
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خدمات جامع سلامت جواد الائمه شهرک
مركزي 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
خدمات امداد و اورژانس ایستگاه راه اهن
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نمونه کنترل کیفی خارجی HIV P 24 از کمپانی NRL
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:25 ق.ظ
واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
11:38 ق.ظ
تحلیل اثر بخشی برنامه غربالگری تنبلی چشم در کودکان 3-6 ساله
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
1397/09/08
13:01 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب بیمارستان
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:42 ب.ظ
طرح پیشگیری از معلولیتهای
طرح پیشگیری از معلولیتهای... پزشکی و آزمایشگاهی
ايلام 1397/9/7 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
بخشی از معلولیت های ناشی از انفجار مین در
ايلام 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی
مركزي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:48 ب.ظ
انجام خدمات معاینات ادواری
انجام خدمات معاینات ادواری... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
انجام امور خدمات کمک پرستاری واحد های تابعه
خراسان رضوي 1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
13:17 ب.ظ
واگذاری واحد دندانپرشکی
واگذاری واحد دندانپرشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1397/9/5 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
واگذاری مشارکتی بخش فیزیوتراپی مرکز اموزشی
فارس 1397/9/5 تاریخ گذشته