1398/05/28
15:24 ب.ظ
انجام ازمایشات ادواری کارکنان
هرمزگان 1398/5/28 مهلت دار
15:21 ب.ظ
واگذاری خدمات سرپایی بیمارستان
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
خدمات انجام ازمایشات کیفیت اب اشامیدنی
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
14:27 ب.ظ
انجام خدمات روانشناسی و رواندرمانی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:19 ب.ظ
خدمات بیماریاری
خدمات بیماریاری... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
13:20 ب.ظ
اعزام وانتقال بیماران بین مراکز درمانی سطح شهرستانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 مهلت دار
13:20 ب.ظ
اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 مهلت دار
12:26 ب.ظ
واگذاری مدیریت 8 پایگاه فوریتهای پزشکی 115 استان
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری تزریقات و پانسمان تزریق وریدی
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
تزریقات و پانسمان مراکز بهداشت
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:51 ب.ظ
حمل فراورده های خونی و کانسالت و .. بیمارستان ح
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
مشارکتی بخش رادیولوژی بیمارستان
فارس 1398/5/27 مهلت دار
18:05 ب.ظ
واگذاری مدیریتی ارائه خدمات متادون درمانی در شهر میناب
هرمزگان 1398/5/27 مهلت دار
15:16 ب.ظ
انجام معاینات دوره ای کارکنان شرکت ناحیه
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
14:41 ب.ظ
واگذاری واحد خونگیری بیمارستان و مراجعین
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
واگذاری خرید خدمات بیماربری بیمارستان
فارس 1398/5/27 مهلت دار
14:39 ب.ظ
واگذاری واحد شنوایی سنجی  مرکز اموزشی درمانی  حضرت زینب
فارس 1398/5/27 مهلت دار
14:10 ب.ظ
13:30 ب.ظ
واگذاری ازمایشگاه مرکز اموزشی و درمانی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
13:15 ب.ظ
واگذاری مدیریت 8 پایگاه فوریتهای پزشکی استان
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
08:43 ق.ظ
واگذاری امور خدمات بهداشت و سلامت
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:50 ب.ظ
معاینات دوره ای کارکنان شرکت برق منطقه ای
همدان 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
برونسپاری مربوط به پایگاه سلامت امام موسی کاظم
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
برون سپاری قسمتی از خدمات ازمایشگاهی کلینیک
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
راهبری بهداری کارخانجات  و واحد کمک های
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
واگذاری پایگاه های بهداشتی شهری مرکز بهداشت دانشکده
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
واگذاری امور کلینیک
واگذاری امور کلینیک... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
واگذاری خانه بهداشت کارگری شرکت
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
08:54 ق.ظ
خدمات مشاغل بهداشتی تامین سرویس ایاب ذهاب
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
18:54 ب.ظ
امور مربوط به واگذاری مدیریت مراکز و پایگاه های سلامت در محدوده شهر و
خراسان رضوي 1398/5/25 اعلام نشده
18:47 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت شهید
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت شهید
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت  شبکه بهداشت و درمان
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت  شبکه بهداشت و درمان
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز خدمات جامع سلامت شبکه جامع سلامت
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز خدمات جامع سلامت
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت ازادی
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت  شبکه بهداشت و
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت  شبکه بهداشت و
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع خدمات سلامت  شبکه بهداشت و
آذربايجان شرقي 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:37 ب.ظ
واگذاری مرکز جامع سلامت
واگذاری مرکز جامع سلامت... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
قرارداد تزریقات و پانسمان مرکز بهداشت
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
واگذاری مشارکتی نوار قلب جنین و بزرگسال بیمارستان
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
برانکارد سه شکن
برانکارد سه شکن... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
واگذاری پایگاه های بهداشتی شهری مرکز بهداشت
مركزي 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خدمات مشاغل بهداشتی و تامین سرویس ایاب ذهاب
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته