1398/09/21
18:51 ب.ظ
18:31 ب.ظ
واگذاری مشارکتی تزریقات و پانسمان
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
واگذاری مشارکتی مشاوره تغذیه
فارس 1398/9/21 مهلت دار
18:31 ب.ظ
ارائه خدمات توانپزشکی کاردرمانی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
14:47 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت مرکز
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:46 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه مرکز خدمات جامع سلامت  شماراه 2
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:46 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت مرکز خدمات سلامت شماره
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:43 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت شماره 4 و پایگاه سلامت
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:42 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت مرکز خدمات جامع سلامت
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:42 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت مرکز خدمات جامع سلامت شماره 6
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:42 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه مرکز خدمات جامع سلامت 8 بروم پهنه و پایکاهای ضمیمه
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
14:42 ب.ظ
خرید مراقبتهای اولیه سلامت مرکز شماره سه
چهارمحال بختياري 1398/9/21 مهلت دار
12:58 ب.ظ
بابت فعالیتهای اگاهسازی و اموزشهای دفتر مشاوره
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
واگذاری خدمات تزریقات و پانسمان
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
12:40 ب.ظ
خدمات تزریقات و پانسمان
خدمات تزریقات و پانسمان... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/9/21 مهلت دار
12:38 ب.ظ
واگذاری مرکز خدمات سیاری آسیب مردان
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
11:58 ق.ظ
واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان ایت ا
آذربايجان غربي 1398/9/21 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
تامین خدمات درمانی بهداشتی و کارشناسی
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
11:03 ق.ظ
واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی درمرکز خدمات
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
11:02 ق.ظ
تامین خدمات درمانی بهداشتی کارشناسی مراکز تابعه ستاد
مركزي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:57 ب.ظ
بیمار بری بیمارستان
بیمار بری بیمارستان... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
19:49 ب.ظ
انجام معاینات ادواری تعداد 400 نفر از پرسنل
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
15:11 ب.ظ
فعالیت اگاهسازی و اموزشهای دفتر مشاوره
هرمزگان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
واگذاری مدیریتی تسهیلات زایمانی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:17 ب.ظ
واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان
فارس 1398/9/20 مهلت دار
13:05 ب.ظ
واگذاری خدمات بهداشتی درمانی در مزک خدمات جامع سلامت شهر
مركزي 1398/9/20 مهلت دار
11:54 ق.ظ
بکارگیری نیرو خدمات پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی
يزد 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
معاینات دوره ای مشاغل فنی کارگاه دائمی و پیمانکاری
زنجان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خدمات درمانگاهی و بهداری
خدمات درمانگاهی و بهداری... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
واگذاری مشارکتی دندانپزشکی
واگذاری مشارکتی دندانپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/9/20 مهلت دار
10:48 ق.ظ
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی  چشم
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:44 ب.ظ
اجرای برنامه تست ترکیب بدن برای پرسنل سازمان 220 نفر
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
تعیین شیوه و علل انواع کم توانایی معلولیت
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
تعیین شیوع و علل انواع کم توانی
ايلام 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
واگذاری امور نسخه پیچی داروخانه 13 ابان ساری
مازندران 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
انجام ازمایشات پزشکی پرسنل
انجام ازمایشات پزشکی پرسنل... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
13:42 ب.ظ
خدمات بهداشتی درمانی و فوریتهای پزشکی
هرمزگان 1398/9/19 مهلت دار
13:34 ب.ظ
واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت شهری
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
10:48 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد تغذیه و رژیم درمانی گروه 1
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحدتغذیه و رژیم درمانی گروه دو
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد تغذیه و رژیم درمانی گروه 3
فارس 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد تغذیه و رژیم درمانی گروه
فارس 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:37 ب.ظ
اجرای برنامه تامین مالی با رویکرد بانکداری پیوندی
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
واگذای خدمات یکساله تیم سیار مستقل از مرکز کاهش اسیب شهر
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
انجام کلیه درخواست های نمونه گیری خونه بخش
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته