1397/11/29
15:38 ب.ظ
ارائه فعالیت خدمات اماده سازی شغلی جهت بهبود
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
15:38 ب.ظ
بابت اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش اموزان
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
11:44 ق.ظ
واگذاری مشارکتی امور درمانگاه عمومی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
خریدخدمات ثبت و تنظیم نسخ مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی
اصفهان 1397/11/29 مهلت دار
08:53 ق.ظ
واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان
فارس 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
11:57 ق.ظ
انجام خدمات HSE و درمانگاه طب صنعتی راهبری خودروهای اتش نشانی
ايلام 1397/11/28 مهلت دار
11:54 ق.ظ
خدمات مشاوره غیر حضوری انلاین
البرز 1397/11/28 مهلت دار
11:46 ق.ظ
خرید خدمات واحد csr به صورت حجمی
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
11:45 ق.ظ
خرید خدمات استریلیزاسیون واحد CCSD به صورت حجمی
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
08:41 ق.ظ
خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت
خراسان رضوي 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:17 ب.ظ
بررسی مقایسه ای میزان خدمات اصلاحی و تربیتی خدمات پزشکی و قضایی
مركزي 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
ازمایش ادواری کارکنان
ازمایش ادواری کارکنان... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:01 ب.ظ
اجرای طرح محب
اجرای طرح محب... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
اجرای طرح مهارت های زندگی
اجرای طرح مهارت های زندگی... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/11/27 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
واگذاری واحد های فیزیوتراپی شنوایی سنجی و کاردرمانی
فارس 1397/11/27 مهلت دار
08:34 ق.ظ
خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز و پایگاه های سلامت
خراسان رضوي 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
14:07 ب.ظ
ارائه خدمات بهداشتی درمانی ازمایشگاهی برای زندانیان جدید
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
08:46 ق.ظ
غربالگری و پشتیبانی زوجین حوزه خدمات روانشناختی
خراسان رضوي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
10:56 ق.ظ
معاینه و ازمایشات  دوره ای 502 نفر
مركزي 1397/11/24 مهلت دار
09:27 ق.ظ
واگذاری اجاری واحد بینایی سنجی و عینک سازی و بیومتری بیمارستان ایت اله
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
11:56 ق.ظ
واگذاری امور بیماربری بیمارستان
همدان 1397/11/23 مهلت دار
11:23 ق.ظ
تامین نمونه های برنامه ارزیابی کیفیت خارجی eqad انجمن
تهران 1397/11/23 مهلت دار
10:53 ق.ظ
انجام خدمات تامین 4 دستگاه امبولانس تیپ B و تجهیزات پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/23 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
انجام امور بهبود کیفیت و ارتقا فرایند بیمارستان
فارس 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
واگذاری تامین امبولانس با کادر درمان مربوط به مرکز اموزشی
فارس 1397/11/23 مهلت دار
09:18 ق.ظ
برونسپاری رادیولوژی پلی کلینیک
هرمزگان 1397/11/23 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
برونسپاری رادیولوژی پلی کلینیک
فارس 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/22
13:31 ب.ظ
غربالگری و پشتیبانی زوجین در حوزه  خدمات روانشناختی
خراسان رضوي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
08:30 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : 1- واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان های
خراسان جنوبي 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/19
10:56 ق.ظ
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم امبلیوپی
مركزي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:33 ب.ظ
اداره مستقل اورژانس بیمارستان
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
معاینات ادواری 250 نفر پرسنل
معاینات ادواری 250 نفر پرسنل... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
12:39 ب.ظ
خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
واگذاری امور بیماربری کلیه بخش های مرکز اموزشی و درمانی
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خرید خدمات از بخش غیر دولتی در سال 98-97
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
معاینات دوره پرسنل دائمی راه اهن
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
معاینات دوره ای پرسنل پیمانکاری راه اهن
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
واگذاری مشارکتی 3 ساله فیزیوتراپی واحد اموزشی درمانی
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:48 ب.ظ
خدمات اورژانس روان شناسی
خدمات اورژانس روان شناسی... پزشکی و آزمایشگاهی
يزد 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید حجمی خدمات گروه پرستاری خدمات و منشی گری
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خدمات مشاوره غیر حضوری و انلاین
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
واگذاری حجمی ساعتی امور درمانگاه تخصصی
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید خدمات گروه پرستاری و منشی گری بخش ICUو خدمات بیمارستان دکتر
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
خدمات امور بیماربری بصورت  حجمی
گيلان 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
خدمات فیزیوتراپی
خدمات فیزیوتراپی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:39 ب.ظ
واگذاری خدمات گروه پرستاری برا ساس نفر ساعت
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
غربالگری و پشتیبانی زوجین در حوزه  خدمات روانشناختی
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته