1398/02/30
19:41 ب.ظ
واگذاری واحد شنوایی سنجی به صورت مشارکتی
فارس 1398/2/30 مهلت دار
18:51 ب.ظ
گفتار درمانی دهدشت
گفتار درمانی دهدشت... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/30 مهلت دار
18:37 ب.ظ
واگذاری خدمات کاهش اسیب به مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی خیابانی
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
15:22 ب.ظ
اموزش و مشاوره مددجویان و همکاران
ايلام 1398/2/30 مهلت دار
13:08 ب.ظ
انجام امور کلینیک ویژه دندانپزشکی در
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
12:30 ب.ظ
ازمایشات غربالگری
ازمایشات غربالگری... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/2/30 مهلت دار
12:22 ب.ظ
واگذاری واحد های تحت پوشش شامل :
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
انجام خدمات تخصصی اورژانس
انجام خدمات تخصصی اورژانس... پزشکی و آزمایشگاهی
يزد 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
ارائه خدمات پیش بیمارستانی پایگاهای جاده ای اورژانس 115 -
کرمان 1398/2/30 مهلت دار
09:27 ق.ظ
انجام تست منیزیوم در نمونه خون
فارس 1398/2/30 مهلت دار
09:26 ق.ظ
تدوین برنامه مداخله ای مهارتهای فرزندپروری
تهران 1398/2/30 مهلت دار
07:44 ق.ظ
خدمات تخصصی مشاوره ای و روانشناختی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
19:04 ب.ظ
فعالیت اموزش خانواده
فعالیت اموزش خانواده... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
فعالیتهای مرکز سلامت روان محلی در
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
فعالیت طرح محب
فعالیت طرح محب... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
برنامه اگاهسازی پیشگیری از معلولیتها -
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم -
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
یارانه مراجعین نیازمند مراکز مشاوره حضوری غیر دولتی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
فعالیت های پایگاه سلامت
فعالیت های پایگاه سلامت... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
فعالیت اجتماعی محور پیشگیری از اعتیاد
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
غربالگری شنوایی نوزادان
غربالگری شنوایی نوزادان... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
خدمات بهداشت و درمان زندانهای
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
12:59 ب.ظ
واگذاری امور خدمات م آ د امام خمینی (ره) کرمانشاه
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان
فارس 1398/2/29 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای ازمایشات پزشکی جهت 500 نفر از پرسنل
تهران 1398/2/29 مهلت دار
11:42 ق.ظ
ماموگرافی برای بانوان
ماموگرافی برای بانوان... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
11:42 ق.ظ
ازمایشات تشخیص طبی برای اقایان و بانوان 115 نفر
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
11:40 ق.ظ
مشارکت در ارائه خدمات با بکارگیری نیرو در مرکز مشاور ه تلفنی خط 1480
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
10:59 ق.ظ
خدمات کارهای خدماتی در شبکه های بهداشت و درمان
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
تامین خدمات فیزیوتراپی بیمارستان
تهران 1398/2/29 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
تامین خدمات فیزیوتراپی بیمارستان
البرز 1398/2/29 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
تامین خدمات فیزیوتراپی بیمارستان
خراسان رضوي 1398/2/29 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
گفتار درمانی بویر احمد
گفتار درمانی بویر احمد... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
09:01 ق.ظ
انجام کلیه امورات مربوط
انجام کلیه امورات مربوط... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/2/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
مشارکت در ارائه خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
07:43 ق.ظ
انجام خدمات مرکز مشاوره تلفنی 1480 و حضوری اداره کل بهزیستی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:50 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره و روانشناختی
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره و روانشناختی
اصفهان 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
انجام خدمات متادون درمانی برای مددجویان زندان
اردبيل 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
انجام پذیرش بیمارستان
انجام پذیرش بیمارستان... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/2/28 مهلت دار
13:18 ب.ظ
خرید خدمات گروه کمک پرستار
خرید خدمات گروه کمک پرستار... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/2/28 مهلت دار
13:15 ب.ظ
مشارکت در ارائه خدمات تخصص اورژانس اجتماعی در حیطه و ظایف سازمان بهزیستی
خراسان رضوي 1398/2/28 مهلت دار
13:08 ب.ظ
خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره
آذربايجان غربي 1398/2/28 مهلت دار
12:37 ب.ظ
واگذاری پایگاه سلامت دبیران
واگذاری پایگاه سلامت دبیران... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/2/28 مهلت دار
12:11 ب.ظ
12:07 ب.ظ
اسکان مددجویان مهمانپذیر
اسکان مددجویان مهمانپذیر... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
11:28 ق.ظ
ارائه خدمات تخصصی مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان
يزد 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
ارائه خدمات تخصصی اورژانس
ارائه خدمات تخصصی اورژانس... پزشکی و آزمایشگاهی
يزد 1398/2/28 تاریخ گذشته