1397/09/14
09:50 ق.ظ
تامین اتوبوس امبولانس با تجهیزات پزشکی
خوزستان 1397/9/14 اعلام نشده
1397/08/03
12:17 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل متوفیات بوسیه امبولانس درون شهر
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:16 ب.ظ
اجاره خودروی سواری اژانس
اجاره خودروی سواری اژانس... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:08 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات امبولانس خصوصی بیمارستان
خراسان رضوي 1397/7/11 اعلام نشده
1397/06/14
09:09 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه خودرو امبولانس
خوزستان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:17 ب.ظ
خرید یک دستگاه امبولانس  تویوتا هایس هایروف
تهران 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:27 ب.ظ
تامین امبولانس  و کادر درمان
تامین امبولانس و کادر درمان... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/03
13:50 ب.ظ
خرید یک دستگاه امبولانس تویوتا هایس هایروف
قزوين 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/08
11:33 ق.ظ
خرید یک دستگاه امبولانس
خرید یک دستگاه امبولانس... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1397/3/8 اعلام نشده