1398/03/04
11:51 ق.ظ
بهبود و افزایش تولیدات دامی
بهبود و افزایش تولیدات دامی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/3/4 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
اسفنج و هورمون و اسپرم و سطل مدرج پلاستیکی
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
10:55 ق.ظ
هورمون پیکس 90 لیتر
هورمون پیکس 90 لیتر... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/3/4 مهلت دار
07:56 ق.ظ
ضد عفونی کننده پرسیدین
ضد عفونی کننده پرسیدین... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/3/4 مهلت دار
07:56 ق.ظ
واکسن تب برفکی روناک
واکسن تب برفکی روناک... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
18:29 ب.ظ
طرح اصلاح نژاد دام روستایی - اسب
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
پروژه اصلاح نژاد دام روستایی در دام سنگین
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
شیشه سرنگ اتوماتیک 5 سی سی
شیشه سرنگ اتوماتیک 5 سی سی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
شیشه سرنگ اتوماتیک 2 سی سی
شیشه سرنگ اتوماتیک 2 سی سی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
اسپرم منجمد گاوی ژنومیک نژاد سیمتال نوع بسته بندی بسته پلاستیکی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
سم دامی مک نومیل
سم دامی مک نومیل... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
اسپرم منجمد گاوی ژنومیک نژاد سیمتال نوع بسته بندی بسته پلاستیکی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
18:37 ب.ظ
تجهیزات ازمایشگاهی
تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
لوازم مصرفی دامپزشکی
لوازم مصرفی دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
18:34 ب.ظ
خوراک ترکیبی موش پاکت سه لایه 15 کیلوگرم
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
خرید اقلام طرح بهبود کیفیت دام
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
11:50 ق.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی دامپزشکی
لرستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
ست نمونه برداری هاری
ست نمونه برداری هاری... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
رکوردگیری شیر گاو و ارسال به ازمایشگاه
خوزستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
غده هیپوفیز
غده هیپوفیز... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
هورمون lhrha2
هورمون lhrha2... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:01 ق.ظ
بهبود کمی و کیفی دام سنگین
بهبود کمی و کیفی دام سنگین... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:26 ق.ظ
تعدادی لوازم مصرفی برای دامپزشکی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید 1000 لیتر سم دلتامترین 5درصد دامی - خرید 1000 لیتر سم فوکسیم 50 درصد دامی
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید سم فلومترین 1% پوران دامی 1000 لیتر
کرمان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
ضد عفونی کننده و یروکسال
ضد عفونی کننده و یروکسال... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/2/29 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
فلاسک پلی استایرنی کاربرد کشت سلول ازمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:01 ق.ظ
پروژه بهبود افزایش تولیدات دامی
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
اسپرم منجمد گاوی ژئومیک نژاد سیمنتال
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:12 ق.ظ
مقداری سم و واکسن
مقداری سم و واکسن... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:14 ب.ظ
واکس تب برفکی پنچ گانه
واکس تب برفکی پنچ گانه... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
پلاک گوش گاو
پلاک گوش گاو... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:07 ق.ظ
سم فوکسیم دامی 1000 50 درصد لیتر - سیم دلتامترین 5 درصد دامی 1000 لیتر
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:31 ب.ظ
طرح بهبود مدیریت و افزایش راندمان تولید در دام های سبک و سنگین
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
خرید محیط کشت و مواد مورد نیاز
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
لوازم و موارد موردنیاز دستگاه hplc
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
ستون و گارد  hplc
ستون و گارد hplc... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
انجام عملیات بهبود تولیدات دامی و انالیز شیرگاو هلشتاین
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
بهبود تولیدات دامی و انالیز شیر گاو هلشتاین
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
پایش دامداری استان
پایش دامداری استان... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:54 ب.ظ
خرید اقلام طرح بهبود کمیو کیفی تولیدات  دام سبک و سنگین
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
سرسوزن فلزی شماره 16 کوتاه
سرسوزن فلزی شماره 16 کوتاه... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:26 ب.ظ
سم سایپرمترین
سم سایپرمترین... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
راک موش تیپ 2 به تعداد 32 عدد
راک موش تیپ 2 به تعداد 32 عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:45 ب.ظ
پلاک گوش ویژوال گاوی 50-60ctv همراه با نصب 1792 جفت
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
حلال برای مصرف واکسن های لیوفیلیزه
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:59 ب.ظ
کیت الایزای 96 چاهک اندازه گیری کمی افلاتوکسین b1 در خوراک
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
انتی سرم سالمونلا 3 ردیف
انتی سرم سالمونلا 3 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته