1397/11/30
14:38 ب.ظ
هرمون و اسفنج گوسفندی
هرمون و اسفنج گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:21 ب.ظ
ساشه 250 بسته 10 عددی
ساشه 250 بسته 10 عددی... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:04 ب.ظ
ساشه 250 بسته 10 عددی
ساشه 250 بسته 10 عددی... پزشکی و آزمایشگاهی
البرز 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
1397/11/27
19:36 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون دستگاه های ازمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
1397/11/26
09:15 ق.ظ
اصلاح نژاددام سبک روستایی
اصلاح نژاددام سبک روستایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:35 ب.ظ
هورمون و اسفنج گوسفندی
هورمون و اسفنج گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید اقلام پایش محلول- مواد ازمایشگاهی- کیتهای البزا
تهران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:54 ب.ظ
اصلاح نژاد دام روستایی سبک 367 راس
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
دارو دامی: لوامیزول - شربت خوران - سرنگ و سر سوزن فلزی
زنجان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 10 ساشه ای 340 گرم
البرز 1397/11/23 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
خرید اقلام پایش - محلول مواد ارمایشگاهی و کیت های الیزا
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:02 ب.ظ
پلاک گوش گوسفندی
پلاک گوش گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
12:58 ب.ظ
اصلاح نژاد دام سبک روستایی
اصلاح نژاد دام سبک روستایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/13
20:24 ب.ظ
کالا شامل : الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیوم 10 ساشه ای 340 گرم
البرز 1397/11/13 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
خرید و نصب پاک گوش دام سنگین و ثبت در سامانه اصلاح نژاد پ
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی
آذربايجان غربي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
13:20 ب.ظ
ستون SPEافلاتوکسین 1 بسته 50 عددی - کاست سوماتیک سل 100SCC عدد 100
کرمانشاه 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
12:20 ب.ظ
نمک نرم 2000 کیلو گرم - مکمل ویتامینی 500 کیلو گرم
زنجان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:44 ب.ظ
پروژستروندامی سیدر گوسفندی جامد دز 330 بسته الومینیومی 20 عددی
سمنان 1397/11/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
سیدر هورمون گوسفندی
سیدر هورمون گوسفندی... پزشکی و آزمایشگاهی
سمنان 1397/11/9 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
استعلام توسعه عملیات اطلاح نژادی دام سنگین روستایی
اردبيل 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
12:02 ب.ظ
اصلاح نژاد دام سبک و سنگین روستایی
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
الکترود pH
الکترود pH... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:06 ب.ظ
اصلاح نژاد دام سبک روستایی
اصلاح نژاد دام سبک روستایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
20:20 ب.ظ
کالا شامل : پلاک برچسبی RFID دام مدل GTF - پنس پلاک کوب جنس پلی امیدی
لرستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف الومینیومی 12 ساشه ای
قزوين 1397/11/6 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اصلاح نژاد دام سنگین روستایی تعداد 200 راس
خراسان جنوبي 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
ستون SPE افلاتوکسین- کاست سوماتیک سل
کرمانشاه 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:50 ب.ظ
خرید252 ویال واکسن تب برفکی پلی والان 300 میل پایه ابی
کرمان 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
اجرای پروژه اصلاح نژاد دام روستایی استان- پلاک برچسبی و پنس پلاک کوب
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
14:54 ب.ظ
پنس پلاک کوب و پلاک برچسبی
پنس پلاک کوب و پلاک برچسبی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
18:33 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی اصلاح نژاد دام سبک روستائی با حجم
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:54 ب.ظ
توسعه عملیات اصلاح نژادی دام سنگین
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:38 ق.ظ
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام
خراسان جنوبي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:46 ق.ظ
انتی ژن MS
انتی ژن MS... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
10:14 ق.ظ
خرید اسفنج و هورمون گوسفندی نژاد رومانف
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:20 ب.ظ
تعمیر سانتریفوژ
تعمیر سانتریفوژ... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:03 ب.ظ
مایه کوبی گوسفند و بز علیه بیماری تب برفکی -
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:05 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی اصلاح نژاد دام سبک روستایی با
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:43 ب.ظ
شربت خوراکی دامی 1 لیتری
شربت خوراکی دامی 1 لیتری... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
داده برداری و ژئوتایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:18 ب.ظ
پروژسترون دامی سیدر گاوی جامد دز 1900 MG
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:54 ق.ظ
داده برداری و ژنو تاپینگ و صدور شناسنامه
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:22 ب.ظ
خرید 1000 بسته ده تایی نوار
خرید 1000 بسته ده تایی نوار... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:33 ب.ظ
خرید 24100دز گاوی واکسن  تب برفکی کشته چند ظرفیتی
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:03 ق.ظ
تعدادی پلاک دیداری گوش دام در 5 ردیف
خراسان جنوبي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
19:48 ب.ظ
واگذاری ایستگاه اصلاح نژاد بز عدنی به روش
بوشهر 1397/10/2 اعلام نشده