1397/09/25
13:02 ب.ظ
خرید 30 ویال هورمونOVALIN - خرید 10 ویال هورمون LHRH -A2
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
اتانول مطلق خلوص 100% بشکه لیتری
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
اتانول 1 لیتری 120 شیشه
اتانول 1 لیتری 120 شیشه... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:38 ب.ظ
مخلوط اماده PCR 10 ویال 100 واکنشی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
12:37 ب.ظ
کیت خالص سازی اسیدهای نوکلئیک در استخراج DNA از بافت به روش ستونی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
13:04 ب.ظ
خرید هورمونهای: HCG - اوواپریم - هیپوفیز و...
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
10:08 ق.ظ
اجرای پروژه اصلاح نژاد دام روستایی سنگین
مازندران 1397/9/24 مهلت دار
08:11 ق.ظ
واکسن تب برفکی دامی
واکسن تب برفکی دامی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:31 ب.ظ
همزمان سازی فحلی در دام سبک گوسفند و انجام سونوگرافی
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
توسعه و ساماندهی گاوهای دومنظوره
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
ثبت رکورد و انالیز شیر و ثبت اطلاعات خشکی و صدور شناسنامه گاو
خراسان شمالي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:58 ب.ظ
خرید مکمل خاص دام و طیور پودر بسته لمینتی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
اصلاح نژاد دام روستایی 205 راس امیخته دهستان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
محیط کشت راپاپورت
محیط کشت راپاپورت... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:44 ب.ظ
مواد های ضدعفونی کننده دامپزشکی محلول باطری گالن
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
داده برداری و ژئو تایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
08:54 ق.ظ
خرید لوازم مبارزه با بیماری انفلوانزای طیور
تهران 1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
14:37 ب.ظ
205 راس گاو امیخته
205 راس گاو امیخته... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:48 ب.ظ
خرید هورمون ماهی در 5 ردیف
خرید هورمون ماهی در 5 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:11 ب.ظ
محلول ضد عفونی کننده پایه الکل دست ظرف پلی اتیلن
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:53 ب.ظ
پروژه بهبود و افزایش کیفیت تولیدات دامی
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:38 ب.ظ
تجدید استعلام خرید اسپرم گاو ....
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:34 ب.ظ
خرید پکیچ انفولانزا
خرید پکیچ انفولانزا... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
مواد ضد عفونی مصرف دامپزشکی
مواد ضد عفونی مصرف دامپزشکی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:03 ق.ظ
سرسوزن فلزی کوتاه شماره 22 تعداد 2000 عدد
اصفهان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:57 ب.ظ
هورمون LHRH به میزان 25 بسته
هورمون LHRH به میزان 25 بسته... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
هورمون LHRH به میزان 25 بسته
هورمون LHRH به میزان 25 بسته... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:14 ب.ظ
اجرای پروژه ایجاد گله های پشتیبانی در شهرستان
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
ثبت مشخصات ورکوردگیری دام سنگین اسب بومی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:59 ب.ظ
ایجاد گله های پشتیبان --
ایجاد گله های پشتیبان --... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
اجرای پروژه ایجاد گله های پشتیبان
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
ایجاد گله های پشتیبان -
ایجاد گله های پشتیبان -... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
اجرای پروژه ایجاد گله های پشتیبان
لرستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:00 ب.ظ
خرید 30000 دز واکسن برفکی
خرید 30000 دز واکسن برفکی... پزشکی و آزمایشگاهی
کردستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
07:13 ق.ظ
خرید350/000 واکسن هاری به صورت ریالی - تجدید
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
10:27 ق.ظ
اسپرم منجمد گاو کانتینر وزن کیلو گرمی
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
خرید 350/000 دز واکسن هاری -تجدید
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:35 ق.ظ
350 عدد اسفنج حاوی هورمون پروژسترون گوسفندی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
پروژ سترون دامی مدروکسی پروژسترون استات اسفنج کاشتنی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ثبت مشخصات و رکورد گیری دام سنگین اسب بومی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه گاوهای دو منظوره
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
ایجاد گله های پشتیبان --
ایجاد گله های پشتیبان --... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
اجرای پروژه ایجاد گله های پشتیبان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:05 ب.ظ
انجام عملیات کاشت میکرو چیت نمونه گیری موی یال
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه گاوهای دو منظوره
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
ایجاد گله های پشتیبان سیمینتال در شهرستان
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:49 ب.ظ
مایه کوبی 2500 راس گاو و گوساله در شهرستان
زنجان 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
ستون ایمنوافینیتی و C18
ستون ایمنوافینیتی و C18... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته