1398/06/04
09:20 ق.ظ
حمام پارافین ازمایشگاهی
حمام پارافین ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
19:29 ب.ظ
خرید لوازم ازمایشگاهی تصفیه خانه RO شهرک صنعتی
سيستان و بلوچستان 1398/6/3 مهلت دار
18:38 ب.ظ
اقلام ازمایشگاهی
اقلام ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/6/3 مهلت دار
15:24 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب لوازم و تجهیزات ازمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب
خوزستان 1398/6/3 مهلت دار
13:38 ب.ظ
تعمیر انکوباتور MEMET
تعمیر انکوباتور MEMET... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید تعدادی کیت
خرید تعدادی کیت... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تجهیز و راه اندازی  ازمایشگاه فیزیک  و شیمی جهت ازمون های
اصفهان 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
18:05 ب.ظ
خرید لوله های ازمایش و کیت
خرید لوله های ازمایش و کیت... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
محیط کشت
محیط کشت... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
لوازم ازمایشگاهی شامل لوله خون - لوله ازمایش - کیت اهن بیوشیمی  در8 ردیف
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاه مرکز بهداشت
خراسان رضوي 1398/6/2 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
ستون کروماتوگرافی
ستون کروماتوگرافی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
13:40 ب.ظ
کیت تروپونین
کیت تروپونین... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/6/2 مهلت دار
11:42 ق.ظ
لوله ازمایش نمونه گیری
لوله ازمایش نمونه گیری... پزشکی و آزمایشگاهی
گيلان 1398/6/2 مهلت دار
09:59 ق.ظ
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی در8 ردیف
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی
لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/6/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فیلتر سرنگی ازمایشگاهی
فیلتر سرنگی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/31
13:10 ب.ظ
انکوباتور miri رومیزی
انکوباتور miri رومیزی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/31 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
بانک خون
بانک خون... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان جنوبي 1398/5/31 مهلت دار
11:50 ق.ظ
سر سمپلر زرد
سر سمپلر زرد... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
کیتهای ازمایشگاهی 7 ردیف
کیتهای ازمایشگاهی 7 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
18:26 ب.ظ
یکسری اقلام ازمایشگاهی مورد نیاز
قزوين 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاهی لوله ازمایش خونگیری - لوله خونگیری ژل دار
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
سانتریفیوژ 36 شاخه
سانتریفیوژ 36 شاخه... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
شیکر ازمایشگاهی
شیکر ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/30 مهلت دار
14:03 ب.ظ
دستگاه ابساز
دستگاه ابساز... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
اقلام ازمایشگاهی در7 ردیف
اقلام ازمایشگاهی در7 ردیف... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
کیت تست fob
کیت تست fob... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/29
13:31 ب.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی
خرید تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/5/29 مهلت دار
1398/05/28
19:46 ب.ظ
کیت سی ار پی لاتکس دستی بیوتیک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس
محلول ایزوتون دستگاه سیسمکس... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:44 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاهی پاتولوژی
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
خرید 1 دستگاه الایز ریدر
خرید 1 دستگاه الایز ریدر... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
کیت ازمایشگاهی
کیت ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
سر سمپلر زرد ازمایشگاهی
سر سمپلر زرد ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
بابت تجهیز کابینت ازمایشگاه
بابت تجهیز کابینت ازمایشگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
تعداد 70 قلم تجهیزات ازمایشگاهی یک بار مصرف
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
مواد ازمایشگاه ژنتیک در4 ردیف
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
کیت الایزا ازمایشگاهی
کیت الایزا ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
کیتهای بیوشیمی
کیتهای بیوشیمی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید کیت تشخیص AMH GEN II ELISA
خرید کیت تشخیص AMH GEN II ELISA... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
اسپکترومتر التوماتیک ازمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
استریپ  REAL TIME بایو پلاستیک
استریپ REAL TIME بایو پلاستیک... پزشکی و آزمایشگاهی
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
محلول ازمایشگاهی بطری پلاستیکی
خراسان جنوبي 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
خرید یک دستگاه ایزولاتور ازمایشگاه  انفلو انزای پرندگان
البرز 1398/5/28 مهلت دار
10:51 ق.ظ
تعمیر و سرویس دستگاه اتوکلاو
تعمیر و سرویس دستگاه اتوکلاو... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
15:21 ب.ظ
اپلیککاتور
اپلیککاتور... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته