1398/03/04
19:21 ب.ظ
کووت ازمایشگاهی ده هزار عدد
کووت ازمایشگاهی ده هزار عدد... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/3/4 مهلت دار
19:20 ب.ظ
کیت  ازمایش های انعقادی ptt
کیت ازمایش های انعقادی ptt... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/3/4 مهلت دار
19:01 ب.ظ
ست کامل میکروپیپت سمپلر شامل 3 سمپلر 10-100و 1000 مارک برند
زنجان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
کوره ازمایشگاهی 6 لیتری
کوره ازمایشگاهی 6 لیتری... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/3/4 مهلت دار
18:59 ب.ظ
الکترود phمتر مدل 691 و 3505-
الکترود phمتر مدل 691 و 3505-... پزشکی و آزمایشگاهی
زنجان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
لوازم ازمایشگاهی
لوازم ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
ایزو پروپانول extra
ایزو پروپانول extra... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات ازمایشگاهی پزشکی خونگیری
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
18:09 ب.ظ
کیت نیتروژن اوره
کیت نیتروژن اوره... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 مهلت دار
18:06 ب.ظ
محیط کشت اماده بلادگاز 6 سانتی با خون گوسفندی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
مواد ازمایشگاهی تعداد 22 قلم
مواد ازمایشگاهی تعداد 22 قلم... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
سانترسفیوژ سر فیوز
سانترسفیوژ سر فیوز... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
شیکر پلاکتی
شیکر پلاکتی... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/4 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
لوله ازمایش PT و وکیوم خونگیری
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی
خرید تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/3/4 مهلت دار
15:03 ب.ظ
ارتقای دستگاه اتوکلاو
ارتقای دستگاه اتوکلاو... پزشکی و آزمایشگاهی
فارس 1398/3/4 مهلت دار
15:00 ب.ظ
کیت تشخیص25 دی هیدروکسی ویتامین دی
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
وسایل ازمایشگاهی
وسایل ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
لوله ازمایش خونگیری
لوله ازمایش خونگیری... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
متانول 99/85 درصد
متانول 99/85 درصد... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/3/4 مهلت دار
10:41 ق.ظ
انواع کیت ازمایش
انواع کیت ازمایش... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/4 مهلت دار
10:24 ق.ظ
محلول اسید سیتریک 50 درصد 5 لیتری
بوشهر 1398/3/4 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
مواد مصرفی ازمایشگاهی
مواد مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
اصفهان 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
1  دستگاه بینوکولر
1 دستگاه بینوکولر... پزشکی و آزمایشگاهی
لرستان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
19:22 ب.ظ
معرف بافر ترولب n
معرف بافر ترولب n... پزشکی و آزمایشگاهی
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
18:40 ب.ظ
کیت های ازمایشگاهی cea
کیت های ازمایشگاهی cea... پزشکی و آزمایشگاهی
مركزي 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
محلول ازمایشگاهی
محلول ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
18:31 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاه طبی
لوازم مصرفی ازمایشگاه طبی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
لوازم ازمایشگاه
لوازم ازمایشگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
کیت ازمایشگاهی 22 مورد
کیت ازمایشگاهی 22 مورد... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/2 مهلت دار
18:24 ب.ظ
36 مورد کیت ازمایشگاهی
36 مورد کیت ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/2 مهلت دار
18:24 ب.ظ
انواع کیت ازمایش
انواع کیت ازمایش... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
22 مورد کیت ازمایشگاهی
22 مورد کیت ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان شمالي 1398/3/2 مهلت دار
18:21 ب.ظ
کیت تشخیص ازمایشگاهی جهت غربالگیری
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
خرید دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی
همدان 1398/3/2 مهلت دار
13:17 ب.ظ
تعداد 144 بطری محلول گاواژ استاندارد و تعداد44 بطری محلول گاواژ پر پروتئین
قزوين 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
کیت TSHالایزر 192 تست کاربرد ازمایشگاهی
لرستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
لوله خونگیری وکیوم
لوله خونگیری وکیوم... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/3/2 مهلت دار
12:21 ب.ظ
لوله ازمایشگاهی و محلول ضدعفونی کننده
مركزي 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
12:16 ب.ظ
وسایل مورد نیاز ازمایشگاه پزشکی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
تعدادی وسایل ازمایشگاه
تعدادی وسایل ازمایشگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 مهلت دار
12:13 ب.ظ
مواد ازمایشگاهی 92 قلم
مواد ازمایشگاهی 92 قلم... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
لوازم مصرفی ازمایشگاهی
لوازم مصرفی ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
وسایل ازمایشگاهی
وسایل ازمایشگاهی... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کیت های بخش ژنتیک
کیت های بخش ژنتیک... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:08 ب.ظ
کیتهای بایدینگ سایت مینی نف
کیتهای بایدینگ سایت مینی نف... پزشکی و آزمایشگاهی
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
12:07 ب.ظ
کیتهای بیوشیمی خون بایوسیستم
کرمانشاه 1398/3/2 مهلت دار
09:57 ق.ظ
لایز سیسمکس نیم لیتری
لایز سیسمکس نیم لیتری... پزشکی و آزمایشگاهی
چهارمحال بختياري 1398/3/2 تاریخ گذشته