1398/11/09
09:10 ق.ظ
انتخاب مشاور-احداث پست 230/60 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
00:08 ق.ظ
خدمات مشاوره وطراحی دیزل ژنراتور برق اضطراری
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/07
14:15 ب.ظ
14:06 ب.ظ
مشاوره فنی تخصصی طرح مولد خورشیدی 5 کیلووات
تهران 1398/11/7 مهلت دار
00:05 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی
هرمزگان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/06
21:10 ب.ظ
بهینه سازی مصرف انرژی اداره کل راه و شهرسازی
گلستان 1398/11/6 مهلت دار
1398/11/03
08:22 ق.ظ
اجرای طرح برنامه های پاسخگویی بار
هرمزگان 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
15:36 ب.ظ
طراحی و مشاوره  روشنایی صنعتی واداری کارخانه
قزوين 1398/11/2 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
08:39 ق.ظ
واگذای خدمات نگهداری پشتیبانی تجهیزات شبکه
زنجان 1398/11/2 مهلت دار
08:04 ق.ظ
انتخاب مشاور نظارت بر برداشت وورود اطلاعات gis
فارس 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
22:13 ب.ظ
نظارت کارگاهی پست
سيستان و بلوچستان 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
11:22 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت طراحی دیزل ژنراتور  برق اضطراری
خوزستان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
22:00 ب.ظ
مطالعات و احداث 10 نیروگاه برق ابی فشارشکن روی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/29 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
خدمات برداشت بخشی از اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت
سيستان و بلوچستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/26
08:23 ق.ظ
انجام  خدمات مهندسی مربوط به طراحی ونظارت پروژه های
اصفهان 1398/10/26 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
واگذاری خدمات مشاوره و کارشناسی در امور برق
کرمان 1398/10/26 اعلام نشده
1398/10/25
20:55 ب.ظ
بروزرسانی نقشه های پستهای فوق توزیع امور انتقال نیرو شمال
خراسان رضوي 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:43 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی
هرمزگان 1398/10/25 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
مشاوره طراحی نظارت پروژه های شرکت توزیع برق استان
اصفهان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
20:18 ب.ظ
بازدید مسیر داغ واحد G12 نیروگاه گازی
فارس 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:58 ب.ظ
بروز رسانی نقشه های پست های فوق توزیع امور انتقال نیروی شمال
خراسان رضوي 1398/10/24 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
10:51 ق.ظ
نظارت بر بخش الکتریک و ابزار  دقیق قرارداد
مركزي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
23:46 ب.ظ
انجام خدمات مطالعه و طراحی شبکه روشنایی
قم 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
08:54 ق.ظ
انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های
البرز 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
11:00 ق.ظ
مشاوره  و نظارت بر اجرای پروژه برق رسانی
کرمانشاه 1398/10/22 تاریخ گذشته
00:01 ق.ظ
خدمات مشاوره بازسازی و اورهال تجهیزات شرکت کود آلی
گيلان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:35 ب.ظ
خدمات مهندسی نصب پستهای سیار سنگ شهر 2  و سهرک صنعتی
زنجان 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
ارائه خدمات مهندسی جهت نظارت بر اجرای پروژه های
کرمانشاه 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
20:31 ب.ظ
انتخاب  مشاور بابت طراحی نظارت بر پروژه ها
فارس 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:15 ب.ظ
بروزرسانی نقشه های پستهای فوق توزع امور انتقال نیرو شمال-
خراسان رضوي 1398/10/18 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
اجرای ممیزی انرژی در ساختمان های اداری
هرمزگان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
19:31 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی
هرمزگان 1398/10/16 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی باقیمانده نصب تست
خوزستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
19:17 ب.ظ
1398/10/14
15:29 ب.ظ
خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی
خوزستان 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
انتخاب مشاور پروژه تهیه طرح های
مازندران 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
14:02 ب.ظ
عملیات نصب انشعاب تعویض کنتور و اصلاح کابل سرویس
هرمزگان 1398/10/12 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی
بوشهر 1398/10/12 اعلام نشده
1398/10/10
11:47 ق.ظ
برداشت اطلاعات سیستم های دی سی اس برای 5 پست
سيستان و بلوچستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
مشاور خدمات مهندسی احداث پست موقت 63/230 لیردف
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:32 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره استقرار سیستم مدیریت انرژی
هرمزگان 1398/10/9 تاریخ گذشته