1398/03/04
19:35 ب.ظ
19:20 ب.ظ
نورپردازی و اذین بندی میدان سرداران با ریسه
مركزي 1398/3/4 مهلت دار
18:51 ب.ظ
18:27 ب.ظ
نصب و تست راه اندازی طرح بانک ترانس
گلستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
برقرسانی چاه اب کشاورزی رستای
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
18:14 ب.ظ
پس کشی کابل های قدیمی ایستگاه 230 پست ابشار
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
14:36 ب.ظ
سرویس و نگهداری شبکه روشنایی
گلستان 1398/3/4 مهلت دار
14:35 ب.ظ
پروژه  احداث شبکه برق فشار ضعیف  هوایی نقاط مختلف
کرمانشاه 1398/3/4 مهلت دار
14:08 ب.ظ
14:07 ب.ظ
برق رسانی و اجرای روشنایی
بوشهر 1398/3/4 مهلت دار
14:07 ب.ظ
برق رسانی و اجرای روشنایی
بوشهر 1398/3/4 مهلت دار
14:01 ب.ظ
12:49 ب.ظ
پروژه نورپردازی محدوده سایت گردشگری ساحل
آذربايجان غربي 1398/3/4 مهلت دار
12:42 ب.ظ
12:03 ب.ظ
نیرو رسانی به سوله ماشین الات
قم 1398/3/4 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
10:34 ق.ظ
احداث سیستم روشنایی نقطه ای محور
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
10:30 ق.ظ
اجرت ساخت اداپتور پایه سکسیونر
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
09:24 ق.ظ
بهینه سازی سیستم دی سی پست 230
مركزي 1398/3/4 مهلت دار
09:05 ق.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20kv
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
09:04 ق.ظ
عملیات احداث شبکه فشار متوسط20 کیلوولت
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
09:04 ق.ظ
اجرای شبکه برق مجتمع دامپروری
خراسان رضوي 1398/3/4 مهلت دار
08:38 ق.ظ
توسعه و احداث شهری فاز 1 غرب
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
08:36 ق.ظ
08:35 ق.ظ
توسعه و احداث شهری فاز 3 شمال
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
08:34 ق.ظ
توسعه و احداث شهری فاز 2
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
08:32 ق.ظ
توسعه و احداث شهری فاز یک
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
08:09 ق.ظ
اجرای ملزومات برقی خط انتقال
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
1398/03/02
18:05 ب.ظ
مشاوره و اجرای دو دکل 63kv مشبک
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی
کردستان 1398/3/2 مهلت دار
14:18 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20kv معادن در
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
14:16 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
13:23 ب.ظ
12:31 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20kv
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
12:31 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط 20 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
11:48 ق.ظ
تجهیز پارکینگ روستای کاهک احداث روشنایی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
ایمن سازی پارکینگ و احداث روشنایی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
تکمیل روشنایی پارکینگ کیلومتر 55 محور نیشابور سبزوار
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
10:16 ق.ظ
واگذاری برونسپاری بهره برداری برق شهرستان های
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
10:01 ق.ظ
تهیه اقلام و اجرای اصلاح شبکه روشنایی در شهرک صنعتی
چهارمحال بختياري 1398/3/2 تاریخ گذشته