1398/09/23
08:08 ق.ظ
1398/09/19
19:39 ب.ظ
لباس بسیجی
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:18 ب.ظ
تهیه تعداد 20000 پلمپ کیسه صندوق صدقات
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خرید لباس نظامی
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:12 ب.ظ
البسه پاسیاران اقا
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
البسه پارسیاران
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
07:46 ق.ظ
پیراهن و شلوار بسیجی
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
10:19 ق.ظ
لباس بسیج کامپیوتری و فانسقه
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:34 ب.ظ
پلمپ بکسلی با سیم 12 و 20 سانتی 2*1
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:04 ق.ظ
بست زیپی 30 سانتی
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:03 ب.ظ
لباس نظامی
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:03 ب.ظ
لباس کار نظامی زیتونی
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
لباس کادر اداری ناجا
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:56 ب.ظ
دوربین چشمی استاندارد دید در شب و روز
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:35 ب.ظ
تعداد 1200 عدد وینگ یا ارم سینه
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
15:07 ب.ظ
پلمپ تسمه ای فندقی فلزی
تهران 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:39 ب.ظ
لباس حفاظت فیزیکی
خراسان جنوبي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:13 ق.ظ
پلمپ فندقی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:35 ب.ظ
لباس کامپیوتری - پوتین نظامی -چفیه ایرانی
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:57 ب.ظ
اورکت نظامی زیتونی سربازی درجه 1 9 عدد
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
لباس سربازی پیراهن شبوار اورکت پوتین کلاه
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
20:41 ب.ظ
درجه نگهبانی -بند حمایل پرچم -واکسیل
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:54 ب.ظ
شوکر برقی مینی کمری و افشانه فلفلی
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
لباس حفاظت فیزیکی
خراسان جنوبي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:11 ب.ظ
خرید 532100 قطعه پلمب سیمی 30 و 50 سانتی
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
دوربین 16 عدد
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:21 ب.ظ
پوتین نظامی دیجیتالی 14 جفت و لباس نطامی دیجیتالی  دست
آذربايجان شرقي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
1398/08/04
12:42 ب.ظ
سرب پلمپ
سرب پلمپ... ایمنی
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
سیم پلمپ 3 متری و سیم پلمپ 1/5 متر
زنجان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:09 ب.ظ
سیم پلمب 3 متری و 1/5 متری
زنجان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
18:38 ب.ظ
لباس نظامی و یوتین
خوزستان 1398/7/30 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
لباس کامیپوتری نظامی بسیج - پوتین نظانی - نیم پوتین
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
دوربین دو چشمی  شکاری
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:04 ب.ظ
دوخت پیراهن و شلوار و اورکت نظامی و پوتین و کلاه
خراسان رضوي 1398/7/29 تاریخ گذشته
19:49 ب.ظ
لباس سربازان شلوار و پیراهن سرمه ای
آذربايجان غربي 1398/7/29 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
البسه کادر یگان
آذربايجان غربي 1398/7/29 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
دوربین دو چشمی شکاری
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
14:56 ب.ظ
1150 دست لباس جهت پرسنل
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خرید 250/000 عدد پلمب سیم بکسلی 20 و 50 و 100 سانتی
تهران 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/25
1398/07/24
18:22 ب.ظ
ساخت بست پلمپ انتخابات
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
خرید 250/000 عد پلمپ سیم بکسلی 20-50 و 100 سانتی
تهران 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/20
15:34 ب.ظ
لباس پرسنلی انتظامات وزارت
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
12:29 ب.ظ
لباس پاسیاری زمستانه پرسنل یگان حفاظت
اصفهان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:00 ب.ظ
خرید پلمپ کانتینر و انبار
البرز 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
15:27 ب.ظ
خرید وسایل نظامی
آذربايجان شرقي 1398/7/15 تاریخ گذشته