1397/09/24
14:06 ب.ظ
خرید 3400 دست لباس کار دو تکه کاپشن و شلوار
تهران 1397/9/24 مهلت دار
14:04 ب.ظ
خرید 3400 دست لباس کار دوتکه کاپشن و شلوار
تهران 1397/9/24 مهلت دار
14:03 ب.ظ
انتخاب تامین کننده جهت خرید 280000 جفت دستکش
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
10:32 ق.ظ
تورماهیگیری و لباس عملیاتی مبارزه با اتش و .. در 4 ردیف
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/20
10:34 ق.ظ
درجه واکسیل ارم بازو -ارم سینه- کلاه با ارم  ویژه
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
خرید تجهیزات ایمنی جرثقیل
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
09:50 ق.ظ
کلاه ایمنی
گيلان 1397/9/19 مهلت دار
09:44 ق.ظ
تعداد 4400 جفت کفش و پوتین ایمنی
مركزي 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
07:56 ق.ظ
خرید تجهیزات تخصصی مقابله با مواد شیمیایی خطرناک HAZMAT
بوشهر 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/14
13:33 ب.ظ
خرید 150 عدد کلاه ایمنی pvc
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
الکترود - دستکش کار- الکل صنعتی
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید کاپشن پرسنلی  سازمان اتش نشانی و خدمات
خراسان رضوي 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
14:18 ب.ظ
چادر صحرایی برزنت 24 نفره سایز 3*7*7
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
6000 جفت دستکش تمام چرمی کف دوبل دو انگشتی - اتشکاری
اصفهان 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/11
10:55 ق.ظ
1397/09/10
14:12 ب.ظ
خرید 352 جفت کفش ایمنی جهت کارکنان  شرکت
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کاپشن و شلوار
سيستان و بلوچستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
دو ردیف چکمه و دستکش اتش نشانی
اصفهان 1397/9/10 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
خرید لباس پرسنل حراست کل استان
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:34 ب.ظ
خرید پکیچ انفولانزا
مركزي 1397/9/8 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
خرید 1311 ثوب کاپشن پرسنل سارمان اتش نشانی
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید لباس پرسنل حراست کل استان
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
11:38 ق.ظ
خرید 1311 توپ کاپشن پرسنلی سازمان
خراسان رضوي 1397/9/7 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
خرید دستکش زرهی قصابی
اصفهان 1397/9/7 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
1000 جفت پابند تمام چرمی - گتر جوشکاری
اصفهان 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
15:37 ب.ظ
تامین البسه موردنیاز کارکنان
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
15:29 ب.ظ
14:16 ب.ظ
13:34 ب.ظ
دستکش و چکمه  عملیاتی اتش نشانی
اصفهان 1397/9/6 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید 250 دست لباس عملیاتی مخصوص اتش نشان
فارس 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید 2 دستگاه تنفسی
مركزي 1397/9/6 اعلام نشده
07:23 ق.ظ
07:08 ق.ظ
خرید لباس کار و بادگیر در 6 ردیف
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:48 ب.ظ
11:43 ق.ظ
کاپشن  و شلوار fire kit - کلاه ضد حریق msa - کلاه ایمنی
اصفهان 1397/9/5 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
چراغ روکلاهی
گيلان 1397/9/5 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تعداد دو دستگاه دستگاه تنفسی
مركزي 1397/9/5 اعلام نشده
07:18 ق.ظ
خرید لباس کار و بادگیر مورد نیاز
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:34 ق.ظ
1397/08/30
1397/08/29
12:47 ب.ظ
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
دستگاه تنفسی  هوای فشرده 6/8 لیتری  دارگر
اصفهان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/27
07:37 ق.ظ
07:36 ق.ظ
تامین 1500 جفت دستکش چرمی ماشین کاری
زنجان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:22 ب.ظ
خرید اقلام امداد و نجات
فارس 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
12:24 ب.ظ
لباس راهداری شامل  لباس بادگیر جلو باز- کلاه زمستانی
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
پیران تیترون 2 جیب نقاب دار
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:20 ب.ظ
170 جفت کفش کار
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ