1398/02/30
19:38 ب.ظ
09:57 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب مدل ua400-eb142
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
خرید و نصب و راه انداری دو دستگاه راهبند
تهران 1398/2/30 مهلت دار
08:02 ق.ظ
خرید 8 دستگاه حضور و غیاب اداری
خوزستان 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
13:11 ب.ظ
دستگاه اثر انگشت
فارس 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
سیستم کنترل تردد
فارس 1398/2/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
اکسس کنترل وقفل برقی clsa
زنجان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:45 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی از گیتهای ورود خروج
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب با اثر انگشت و تشخیص چهره وسنسور ضد تقلب
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
1398/02/27
08:39 ق.ظ
7 دستگاه X- RAY چمدانی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:44 ق.ظ
2 دستگاه سیستم بازرسی ایکس - ری چمدانی
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:56 ب.ظ
دستگاه فلزیاب
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:25 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی  گیت کنترل تردد
تهران 1398/2/24 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
تعدادی دستگاه حضور و غیاب در 7 ردیف
مركزي 1398/2/24 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
گیت کنترل تردد صندوق امانات
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:47 ب.ظ
راه بند خودرو
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
خرید لایسنس  نرم افزار گیت کنترل تردد
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
خرید گیت کنترل تردد فوریتهای وصال
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:07 ق.ظ
دستگاه حضورغیاب اداری
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:03 ق.ظ
دستگاه گیت تردد نفر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:15 ب.ظ
1398/02/19
11:37 ق.ظ
دستگاه گشت نگهبان ( اسکنر  RFID)
لرستان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
14:36 ب.ظ
08:39 ق.ظ
خرید یک دستگاه حضور و غیاب پرسنل اداری تشخیص چهره و
خراسان رضوي 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:20 ب.ظ
14:13 ب.ظ
سامانه کنترل تردد خودر به همراه رید نرم افزار
قم 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:31 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه راه
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
11:26 ق.ظ
خرید 13 دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
خراسان جنوبي 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
دستگاه حضور غیاب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
14:01 ب.ظ
خرید  سیستم تردد و کنترل
تهران 1398/2/14 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
دستگاه تایمکس حضورغیاب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
13:35 ب.ظ
دستگاه کارت ساعت
تهران 1398/2/12 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
خوزستان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
18:38 ب.ظ
پشتیبانی از نرم افزار حضور غیاب شرکت
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
2 عدد دستگاه حضور و غیاب
اصفهان 1398/2/11 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
فارس 1398/2/11 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
1398/02/10
07:38 ق.ظ
خرید و نصب راه بند
مركزي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
12:08 ب.ظ
دستگاه ورود و خروج
کرمانشاه 1398/2/9 تاریخ گذشته