1398/05/27
15:29 ب.ظ
خرید دستگاه حضور و غیاب اداره کل کتابخانه های عمومی
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
14:11 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
1398/05/24
10:40 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
يزد 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:28 ب.ظ
سرویس نگهداری سامانه کنترل تردد ساختمان وزارت
تهران 1398/5/23 مهلت دار
11:45 ق.ظ
راه بند بتا مدل B800
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید تجهیزات بیومتریک احزار هویت
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
پرده سربی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:59 ب.ظ
هفت دستگاه راه بند هیدرولیک
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:25 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی کتابخانه
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
تامین گذرگاه کنترل تردد دفتر مرکز شرکت
تهران 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
19:03 ب.ظ
راهبند اتوماتیک بازویی 6 متری
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
تامین گذرگاه کنترل تردد دفتر مرکز شرکت
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
تهیه و نصب  5 دستگاه راهبند 6 متری
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:14 ب.ظ
گیت بازرسی
البرز 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:21 ب.ظ
شیرینگ
شیرینگ... ایمنی
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
درب اتوماتیک ریلی و راهبند اتوماتیک
گيلان 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
دستگاه راه بند برقی
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
2 عدد دستگاه حضور و غیاب
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:01 ب.ظ
راهبند گیت
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:05 ب.ظ
تهیه خرید و نصب راه بند اتوماتیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
خرید دو دستگاه بازرسی گیت وی
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
10:29 ق.ظ
دستگاه کنترل تردد
هرمزگان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:31 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه های تایمکس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:06 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره اثرانگشت با نرم افزار
هرمزگان 1398/5/9 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
راه بند
راه بند... ایمنی
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
دستگاه ضبط صدا - دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
دستگاه گیت تردد شیشه ای ارباب رجوع 1 دستگاه کناری و
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:22 ب.ظ
18:06 ب.ظ
دستگا کنترل ایکس ری بازرسی چمدان
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:53 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب
يزد 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
دستگاه حضور غیاب
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری دستگاههای حضورغیاب
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
1398/05/05
15:22 ب.ظ
راه بند الکترونیکی راه بند کنترل تردد
سمنان 1398/5/5 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره اثرانگشت با نرم افزار
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
دستگاه ضبط صدا خبرنگاری - دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
دستگاه حضور و غیاب اداری
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:07 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:09 ب.ظ
19:03 ب.ظ
دستگاه حضور غیاب
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
دستگاه حضور و غیاب اثرانگشت
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
تهیه راه بند اکاردئونی
تهران 1398/5/1 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی 2 دستگاه راه بند ضد انفجاری
کرمانشاه 1398/5/1 تاریخ گذشته