1398/03/02
12:31 ب.ظ
خرید و اجراسیستم اعلام و اطفاء حریق سوله مرکزی
خراسان رضوي 1398/3/2 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
خرید و حمل تجهیزات سیستم کنترل BMS
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
08:07 ق.ظ
1398/03/01
19:17 ب.ظ
پشتیبانی سرویس و نگهداری سیستم اعلام هشدار
مركزي 1398/3/1 مهلت دار
19:07 ب.ظ
13:43 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق
تهران 1398/3/1 مهلت دار
13:01 ب.ظ
عملیات باقیمانده سیستم تلکام
هرمزگان 1398/3/1 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سیستمهای اعلام حریق استان
زنجان 1398/3/1 مهلت دار
08:49 ق.ظ
سوئیج ایمنی
مازندران 1398/3/1 مهلت دار
08:46 ق.ظ
عملیات تهیه نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء
لرستان 1398/3/1 مهلت دار
08:33 ق.ظ
بازرسی فنی سیستم اطفا حریق
خوزستان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
11:45 ق.ظ
تعمیر و راه اندازی کامل سیستم اعلان
لرستان 1398/2/31 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی سیستم اتش نشانی مجتمع فرهنگی و
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
08:55 ق.ظ
اجرا و اصلاح خط اتش نشانی مجتمع فرهنگی
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
15:28 ب.ظ
سیستم اطفا حریق بر پایه گاز
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
13:54 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم اطفا اتوماتیک مرکز پی سی
خراسان جنوبي 1398/2/30 مهلت دار
11:53 ق.ظ
تجهیزات بی سیم شبکه 5 دستگاه
آذربايجان غربي 1398/2/30 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تجهیزات مورد نیاز بهسازی و ایمن سازی مخازن امن موزه ها
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
دستگاه ضد سرقت موتورخانه
فارس 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
14:26 ب.ظ
10:24 ق.ظ
08:30 ق.ظ
اطفای حریق
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:52 ب.ظ
سیستم اطفاء حریق بر پایه گاز fm200
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
تجهیز سیستمهای امنیتی ش
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:28 ب.ظ
خرید سیستم امنیتی
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
قفل برقی کامل درب
گلستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
10:00 ق.ظ
بازدید و طراحی و اجرای سیستم اطفا حریق
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
13:07 ب.ظ
12:55 ب.ظ
اجرای سیستم اعلان و اطفا حریق DATA CENTER
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
سیستم اطفا حریق واتر میست
آذربايجان غربي 1398/2/23 مهلت دار
08:00 ق.ظ
کابل اعلام حریق
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
خرید کابل اعلام حریق به متراژ 2000 متر
فارس 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:11 ب.ظ
خدمات سرویس و نگهداری از سامانه های حفاظت الکترونیک و
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تهیه و نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
بازسازی و راه اندازی  سیستم فایر الارم PET2
خوزستان 1398/2/22 تاریخ گذشته