1398/02/31
11:20 ق.ظ
تجهیزات 15 دستگاه خودرو تک کابین به سیستم واترمیست
تهران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/28
19:17 ب.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی
خراسان رضوي 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/25
08:55 ق.ظ
بازسازی خودرو VOLVO FM9اتش نشانی
خوزستان 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/23
09:08 ق.ظ
خرید خودرو بالابر اتش نشانی
مازندران 1398/2/23 مهلت دار
1398/02/17
09:04 ق.ظ
تامین اقلام چرمی  شامل : 50/000 جفت دستکش ساق کوتاه
تهران 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/12
08:42 ق.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی و
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:53 ق.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی و
خراسان رضوي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:36 ق.ظ
بابت اجاره یک دستگاه خودرو اتش نشانی
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/26
08:45 ق.ظ
تریلر پمپ اتش نشانی
تهران 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/22
14:12 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه خودرو اتشنشانی ایسوزو 6 تن مدل بالا
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
09:31 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی
تهران 1398/1/19 اعلام نشده
1397/12/28
19:45 ب.ظ
1397/12/22
08:53 ق.ظ
تغییرات اساسی خودرو اطفا حریق بنز 1921
خوزستان 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
09:52 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی دو منظوره
تهران 1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
10:25 ق.ظ
خرید کامیون اتش نشانی چند منظوره
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/14
14:00 ب.ظ
تجهیز 2 دستگاه شاسی ولوو به کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/12
14:38 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودرو اتش نشانی ایسوس 6 تن مدل بالا
فارس 1397/12/12 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تجهیز شاسی بنز اتکو 1828 به خودرو اطفا حریق
مركزي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:46 ب.ظ
تجهیز دو دستگاه شاسی ولوو FM460به کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
10:12 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی دو منظوره
تهران 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:44 ب.ظ
تجهیز 2 دستگاه شاسی ولوو کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/06
12:43 ب.ظ
اجراه یک دستگاه خودرو آتش نشانی 6 تن مدل بالا
فارس 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
08:11 ق.ظ
تجهیز شاسی بنز اتکو 1828 به خودرو اطفاء حریق
مركزي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
12:26 ب.ظ
خرید 1 دستگاه خودرو اتش نشانی 2 منظوره اطفا و امداد
تهران 1397/12/1 اعلام نشده
1397/11/28
11:57 ق.ظ
1397/11/24
08:54 ق.ظ
خرید ساخت تجهیز و تحویل دو دستگاه خودروی سنگین
البرز 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:55 ب.ظ
خرید 20 دستگاه اتاق اتش نشانی با تجهیزات کامل قابل نصب
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/21
08:39 ق.ظ
خرید سه دستگاه خودرو
خوزستان 1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/08
09:16 ق.ظ
خرید سه دستگاه خودرو
خوزستان 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
08:05 ق.ظ
خرید 3 دستگاه خودرو اطفائیه فرودگاهی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
08:15 ق.ظ
خرید 3 دستگاه خودروی اطفائیه فرودگاهی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:26 ق.ظ
بازسازی 5 دستگاه خودروی کفساز و تانکر اتشنشانی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:33 ق.ظ
بازسازی 5 دستگاه خودرو کفساز و تانکر اتشنشانی
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:01 ق.ظ
تجهیز 18 دستگاه شاسی ولوو به سیستم اتشنشانی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:05 ق.ظ
تجهیز 17 دستگاه  شاسی خودرو ولوو به سیستم اتشنشانی
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
تجهیز 18 دستگاه شاسی خودرو ولوو به سیستم اتش نشانی
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
17:28 ب.ظ
1397/10/16
17:30 ب.ظ
1397/10/15
13:49 ب.ظ
ساخت کابین و تجهیز سه دستگاه بنز 18 تن  سیستم اطفایی
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته