1398/09/18
08:55 ق.ظ
خرید نردبان هیدرولیکی اتش نشانی 56 متری برند
فارس 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/16
18:11 ب.ظ
خرید ماشین الات اتشنشانی
کرمانشاه 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
08:48 ق.ظ
تعمیر 4 دستگاه پلت فرم با برند CTE
خراسان رضوي 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
13:24 ب.ظ
خرید تجهیز خودروی اتش نشانی کاشمر
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
10:54 ق.ظ
اجرای پروژه تعمیرات اساسی دو دستگاه خودرو اتش
بوشهر 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
11:52 ق.ظ
1398/09/05
09:00 ق.ظ
اجرای پروژه تعمیرات اساسی دو دستگاه خودرو اتش نشانی
بوشهر 1398/9/5 اعلام نشده
1398/08/20
08:56 ق.ظ
تجهیز خودرو بنز 2635 اتش نشانی منطقه یوژه اقتصادی پتروشیمی
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:02 ب.ظ
تعمیر بازسازی و تجهیز کامیون اتش نشانی
ايلام 1398/8/18 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
تجهیز خودرو بنز2635 اتش نشانی
خوزستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:59 ب.ظ
1 دستگاه خودروهای سنگین اتش نشانی
زنجان 1398/8/14 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو سنگین اتش نشانی
زنجان 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/13
13:48 ب.ظ
1398/08/11
1398/08/08
12:55 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : اجرای شبکه توزیع برق
همدان 1398/8/8 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
پروژه تجهیز خودرو بنز2635 اتش نشانی
خوزستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
11:26 ق.ظ
تعمیرات اساسی خودرو اطفاء حریق بنز1921
خوزستان 1398/7/7 اعلام نشده
1398/07/03
10:03 ق.ظ
1398/07/02
13:30 ب.ظ
خرید یک دستگاه خودرو سنگین اتش نشانی
زنجان 1398/7/2 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
خودرو سنگین اتشنشانی 1 دستگاه
زنجان 1398/7/2 اعلام نشده
1398/06/30
18:08 ب.ظ
مخزن اب خودروی اتش نشانی
زنجان 1398/6/30 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و بازسازی دو دستگاه خودرو
هرمزگان 1398/6/30 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
1398/06/27
10:12 ق.ظ
خرید :70 دستگاه خودرو اتش نشانی نیمه سنگین
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خودروی اتش نشانی چند منظوره
فارس 1398/6/27 اعلام نشده
1398/06/26
14:03 ب.ظ
13:58 ب.ظ
10:33 ق.ظ
09:26 ق.ظ
خودرو اتشنشانی چند منظوره
فارس 1398/6/26 اعلام نشده
1398/06/24
18:21 ب.ظ
تجهیز کردن کامیون ولوو اتش نشانی شاسی
کردستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
تجهیز کردن کامیون  ولوو nl 10اتش نشانی
کردستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید 70 دستگاه خودرو اتش نشانی
تهران 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/21
1398/06/17
12:56 ب.ظ
تجهیز کردن کامیون ولو NL10 اتش نشانی
کردستان 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/16
08:29 ق.ظ
اقلام شامل : تامین 12000 دست لباس نخی رنگ کاری یک تکه
تهران 1398/6/16 اعلام نشده
1398/06/14
09:37 ق.ظ
ساخت و بازسازی اعم از طراحی و ساخ
فارس 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:55 ب.ظ
خودرو سنگین اتش نشانی
زنجان 1398/6/12 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید 1 دستگاه خودرو سنگین اتش نشانی
زنجان 1398/6/12 اعلام نشده