1398/05/22
12:19 ب.ظ
خرید 2 دستگاه خودرو اتش نشانی نیمه سنگین 18 تن
خوزستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
بازسازی خودرو VOLVOFM9 اتش نشانی
خوزستان 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/19
1398/05/06
19:02 ب.ظ
تعمیر و نگهداری خودروهای ایمنی و اتش نشانی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:31 ب.ظ
خرید : تجهیزات کار در ارتفاع سه پایه چاه
البرز 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
1398/05/02
13:09 ب.ظ
خرید خودرو نجات
قم 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
13:02 ب.ظ
خرید خودرو نجات
قم 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/04
08:16 ق.ظ
خرید خودروی اتش نشانی چند منظوره موردنیاز
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
10:20 ق.ظ
خودرو اتش نشانی چندمنظوره
فارس 1398/4/3 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
خودروی اتش نشانی چند منظوره
فارس 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:35 ب.ظ
4 دستگاه شاسی کامیون دو کابین ویژه 4*6 با تجهیزات  اتش نشانی و
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:31 ق.ظ
خرید: ساخت تجهیز و تحویل چهار دستگاه خودروی
البرز 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/08
12:21 ب.ظ
1398/03/04
12:17 ب.ظ
تجهیز 15 دستگاه خودرو تک کابین به سیستم واترمیست
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
13:18 ب.ظ
خرید خودرو بالابر اتشنشانی
مازندران 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
11:20 ق.ظ
تجهیزات 15 دستگاه خودرو تک کابین به سیستم واترمیست
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:17 ب.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی
خراسان رضوي 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
08:55 ق.ظ
بازسازی خودرو VOLVO FM9اتش نشانی
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
09:08 ق.ظ
خرید خودرو بالابر اتش نشانی
مازندران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/17
09:04 ق.ظ
تامین اقلام چرمی  شامل : 50/000 جفت دستکش ساق کوتاه
تهران 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/12
08:42 ق.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی و
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:53 ق.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی و
خراسان رضوي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:36 ق.ظ
بابت اجاره یک دستگاه خودرو اتش نشانی
فارس 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/26
08:45 ق.ظ
تریلر پمپ اتش نشانی
تهران 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/22
14:12 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه خودرو اتشنشانی ایسوزو 6 تن مدل بالا
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
09:31 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی
تهران 1398/1/19 اعلام نشده
1397/12/28
19:45 ب.ظ
1397/12/22
08:53 ق.ظ
تغییرات اساسی خودرو اطفا حریق بنز 1921
خوزستان 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
09:52 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی دو منظوره
تهران 1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
10:25 ق.ظ
خرید کامیون اتش نشانی چند منظوره
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/14
14:00 ب.ظ
تجهیز 2 دستگاه شاسی ولوو به کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/12
14:38 ب.ظ
اجاره یک دستگاه خودرو اتش نشانی ایسوس 6 تن مدل بالا
فارس 1397/12/12 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تجهیز شاسی بنز اتکو 1828 به خودرو اطفا حریق
مركزي 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:46 ب.ظ
تجهیز دو دستگاه شاسی ولوو FM460به کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
10:12 ق.ظ
خرید یک دستگاه خودرو اتش نشانی دو منظوره
تهران 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:44 ب.ظ
تجهیز 2 دستگاه شاسی ولوو کابین اتش نشانی
خوزستان 1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/06
12:43 ب.ظ
اجراه یک دستگاه خودرو آتش نشانی 6 تن مدل بالا
فارس 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
08:11 ق.ظ
تجهیز شاسی بنز اتکو 1828 به خودرو اطفاء حریق
مركزي 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
12:26 ب.ظ
خرید 1 دستگاه خودرو اتش نشانی 2 منظوره اطفا و امداد
تهران 1397/12/1 اعلام نشده