1397/11/28
10:22 ق.ظ
تابلو کنترل از راه دور و تله متری
تابلو کنترل از راه دور و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
13:45 ب.ظ
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG
دستگاه مانیتور تله متری علائم حیاتی شامل ECG... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:14 ب.ظ
خرید و نصب 2 دستگاه تله کنترل از راه دور
خرید و نصب 2 دستگاه تله کنترل از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
11:25 ق.ظ
تهیه و تامین اتجام عملیات ساخت نصب و تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و
تهیه و تامین اتجام عملیات ساخت نصب و تست و راه اندازی تجهیزات تله متری و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:50 ق.ظ
عملیات تهیه خرید و نصب و راه اندازی فاز دوم سیستم تله متری
عملیات تهیه خرید و نصب و راه اندازی فاز دوم سیستم تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
09:36 ق.ظ
عملیات تهیه خرید و نصب و راه اندازی فاز دوم سیستم تله متری
عملیات تهیه خرید و نصب و راه اندازی فاز دوم سیستم تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:47 ب.ظ
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm
خدمات نصب و اجرا مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر gsm... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:57 ب.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون و بیسیم کنترل سطح مخزن اب nps و مانیتورینگ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون و بیسیم کنترل سطح مخزن اب nps و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:34 ب.ظ
دوربین ویدیومتری شبکه انشعابات
دوربین ویدیومتری شبکه انشعابات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
10:49 ق.ظ
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری
کارت RTU تابلوهای اتوماسیون و تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:37 ق.ظ
تکمیل بروز رسانی لیست اجرا کنندگان دیسپچینگ
تکمیل بروز رسانی لیست اجرا کنندگان دیسپچینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
13:35 ب.ظ
دتکتور گاز سمی - نشت یاب کلر
دتکتور گاز سمی - نشت یاب کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:24 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندولهای مستقیم
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندولهای مستقیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:37 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن اب MPS
خرید تا راه اندازی سیستم اتوماسیون بیسیم کنترل سطح مخزن اب MPS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:49 ق.ظ
طراحی تا راه اندازی ارتقا سیستم کنترل تصفیه اب
طراحی تا راه اندازی ارتقا سیستم کنترل تصفیه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/5 اعلام نشده
1397/09/28
10:14 ق.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی پاندول های مستقیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:06 ب.ظ
خرید بارگیری حملتحویلبه همراه نصب و راه اندازی تست
خرید بارگیری حملتحویلبه همراه نصب و راه اندازی تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:28 ق.ظ
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و
تله متری با هزینه نصب و راه اندازی بازرسی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:58 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:48 ب.ظ
خرید مانیتورینگ و ردیابی
خرید مانیتورینگ و ردیابی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:03 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان
تله متری و مانیتورینگ شهرستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:07 ب.ظ
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM
نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:48 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های
تله متری و مانیتورینگ شهرستان های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:26 ب.ظ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:33 ق.ظ
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه
ردیابی افات و بیماریهای قرنطینه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:19 ب.ظ
تله متری با گارانتی و بازرسی
تله متری با گارانتی و بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
قم 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
07:36 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری اسکادا و dcs پستها
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی تله متری اسکادا و dcs پستها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای
تهیه و نصب دستگاه بی سیم رادیویی کنترل سطح مخازن اب + پنل خورشیدی - روستاهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفا منطقه
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفا منطقه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل
اصلاح و راه اندازی شبکه اب و خرید و نصب سیستم کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:47 ب.ظ
تله متری و مانیتورینگ
تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
13:25 ب.ظ
ردیابی افات سرخرطومی خرما
ردیابی افات سرخرطومی خرما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:36 ق.ظ
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی
دستگاه هیدروگرافی مدل هیدروتراک 2 در عملیات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:04 ب.ظ
تله متری با نصب وراه اندازی
تله متری با نصب وراه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
خرید دیتالاگر
خرید دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:18 ب.ظ
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E
دیتالاگر فشار مدل MERT 14E... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:46 ق.ظ
تهیه و تامین و ساخت تا راه اندازی تجهیزات تله متری و مخابراتی در 4 پست فوق توزیع نواحی عمرانی 4گانه خداافرین و توسعه پست مغان
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:53 ب.ظ
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس
خرید تجهیزات مصرف نشدنی جی پی اس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی
تعمیر و کالیبراسیون دستگاهها یازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی
دستگاه mf/hf دریایی شامل جی پی اس دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر
مبدل انالایزر PM10 به PM2.5 و تعمیر نمایشگر ایستگاه سنجش ولیعصر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش
تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های سنجش وپایش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:27 ق.ظ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ
اجرای تله متری تاسیسات ایستگاه پمپاژ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
09:09 ق.ظ
دیتالاگر 16 کاناله
دیتالاگر 16 کاناله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:54 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات
دستگاه کنترل سطح فلوتر بیسیم با هزینه نصب کامل و تهیه کلیه متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/8/1 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم -
اتوماسیون بیسیم -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/1 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خرید 27 دستگاه flow transmitter
خرید 27 دستگاه flow transmitter... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/1 اعلام نشده