1398/09/24
09:44 ق.ظ
طبخ و توزیع غذای باشگاهی همراه با تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و متریال
طبخ و توزیع غذای باشگاهی همراه با تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و متریال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/24 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
طبخ و توزیع غذای باشگاهی همراه با تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و متریال
طبخ و توزیع غذای باشگاهی همراه با تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و متریال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/24 اعلام نشده
1398/09/20
13:30 ب.ظ
تامین تجهیزات و عملیات اجرائی ارسال اطلاعات ایستگاه های
تامین تجهیزات و عملیات اجرائی ارسال اطلاعات ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه
اجرای سیستم برق اضطراری اسستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
09:51 ق.ظ
تامین تجهیزات و نصب را اندازی سیستم  تله متری
تامین تجهیزات و نصب را اندازی سیستم تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
14:00 ب.ظ
خرید 13 قلم مربوط به سیستم کنترل hima
خرید 13 قلم مربوط به سیستم کنترل hima... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/19 مهلت دار
13:20 ب.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شه
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:23 ب.ظ
خرید متعلقات ار تی یو جهت ایستگاه های برق
خرید متعلقات ار تی یو جهت ایستگاه های برق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/18 مهلت دار
14:24 ب.ظ
ارائه طرح های عملیاتی کنترل هوشمند
ارائه طرح های عملیاتی کنترل هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
18:13 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ و تجهیزات مربوط به 32 ایستگاه  انتقال
تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ و تجهیزات مربوط به 32 ایستگاه انتقال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:00 ب.ظ
عملیات اصلاح سیم کشی فرمان و قدرت نصب تابلو کنترل اتوماتیک و هوشمند مجهز به برد کنترل دیجیتال با قابلیت انلاین
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
سیستم پایش و کنترل اندازه و دانه بندی گندله
سیستم پایش و کنترل اندازه و دانه بندی گندله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:03 ب.ظ
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های
دمونتاژ سیستم انتی ایسینگ نصب شده بر روی 4 واحد توربین های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
10:31 ق.ظ
احداث خط انتقال مخازن معلم تا مخازن زینبیه 20 هزار متر مکعبی
احداث خط انتقال مخازن معلم تا مخازن زینبیه 20 هزار متر مکعبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ساخت سیستم میترینگ واحد 300 پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع ngl 3200 غرب رودخانه کارون
ساخت سیستم میترینگ واحد 300 پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع ngl 3200 غرب رودخانه کارون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/11
20:52 ب.ظ
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه
خرید سامانه قرائت انلاین تصویری و پشتیبانی سامانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
08:21 ق.ظ
سیستم کنترل سطح پالت به روش epc
سیستم کنترل سطح پالت به روش epc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:39 ب.ظ
خرید دستگاه تله متری و نصب در شهرک صنعتی
خرید دستگاه تله متری و نصب در شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:35 ق.ظ
سیستم کنترل سطح پالت به روش epc
سیستم کنترل سطح پالت به روش epc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم پایش انلاین پارامترهای
خرید نصب راه اندازی سیستم پایش انلاین پارامترهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:18 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین جهت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین جهت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:13 ب.ظ
سیستم کنترل سطح بی سیم فلومتر مخزن
سیستم کنترل سطح بی سیم فلومتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
فلوتر بی سیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بی سیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم فلومتر مخزن
دستگاه کنترل سطح از راه دور بی سیم فلومتر مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
10:30 ق.ظ
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات ابرسانی شهر
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات ابرسانی شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
11:50 ق.ظ
ارزیابی کیفی-عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات ابرسانی
ارزیابی کیفی-عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:46 ب.ظ
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:33 ب.ظ
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل ز راه دور
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل ز راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:23 ب.ظ
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور مجتمع
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/19
12:14 ب.ظ
تله متری و کنترل از راه دور شهر
تله متری و کنترل از راه دور شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
12:48 ب.ظ
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور
پروژه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/8/18 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
کنترل دور و سافت استارت جهت مصرف
کنترل دور و سافت استارت جهت مصرف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:16 ب.ظ
کنترل دور و سافت استارتر جهت شهر
کنترل دور و سافت استارتر جهت شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین کیفیت اب
خرید و نصب تجهیزات پایش انلاین کیفیت اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:49 ق.ظ
خرید تجهیزات تله متری
خرید تجهیزات تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:30 ب.ظ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستمهای تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
فلوتر  بیسیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:34 ب.ظ
خرید یک دستگاه تله متری
خرید یک دستگاه تله متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:04 ب.ظ
تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تهیه و نصب سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/29 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تامین تجیهزات نصب راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه اب شرب شهر
تامین تجیهزات نصب راه اندازی سیستم تله متری از ایستگاه های پمپاژ تصفیه خانه اب شرب شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
14:43 ب.ظ
رفع دیفکت سیستم dcs نیروگاه
رفع دیفکت سیستم dcs نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/28 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
پروژه ها شامل :  عملیات احداث باقیمانده راه دسترسی به سد هواسان و جاده
پروژه ها شامل : عملیات احداث باقیمانده راه دسترسی به سد هواسان و جاده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
09:08 ق.ظ
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه
عملیات اجرایی سیستم تله متری و کنترل از راه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
13:38 ب.ظ
اجرای سیستم تله متری و بهره برداری  نگهداری سامانه انتقال اب
اجرای سیستم تله متری و بهره برداری نگهداری سامانه انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
اجرای سیستم تله متری و بهره برداری  نگهداری سامانه انتقال اب
اجرای سیستم تله متری و بهره برداری نگهداری سامانه انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/23 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
عملیات اجرایی سیستم تله متری از راه دور تاسیسات ابرسانی
عملیات اجرایی سیستم تله متری از راه دور تاسیسات ابرسانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
18:38 ب.ظ
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن
فلوتر بیسیم کنترل سرریز مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
سیستم کنترل سطح مخزن بی سیم رادیویی
سیستم کنترل سطح مخزن بی سیم رادیویی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته