1398/05/22
13:59 ب.ظ
تامین کنترلرها و راه اندازی 3 دیستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت
تامین کنترلرها و راه اندازی 3 دیستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/19
13:48 ب.ظ
تامین کنترلرهای راه اندازی سه دستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت ذوب اهن اصفهان
تامین کنترلرهای راه اندازی سه دستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت ذوب اهن اصفهان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
1398/05/12
19:35 ب.ظ
خرید کنترلر اتوماتیک کلید اتوماتیک
خرید کنترلر اتوماتیک کلید اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:36 ب.ظ
رفع نقص برد کنترلر دیزل ژنراتور
رفع نقص برد کنترلر دیزل ژنراتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
15:04 ب.ظ
بورد کنترلر 48 ولت 500 امپر مخصوص موتورهای  DC جهت سیستم حرکت و کنتاکتور 48 ولت
بورد کنترلر 48 ولت 500 امپر مخصوص موتورهای DC جهت سیستم حرکت و کنتاکتور 48 ولت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
10:32 ق.ظ
ایرموتور دریل واگن
ایرموتور دریل واگن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
درایو زیلابرگ مقاومت ترمزی و نمایشگر درایو
درایو زیلابرگ مقاومت ترمزی و نمایشگر درایو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:53 ب.ظ
یونیت کنترل مرکزی دیزل ژنراتور
یونیت کنترل مرکزی دیزل ژنراتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:34 ب.ظ
کنترلر جریان دقیق سیالات گازها و مایعات
کنترلر جریان دقیق سیالات گازها و مایعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/29
20:03 ب.ظ
نمایشگر پانل کنترلر
نمایشگر پانل کنترلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
کنترلر پنیوماتیک زیمنس
کنترلر پنیوماتیک زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:32 ب.ظ
خرید : اجرای رنگ ترافیکی - دوربین های نظارت تصویری شهر
خرید : اجرای رنگ ترافیکی - دوربین های نظارت تصویری شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
21:19 ب.ظ
دستگاه کنترلر
دستگاه کنترلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خرید FLOW CONTROLLER دستگاه انالیز گوگرد
خرید FLOW CONTROLLER دستگاه انالیز گوگرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:27 ب.ظ
خرید ساعت فرمان نجومی
خرید ساعت فرمان نجومی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:55 ب.ظ
یک دستگاه کنترلر اتوماسیون مجهز به RTU
یک دستگاه کنترلر اتوماسیون مجهز به RTU... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
نصب کانتر کنترل اطلاعات
نصب کانتر کنترل اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
تامین کنترلرها و راه اندازی 3 دیستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت
تامین کنترلرها و راه اندازی 3 دیستگاه سی ان سی کارگاه میانی نورد 650 شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/09
14:51 ب.ظ
تامین کنترلرها و راه اندازی سه دستگاه سی ان سی کارگاه میانی
تامین کنترلرها و راه اندازی سه دستگاه سی ان سی کارگاه میانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/04
14:45 ب.ظ
ثبت کننده اتاق کنترل
ثبت کننده اتاق کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/4 اعلام نشده
1398/04/01
13:19 ب.ظ
خرید سیستم اشکار سازه ها و کنترلر گازها
خرید سیستم اشکار سازه ها و کنترلر گازها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:24 ق.ظ
10 دستگاه ماژول کنترلر دیزل
10 دستگاه ماژول کنترلر دیزل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:28 ب.ظ
خرید سیستم اشکارسازها و کنترلر گازها -تجدید
خرید سیستم اشکارسازها و کنترلر گازها -تجدید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/20
09:08 ق.ظ
خردی MOPG VGV CONTROLLER مربوط به توربین
خردی MOPG VGV CONTROLLER مربوط به توربین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/3/20 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید MOOG VGV CONTROLLER
خرید MOOG VGV CONTROLLER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/3/20 اعلام نشده
1398/03/19
18:27 ب.ظ
محفظه کنترل ذخیره ساز اطلاعت کاربرد هارد سرور
محفظه کنترل ذخیره ساز اطلاعت کاربرد هارد سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
PLC
PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/3/19 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید MOOG VGV CONTROLLER
خرید MOOG VGV CONTROLLER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/05
10:27 ق.ظ
کنترلر جریان دقیق سیالات گازها و مایعات
کنترلر جریان دقیق سیالات گازها و مایعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
13:04 ب.ظ
تامین قطعات  vibration monitiring
تامین قطعات vibration monitiring... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/3/2 اعلام نشده
1398/02/31
08:18 ق.ظ
خرید بریر
خرید بریر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید اقلام شامل : 1- دستگاه پرس جوش مقاومتی یک دستگاه
خرید اقلام شامل : 1- دستگاه پرس جوش مقاومتی یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
14:31 ب.ظ
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA
تامین قطعات VIBRATION MONITORING ساخت شرکت BENTLY NEVADA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/25
09:02 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR HHCT SILICON CONTROL RECTIFIR
خرید قطعات مربوط به PARTS FOR HHCT SILICON CONTROL RECTIFIR... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/19
11:33 ق.ظ
کنترلر هوشمند فشارشکن و لاگر کنترلر و عملگر و پنل خورشیدی
کنترلر هوشمند فشارشکن و لاگر کنترلر و عملگر و پنل خورشیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
14:31 ب.ظ
کنترلر هوشمند شیرهای فشارشکن .عملگرد برقی دیتالاگر پنل خورشیدی . باکس فلزی .پایه دکل فولادی سینی زیر سلول خورشیدی و.....
لرستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
خرید قطعات مربوط به p/f s.c.r braker control
خرید قطعات مربوط به p/f s.c.r braker control... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
09:11 ق.ظ
گیرنده مولتی فرکانسه 555 کاناله  gintec و کنترلر صنعتی
گیرنده مولتی فرکانسه 555 کاناله gintec و کنترلر صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:29 ب.ظ
خرید MASONEILAN LEVEL CONTROLLER .
خرید MASONEILAN LEVEL CONTROLLER .... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/11
13:34 ب.ظ
خرید YOKOGAWA PNEUMATIC CONTROLLER
خرید YOKOGAWA PNEUMATIC CONTROLLER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/2/11 اعلام نشده
11:39 ق.ظ
NEUMATIC LOCAL FLOW RECORDING CONTROLLER
NEUMATIC LOCAL FLOW RECORDING CONTROLLER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/11 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
تهیه و تحویل یک دستگاه کنترلر رولند مدل 4000m و 3دستگاه استیج باکس صوتی مدل s0808
تهیه و تحویل یک دستگاه کنترلر رولند مدل 4000m و 3دستگاه استیج باکس صوتی مدل s0808... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:10 ب.ظ
کنترلر قابل برنامه ریزی یوروترم
کنترلر قابل برنامه ریزی یوروترم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/04
12:06 ب.ظ
خرید  YOKOGAWA PENEUMATIC CONTROLER
خرید YOKOGAWA PENEUMATIC CONTROLER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/2/4 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
خرید 1 قلم  DISTRIBUTION CONTROL SYS - YOKOGAWA
خرید 1 قلم DISTRIBUTION CONTROL SYS - YOKOGAWA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/02
12:45 ب.ظ
خرید یک قلم P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM
خرید یک قلم P/F YOKOGAWA DISTRIBUTION CONTROL SYSTEM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/2 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
تامین دستگاه گیرنده تریمیل مدل R10
تامین دستگاه گیرنده تریمیل مدل R10... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/29
10:26 ق.ظ
خرید دستگاه گیرنده تریمبل مدل r10 همراه متعلقات
خرید دستگاه گیرنده تریمبل مدل r10 همراه متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/27
19:15 ب.ظ
دستگاه کنترل گر شیر فشار شکن
دستگاه کنترل گر شیر فشار شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/1/27 تاریخ گذشته