1397/09/25
10:09 ق.ظ
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی
عملیات تهیه و نصب یونیت کنترل مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
08:20 ق.ظ
قطعات سیستم کنترل DCS بهره برداری
قطعات سیستم کنترل DCS بهره برداری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
08:34 ق.ظ
شیر بادی دسته کنترلر
شیر بادی دسته کنترلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
12:58 ب.ظ
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال ایستگاه 66... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/20 مهلت دار
12:51 ب.ظ
طراحی خرید و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه گاز در سطح استان
طراحی خرید و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه گاز در سطح استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و
50 دستگاه قرائت کنتور با قابلیت قرائت چاپ قبض و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید BOP CONTROL LINE 1
خرید BOP CONTROL LINE 1... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
خرید قطعات HIMA CONTROLLERS PLC
خرید قطعات HIMA CONTROLLERS PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/18
12:09 ب.ظ
خرید نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ
خرید نصب و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
خرید تجهیزات PLC
خرید تجهیزات PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
14:27 ب.ظ
ساخت دستگاه تستر کنترل
ساخت دستگاه تستر کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/17 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
خرید 1 دستگاه DRIVE ABB
خرید 1 دستگاه DRIVE ABB... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
12:23 ب.ظ
کنترلر
کنترلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:29 ب.ظ
نصب و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ gps
نصب و اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ gps... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خدمات نصب سیستم مانیتورینگ مقادیر اندازه گیری
خدمات نصب سیستم مانیتورینگ مقادیر اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
واگذاری ساخت دستگاه تستر کنترل
واگذاری ساخت دستگاه تستر کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
خرید کارت های cpu پایانه راه دور rtu
خرید کارت های cpu پایانه راه دور rtu... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
خرید سیستم کنترل واحد تصفیه گاز شماره یک به
خرید سیستم کنترل واحد تصفیه گاز شماره یک به... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:36 ق.ظ
خرید کنترلر استوریج موردنیاز
خرید کنترلر استوریج موردنیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:02 ب.ظ
نصب و اجرای کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپهای مجتمع های ابرسانی -
نصب و اجرای کنترل مبتنی بر GSM سطح مخازن و الکتروپمپهای مجتمع های ابرسانی -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
دستگاه ثبت دیتا لاگر و rtu و کنترل گرgsmدار مدل dl9501نام تجارتی
دستگاه ثبت دیتا لاگر و rtu و کنترل گرgsmدار مدل dl9501نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید 46 عدد استابلایزر
خرید 46 عدد استابلایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/12 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید قطعات یدکی اتاق کنترل سیستم برق دستگاه های حفاری
خرید قطعات یدکی اتاق کنترل سیستم برق دستگاه های حفاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/12 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
خرید کنترل فشار هوا و گاز مشعل
خرید کنترل فشار هوا و گاز مشعل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
خرید سیستم کنترل لرزش دمنده های
خرید سیستم کنترل لرزش دمنده های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
10:48 ق.ظ
قطعات یدکی اتاق کنترل سیستم برق دستگاههای حفاری
قطعات یدکی اتاق کنترل سیستم برق دستگاههای حفاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/11 اعلام نشده
1397/08/30
13:56 ب.ظ
خرید5 دستگاه سوییچ جهت شارژ انبار
خرید5 دستگاه سوییچ جهت شارژ انبار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
کنترل ولو انتی سرچ و فشار هور میانی تزریق گاز به مشعل ایستگاه بازگردانی
کنترل ولو انتی سرچ و فشار هور میانی تزریق گاز به مشعل ایستگاه بازگردانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
12:08 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
قم 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی و تله متری و اسکادا و dcs پستها و مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع استانهای
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:23 ق.ظ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ
خدمات نصب و اجرا پروژه مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:15 ب.ظ
خرید کنترل گر شیر فشار شکن
خرید کنترل گر شیر فشار شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
نگهداری و تعیمرات کلیه سیستم های کنترل و ابزار دقیق و تعمیرات برق کلیه تاسیسات و سیستم های شرکت در
نگهداری و تعیمرات کلیه سیستم های کنترل و ابزار دقیق و تعمیرات برق کلیه تاسیسات و سیستم های شرکت در... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/25
13:34 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی سیستم کامل کنترل ولتاژ مولد توربین گازی
خرید نصب و راه اندازی سیستم کامل کنترل ولتاژ مولد توربین گازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:41 ب.ظ
تجهیزات اموزشی مورد نیاز کارگاه plc
تجهیزات اموزشی مورد نیاز کارگاه plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
08:25 ق.ظ
خرید لینک PLC TPS
خرید لینک PLC TPS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/19
09:22 ق.ظ
ساخت تابلوی کنترل فرمان و قدرت الکترو موتور های بانند
ساخت تابلوی کنترل فرمان و قدرت الکترو موتور های بانند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/7/19 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
ساخت تابلو کنترل فرمان و قدرت الکترو موتورهای
ساخت تابلو کنترل فرمان و قدرت الکترو موتورهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:48 ق.ظ
خرید کنترلر هوشمند و مرکزی و زمان ثابت + بردهای یدک
خرید کنترلر هوشمند و مرکزی و زمان ثابت + بردهای یدک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:05 ق.ظ
تامین تابلو فرمان
تامین تابلو فرمان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
13:58 ب.ظ
ساعت فرمان 24 ساعته
ساعت فرمان 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/09
16:17 ب.ظ
خرید 5 عدد تابلو کنترل و تابلو mcc
خرید 5 عدد تابلو کنترل و تابلو mcc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:58 ب.ظ
دمونتاژ تابلوهای خاموش سیستم plc
دمونتاژ تابلوهای خاموش سیستم plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:41 ب.ظ
خرید تا راه اندازی و تعویض درایوها و توسعه و بروزسانی سیستم کنترل PLC موتورهای DC خط برش 1 و T.M ناحیه نورد گرم
اصفهان 1397/6/31 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
خرید قطعات PLC برند HIMA
خرید قطعات PLC برند HIMA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/26
17:14 ب.ظ
تجهیز و ایمن سازی پله های مکانیه سطح شهر
تجهیز و ایمن سازی پله های مکانیه سطح شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/25
23:49 ب.ظ
رفع اشکالات سخت افزاری اتوماسیون اتاق فرمان سیلو
رفع اشکالات سخت افزاری اتوماسیون اتاق فرمان سیلو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:50 ب.ظ
50 عدد ساعت فرمان مدل STB-50P
50 عدد ساعت فرمان مدل STB-50P... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
PARTS FOR HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
PARTS FOR HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/21
11:52 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تست و عیب یابی شبکه پروفی باس
خرید 1 دستگاه تست و عیب یابی شبکه پروفی باس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/6/21 تاریخ گذشته