1398/03/02
10:34 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره بازرسی و نظارت بر خارج سازی مغروقه های کشور
خرید خدمات مشاوره بازرسی و نظارت بر خارج سازی مغروقه های کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/3/2 مهلت دار
1398/02/30
14:36 ب.ظ
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی
بازرسی و نظارت بر محصولات صادارتی و.. پتروشیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
14:30 ب.ظ
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی
شناسایی شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی
بازرسی فنی واحدهای مجتمع پتروشیمی در زمان تعمیرات اساسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
12:41 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
08:02 ق.ظ
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور
خدمات بازرسی حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/24
12:01 ب.ظ
واگذاری خدمات نشت یابی و بازرسی فنی
واگذاری خدمات نشت یابی و بازرسی فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:27 ب.ظ
تامین تجهیزات و خدمات بازرسی و نظارت بر امور حمل و نقل بار درون شهری
تامین تجهیزات و خدمات بازرسی و نظارت بر امور حمل و نقل بار درون شهری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
18:43 ب.ظ
کنترل کیفی بیمارستان
کنترل کیفی بیمارستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/18 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:31 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی فراورده
انجام خدمات بازرسی فنی فراورده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
11:42 ق.ظ
انجام عملیات نمونه برداری و انجام ازمایشهای میکروبی
انجام عملیات نمونه برداری و انجام ازمایشهای میکروبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/01/31
11:39 ق.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بست بندی بارگیری باراندازی لوله و اتصالات  GRP
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بست بندی بارگیری باراندازی لوله و اتصالات GRP... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/28
19:03 ب.ظ
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی و بازرسی و کنترل کیفیت و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب
خدمات مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست انواع اقلام و تجهیزات اب رسانی و فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
13:38 ب.ظ
انجام پروژه ازمون های غیرمخرب برروی خطوط و تجهیزات مجتمع
انجام پروژه ازمون های غیرمخرب برروی خطوط و تجهیزات مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/27 اعلام نشده
10:01 ق.ظ
بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت
بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:16 ق.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی دستگاه های پخت نان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش انجام خدمات پرتونگاری التراسونیک عملیات حرارتی و خدمات جنبی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش انجام خدمات پرتونگاری التراسونیک عملیات حرارتی و خدمات جنبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
12:11 ب.ظ
بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیرعایق خطوط و تجهیزات مجتمع
بررسی وضعیت خوردگی سطوح زیرعایق خطوط و تجهیزات مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
12:05 ب.ظ
انجام پروژه ازمون های غیر مخرب روی خطوط و تجهیزات مجتمع
انجام پروژه ازمون های غیر مخرب روی خطوط و تجهیزات مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/24 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP
بازرسی و نظارت بر تولید انبارش بسته بندی بارگیری و بار اندازی لوله و اتصالات GRP... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:19 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع  و عرضه گاز مایع
انجام بازرسی فنی و مستند سازی مراکز توزیع و عرضه گاز مایع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی خانه های بازی استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد
انجام بازرسی فنی و مستندسازی وسایل بازی بوستانهای استان150 مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:25 ب.ظ
بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع
بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
بازاریابی فروش و خدمات پس از فروشماشین آلات چاپ و بسته بندی کارتن
بازاریابی فروش و خدمات پس از فروشماشین آلات چاپ و بسته بندی کارتن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/21 اعلام نشده
1398/01/20
13:58 ب.ظ
انجام بازرسی فنی اقلام مورد خرید صنعت اب فاضلاب
انجام بازرسی فنی اقلام مورد خرید صنعت اب فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
بازرسی انواع لوله های پلی اتیلن ابرسانی تکجداره در سایز های 63 تا 315 میلی متر
بازرسی انواع لوله های پلی اتیلن ابرسانی تکجداره در سایز های 63 تا 315 میلی متر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/1/20 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
بازرسی حین تولید ریل توسط شرکت سهامی
بازرسی حین تولید ریل توسط شرکت سهامی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:40 ب.ظ
بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع
بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت تجهیزات خشکی و دریایی
ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت تجهیزات خشکی و دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
17:21 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات کارگری خدمات تنظیفات و راهبری
واگذاری انجام خدمات کارگری خدمات تنظیفات و راهبری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/28
07:07 ق.ظ
انجام خدمات مربوط به بازرسی حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت
انجام خدمات مربوط به بازرسی حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/27 اعلام نشده
1397/12/27
19:59 ب.ظ
خدمات بازرسی و حفاظت و امور فنی مناطق عملیاتی و ستاد
خدمات بازرسی و حفاظت و امور فنی مناطق عملیاتی و ستاد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/12/27 اعلام نشده
1397/12/26
15:10 ب.ظ
تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف  لین
تهیه نقشه کامل ساخت سگمنت کلاف لین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/21
12:21 ب.ظ
خدمات بازرسی و ازمایشهای غیر مخرب NDT تجهیزات کارگاهها و دستگاههای حفاری
خدمات بازرسی و ازمایشهای غیر مخرب NDT تجهیزات کارگاهها و دستگاههای حفاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/12/21 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
بازرسی فنی تست استاتیک و دیتامیک ماشین الات و لیفتراک هاو
بازرسی فنی تست استاتیک و دیتامیک ماشین الات و لیفتراک هاو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:39 ب.ظ
بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه استان
بازرسی و نمونه برداری از مراکز عرضه استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
تامین خدمات بازرسی و ازمایشهای غیرمخرب NDT جهت تجهیزات کارگاهها و دستگاههای حفاری
تامین خدمات بازرسی و ازمایشهای غیرمخرب NDT جهت تجهیزات کارگاهها و دستگاههای حفاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
12:29 ب.ظ
بازرسی فنی خرید خدمات مشاوره بازرس
بازرسی فنی خرید خدمات مشاوره بازرس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
18:19 ب.ظ
بازدید های ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت
بازدید های ادواری سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/12/15 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
08:18 ق.ظ
انجام ازمایش غیر مخرب eddy cure تیوپ های واحد 05
انجام ازمایش غیر مخرب eddy cure تیوپ های واحد 05... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:28 ق.ظ
بررسی و نظارت فنی در طول مراحل مختلف ساخت انواع
بررسی و نظارت فنی در طول مراحل مختلف ساخت انواع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:26 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:28 ب.ظ
بازرسی بخشی از ملزومات خطوط تولیدی شامل کارتن و ظروف فلزی و پلاستیکی
بازرسی بخشی از ملزومات خطوط تولیدی شامل کارتن و ظروف فلزی و پلاستیکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/12/9 اعلام نشده
1397/12/08
10:25 ق.ظ
مشاوره برای پروژه بازرسی بر مبنای ریسک RBI درخواست اطلاعات و سوابق حرفه ای شرکتها RFI
مشاوره برای پروژه بازرسی بر مبنای ریسک RBI درخواست اطلاعات و سوابق حرفه ای شرکتها RFI... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/12/8 اعلام نشده