1397/09/27
08:05 ق.ظ
نظارت بر پروژه های در دست اقدام توسط اداره مهندسی طرح ها و نظارت
نظارت بر پروژه های در دست اقدام توسط اداره مهندسی طرح ها و نظارت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/23
09:28 ق.ظ
انجام ازمون میکروبی شیمیایی و فلزات سنگین
انجام ازمون میکروبی شیمیایی و فلزات سنگین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/21
16:10 ب.ظ
نمونه برداری شیمیایی و میکروبی
نمونه برداری شیمیایی و میکروبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
16:09 ب.ظ
انجام ازمون میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین
انجام ازمون میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/14
08:42 ق.ظ
پروژه پنجگانه تاسیساتی /جوشکاری/تست های غیر مخرب/ترمیم سقف
پروژه پنجگانه تاسیساتی /جوشکاری/تست های غیر مخرب/ترمیم سقف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
07:40 ق.ظ
خرید دستگاه بازرسی از کف مخازن
خرید دستگاه بازرسی از کف مخازن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/06
14:23 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث وکنترل
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث وکنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی
ارزیابی صحت و دقت تاییدگیج های ساحلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
08:48 ق.ظ
خدمات بازرسی و حفاظت فنی در ستاد ومناطق
خدمات بازرسی و حفاظت فنی در ستاد ومناطق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/25
14:23 ب.ظ
انجام ازمون میکروبی و شیمیایی و فلزات سنگین از منابع و مخازن و شبکه توریع اب
انجام ازمون میکروبی و شیمیایی و فلزات سنگین از منابع و مخازن و شبکه توریع اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد
بازرس فنی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده مورد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 اینچ طول 2906 کیلومتر
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 اینچ طول 2906 کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/23
15:27 ب.ظ
خدمات بازرسی و مشاوره ممیزی و انجام تعمیرات جزئی مربوط به الکتروفیلترهای کارخانه
خدمات بازرسی و مشاوره ممیزی و انجام تعمیرات جزئی مربوط به الکتروفیلترهای کارخانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/22
10:27 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث وکنترل کیفیت ساخت کالاها
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث وکنترل کیفیت ساخت کالاها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:52 ب.ظ
مشاوره فنی تعمیر ونگهداری تجهیزات خشکی
مشاوره فنی تعمیر ونگهداری تجهیزات خشکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:20 ب.ظ
خرید خدمات سرویس تعمیر و نگهداری تجهیزات ازمایشگاه های
خرید خدمات سرویس تعمیر و نگهداری تجهیزات ازمایشگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/16
19:30 ب.ظ
عملیات پیشگیرانه CM
عملیات پیشگیرانه CM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:32 ب.ظ
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی
بازدید مسیر گاز داغ واحد شماره G17 نیروگاه گازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار8 الی 30 به طول 2906 کیلومتر
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار8 الی 30 به طول 2906 کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
14:15 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب
انجام خدمات بازرسی بر ساخت و خرید لوله و شیرالات تصفیه خانه فاضلاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:58 ب.ظ
خدمات بازرسی جوش و پرتونگاری صنعتی و نظارت بر خوردگی فلزات و ضخامت سنجی و خدمات ازمایشگاهی پایش خوردگی
خوزستان 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/26
11:12 ق.ظ
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها
بازرس فنی و کنترل کیفی کانال ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:31 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره بازرسی کنترل کیفیت مرحله به مرحله و
انجام خدمات مشاوره بازرسی کنترل کیفیت مرحله به مرحله و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
واگذاری عملیات رادیو گرافی RT هشت دستگاه مخزن
واگذاری عملیات رادیو گرافی RT هشت دستگاه مخزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/16
09:54 ق.ظ
پروژه خدمات مشاوره بازرسی کالا و تجهیزات
پروژه خدمات مشاوره بازرسی کالا و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/14
09:31 ق.ظ
خدمات بازرسی فنی شرکت پالایش گاز
خدمات بازرسی فنی شرکت پالایش گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/7/14 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
خدمات مشاور بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و
خدمات مشاور بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/14 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
مشاوره فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی
مشاوره فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/09
10:33 ق.ظ
عملیات اجرایی تست رادیو گرافی
عملیات اجرایی تست رادیو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/01
10:13 ق.ظ
رادیوگرافی از سرجوش های بویلر واحدهای بخار نیروگاه
رادیوگرافی از سرجوش های بویلر واحدهای بخار نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:00 ق.ظ
رادیوگرافی از سرجوش های بویلر واحدهای بخار به تعداد 10/000 سرجوش معادل 2 اینچ
رادیوگرافی از سرجوش های بویلر واحدهای بخار به تعداد 10/000 سرجوش معادل 2 اینچ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/25
10:34 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره ای در قالب کنترل مهندسی فرایندها و استانداردهای موجود در حوزه تجهیزات
خرید خدمات مشاوره ای در قالب کنترل مهندسی فرایندها و استانداردهای موجود در حوزه تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
13:13 ب.ظ
بررسی و تست SEE,SFC
بررسی و تست SEE,SFC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/22 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
پیمانکار پلیکا متالوگرافی
پیمانکار پلیکا متالوگرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/22 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
pg تست
pg تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/22 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
تست RSE,ESV توسط فست رکوردر
تست RSE,ESV توسط فست رکوردر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/22 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
پیمانکار تست های غیرمخرب قطعات توربین
پیمانکار تست های غیرمخرب قطعات توربین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/22 اعلام نشده
1397/06/21
11:43 ق.ظ
کیفیت سنجی و پرتونگاری از سرجوش خطوط لوله و دستگاههای پالایشی
کیفیت سنجی و پرتونگاری از سرجوش خطوط لوله و دستگاههای پالایشی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/6/21 اعلام نشده
1397/06/20
10:47 ق.ظ
انجام ممیزی استاندارد
انجام ممیزی استاندارد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
15:55 ب.ظ
تست و صدور گواهی نامه جرثقیل
تست و صدور گواهی نامه جرثقیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
رادیو گرافی از سرجوش های بویلر
رادیو گرافی از سرجوش های بویلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/6/19 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
طرح ریزی پیاده رو سازی و مانیتورینگ
طرح ریزی پیاده رو سازی و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/17
11:46 ق.ظ
کیفیت سنجی و پرتونگاری از سر جوش
کیفیت سنجی و پرتونگاری از سر جوش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/6/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
طرح ریزی پیاده رو سازی و مانیتورینگ سیستم
طرح ریزی پیاده رو سازی و مانیتورینگ سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/13
12:39 ب.ظ
فرایند نمونه برداری از خط تولید و انبار محوصلات
فرایند نمونه برداری از خط تولید و انبار محوصلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/6/13 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
مشاوره فنی و تعمیر و نگهداری
مشاوره فنی و تعمیر و نگهداری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/11
11:25 ق.ظ
عملیات اجرایی تست رادیوگرافی
عملیات اجرایی تست رادیوگرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/03
09:00 ق.ظ
خرید 6 ردیف کالا شامل: ARCA - LINE PIPE - YOKOGAWA -
خرید 6 ردیف کالا شامل: ARCA - LINE PIPE - YOKOGAWA -... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/27
14:55 ب.ظ
امکان سنجشی و بهره برداری از ظرفیت های داخلی جهت انجام ازمایش های مرتبط با پروژه های زمینه تست و
امکان سنجشی و بهره برداری از ظرفیت های داخلی جهت انجام ازمایش های مرتبط با پروژه های زمینه تست و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/25
11:10 ق.ظ
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و
خدمات بازرسی جوش-رنگ و پیچ و مهره ساز فلزی پروژه های پیست دوچرخه سواری و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/25 تاریخ گذشته