1397/12/01
12:54 ب.ظ
خدمات نشت یابی تاسیسات گاز و خدمات بازرسی فنی کالا
خدمات نشت یابی تاسیسات گاز و خدمات بازرسی فنی کالا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/29
19:01 ب.ظ
بازرسی تست کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق دکلهای حفاری دریایی خشکی
بازرسی تست کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق دکلهای حفاری دریایی خشکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
17:14 ب.ظ
میکروژنودزی و رفتار سنجی ژنودتیک سد شهدای ایلام مطابق اسناد پیوست
میکروژنودزی و رفتار سنجی ژنودتیک سد شهدای ایلام مطابق اسناد پیوست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/11/29 مهلت دار
15:42 ب.ظ
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب
عملیات پایش و اندازه گیری فلزات سنگین در 150 نمونه اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری
پیگرانی هوشمند خطوط 56 اینچ سوم و چهارم سراسری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
11:55 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری
بررسی وضعیت کیفی لوله های grp موجود در کارگاه شبکه ابیاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
10:31 ق.ظ
انجام خدمات کالیبراسیون قرائت و تست صحت عملکرد کنتور
انجام خدمات کالیبراسیون قرائت و تست صحت عملکرد کنتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
08:52 ق.ظ
واگذاری بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی
واگذاری بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
12:59 ب.ظ
انجام تست pt بر روی 3 کمانسیتور داکت بخار کندانسور هوایی واحد 30 بخار
انجام تست pt بر روی 3 کمانسیتور داکت بخار کندانسور هوایی واحد 30 بخار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/24 مهلت دار
09:05 ق.ظ
خدمات بازرسی فنی کنترل و تضیمن کیفیت پروژه abs&UBBER
خدمات بازرسی فنی کنترل و تضیمن کیفیت پروژه abs&UBBER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/18
12:34 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و صدور گواهی بازرسی برای
انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و صدور گواهی بازرسی برای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:12 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی برای کالاهای خرید
انجام خدمات بازرسی فنی و صدور گواهی برای کالاهای خرید... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/17 مهلت دار
10:53 ق.ظ
ارزیابی ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی
ارزیابی ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
17:07 ب.ظ
بازرسی کالا و تجهیزات گازرسانی بجز کالای پلی اتیلن توسط شرکتهای شخص ثالث
بازرسی کالا و تجهیزات گازرسانی بجز کالای پلی اتیلن توسط شرکتهای شخص ثالث... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
16:50 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب
انجام خدمات بازرسی فنی پروژه خط انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
07:29 ق.ظ
عملیات ویدئو متری و رسوب زدایی به روش ضربه هوای
عملیات ویدئو متری و رسوب زدایی به روش ضربه هوای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
13:24 ب.ظ
خدمات بازرسی فیزیکی در کارخانجات  صنایع
خدمات بازرسی فیزیکی در کارخانجات صنایع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
تحقیق و عیب یابی ماشین الات دوار و ترانسفورماتورهای برق از طریق ازمایشات
تحقیق و عیب یابی ماشین الات دوار و ترانسفورماتورهای برق از طریق ازمایشات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/10
08:20 ق.ظ
خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت و تعمیر تجهیزات خشکی و دریایی و مخابرات  و الکترونیک
خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت و تعمیر تجهیزات خشکی و دریایی و مخابرات و الکترونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
11:33 ق.ظ
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه پروژه شبکه ابیاری
بررسی وضعیت کیفی لوله های GRP موجود در کارگاه پروژه شبکه ابیاری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
09:53 ق.ظ
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب
تحقیق مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
نمونه گیری تست انالیز روغن ماشین الات نیروگاه
نمونه گیری تست انالیز روغن ماشین الات نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
تدفین مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب در شش بندر
تدفین مطالعه و بررسی لحظه ای پارامترهای کنترل اب در شش بندر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
16:50 ب.ظ
واگذاری بازرسی تانکر و کشتی
واگذاری بازرسی تانکر و کشتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
18:40 ب.ظ
انجام خدمات نمونه برداری و انالیز شیمیایی نمونه های
انجام خدمات نمونه برداری و انالیز شیمیایی نمونه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
انجام عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری در مدیریت و
انجام عملیات جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری در مدیریت و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/6 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/6 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/6 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط با طرحهای شرکت مهندسی و توسعه نفت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/11/6 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط
انجام خدمات مشاوره فنی ممیزی و نظارت کیفی بر فعالیتهای مرتبط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
13:31 ب.ظ
انجام نمونه ازمونهای مهارت
انجام نمونه ازمونهای مهارت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:21 ق.ظ
بازرسی کمی کیفی محصولات شرکت
بازرسی کمی کیفی محصولات شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
06:57 ق.ظ
انجام خدمات ازمایشگاهی و نمونه برداری مربوط
انجام خدمات ازمایشگاهی و نمونه برداری مربوط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:20 ب.ظ
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی
سلامت طرح ساماندهی ابهای سطحی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث
ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات
واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/27
07:39 ق.ظ
خدمات نظارت و بازرسی بر تولید کنتورهای هوشمند
خدمات نظارت و بازرسی بر تولید کنتورهای هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
10:54 ق.ظ
عملیات های جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری و تهیه لیست کوتاه
عملیات های جامع بازرسی و کنترل لوازم اندازه گیری و تهیه لیست کوتاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
19:48 ب.ظ
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات
تست و تحلیل نتایج روغن تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
08:19 ق.ظ
پروژه های زیربنایی اب نیروگاهی نفت و گاز و صنایع ریلی  برای تکمیل فهرست گروه های اجرایی و پیمانکاران
پروژه های زیربنایی اب نیروگاهی نفت و گاز و صنایع ریلی برای تکمیل فهرست گروه های اجرایی و پیمانکاران... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
12:51 ب.ظ
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی
بازرسی فنی و درجه بندی کارگاههای صنایع دستی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
09:26 ق.ظ
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 به طول 2906 کیلومتر مختلف در سطح کشور توسط پکیج پیک هوشمند
بازرسی 30 قطعه خطوط لوله در اقطار 8 الی 30 به طول 2906 کیلومتر مختلف در سطح کشور توسط پکیج پیک هوشمند... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/22 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی
ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری دریایی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
بازرسی ساخت 10 فروند شناور
بازرسی ساخت 10 فروند شناور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
07:58 ق.ظ
عملیات qcکنترل کیفی ساخت و ndt300 تن انواع سازه استیل
عملیات qcکنترل کیفی ساخت و ndt300 تن انواع سازه استیل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/10/20 اعلام نشده