1398/09/23
14:38 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره و بازرسی فنی در مراحل تهیه
ارائه خدمات مشاوره و بازرسی فنی در مراحل تهیه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/9/23 مهلت دار
13:12 ب.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خورده شدگی
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خورده شدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/23 مهلت دار
10:27 ق.ظ
بازرسی از پایه های فایرپروف شده و جوش ها و یدنه مخازن کروی در ماهشهر
بازرسی از پایه های فایرپروف شده و جوش ها و یدنه مخازن کروی در ماهشهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
18:24 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:18 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی جوش پرتونگاری برخوردگی فلزات ضخامت سنجی
انجام خدمات بازرسی جوش پرتونگاری برخوردگی فلزات ضخامت سنجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/21 اعلام نشده
1398/09/20
19:14 ب.ظ
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت
انحام خدمات تست وکالیبراسیون و صدور گواهی تجهیزات ابزار دقیق شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/20 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
10:01 ق.ظ
اجرای عملیات فیتاب و جوشکاری پایپینگ
اجرای عملیات فیتاب و جوشکاری پایپینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
09:03 ق.ظ
انجام ازمایش غیر مخرب پیشرفته ET تیوب مبدل تعدادی از واحدهای عملیاتی
انجام ازمایش غیر مخرب پیشرفته ET تیوب مبدل تعدادی از واحدهای عملیاتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
10:33 ق.ظ
انجام پروژه تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی در
انجام پروژه تدوین و بازنگری استانداردهای معیار مصرف انرژی در... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:59 ب.ظ
بازرسی فنی تجهیزات
بازرسی فنی تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
14:03 ب.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
ارزیابی کیفی بازرسی از پایه های فایر پروف شده جوش ها و بدنه مخازن
ارزیابی کیفی بازرسی از پایه های فایر پروف شده جوش ها و بدنه مخازن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/16 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
طراحی خرید مصالح واجرای محافظ کفشک جریان
طراحی خرید مصالح واجرای محافظ کفشک جریان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/09
19:15 ب.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید در داخل کشور از طریق شرکتهای بازرسی ثالث
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید در داخل کشور از طریق شرکتهای بازرسی ثالث... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
11:25 ق.ظ
اعمال پوشش بر روی خط لوله 10 اینچ نفت در مجاورت کیلومتر
اعمال پوشش بر روی خط لوله 10 اینچ نفت در مجاورت کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:28 ق.ظ
پراب اندازه گیری خوردگی
پراب اندازه گیری خوردگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
18:13 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات رادیو گرافی خط لوله
پروژه اجرای عملیات رادیو گرافی خط لوله... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
سرویس سوئیچ برد اصلی و انجام تستهای عملکرد
سرویس سوئیچ برد اصلی و انجام تستهای عملکرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
انجام ازمایشات اجباری استاندارد سازی و اخذ نشان استاندارد
انجام ازمایشات اجباری استاندارد سازی و اخذ نشان استاندارد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:26 ب.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خدمات توپکرانی تمیزکننده و هوشمند 7 رشته خط لوله ورودی پالایشگاه شیرین سازی اماک و صحت سنجی و تهیه گزارش بررسی تناسب با شرایط بهره برداری FFT
خوزستان 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/03
13:28 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و پایش ارائه گزارش تفضیلی تله بخارهای موجود در واحدهای پالایشی و مخازن و واحدهای جدید CCR , GTG , GHP اب و برق و بخار
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:37 ب.ظ
ارزیابی و تدوین شناسنام فنی مقره های چینی خطوط شرکت
ارزیابی و تدوین شناسنام فنی مقره های چینی خطوط شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه
خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاوره ای و کارشناسی در زمینه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:06 ب.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن سوخت هوای فشرده و
تست ضخامت سنجی مخازن سوخت هوای فشرده و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
13:56 ب.ظ
انجام تست و بازرسی فنی از بالابرها و تجهیزات باربرداری مجتمع
انجام تست و بازرسی فنی از بالابرها و تجهیزات باربرداری مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/25 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
خدمات مهندسی و بازرسی فنی
خدمات مهندسی و بازرسی فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/25 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
انجام تست و بازرسی فنی از بالابرها و تجهیزات باربرداری مجتمع
انجام تست و بازرسی فنی از بالابرها و تجهیزات باربرداری مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:49 ق.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:25 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی جوش پرتو
انجام خدمات بازرسی جوش پرتو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/19
12:30 ب.ظ
انجام ازمایشات اجباری
انجام ازمایشات اجباری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
انجام خدمات بازرسی جوش پرتو نگاری صنعتی بازرسی خوردگی فلزات و خدمات جنبی
انجام خدمات بازرسی جوش پرتو نگاری صنعتی بازرسی خوردگی فلزات و خدمات جنبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/19 اعلام نشده
1398/08/18
08:12 ق.ظ
مربوط به  انجام خدمات بازرسی جوش پرتو نگاری صنعتی بازرسی خوردگی فلزات و خدمات جنبی
مربوط به انجام خدمات بازرسی جوش پرتو نگاری صنعتی بازرسی خوردگی فلزات و خدمات جنبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:31 ب.ظ
خدمات بازرسی فنی شرکت
خدمات بازرسی فنی شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/8/14 اعلام نشده
1398/08/11
15:00 ب.ظ
انجام خدمات موردنیاز بازرسی فنی و مهندسی عمومی در تعمیرات سال 99
انجام خدمات موردنیاز بازرسی فنی و مهندسی عمومی در تعمیرات سال 99... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و بازرسی فنی در طول مراحل ساخت
انجام خدمات مهندسی و بازرسی فنی در طول مراحل ساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
08:47 ق.ظ
واگذاری  حجمی بازدیدهای ادواری مجاری عرضه
واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری مجاری عرضه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/8/9 اعلام نشده
1398/08/04
12:27 ب.ظ
بازرسی و تست جوش تامنین اب
بازرسی و تست جوش تامنین اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
بازرسی فنی و تست جوش خط انتقال
بازرسی فنی و تست جوش خط انتقال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
انجام خدمات گروه های کنترل و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات اندازه گیری کنتور هوشمند منابع اب در سطح استان
خراسان رضوي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
09:07 ق.ظ
انجام خدمات گروه کنترل و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات اندازه گیری کنتور هوشمند اب
انجام خدمات گروه کنترل و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات اندازه گیری کنتور هوشمند اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:10 ب.ظ
فراخوان شناسایی کنترل کیفی و تست مربوط به پروژه های توسعه نرم افراز
فراخوان شناسایی کنترل کیفی و تست مربوط به پروژه های توسعه نرم افراز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/30
14:03 ب.ظ
کنترل کیفی دستگاههای بیمارستان
کنترل کیفی دستگاههای بیمارستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
عملیات تست غیرمخرب rt مربوط به پروژه پتروشیمی
عملیات تست غیرمخرب rt مربوط به پروژه پتروشیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/7/30 اعلام نشده