1398/06/03
15:17 ب.ظ
اتوماسیون بیسیم
اتوماسیون بیسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:17 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ rscو
خرید نصب و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ rscو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/6/2 مهلت دار
12:29 ب.ظ
1398/06/01
08:02 ق.ظ
پشتیبانی از سرور و مرکز و تجهیزات مانیتورینگ و نگهداری از تجهیزات اندازه گیری
پشتیبانی از سرور و مرکز و تجهیزات مانیتورینگ و نگهداری از تجهیزات اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/31
08:19 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی مرکز دیسپاچینگ RDC فوق توزیع
خرید نصب راه اندازی مرکز دیسپاچینگ RDC فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:16 ب.ظ
نیاز به 5 دستگاه PLC
نیاز به 5 دستگاه PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی مرکز دیسپاچینگ rdc
خرید نصب راه اندازی مرکز دیسپاچینگ rdc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:36 ب.ظ
تعمیر قطعات زیمنس
تعمیر قطعات زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/28 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تمدید - ساخت 32 دستگاه اسکلپ نوار نقاله خطوط پردازش پسماند کارخانه کود الی - ساخت بهره برداری از تابلوهای کنترل و مانیتورنیگ خط پردازش پسماند
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:00 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری سیستم اسکادای اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:18 ب.ظ
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560
ارتقا لایسنس و راه اندازی سیستم hmiپایگاه abb560... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
انجام طراحی تفضیلی تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی سیستم
انجام طراحی تفضیلی تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:34 ق.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 مهلت دار
10:14 ق.ظ
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS
قطعات PROG LODIC CONTROL SYS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/24 اعلام نشده
1398/05/23
18:23 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی مانیتورینگ تجمیع الارم تجهیزات
خرید نصب راه اندازی مانیتورینگ تجمیع الارم تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
کنترل زیمنس
کنترل زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
سیستم پایش شعله و قطعات یدکی انالایزرها و PLATE و اسید سولفوریک صنعتی و سیلندرهای موتور اکتان ازمابشگاه و ...
اصفهان 1398/5/23 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع
اجرای سامانه pims پالایشگاه چهارم مجتمع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:41 ب.ظ
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا
لوازم یدکی پایانه راه دور سلنا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
خرید تجهیزات ابزار دقیق سیستم کنترل واحد تصفیه گاز
خرید تجهیزات ابزار دقیق سیستم کنترل واحد تصفیه گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/22 مهلت دار
08:58 ق.ظ
انجام طراحی تفضیلی تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی سیستم کنترل پشتیبانی برای سیستم کنترل موجود در پست 400 کیلو ولت نیروگاه جنوب
اصفهان 1398/5/22 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید 56 دستگاه rtu به همراه ملحقات جهت سکسونرهای 20 کیلو ولت گازی
خرید 56 دستگاه rtu به همراه ملحقات جهت سکسونرهای 20 کیلو ولت گازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
11:41 ق.ظ
ماژول دیجیتال خروجی
ماژول دیجیتال خروجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
عملیات اجرای سیستم اسکادا و اتوماسیون
عملیات اجرای سیستم اسکادا و اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
لیمنیت سوئیچ غلتکی با مارک امرین
لیمنیت سوئیچ غلتکی با مارک امرین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:33 ب.ظ
بهسازی کنترل پنل اکسا ایستگاه دو راهی راین به همراه تهیه یونیت کنترلی و تهیه و تعویض درب تابلو و کلیه ملزومات
کرمان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تامین تجیهزات سخت افزاری نرم افزاری سیستم اتوماسیون
تامین تجیهزات سخت افزاری نرم افزاری سیستم اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
تامین تجهیزات نرم افزاری سخت افزاری و عملیات اجرایی تغییر سیستم اتوماسیون
تامین تجهیزات نرم افزاری سخت افزاری و عملیات اجرایی تغییر سیستم اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
تامین تجهیزات نرم افزاری سخت افزاری و عملیات اجرایی تغییر سیستم اتوماسیون بخش 132 کیلوولت پست 230/132 کیلوولت وحدت دهلران - ایلام
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:26 ب.ظ
ترمینال پی ال سی دیجیتال
ترمینال پی ال سی دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
استقرار سیستم su assistant txp - sppa t2000در نیروگاه ایسین
استقرار سیستم su assistant txp - sppa t2000در نیروگاه ایسین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ساخت تعداد532 دستگاه اسکلت نوار نقاله به همراه لیگی لاستیکی و موتور گیربکس موردنیاز خطوط پردازش پسماند کارخانه کود الی
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:10 ب.ظ
انجام خرید مانیتورینگ سولار ویندوز
انجام خرید مانیتورینگ سولار ویندوز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
خرید24 قلم پروژه تغییر سیستم کنترل توربین های
خرید24 قلم پروژه تغییر سیستم کنترل توربین های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/14 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
خرید24 قلم پروژه تغییر سیستم کنترل توربین های تاسیسات
خرید24 قلم پروژه تغییر سیستم کنترل توربین های تاسیسات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/14 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
خرید ادوات plc مورد نیاز
خرید ادوات plc مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:39 ب.ظ
عملیات تکمیلی طراحی تهیه ساخت نصب راه اندازی تجیهزات هیدرومکانیکال و برقی و کنترلی سد مخزنی
عملیات تکمیلی طراحی تهیه ساخت نصب راه اندازی تجیهزات هیدرومکانیکال و برقی و کنترلی سد مخزنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید نصب و استقرار سیستم نظارت شرایط محیطی اتاق سرور
خرید نصب و استقرار سیستم نظارت شرایط محیطی اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:55 ب.ظ
ادوات PLC
ادوات PLC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
ارتقا اتوماسیون صنعتی اسلاید گیت
ارتقا اتوماسیون صنعتی اسلاید گیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:53 ب.ظ
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال 5 سی ایستگاه ششده
نصب و راه اندازی پی ال سی دیجیتال 5 سی ایستگاه ششده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
تعمیر پنل زیمنس
تعمیر پنل زیمنس... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ترمینال پی ال سی دیجیتال
ترمینال پی ال سی دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:38 ب.ظ
تابلوی plc ماشین سازی اراک به همراه خدمات نصب و راه اندازی
تابلوی plc ماشین سازی اراک به همراه خدمات نصب و راه اندازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/5/8 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید 6 عدد درایو ABB AVS 800
خرید 6 عدد درایو ABB AVS 800... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:22 ب.ظ
اتوماسیون جی اس ام
اتوماسیون جی اس ام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
قطعات سیستم کنترل DCS
قطعات سیستم کنترل DCS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم f@g ایستگاه تقلیل فشار
طراحی خرید نصب و راه اندازی سیستم f@g ایستگاه تقلیل فشار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
12:39 ب.ظ
تجهیز پلهای عابرپیاده سطح شهر به سیستم خطایاب و مانیتورینگ
تجهیز پلهای عابرپیاده سطح شهر به سیستم خطایاب و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته