1397/09/27
08:11 ق.ظ
مانیتورینگ 50 ایستگاه گاز استان
مانیتورینگ 50 ایستگاه گاز استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
15:56 ب.ظ
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش
توسعه نرم افزار سیستم اسکادا + اموزش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/26 مهلت دار
13:39 ب.ظ
خرید طراحی نصب راه اندازی و اموزش عملکرد اتوماسیون ماشین های ریخته گری 1و2
خرید طراحی نصب راه اندازی و اموزش عملکرد اتوماسیون ماشین های ریخته گری 1و2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/24
13:53 ب.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ
تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق مونیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/20
08:33 ق.ظ
طراحی خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه
طراحی خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ 60 ایستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/18
09:39 ق.ظ
خرید و اجرای اتوماسیون 1 دستگاه چیلر اسکرو
خرید و اجرای اتوماسیون 1 دستگاه چیلر اسکرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:23 ب.ظ
انجام مطالعه و انالیز سیستم اسپیدترونیک موجود در طراحی سیستم جدی
انجام مطالعه و انالیز سیستم اسپیدترونیک موجود در طراحی سیستم جدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
انجام مطالعه و انالیز سیستم اسپیدترونیک موجود در طراحی سیستم جدید تهیه تا راه اندازی و ارتقا سیستم کنترل و....
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:39 ب.ظ
خرید تجهیزات اتوماسیون
خرید تجهیزات اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/12 مهلت دار
10:18 ق.ظ
خرید تجهیزات اتوماسیون ....
خرید تجهیزات اتوماسیون ....... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/12 مهلت دار
1397/09/05
17:04 ب.ظ
تامین تحویل نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ نشتی
تامین تحویل نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ نشتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:29 ب.ظ
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفای
اجرای سیستم اسکادای شرکت ابفای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/27
07:25 ق.ظ
خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علایم
خرید تعداد 500 دستگاه مانیتورینگ علایم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:29 ب.ظ
تعدادی لوازم ازمایشگاهی شامل :ارلن مایر - بورت اتوماتیک سفید ظرفیت 50 میلی لیتر
تعدادی لوازم ازمایشگاهی شامل :ارلن مایر - بورت اتوماتیک سفید ظرفیت 50 میلی لیتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات
عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
07:47 ق.ظ
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول و یونیلیتی wfi و cip
طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت محلول و یونیلیتی wfi و cip... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
05:35 ق.ظ
واگذاری طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت
واگذاری طراحی و اجرای اتوماسیون و مانیتورینگ ساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
14:35 ب.ظ
خرید تجهیزات مانیتورینگ
خرید تجهیزات مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:32 ب.ظ
کالیبراسیون دستگاه های ازمایشگاهی
کالیبراسیون دستگاه های ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:46 ب.ظ
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط
تعمیر کالیبراسیون و تامین قطعات مصرفی ایستگاههای پایش بر خط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات
تعمیر نگهداری و پشتیبانی دوربین ها تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/14 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت
خرید نمایشگر 55 اینچ صنعتی- اسپلیتر یک به8 پورت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:16 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:04 ب.ظ
سرمایه گذاری -- خرید نصب بهره برداری از 1 دستگاه X-Ray کامیونی در منطقه ویژه اقتصادی
سرمایه گذاری -- خرید نصب بهره برداری از 1 دستگاه X-Ray کامیونی در منطقه ویژه اقتصادی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:54 ب.ظ
خرید و بار اندازی مصالح ساختمان پیش ساخته + تجهیزات الکتریکی و مکانیکی
خرید و بار اندازی مصالح ساختمان پیش ساخته + تجهیزات الکتریکی و مکانیکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:27 ق.ظ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ
تعمیر سیستم های تله متری و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت
سیستم جامع مانتورینگ شبکه و زیرساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:54 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ دما و دود
سیستم مانیتورینگ دما و دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:33 ب.ظ
نصب تجهیزات و خرید و اجرای اتاق مانیتورینگ و بهره برداری گاز استان
نصب تجهیزات و خرید و اجرای اتاق مانیتورینگ و بهره برداری گاز استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/02
12:59 ب.ظ
خرید قطعات یدکی GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM
خرید قطعات یدکی GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/29
12:40 ب.ظ
بهینه سازی و بروزرسانی اتوماسیون زمزم یک
بهینه سازی و بروزرسانی اتوماسیون زمزم یک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:56 ب.ظ
خرید 2 ردیف اقلام الکتریکی
خرید 2 ردیف اقلام الکتریکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/7/5 اعلام نشده
1397/06/22
13:53 ب.ظ
خرید یک دستگاه صداسنج
خرید یک دستگاه صداسنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/05/29
07:52 ق.ظ
اجرای عملیات تهیه تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم
اجرای عملیات تهیه تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:28 ب.ظ
سیستم مانیتورینگ و ثبت دما با نرم افزارمربوطه همراه با ثبت اطلاعات
سیستم مانیتورینگ و ثبت دما با نرم افزارمربوطه همراه با ثبت اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/14
23:53 ب.ظ
مونیتورینگ بخش مرکزی
مونیتورینگ بخش مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/5/14 تاریخ گذشته
23:40 ب.ظ
تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شهر
تهیه و خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب شماره 2 شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/09
10:08 ق.ظ
انجام عملیات طراحی,تامین تجهیزات,نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و
انجام عملیات طراحی,تامین تجهیزات,نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/9 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید تجهیزات مانیتورینگ
خرید تجهیزات مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/08
14:32 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ مدیریتی
خرید و نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ مدیریتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/5/8 اعلام نشده
1397/04/30
19:01 ب.ظ
کارت ipc مرکز دیجیتال
کارت ipc مرکز دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/4/30 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل 53 ایستگاه CGSو
مانیتورینگ ایستگاه های تکمیلی فاز اول شامل 53 ایستگاه CGSو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/28
13:48 ب.ظ
انجام مطالعات باز طراحی سیستم های اعلام حریق و ایجاد
انجام مطالعات باز طراحی سیستم های اعلام حریق و ایجاد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/4/28 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
سیستم اتوماسیون مورد نیاز در سایتهای گلخانه ای
سیستم اتوماسیون مورد نیاز در سایتهای گلخانه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/4/28 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
تجهیز چاهها و ایستگاههای پمپاژ طرح ابرسانی به
تجهیز چاهها و ایستگاههای پمپاژ طرح ابرسانی به... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
دستگاه plc
دستگاه plc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
21:24 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ مدیریتی
خرید نصب و راه اندازی شبکه مانیتورینگ مدیریتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/19
14:27 ب.ظ
تجهیزات اتوماسیون
تجهیزات اتوماسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/02
08:56 ق.ظ
اگهی تمدید فراخوان - P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY
اگهی تمدید فراخوان - P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/4/2 اعلام نشده
1397/03/31
14:31 ب.ظ
اتوماسیون 15 پست فوق توزیع برق منطقه ای
اتوماسیون 15 پست فوق توزیع برق منطقه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/3/31 تاریخ گذشته