1397/12/01
12:23 ب.ظ
تامین قطعات الکتریکال و مکانیکال جهت سیستم مانیتورینگ
تامین قطعات الکتریکال و مکانیکال جهت سیستم مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/12/1 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
خرید نرم افزار جامع سیستم اسکادا و مانیتورینگ
خرید نرم افزار جامع سیستم اسکادا و مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
16:08 ب.ظ
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی
خرید و اجرای سیستم سنجش و مانیتورینگ شرایط محیطی در سالنهای فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/11/30 مهلت دار
16:04 ب.ظ
تعمیر و سرویس درایو ABB
تعمیر و سرویس درایو ABB... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
15:43 ب.ظ
خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های
خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
11:28 ق.ظ
انجام اتوماسیون صنعتی اسلاید گیت
انجام اتوماسیون صنعتی اسلاید گیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
19:20 ب.ظ
هوشمند سازی و سیستم مانیتورینگ موتورخانه مرکزی
هوشمند سازی و سیستم مانیتورینگ موتورخانه مرکزی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
اجرای عملیات راه اندازی سیستم مانیتورینگ
اجرای عملیات راه اندازی سیستم مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
09:49 ق.ظ
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع
خدمات مانیتورینگ درجه حرارت ترانسفورماتورهای فوق توزیع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
18:43 ب.ظ
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته
قرارداد یکساله در خصوص مانیتورینگ 24 ساعته... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاه های
پروژه تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاه های... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/27 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:10 ب.ظ
پروژه تهیه تجهیزات و مانتیورینگ انلاین
پروژه تهیه تجهیزات و مانتیورینگ انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
19:22 ب.ظ
خرید پروژه HP PROLINT DL380 GEN9
خرید پروژه HP PROLINT DL380 GEN9... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/11/23 مهلت دار
11:59 ق.ظ
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ
خرید دوربین و تجهیزات مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/23 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاههای  cgs یا  mrs  استان
تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاههای cgs یا mrs استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/23 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
خرید و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون فیدرهای 20kv پست
خرید و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون فیدرهای 20kv پست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
11:21 ق.ظ
سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان - طراحی تامین راه اندازی نصب اموزش باقیمانده CGS ها
سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان - طراحی تامین راه اندازی نصب اموزش باقیمانده CGS ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
17:10 ب.ظ
تامین 50 مجموعه سیستم اتوماسیون مکانیزم حرکت خودرو
تامین 50 مجموعه سیستم اتوماسیون مکانیزم حرکت خودرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/16 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی سیستم مانیتورینگ فیدرهای
خرید نصب و راه اندازی مالتی ترانسدیوسر و تجهیزات مخابراتی سیستم مانیتورینگ فیدرهای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید ساخت نصب اجرا پروژه مانتیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای
خرید ساخت نصب اجرا پروژه مانتیتورینگ و کنترل مبتنی بر GSM مجتمع ابرسانی روستای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید تجهیزات مانیتورینگ: نمایشگر صنعتی و پاور ماژول و کنترلر و کارت وروردی و خروجی و دستگاه مدیریت تصاویر و ..
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
14:56 ب.ظ
خرید تا راه اندازی مالتی ترانسدویسر و تجهیزات مخابراتی سیستم مانتویرینگ فیدرهای فشار متوسط 8 پست فوق توزیع پستهای
گلستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاههای CGS یا MRS استان
تهیه تجهیزات و مانیتورینگ انلاین ایستگاههای CGS یا MRS استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
17:57 ب.ظ
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی
تجهیز اتاق های مانیتورینگ سالن جلسات و کلاس اموزشی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید تجهیزات مانیتورینگ شامل :نمایشگر صنعتی پاور ماژول - کنترلر - کارت ورودی و خروجی
خرید تجهیزات مانیتورینگ شامل :نمایشگر صنعتی پاور ماژول - کنترلر - کارت ورودی و خروجی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
14:49 ب.ظ
خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال مانیتورینگ ایستگاهای سی ان جی
خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال مانیتورینگ ایستگاهای سی ان جی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
خرید قطعات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز مانیتورینگ ایستگاههای سی ان جی
خرید قطعات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز مانیتورینگ ایستگاههای سی ان جی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
نصب راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ انلاین مواد سمی
نصب راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ انلاین مواد سمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:24 ب.ظ
خرید لوله upvc و لوله پلی اتیلن و پکیج تجهیزات کلرزنی و سیستم بکواش و خرید تا راه اندازی سیستم مانیتورینگ انلاین مواد سمی
خوزستان 1397/11/11 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
راه اندازی سیستم اتوماسیون استکر - ریکلایمر
راه اندازی سیستم اتوماسیون استکر - ریکلایمر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/11/11 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
خرید ونصب و راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ انلاین مواد
خرید ونصب و راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ انلاین مواد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:09 ق.ظ
طراحی تا راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان باقیمانده CGS ها
طراحی تا راه اندازی و اموزش سیستم مانیتورینگ ایستگاههای گاز استان باقیمانده CGS ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/11/10 مهلت دار
07:44 ق.ظ
خرید اقلام مانیتورینگ شامل انواع
خرید اقلام مانیتورینگ شامل انواع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
09:51 ق.ظ
کارت DDCورودی انالوگ
کارت DDCورودی انالوگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
13:18 ب.ظ
راه اندازی سیستم مانیتورینگ پست
راه اندازی سیستم مانیتورینگ پست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز  جهت اجرای پروژه
خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز جهت اجرای پروژه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/8 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
اقلام مانیتورینگ شامل کابل ارموردار و غلاف خرطومی و ..
اقلام مانیتورینگ شامل کابل ارموردار و غلاف خرطومی و ..... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
09:45 ق.ظ
خرید 30 دستگاه پایانه راه دور و تجهیزات
خرید 30 دستگاه پایانه راه دور و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
21:03 ب.ظ
خرید تجهیزات سخت افزاری برای اتاق اسکادای
خرید تجهیزات سخت افزاری برای اتاق اسکادای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/6 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
خرید لوازم و مانیتورینگ ایستگاه در 32 ردیف
خرید لوازم و مانیتورینگ ایستگاه در 32 ردیف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/11/6 اعلام نشده
15:36 ب.ظ
خرید5 دستگاه الارم یونیت ساخت داخل
خرید5 دستگاه الارم یونیت ساخت داخل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/11/6 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
مانیتورینگ اتاق سرور
مانیتورینگ اتاق سرور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قم 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل
خرید نصب و راه اندازی مرکز مونیتورینگ سیستم دیسچینگ مراکز کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته