1398/04/24
15:29 ب.ظ
دماسنج
دماسنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
خرید دستگاه ثبت کننده دما و روطوبت
خرید دستگاه ثبت کننده دما و روطوبت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/4/24 مهلت دار
14:36 ب.ظ
دستگاه ژئو فیزیک جم
دستگاه ژئو فیزیک جم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید VIBRATION SYSTEM B&K- نوبت دوم
خرید VIBRATION SYSTEM B&K- نوبت دوم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/4/24 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
ساخت 300 دستگاه موتور با پارامترهای معرفی شده
ساخت 300 دستگاه موتور با پارامترهای معرفی شده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
خرید حمل نصب دستگاه اندازه گیری تراز اب مخزن سد جگین
خرید حمل نصب دستگاه اندازه گیری تراز اب مخزن سد جگین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/24 مهلت دار
09:34 ق.ظ
خرید بشکه فلزی درب رینگی با ورق ضخانت 7 متر مربع - P/F VIBRO - METER
خرید بشکه فلزی درب رینگی با ورق ضخانت 7 متر مربع - P/F VIBRO - METER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/4/24 اعلام نشده
09:23 ق.ظ
خرید مستر میتر پرتابل مجهز به  PD میتر
خرید مستر میتر پرتابل مجهز به PD میتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/24 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
تامین cod انالایزر مجتمع پتروشیمی جم
تامین cod انالایزر مجتمع پتروشیمی جم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/4/24 مهلت دار
1398/04/23
19:23 ب.ظ
طراحی ساخت نصب ازمون نمونه صنعتی انالایزر پایش مداوم اکسیژن
طراحی ساخت نصب ازمون نمونه صنعتی انالایزر پایش مداوم اکسیژن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/4/23 مهلت دار
18:36 ب.ظ
خرید ترانسدیوسر HC
خرید ترانسدیوسر HC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/4/23 مهلت دار
14:11 ب.ظ
خرید پراب دستگاه سنجش گاز تستو
خرید پراب دستگاه سنجش گاز تستو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
سنسور اکسیژن دستگاه
سنسور اکسیژن دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خرید VIBRATION SYSTEM B&K
خرید VIBRATION SYSTEM B&K... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/4/23 اعلام نشده
11:45 ق.ظ
دیتالاگر
دیتالاگر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
سیستم پایش دمایی 4 کانال
سیستم پایش دمایی 4 کانال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
کیت سنجش کلر و PH سنج
کیت سنجش کلر و PH سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/4/23 مهلت دار
10:37 ق.ظ
خرید DET.TRONICS POINTWATCHER IR COMBUSTIBLE GAS DETECTOR
خرید DET.TRONICS POINTWATCHER IR COMBUSTIBLE GAS DETECTOR... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/23 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
25 دستگاه کدورت سنج - خرید حمل 50 تن پلی الکترولیت به محل تصفیه خانه های شماره 4و5
25 دستگاه کدورت سنج - خرید حمل 50 تن پلی الکترولیت به محل تصفیه خانه های شماره 4و5... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:55 ب.ظ
دو عدد سنسورuv
دو عدد سنسورuv... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
خرید تجهیزات جهت کارگاه الکترونیک ابزار دقیق
خرید تجهیزات جهت کارگاه الکترونیک ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/22 مهلت دار
13:37 ب.ظ
خرید100 عدد برد ATEX ALIN EPU-500 شماره اندازه دیجیتال
خرید100 عدد برد ATEX ALIN EPU-500 شماره اندازه دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
خرید تعداد 7 دستگاه اندازه گیری نیمه اتوماتیک نقطه انجماد دستگاه اندازه گیری تمام
خرید تعداد 7 دستگاه اندازه گیری نیمه اتوماتیک نقطه انجماد دستگاه اندازه گیری تمام... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
خرید P/F VIBRATION SYSTEM SUMY-ZORIA
خرید P/F VIBRATION SYSTEM SUMY-ZORIA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/22 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
تعمیر سیستم غبارگیر
تعمیر سیستم غبارگیر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/22 مهلت دار
10:54 ق.ظ
فیلتر غشایی چهار گوش ازمایشگاهی
فیلتر غشایی چهار گوش ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
ترمومتر سیم پیچ و روغن با سنسور 12 متری
ترمومتر سیم پیچ و روغن با سنسور 12 متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
خرید کدورت سنج به تعداد25 دستگاه- خرید و حمل 50 تن پلی الکترولیت
خرید کدورت سنج به تعداد25 دستگاه- خرید و حمل 50 تن پلی الکترولیت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/4/22 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید مستر میتر پرتابل مجهز به pd میتر
خرید مستر میتر پرتابل مجهز به pd میتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/22 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
خرید انالایزر فشار بخار و انالایزر بنزین
خرید انالایزر فشار بخار و انالایزر بنزین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/21
20:10 ب.ظ
خرید ترموسوییچ- دیفراسیل پرشر- گیچ دیجیتال
خرید ترموسوییچ- دیفراسیل پرشر- گیچ دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/4/21 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید 8 قلم قطعات ابزار دقیق
خرید 8 قلم قطعات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/21 مهلت دار
1398/04/20
19:16 ب.ظ
خرید سنسور سنجش امونیاکو پتاسیم
خرید سنسور سنجش امونیاکو پتاسیم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/4/20 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
دبی سنج فلومتراب
دبی سنج فلومتراب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تامین سولفور انالیزر
تامین سولفور انالیزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/4/20 مهلت دار
1398/04/19
18:56 ب.ظ
مولتی پارامتر
مولتی پارامتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
عمق سنج لیزری و...
عمق سنج لیزری و...... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
خرید 100 عدد برد atex شماره انداز دیجیتال  satam
خرید 100 عدد برد atex شماره انداز دیجیتال satam... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
17:40 ب.ظ
خرید سنسور اندازه گیری- PH متر قلمی ازمایشگاهی
خرید سنسور اندازه گیری- PH متر قلمی ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/4/19 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
خرید 7 دستگاه اندازه گیری نیمه اتوماتیک نقطه انجماد و تمام اتوماتیک اینداکشن پریود و دستگاه اندازه گیری میزان گوگرد
تهران 1398/4/19 اعلام نشده
14:52 ب.ظ
خرید اقلام 15 ردیف: تجهیزات kamat- تجهیزات پسیو و اکتیو - لباس فرم پرسنلی- ترانسفورمر asa - قطعات  festo connector- power supply- seals -  قطعات gevsa electromotor و ...
خوزستان 1398/4/19 اعلام نشده
00:26 ق.ظ
دتکتور ذرات و گایگر مولر
دتکتور ذرات و گایگر مولر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:25 ق.ظ
خرید قطعات یدکی ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط
خرید قطعات یدکی ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
23:50 ب.ظ
خرید TLIBE LOW FIN 19 LNOR 748 M
خرید TLIBE LOW FIN 19 LNOR 748 M... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/4/18 اعلام نشده
22:34 ب.ظ
عمق سنج لیزری
عمق سنج لیزری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
سطح سنج الکترواستاتیک
سطح سنج الکترواستاتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
عمق سنج اندازه گیری سطح اب
عمق سنج اندازه گیری سطح اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/4/18 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
خرید فلو کنترل
خرید فلو کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
PIETRO FIORENTINI COMPLETE ACTUATOR WITH BODY
PIETRO FIORENTINI COMPLETE ACTUATOR WITH BODY... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/4/18 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته