1398/06/30
19:35 ب.ظ
خرید sfp stm -16 120 km‌ دو عدد و transponser دو عدد
خرید sfp stm -16 120 km‌ دو عدد و transponser دو عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/6/30 مهلت دار
18:19 ب.ظ
خرید دوربین ترموگرافی پرتابل
خرید دوربین ترموگرافی پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/6/30 مهلت دار
18:13 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری دما
دستگاه اندازه گیری دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/6/30 مهلت دار
15:28 ب.ظ
بادسنج دیجیتالی
بادسنج دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/6/30 مهلت دار
14:28 ب.ظ
خرید رطوبت سنج ایرانی
خرید رطوبت سنج ایرانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/6/30 مهلت دار
13:42 ب.ظ
خرید postitoner siemens sipart p32
خرید postitoner siemens sipart p32... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/30 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/30 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
خرید اقلام و ماشینکاری در 22 ردیف شامل تعداد یک دستگاه چمبرحرارتی
خرید اقلام و ماشینکاری در 22 ردیف شامل تعداد یک دستگاه چمبرحرارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/30 مهلت دار
10:02 ق.ظ
خرید 40 دستگاه میتر 4 اینچ و 40 دستگاه شماره انداز دیجیتال
خرید 40 دستگاه میتر 4 اینچ و 40 دستگاه شماره انداز دیجیتال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/30 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
خرید تعداد 50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو
خرید تعداد 50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/30 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
DIFFER PRESS TRANSMITTER , GAUAGE PRESSURE TRANSMITT
DIFFER PRESS TRANSMITTER , GAUAGE PRESSURE TRANSMITT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/30 اعلام نشده
07:57 ق.ظ
خرید ترانسفرمر جریان موردنیاز
خرید ترانسفرمر جریان موردنیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/30 مهلت دار
1398/06/28
14:42 ب.ظ
سنسور دما
سنسور دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/28 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
رطوبت سنج دیجیتالی
رطوبت سنج دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/6/28 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 14 دستگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین مصارف شهری
خرید نصب راه اندازی 14 دستگاه کلرسنج و کدورت سنج انلاین مصارف شهری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/6/28 مهلت دار
1398/06/27
14:02 ب.ظ
سوئیچ قطع و وصل 4 پل و پنل نمایشی سیستم خنک کننده
سوئیچ قطع و وصل 4 پل و پنل نمایشی سیستم خنک کننده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/27 مهلت دار
13:14 ب.ظ
خرید شیر الات - (  butterfly valves
خرید شیر الات - ( butterfly valves... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/6/27 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
خرید دستگاه اندازه گیری مقادیری اکسیژنت در مواد نفتی
خرید دستگاه اندازه گیری مقادیری اکسیژنت در مواد نفتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/6/27 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
دستگاه مانیتورینگ
دستگاه مانیتورینگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/6/27 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خردی 40 قلم تجهیزات ابزار دقیق
خردی 40 قلم تجهیزات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/27 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
خرید 58 قلم انواع اتصالات ابزار دقیق
خرید 58 قلم انواع اتصالات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/27 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
خرید 50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو
خرید 50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/27 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری سیستمها تجهیزات و ادوات برق ابزار دقیق  و تهیه مطبوع
خدمات تعمیر و نگهداری سیستمها تجهیزات و ادوات برق ابزار دقیق و تهیه مطبوع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/27 مهلت دار
1398/06/26
15:17 ب.ظ
سنسور دما
سنسور دما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/26 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید  positioner siemens sipart ps2
خرید positioner siemens sipart ps2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/26 اعلام نشده
13:06 ب.ظ
انواع لوازم و تجهیزات ابزاردقیق
انواع لوازم و تجهیزات ابزاردقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/6/26 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
TOC ANAL YZER
TOC ANAL YZER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/26 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
خرید 60 عدد IN.DUAL DIAMETER 6*8 - نوبت دوم
خرید 60 عدد IN.DUAL DIAMETER 6*8 - نوبت دوم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/26 مهلت دار
08:58 ق.ظ
خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل و تخلیه و نصب الکتریکال تعداد
خرید و تحویل شامل بارگیری و حمل و تخلیه و نصب الکتریکال تعداد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/26 مهلت دار
08:15 ق.ظ
50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو
50 دستگاه اندازه گیری باک خودرو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/26 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
خرید p/f mi swaco centerifuge
خرید p/f mi swaco centerifuge... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
14:10 ب.ظ
کالیبراسیون ابزار و تجیهزات ازمایشگاهی مرکز تحقیقات راه مسکن شهرساززی
کالیبراسیون ابزار و تجیهزات ازمایشگاهی مرکز تحقیقات راه مسکن شهرساززی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
کالیبراسیون ابزار و تجهیزات ازمایگاهی مرکز تحقیقات
کالیبراسیون ابزار و تجهیزات ازمایگاهی مرکز تحقیقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید 40 قلم تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های کنترلی و قطعات یدکی مربوط مورد نیاز
خرید 40 قلم تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های کنترلی و قطعات یدکی مربوط مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/25 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
خرید 58 قلم انواع اتصالات ابزار دقیق
خرید 58 قلم انواع اتصالات ابزار دقیق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/25 اعلام نشده
1398/06/24
15:23 ب.ظ
خرید اسیای دیسک میل
خرید اسیای دیسک میل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/6/24 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
تایمین 1 دستگاه ویدئوسکوپ X-WAY
تایمین 1 دستگاه ویدئوسکوپ X-WAY... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/6/24 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
خرید تحویل نصب الکتریکال 11 دستکاه فلومتر الکترومغناطیسی
خرید تحویل نصب الکتریکال 11 دستکاه فلومتر الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/24 مهلت دار
07:13 ق.ظ
سیستم نمایشگر لاگر و اطلاعات
سیستم نمایشگر لاگر و اطلاعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:05 ب.ظ
دستگاه گیرنده عیب یاب کابلهای برق المانی
دستگاه گیرنده عیب یاب کابلهای برق المانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/6/23 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/23 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/23 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
اجرای ویدئومتری و شستشو شبکه فاضلاب شهر
اجرای ویدئومتری و شستشو شبکه فاضلاب شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گلستان 1398/6/23 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER
ROSEMOUNT PRESSURE AND TEMPERATURE TRANSMITTER... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/6/23 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
تامین نصب راه اندازی اموزش سرویس نگهداری و قرائت ادواری 1 دستگاه رادار پرتابل جهت کنترل و پایش دیواره ریزشی در بخش روباز معدن سرب و روی
تهران 1398/6/23 مهلت دار
08:15 ق.ظ
خرید MITSUBISH OIL PURIFIER / CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR P-1882
خرید MITSUBISH OIL PURIFIER / CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR P-1882... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/6/23 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
تامین خرید نصب  راه اندازی اموزش سرویس و نگهداری و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل
تامین خرید نصب راه اندازی اموزش سرویس و نگهداری و قرائت ادواری یک دستگاه رادار پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/6/23 مهلت دار
1398/06/21
07:50 ق.ظ
خرید RETRCTABLE GROUNDING ASSEMBLY
خرید RETRCTABLE GROUNDING ASSEMBLY... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/6/21 اعلام نشده
1398/06/20
12:37 ب.ظ
خریددستگاه اندازه گیری مقادیر اکسیژنت در مواد نفتی -- خرید FISHER CONTROL PRESSURE REGUELATOR - LOCAL FLOW METER -- CENTRIFUGAL PUMP - ACCESSORISE G.C FOR ANALYZER
هرمزگان 1398/6/20 اعلام نشده