1397/09/28
14:55 ب.ظ
تعمیر دوربین ویدئومتری فاضلاب مدل ibak
تعمیر دوربین ویدئومتری فاضلاب مدل ibak... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/28 مهلت دار
10:52 ق.ظ
خرید دستگاه پلاروگراف به همراه متعلقات جانبی برای ازمایشگاه
خرید دستگاه پلاروگراف به همراه متعلقات جانبی برای ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/28 مهلت دار
09:31 ق.ظ
خرید دستگاه پلاروگراف برای ازمایشگاه مرکزی ابفا استان
خرید دستگاه پلاروگراف برای ازمایشگاه مرکزی ابفا استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/9/28 مهلت دار
09:28 ق.ظ
خرید ترانسمیترهای فشار برای برج های جذب شماره
خرید ترانسمیترهای فشار برای برج های جذب شماره... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
دماسنج و رطوبت سنج  تحت شبکه و وای فای مدل STE2
دماسنج و رطوبت سنج تحت شبکه و وای فای مدل STE2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/28 مهلت دار
07:38 ق.ظ
تامین تجهیزات نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش غبار
تامین تجهیزات نصب و راه اندازی ایستگاه سنجش غبار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
12:45 ب.ظ
تعداد سه عدد دبی سنج
تعداد سه عدد دبی سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:41 ب.ظ
خرید قطعات دستگاه XRD مدل XPERT
خرید قطعات دستگاه XRD مدل XPERT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/9/27 مهلت دار
12:12 ب.ظ
خرید فلومیتر اولتراسونیک موردنیاز
خرید فلومیتر اولتراسونیک موردنیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/27 مهلت دار
11:33 ق.ظ
دستگاه صوت سنج
دستگاه صوت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/27 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
انواع فیلتر هوا و نشان دهنده روغن
انواع فیلتر هوا و نشان دهنده روغن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/27 مهلت دار
10:38 ق.ظ
سطح سنج هیدرو استاتیک با نمایشگر پرتال یک دستگاه
سطح سنج هیدرو استاتیک با نمایشگر پرتال یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
09:11 ق.ظ
وبال شیشه ای برای DIP-MSD دارای پارت
وبال شیشه ای برای DIP-MSD دارای پارت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
15:53 ب.ظ
دینامومنرایزومتریک قدرت پا و پشت و تزاروی قد و وزن و بن کالیپر
دینامومنرایزومتریک قدرت پا و پشت و تزاروی قد و وزن و بن کالیپر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
دستگاه اتوماتیک اندازه گیری فیبر خام و  NDF , ADF
دستگاه اتوماتیک اندازه گیری فیبر خام و NDF , ADF... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انالیز پارامترهای بنزین مجموعه اروماتیک ها و محتوای گوگرد در
انالیز پارامترهای بنزین مجموعه اروماتیک ها و محتوای گوگرد در... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/9/26 مهلت دار
13:18 ب.ظ
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل کنتورهای توربینی تصحیح کننده ها
خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل کنتورهای توربینی تصحیح کننده ها... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/9/26 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
خرید فلومیتر اولتراسونیک
خرید فلومیتر اولتراسونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/26 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
خرید PRESSURE SWITCH و 6 عدد دیود ژنراتور  و 1 دستگاه نشاندهنده گاز کلر
خرید PRESSURE SWITCH و 6 عدد دیود ژنراتور و 1 دستگاه نشاندهنده گاز کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
14:34 ب.ظ
کلمپ در رنج های مختلف
کلمپ در رنج های مختلف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
مجموعه قطعات تعمیری دستگاه انالایزر اوزن
مجموعه قطعات تعمیری دستگاه انالایزر اوزن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
کولیس دیجیتالی  سایز سر200MM نام تجارتی GT
کولیس دیجیتالی سایز سر200MM نام تجارتی GT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
دستگاه اندازه گیری زاویه فاز سنج برق مدل
دستگاه اندازه گیری زاویه فاز سنج برق مدل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
الکترود PH برای دستگاه انلاین سنسولیت SEA
الکترود PH برای دستگاه انلاین سنسولیت SEA... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
طراحی خرید نصب و راه اندازی 1 دستگاه انالایزر
طراحی خرید نصب و راه اندازی 1 دستگاه انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/9/25 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
اجرای عملیات کارهای متفرقه برق مخابرات  و ابزار دقیق ساختمان های  اداری و برج کنترل
اجرای عملیات کارهای متفرقه برق مخابرات و ابزار دقیق ساختمان های اداری و برج کنترل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/25 مهلت دار
08:48 ق.ظ
ترانسمیتر سنسور فشار مدل MBS1900-25
ترانسمیتر سنسور فشار مدل MBS1900-25... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
ترانسمیتر دبی فلومتر الکترومغناطیسی
ترانسمیتر دبی فلومتر الکترومغناطیسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
خرید قطعات دستگاه XRS
خرید قطعات دستگاه XRS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:36 ب.ظ
سنسور گازهای NO- SO2-O2-CO دستگاه سنجش پایش و کنترل الودگی هوا
سنسور گازهای NO- SO2-O2-CO دستگاه سنجش پایش و کنترل الودگی هوا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر مدل LS-12 نام تجارتی
دستگاه کنترل سطح مخزن فلوتر مدل LS-12 نام تجارتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامتر
خرید حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه سیستم اندازه گیری پارامتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
خرید اقلام شامل : رینگ اب بندی -فرز ماکیتا-ترمومتر لیزری-پروژکتور
خرید اقلام شامل : رینگ اب بندی -فرز ماکیتا-ترمومتر لیزری-پروژکتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
15:26 ب.ظ
خرید pressure gauge
خرید pressure gauge... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/22 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی انالایزر
تعمیر و راه اندازی انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
تایمر 220 ولت دو وضعیتی
تایمر 220 ولت دو وضعیتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم شرایط پیرامونی
خرید و نصب و راه اندازی سیستم شرایط پیرامونی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:36 ب.ظ
خرید سه دستگاه ترموویژن
خرید سه دستگاه ترموویژن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
الکترود هدایت سنج
الکترود هدایت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
نیرو سنج اندازه گیری  قدرت  پا و پشت
نیرو سنج اندازه گیری قدرت پا و پشت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
3 ردیف انواع منکنه واشربری و فیلر اندازه گیری
3 ردیف انواع منکنه واشربری و فیلر اندازه گیری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
8 ردیف انواع کولیس و میکرومتر ترازو
8 ردیف انواع کولیس و میکرومتر ترازو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/9/21 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
انحراف سنج با قرقره کابل 100 متری
انحراف سنج با قرقره کابل 100 متری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در
تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
17:07 ب.ظ
سطح سنج دیتالاگری اندازه گیری تغییرات سطح اب رودخانه در ایستگاههای هیدرومتری
سطح سنج دیتالاگری اندازه گیری تغییرات سطح اب رودخانه در ایستگاههای هیدرومتری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/9/20 تاریخ گذشته
17:00 ب.ظ
تهیه و نصب 7 دستگاه سنجش لحظه ای ترکیباتی آلی
تهیه و نصب 7 دستگاه سنجش لحظه ای ترکیباتی آلی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV
سنسور RADIOMETER - SUV- B UV... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 اعلام نشده
16:39 ب.ظ
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
دستگاه PH متر دیجیتال پرتابل
دستگاه PH متر دیجیتال پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته