1398/09/23
14:58 ب.ظ
خرید دستگاه سولفور آنالایزر
خرید دستگاه سولفور آنالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/19
19:18 ب.ظ
خرید لوازم یدکی بقیمانده دستگاه گاز کروماتورافی
خرید لوازم یدکی بقیمانده دستگاه گاز کروماتورافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
14:05 ب.ظ
انجام کالیبراسیون و رفع اشکال از سنسور دستگاه TOC انالایزر
انجام کالیبراسیون و رفع اشکال از سنسور دستگاه TOC انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی میز لرزاننده
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی میز لرزاننده... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
میکسر تولید بلوک سیاره ای
میکسر تولید بلوک سیاره ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
خرید کشش واتر استاپ و وایرمش
خرید کشش واتر استاپ و وایرمش... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تجیهزات ذوب و یخبندان بتن
تجیهزات ذوب و یخبندان بتن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خرید کلد انکوباتور
خرید کلد انکوباتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خرید شکنندگی واتر استاپ
خرید شکنندگی واتر استاپ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی کشش میلگرد
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی کشش میلگرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی مدول دینامیکی بتن
شناسایی فنی تجهیزات ازمایشگاهی مدول دینامیکی بتن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تجهیزات ازمایشگاهی: جک بتن شکن
تجهیزات ازمایشگاهی: جک بتن شکن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
دستگاه جذب اتمی ازمایشگاهی 3 ردیف
دستگاه جذب اتمی ازمایشگاهی 3 ردیف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:02 ب.ظ
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم
دستگاه نمونه بردار اتوماتیک گندم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
14:37 ب.ظ
خرید قطعات یدکی دستگاه TEST BENCH
خرید قطعات یدکی دستگاه TEST BENCH... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/14
08:36 ق.ظ
عملیات اجرای پروژه نصب و راه اندازی پکیج کامل
عملیات اجرای پروژه نصب و راه اندازی پکیج کامل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:49 ب.ظ
خرید دستگاه
خرید دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
12:48 ب.ظ
تامین تجهیزات دستگاه MELT FLOW TESTER به همراه قطعات جانبی
تامین تجهیزات دستگاه MELT FLOW TESTER به همراه قطعات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
تامین دستگاه TESTER MELT FLOW  و قطعات جانبی
تامین دستگاه TESTER MELT FLOW و قطعات جانبی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:12 ب.ظ
تستر شبکه فلوک
تستر شبکه فلوک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:25 ب.ظ
خرید دستگاه تست اب مقطر
خرید دستگاه تست اب مقطر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه  EQUOTIP 2
کابل اتصال پرتابگر اکو تیپ 3 دستگاه EQUOTIP 2... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:53 ب.ظ
بوته با کروزه فایر اسی- کویل فایر اسی
بوته با کروزه فایر اسی- کویل فایر اسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
دستگاه تست گاز
دستگاه تست گاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خرید یک دستگاه ازمایشگاهی XRF مدل PANALYTICAL
خرید یک دستگاه ازمایشگاهی XRF مدل PANALYTICAL... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
تامین قطعات یدکی دستگاه TEST BENCH
تامین قطعات یدکی دستگاه TEST BENCH... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
17:45 ب.ظ
خرید لوازم ازمایشگاهی
خرید لوازم ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
09:08 ق.ظ
قطعات یدکی دستگاه  TEST BENCH
قطعات یدکی دستگاه TEST BENCH... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
13:10 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست کنتور پرتابل
خرید یک دستگاه تست کنتور پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت ازمایشگاههای کارخانه
خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت ازمایشگاههای کارخانه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:44 ب.ظ
ساخت کامل مکانیکال سیل فرماتور
ساخت کامل مکانیکال سیل فرماتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:11 ب.ظ
خرید یک دستگاه رلهMAPRO و تست بلاک یک دستگاه و تست هندل یک دستگاه
خرید یک دستگاه رلهMAPRO و تست بلاک یک دستگاه و تست هندل یک دستگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
دستگاه تست لهیدگی
دستگاه تست لهیدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:28 ب.ظ
دستکاه نمونه برداری اتومتیک غلات و گرانول
دستکاه نمونه برداری اتومتیک غلات و گرانول... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:37 ب.ظ
دستگاه ست لکه قیر جهت ازمایشگاه شیمی
دستگاه ست لکه قیر جهت ازمایشگاه شیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
دستگاه تست لهیدگی
دستگاه تست لهیدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات استیل شامل فرمانتور مخازن و سیستم شستشو پروِژه واکسن سایت کردان موردنیاز
تهران 1398/8/25 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
خرید کود شیمیایی جهت فضا سبز و تعمیرات
خرید کود شیمیایی جهت فضا سبز و تعمیرات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/23
07:23 ق.ظ
اسیلوسکوپ 4 کانال
اسیلوسکوپ 4 کانال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:32 ب.ظ
پمپ دستگاه hplc
پمپ دستگاه hplc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:38 ب.ظ
کیت تست کلر
کیت تست کلر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
انجام طراحی و مهندسی و تهیه و ساخت حمل نصب تست راه انداز اموزش تضمین عملکرد سیستم هودها و میزکار و سکوبندی و کفسازی ازمایشگاه اهن سازی شرکت به روش  EPC
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
خرید کود شیمیایی جهت فضای سبز شرکت
خرید کود شیمیایی جهت فضای سبز شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/18
09:08 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی دستگاه HPLC  و TGC
خرید نصب و راه اندازی دستگاه HPLC و TGC... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
15:07 ب.ظ
تست هیدرولیکی و یخ زنی لوله های اسپیرال تولیدی
تست هیدرولیکی و یخ زنی لوله های اسپیرال تولیدی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/04
15:37 ب.ظ
خرید و نصب دکانتر
خرید و نصب دکانتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید یک دستگاه DISPERSANCY TESTER - ADYSTEMS
خرید یک دستگاه DISPERSANCY TESTER - ADYSTEMS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:07 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک
خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه نمونه بردار اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/8/2 تاریخ گذشته