1398/03/01
07:35 ق.ظ
خرید قطعات دستگاه gc-ms
خرید قطعات دستگاه gc-ms... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:12 ب.ظ
تامین 2 دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل
تامین 2 دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
08:10 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات و ظروف ازمایشگاهی
کالیبراسیون تجهیزات و ظروف ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:35 ب.ظ
خرید وسایل ازمایشگاه
خرید وسایل ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:14 ق.ظ
خرید کیت تست دتکتور دود
خرید کیت تست دتکتور دود... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
13:51 ب.ظ
خرید 1 دستگاه  cold filter plugging point
خرید 1 دستگاه cold filter plugging point... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/2/24 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
فیلترپیپت- میز نوزین تزاروی ازمایشگاه- اون ازمایشگاعی- بن ماری
فیلترپیپت- میز نوزین تزاروی ازمایشگاه- اون ازمایشگاعی- بن ماری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
تامین دو دستگاه گاز کروماتوگرافی به همراه قطعات یدکی دو ساله مورد نیاز
تامین دو دستگاه گاز کروماتوگرافی به همراه قطعات یدکی دو ساله مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
18:07 ب.ظ
تست ترموویژن - نیروگاه
تست ترموویژن - نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:04 ب.ظ
کدورت سنج ازمایشگاهی
کدورت سنج ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:09 ب.ظ
تجهیزات ازمایشگاهی: دوربین میکروسکوپ - انکوباتور- حمام بن ماری- انالیزور اب انلاین
تجهیزات ازمایشگاهی: دوربین میکروسکوپ - انکوباتور- حمام بن ماری- انالیزور اب انلاین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
خرید تجهیزات آزمایشگاهی
خرید تجهیزات آزمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:54 ق.ظ
میکروارگانیسمهای مفید  EM
میکروارگانیسمهای مفید EM... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
12:55 ب.ظ
دستگاه تست مقاومت به نور یو وی
دستگاه تست مقاومت به نور یو وی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/12 اعلام نشده
12:55 ب.ظ
تامین کنندگان تست بلین
تامین کنندگان تست بلین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/12 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
تامین دستگاه گاز کروماتوگراف
تامین دستگاه گاز کروماتوگراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/11
18:40 ب.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی
خرید تجهیزات ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی شامل کلرزن برقی- گازی- قطره ای تک بشکه- پمپ تزریق
خرید تجهیزات ازمایشگاهی شامل کلرزن برقی- گازی- قطره ای تک بشکه- پمپ تزریق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
انالیز مطالعه ازمایشگاهی 3400 نمونه سنگی ابراهه ای پودری
انالیز مطالعه ازمایشگاهی 3400 نمونه سنگی ابراهه ای پودری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
07:36 ق.ظ
لولزم سنجش مایعات
لولزم سنجش مایعات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
12:01 ب.ظ
انالیز 58 نمونه سنگ
انالیز 58 نمونه سنگ... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
14:59 ب.ظ
تامین دستگاه گاز کروماتوگراف
تامین دستگاه گاز کروماتوگراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/2/8 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
خرید قطعات flakt woods air handing unit
خرید قطعات flakt woods air handing unit... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/2/8 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
1 دستگاه تست شیرالات تست پنج
1 دستگاه تست شیرالات تست پنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
14:43 ب.ظ
خرید کمک ذوب دستگاه لگو .مجتمع سنگ آهن سنگان
خرید کمک ذوب دستگاه لگو .مجتمع سنگ آهن سنگان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/7 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
دستگاه فارینوگراف ایرانی
دستگاه فارینوگراف ایرانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
خرید یک دستگاه میگرد دیجیتالی
خرید یک دستگاه میگرد دیجیتالی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
19:33 ب.ظ
اقلام ازمایشگاهی
اقلام ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:24 ب.ظ
اقلام مورد درخواست ازمایشگاهی
اقلام مورد درخواست ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
اقلام ازمایشگاهی
اقلام ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
برون سپاری خدمات ازمایشگاه صنعتی
برون سپاری خدمات ازمایشگاه صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
اب مقطر ازمایشگاهی
اب مقطر ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
20:28 ب.ظ
لوازم ازمایشگاهی  - 5 ردیف محیط کشت میکروبی ازمایشگاه
لوازم ازمایشگاهی - 5 ردیف محیط کشت میکروبی ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/2/3 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
برد ARM7 دستگاه ذارت مدل S.A تاچ ورژن - فن بلبرینگی دور بالا دستگاه NOX
برد ARM7 دستگاه ذارت مدل S.A تاچ ورژن - فن بلبرینگی دور بالا دستگاه NOX... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
18:42 ب.ظ
دستگاه تقطیر هیدراسیون اتوماتیک
دستگاه تقطیر هیدراسیون اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
14:45 ب.ظ
دستگاه اب مقطر گیری یک دستگاه -یک دستگاه فیلم فلومتر
دستگاه اب مقطر گیری یک دستگاه -یک دستگاه فیلم فلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
لامپ دوتریوم کروماتوئرافی
لامپ دوتریوم کروماتوئرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام عملیات تهیه نصب اجرا تست راه اندازی و اموزش سیستم
انجام عملیات تهیه نصب اجرا تست راه اندازی و اموزش سیستم... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:05 ب.ظ
میکروسکوپ ازمایشگاهی
میکروسکوپ ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
لرستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
کمک ذوب دستگاه لکو
کمک ذوب دستگاه لکو... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید یک دستگاه ازمایشگاهی XRF مدل PANALYTICAL
خرید یک دستگاه ازمایشگاهی XRF مدل PANALYTICAL... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
قطعه دستگاه XRF
قطعه دستگاه XRF... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:25 ق.ظ
لوازم ازمایشگاهی بمپو نمونه برداری غلات 1/5 و 2 متری برنجی و رطوبت سنج غلات
لوازم ازمایشگاهی بمپو نمونه برداری غلات 1/5 و 2 متری برنجی و رطوبت سنج غلات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
تامین دو دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل
تامین دو دستگاه پرتابل تست و بازرسی فنی سیم بکسل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:47 ب.ظ
دستگاه تست کنتور پرتابل
دستگاه تست کنتور پرتابل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
کیت اندازه گیری ارسنیک
کیت اندازه گیری ارسنیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:15 ب.ظ
کیت اندازه گیری ارسنیک
کیت اندازه گیری ارسنیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
یخچال ازمایشگاهی
یخچال ازمایشگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
15:05 ب.ظ
پروژه ساخت و نصب یک دستگاه نمونه گیر خودکار در تاسیسات انتهایی خط 10 اینچ گچساران - شیراز
پروژه ساخت و نصب یک دستگاه نمونه گیر خودکار در تاسیسات انتهایی خط 10 اینچ گچساران - شیراز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
فارس 1398/1/21 اعلام نشده
1398/01/17
11:34 ق.ظ
محیط کشت LSB ایبرسکو از تولیدات داخل کشور
محیط کشت LSB ایبرسکو از تولیدات داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/1/17 تاریخ گذشته