1397/11/29
07:48 ق.ظ
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری ازمایشگاه
خرید ماشین شستشوی ظروف نمونه گیری ازمایشگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
16:48 ب.ظ
خرید لوازم یدکی دستگاه گاز کروماتوگراف
خرید لوازم یدکی دستگاه گاز کروماتوگراف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1397/11/28 مهلت دار
07:50 ق.ظ
خرید: لوازم روشنایی دستگاههای حفاری - لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی MH TOP DRIVE
خرید: لوازم روشنایی دستگاههای حفاری - لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی MH TOP DRIVE... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
07:42 ق.ظ
تهیه نمونه ازمایشگاهی در کارگاه نمومنه سازی
تهیه نمونه ازمایشگاهی در کارگاه نمومنه سازی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
17:32 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست شیرالات تست پنجMETRUS
خرید یک دستگاه تست شیرالات تست پنجMETRUS... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/09
20:02 ب.ظ
کالا شامل : رایانه صنعتی مدل PLC EPRO
کالا شامل : رایانه صنعتی مدل PLC EPRO... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
07:42 ق.ظ
تامین تجهیزات تست و اندازه گیری دقیق اعم از انواع
تامین تجهیزات تست و اندازه گیری دقیق اعم از انواع... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
16:49 ب.ظ
8 دستگاه تجهیزات تست و ازمون مورد نیاز
8 دستگاه تجهیزات تست و ازمون مورد نیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:11 ب.ظ
دستگاه تست پمپ انژکتور
دستگاه تست پمپ انژکتور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:12 ق.ظ
خرید تعداد یک دستگاه رول تست
خرید تعداد یک دستگاه رول تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/16
11:45 ق.ظ
خرید یک دستگاه تست اصطکاک شهر
خرید یک دستگاه تست اصطکاک شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:59 ق.ظ
خرید یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و نجات
خرید یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و نجات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:41 ب.ظ
طراحی ، تامین ساخت مونتاژ نصب و راه اندازی یک دستگاه شوک مکانیکی ( تست ضربه سقوطی )
طراحی ، تامین ساخت مونتاژ نصب و راه اندازی یک دستگاه شوک مکانیکی ( تست ضربه سقوطی )... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/08/26
16:07 ب.ظ
تامین تجهیزات ازمایشگاهی اکوستیکی ( تجهیزات مرج )
تامین تجهیزات ازمایشگاهی اکوستیکی ( تجهیزات مرج )... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
يزد 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:42 ق.ظ
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف
سانتریفیوژ و انکوباتور و دیتالاگر واترپروف... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
سرویس دستگاه انالایزر
سرویس دستگاه انالایزر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:47 ب.ظ
خرید دستگاه تست عایقی فشار ضعیف HIPOT
خرید دستگاه تست عایقی فشار ضعیف HIPOT... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:59 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست اصطحکاک شهر
خرید یک دستگاه تست اصطحکاک شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
خرید 1 دستگاه تست شیرالات فشار قوی
خرید 1 دستگاه تست شیرالات فشار قوی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1397/8/19 اعلام نشده
18:22 ب.ظ
خرید یک دستگاه تست اصطکاک شهر
خرید یک دستگاه تست اصطکاک شهر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:30 ب.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی و کارگاهی ph متر - کاندا کتومتر و esc
خرید تجهیزات ازمایشگاهی و کارگاهی ph متر - کاندا کتومتر و esc... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
خرید تجهیزات ازمایشگاهی و کارگاهی
خرید تجهیزات ازمایشگاهی و کارگاهی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تجهیزات ازمایشگاهی تحقیقاتی لیزر و فوتونیک
تجهیزات ازمایشگاهی تحقیقاتی لیزر و فوتونیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/01
13:25 ب.ظ
اجرای شبکه گراند قابل تست و اندازه گیری با شرط اهمی
اجرای شبکه گراند قابل تست و اندازه گیری با شرط اهمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
13:40 ب.ظ
فراخوان شناسایی ظرفیت های ازمایشگاهی کشور برای تست
فراخوان شناسایی ظرفیت های ازمایشگاهی کشور برای تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/24
08:30 ق.ظ
خرید تجهیزات موردنیاز گروه مهندسی عمران
خرید تجهیزات موردنیاز گروه مهندسی عمران... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/22
13:22 ب.ظ
خرید تجهیزات رادیو گرافی
خرید تجهیزات رادیو گرافی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/15
10:09 ق.ظ
واگذاری تجهیز و استقرار ازمایشگاه فنی
واگذاری تجهیز و استقرار ازمایشگاه فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/14
09:06 ق.ظ
واگذاری تجهیز و استقرار ازمایشگاهی فنی برای ارائه
واگذاری تجهیز و استقرار ازمایشگاهی فنی برای ارائه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
13:15 ب.ظ
دستگاه نفوذ پذیری قیر
دستگاه نفوذ پذیری قیر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:02 ق.ظ
خرید دستگاه آزمون نقطه اشتعال + متعلقات
خرید دستگاه آزمون نقطه اشتعال + متعلقات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/05/30
13:08 ب.ظ
خرید 3 ردیف انواع تست
خرید 3 ردیف انواع تست... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:29 ب.ظ
تامین یک دستگاه ترک یاب موردنیاز
تامین یک دستگاه ترک یاب موردنیاز... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/5/29 اعلام نشده
1397/05/27
10:25 ق.ظ
انجام ازمایشهای داخلی در حوزه مکانیک، فلزشناسی و پلیمر
انجام ازمایشهای داخلی در حوزه مکانیک، فلزشناسی و پلیمر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/22
14:03 ب.ظ
تامین یک دستگاه ترک یاب
تامین یک دستگاه ترک یاب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/14
13:07 ب.ظ
انجام انالیز بر روی روغن های صنعتی و مواد شیمی
انجام انالیز بر روی روغن های صنعتی و مواد شیمی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/03
15:33 ب.ظ
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و نجات هواپیما
یک سیستم شبیه ساز اتش نشانی و نجات هواپیما... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/31
15:39 ب.ظ
خرید دستگاه شتابنگار جهت
خرید دستگاه شتابنگار جهت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1397/4/31 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
تامین ONLINE CHROMATOGRAPH
تامین ONLINE CHROMATOGRAPH... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/30
20:32 ب.ظ
یک دستگاه اندازه گیری سایز ذرات - پتانسیل زتا مدل SZ-100s با قابلیت اندازه گیری جرم مولکولی
یک دستگاه اندازه گیری سایز ذرات - پتانسیل زتا مدل SZ-100s با قابلیت اندازه گیری جرم مولکولی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/20
15:41 ب.ظ
تجهیزات کارگاه الکترونیک شامل هیتر هوای گرم 4عدد لوپ انالوگ و
تجهیزات کارگاه الکترونیک شامل هیتر هوای گرم 4عدد لوپ انالوگ و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1397/4/20 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای
تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
بوشهر 1397/4/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
اسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و الومینا
اسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و الومینا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1397/4/20 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی
دستگاه تست مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمانی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
دستگاه جک بتن
دستگاه جک بتن... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید قطعات دستگاه XRD
خرید قطعات دستگاه XRD... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/13
08:30 ق.ظ
دستگاه اسپکتروفوتومتر و دستگاه کدورت سنج
دستگاه اسپکتروفوتومتر و دستگاه کدورت سنج... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
08:48 ق.ظ
انجام کالیبراسیون یک مجموعه از دستگاه های تست و
انجام کالیبراسیون یک مجموعه از دستگاه های تست و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/06
23:18 ب.ظ
دستگاه لس آنجلس با کنترل دور اتوماتیک
دستگاه لس آنجلس با کنترل دور اتوماتیک... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1397/4/6 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
تهیه لوازم شامل: نردبان لوله بازکن دستگاه جوش تست هیدرولیک و ....
تهیه لوازم شامل: نردبان لوله بازکن دستگاه جوش تست هیدرولیک و ....... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1397/4/6 تاریخ گذشته