1398/05/28
20:17 ب.ظ
انتخاب مشاور در خصوص طراحی و استقرار سیستم مدیریت انرژی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری
تهران 1398/5/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
بازنگری طرح جامع شهر
بازنگری طرح جامع شهر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/5/28 مهلت دار
12:33 ب.ظ
محاسبه طراحی و ارائه  نقشه های اجرایی تاسیسات برق و مکانیک
همدان 1398/5/28 مهلت دار
12:14 ب.ظ
اجرای معماری ساختمان پست برق شماره
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
مشاوره و نظارت بر اجرای فاز یک مجموعه باغ ایرانی
يزد 1398/5/28 اعلام نشده
07:48 ق.ظ
سالانه مهندسین مشاور
سالانه مهندسین مشاور... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
18:25 ب.ظ
15:20 ب.ظ
خدمات باز طراحی براورد بازبینی تکمیل ارایه نقشه های اجرایی و تنظیم اسناد
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
14:47 ب.ظ
طراحی مدرسه یا مجتمع اموزشی سبز
کرمانشاه 1398/5/27 مهلت دار
13:54 ب.ظ
تکمیل عملیات معماری ایستگاه فهرج سقف و پارتیشن و تاسیسات
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:37 ب.ظ
مطالعه و شناسایی و امکان سنجی و ایجاد زیرساخت ها و محورهای گردشگری
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
مطالعه طراحی پروژه تخریب و احداث ساختمان
اردبيل 1398/5/26 مهلت دار
12:10 ب.ظ
تهیه طرح تفصیلی شهر
تهیه طرح تفصیلی شهر... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
10:56 ق.ظ
نظارت کارگاهی و طراحی معماری داخلی و نمای شعبه مرکزی ارومیه
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
تدوین و نگارش سند عملیاتی و برنامه راهبری
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
08:57 ق.ظ
واگذاری امور فنی مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
18:45 ب.ظ
13:28 ب.ظ
نظارت عالیه و کارگاهی اماده سازی سایت 50 هکتاری اراضی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
طراحی محوطه و زهکشی هلال احمر
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خدمات مشاوره و طراحی بازار سنتی
تهران 1398/5/23 مهلت دار
10:40 ق.ظ
09:46 ق.ظ
خدمات مشاوره و طراحی بازار سنتی
تهران 1398/5/23 مهلت دار
09:46 ق.ظ
بررسی طرح تفصیلی و انطباق و رفع مغایرت های ان
تهران 1398/5/23 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
خدمات مشاوره و طراحی مجموعه تجاری اداری جنب ساختمان شهرداری
تهران 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:39 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی پردیس علوم پزشکی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی توسعه اورژانس بیمارستانی حکیم
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
ارائه خدمات مهندسی پروژه های عمرانی بهداشتی
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
مطالعه و طراحی ساختمان های شرکت گاز استان البرز (ساخت بنا)
البرز 1398/5/22 مهلت دار
14:01 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات طراحی و نظارت بر عملیات گودبرداری و پایدار سازی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
طراحی ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی
قزوين 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره امور راهبردی مدیریتی برنامه نظارتی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
07:54 ق.ظ
1398/05/20
12:10 ب.ظ
مشاوره ونظارت پروژه های تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی احداث ساختمان ستادی شرکت
خراسان شمالي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
1398/05/17
18:20 ب.ظ
انتخاب مشاور در خصوص  طراحی و استقرار مدیریت انرژی
تهران 1398/5/17 مهلت دار
12:53 ب.ظ
مشاوره فاز صفر و 1و2 مطالعات طراحی تهی نقشه های اجرایی و اسناد هنرستان 18 کلاسه
خراسان جنوبي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:37 ب.ظ
قرارداد با مشاور طراحی داخلی و بنا در خصوص تعمیرات اساسی شعبه چالوس
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته