1397/11/29
13:01 ب.ظ
طرح مشاوره مرمت و بازسازی ساختمان منشی باشی
فارس 1397/11/29 مهلت دار
12:37 ب.ظ
ارائه خدمات مطالعات مرحله اول و دوم پروژه مقاومت سازی ساختمان های
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:30 ب.ظ
خدمات مشاوره بازسازی اساسی و ارزیابی اولیه اسیب پذیر لرزه ای
تهران 1397/11/28 مهلت دار
16:37 ب.ظ
ارائه خدمات کارگزاری
ارائه خدمات کارگزاری... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/11/28 مهلت دار
14:05 ب.ظ
مطالعات زیرساخت های گردشگری ابشار وارک
لرستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
17:53 ب.ظ
انجام خدمات مطالعات مرحله اول و طراحی مرحله دوم سالن امفی تئاتر 450 نفره مجتمع
خراسان جنوبي 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:37 ب.ظ
مطالعات طرح جامع گردشگری
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
تهران 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
07:55 ق.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی در فرودگاه های
يزد 1397/11/27 مهلت دار
07:38 ق.ظ
انجام طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم  شهرک صنعتی
اردبيل 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:25 ق.ظ
طراحی نقشه های معماری فاز یک و دو 30 نما سازه همراه با اخذ تاییده
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
پروژه مطالعه طراحی موزه نسخ خطی مسجد
زنجان 1397/11/25 مهلت دار
09:02 ق.ظ
تهیه طرح و نقشه مهندسی ورودی انبار
اردبيل 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
14:40 ب.ظ
انتخاب مشاور تهیه طرح تفصیلی شهر
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
11:20 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره  طرح جامع  و مطالعات و طراحی
ايلام 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
طراحی برج مسکونی تجاری اداری
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
14:32 ب.ظ
13:40 ب.ظ
12:21 ب.ظ
تهسیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیررسمی و نقاط حاشیه نشین شهر
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تسهیل گری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
تسهیلگری و توسعه محله ای سکونتگاههای غیر رسمی و نقاط حاشیه نشین
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
بازرسی جوش پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی
لرستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
بازرسی جوش پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن مسابقاتی
لرستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
مشاوره و طرح اصلاح  و مرمت ساختمان منشی باشی
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:11 ب.ظ
طراحی و نظارت طرح جامع مجتمع
ايلام 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
بازطراحی ضلع غرب پارک ملت و احداث اسانسور ساختمان شهرداری منطقه 2
قزوين 1397/11/23 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
نظارت کارگاهی عملیات سفت کاری ساختمان اداری
اصفهان 1397/11/23 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
10:05 ق.ظ
طراحی ساختمان مرکزی شهرداری
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/22
13:07 ب.ظ
طراحی زورخانه در شهر جدید
البرز 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
08:25 ق.ظ
طراحی سر درب موسسه
طراحی سر درب موسسه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/18
15:33 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/18 مهلت دار
15:31 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در دو ردیف شامل : 1- تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه
تهران 1397/11/18 مهلت دار
15:23 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/11/18 مهلت دار
15:22 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/11/18 مهلت دار
15:21 ب.ظ
انجام پروژه ممیزی انرژی
انجام پروژه ممیزی انرژی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/11/18 مهلت دار
14:37 ب.ظ
مشاوره  تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ جامع شهر
تهران 1397/11/18 مهلت دار
13:45 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی ایستگاه هواشناسی
مركزي 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
مطالعات مکان سنجی مجتمع اداری
مركزي 1397/11/18 تاریخ گذشته