1397/09/28
13:41 ب.ظ
تهیه طرح های هادی شهر
تهیه طرح های هادی شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
13:41 ب.ظ
تهیه طرح های هادی شهر
تهیه طرح های هادی شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
13:41 ب.ظ
تهیه طرح های هادی شهر
تهیه طرح های هادی شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
13:40 ب.ظ
تهیه طرحها ی هادی
تهیه طرحها ی هادی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
13:39 ب.ظ
طرح هادی شهر
طرح هادی شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
تهیه طرح های هادی شهر
تهیه طرح های هادی شهر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/28 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تهیه نقشه توپوگرافیک
تهیه نقشه توپوگرافیک... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/9/28 مهلت دار
09:52 ق.ظ
تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی جنب استادیوم
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
08:57 ق.ظ
تهیه طرح احیا بازار صفا
تهیه طرح احیا بازار صفا... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
12:45 ب.ظ
مطالعه مسیر گردشگری تنگ کافری
ايلام 1397/9/27 مهلت دار
11:31 ق.ظ
مطالعات بازارچه های مرزی استان
سيستان و بلوچستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
نقشه برداری و تهیه و تدوین محوطه باستانی
خراسان جنوبي 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
واگذاری طراحی فضاهای داخلی مجموعه
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
15:29 ب.ظ
انجام مطالعات بازارچه های مرزی استان
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
انجام مطالعات ایجاد منطقه گردشگری
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
طراحی سنتی مقرنس و یزدی بندی
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
قرارداد بازدید و نظارت دوره ای ساختمان تجهیزات و
تهران 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
10:00 ق.ظ
خدمات نظارت جوش توسط شرکت دارای پراونه معتبر
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
مطالعات پایه کافه هنرخانه
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
19:35 ب.ظ
واگذاری طراحی ساختمان اداری  به مساحت کل عرصه 2100 متر مربع و
خراسان شمالي 1397/9/24 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خدمات بازرسی فنی جوش رنگ و پیچ و مهره سازه فلزی پروژه های
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
انجام نقشه های تفکیکی بلوکهای منازل سازمانی
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
پروژه پژوهشی مطالعات اولیه و امکان سنجی
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
واگذاری عملیات بازدید و تهیه کروکی املاک شهروندان 3000 فقره
قزوين 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/23
08:32 ق.ظ
انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری
مازندران 1397/9/23 تاریخ گذشته
1397/09/22
06:33 ق.ظ
انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای ساختمان های ستادی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:26 ب.ظ
اجرای طرح تاسیس پایگاه سلامت روان محلی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تهیه طرح مطالعاتی پروژه ساخت فروشگاه
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
تهیه طرح مطالعاتی پروژه ساخت فروشگاه  در شهرستان های
فارس 1397/9/21 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
تهیه طرح مطالعاتی پروژه ساخت فروشگاه  در شهرستان های
کرمانشاه 1397/9/21 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی اشکفت
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
پژوهش و اکتشاف منطقه باستانی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تعیین عرصه و حریم اثار باستانی
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ایی جهت نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل احداث سالن
چهارمحال بختياري 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
مطلعات و طراحی پارک جنگلی
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تهیه پرونده ثبتی اثار تاریخی شهرستان
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید خدمات  مشاوره ی پروژه تهیه نقشه شهر
فارس 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
16:53 ب.ظ
تهیه طرح توجیهی تغییرکاربری و طراحی ساختمان اداری فرهنگی
چهارمحال بختياري 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:44 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله اول و دوم  ساختمان
هرمزگان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
واگذاری اخذ مشاور عامل چهارم
سمنان 1397/9/20 مهلت دار
09:11 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
مطالعه و طراحی پیاده راه محدوده تجاری مرکز شهر CAO
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
08:51 ق.ظ
انجام خدمات محاسبات و طرحی مقاوم سازی ساختمان های
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
20:24 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره با موضوع انجام  نظارت بر
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
مطالعه احداث ساختمان فنی دامپزشکی
البرز 1397/9/19 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
شناسایی اثار تاریخی شهرستان
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
انتخاب مشاور نظارت ساختمان اداری شرکت
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ