1398/02/31
19:13 ب.ظ
سرمایه گذاری -- 3 غرفه تجاری و 4 کافه سیار بصورت پرتال در
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
19:09 ب.ظ
عملیات سنگی روستای
عملیات سنگی روستای... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:05 ب.ظ
ساماندهی و مرمت بناهای مهم تاریخی مساجد جامع تاریخی
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:05 ب.ظ
بهسازی سرویس بهداشتی مسجد امام
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:05 ب.ظ
بازسازی سالن اجتماعات اداره
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:04 ب.ظ
تعمیر و بازسازی ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:02 ب.ظ
تعمیرات ساختمان اداری انبار
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:02 ب.ظ
تعمیر و بازسازی درب ورودی و دیوارها
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
19:01 ب.ظ
عملیات سنگ کاری روستای
عملیات سنگ کاری روستای... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
18:35 ب.ظ
انجام عملیات ساخت راه دسترسی به پست 132 کیلو ولت
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:31 ب.ظ
بازسازی بخش هایی از ساختمان مجتمع فرهنگی
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:27 ب.ظ
ساخت 35 متر بنا
ساخت 35 متر بنا... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
18:26 ب.ظ
تعمیرات اداره اموزش و پرورش ناحیه یک و مدارس شامل سرامیک کف و تهیه
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای دیوار چینی ساختمان کلانتری مرکزی زیربنای 794 متر مربع سر پل ذهاب
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
تعمیرات ساختمان صنایع دستی و یگان حفاظت و نرده گذاری محوزه اداره کل
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
پروژه تعمیر و بازسازی انبار سوله
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:22 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:20 ب.ظ
سنگ چینی بلوک زنی پی کنی
سنگ چینی بلوک زنی پی کنی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:18 ب.ظ
ارای طرح هادی روستای
ارای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
18:17 ب.ظ
ساماندهی مجتمع شیکب - فیروز آباد
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:16 ب.ظ
فنس کشی زمین فوتبال 600 مترمربع
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:12 ب.ظ
18:08 ب.ظ
سرامیک کاری گچکاری سفیدکاری برق کشی ساختمانی
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:04 ب.ظ
تکمیل کتابخانه علامرودشت ساختمان دیوار محوطه انشعابات
فارس 1398/2/31 مهلت دار
18:03 ب.ظ
اجرای نمای الوبوند 63 متر مربع
فارس 1398/2/31 مهلت دار
15:21 ب.ظ
اماده سازی غرفه ستاد
اماده سازی غرفه ستاد... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/2/31 مهلت دار
15:14 ب.ظ
عملیات اجرایی سنکرون سازی دو دستگاه دیزل ژنراتور
تهران 1398/2/31 مهلت دار
15:07 ب.ظ
ساخت و تکمیل مصلی
ساخت و تکمیل مصلی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/31 مهلت دار
15:07 ب.ظ
تکمیل سقف اداری ورزشگاه تختی
يزد 1398/2/31 مهلت دار
15:04 ب.ظ
اجرای راه دسترسی
اجرای راه دسترسی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
15:04 ب.ظ
مرمت بناهای طرح پردیسان ماکو
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
15:03 ب.ظ
اجرای دیوار پیش ساخته و ساخت و نصب درب اهنی
يزد 1398/2/31 مهلت دار
15:02 ب.ظ
اجرای بتن ریزی کف انبار و بارگیری به داخل انبار و مخلوط شن
يزد 1398/2/31 مهلت دار
15:02 ب.ظ
کاشی کاری و سفید کاری سقف و بده و ابزار و ایزوگام
يزد 1398/2/31 مهلت دار
15:00 ب.ظ
تکمیل مدرسه 3 کلاسه بلال
تکمیل مدرسه 3 کلاسه بلال... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/2/31 مهلت دار
14:56 ب.ظ
تعمیرات خانه های عالم سطح استان
آذربايجان غربي 1398/2/31 مهلت دار
14:54 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث اقامتگاه پزشکان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
14:53 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال
لرستان 1398/2/31 مهلت دار
14:52 ب.ظ
سالن ورزشی روستای
سالن ورزشی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
14:50 ب.ظ
تعمیر و بهسازی و تجهیز ساختمان اداری کل امور اقتصاد درایی هرمزگان
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
14:45 ب.ظ
احداث 2 باب اقامتگاه پزشکان
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
14:42 ب.ظ
احداث مدرسه 6 کلاسه پروین اعتصامی
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:42 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:42 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 ک
تکمیل مدرسه 6 ک... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه
تکمیل مدرسه 6 کلاسه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تخریب و بازسازی مدرسه 2 کلاسه
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:41 ب.ظ
احداث مدرسه 6 کلاسه
احداث مدرسه 6 کلاسه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تکمیل مدرسه 6 کلاسه طیس کویان چابهار
سيستان و بلوچستان 1398/2/31 مهلت دار
14:38 ب.ظ
بهسازی لرزه ای اجرای مقاوم سازی مدرسه
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:38 ب.ظ
بهسازی لرزه ای اجرای مقاوم سازی مدرسه
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار