1397/09/25
13:40 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
13:34 ب.ظ
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پروژه ابرسانی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پروژه ابرسانی
مازندران 1397/9/25 مهلت دار
13:13 ب.ظ
حفر کانال و لوله گذاری --
فارس 1397/9/25 مهلت دار
13:09 ب.ظ
عملیات پمپاژ یک حلقه چاه به عمق حدود 320 متر
فارس 1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
مرمت قنات
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
11:58 ق.ظ
تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین
کرمانشاه 1397/9/25 مهلت دار
11:35 ق.ظ
11:34 ق.ظ
11:28 ق.ظ
طرح اتصال چاه حاج الوان به مخازن روستاهای
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
10:24 ق.ظ
بهسازی و لوله کشی چشمه ایتمر
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:24 ق.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:22 ق.ظ
بهسازی چشمه
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
10:17 ق.ظ
احداث کانال سرداب روستای
فارس 1397/9/25 مهلت دار
10:06 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب کشاورزی مقطع
سمنان 1397/9/25 مهلت دار
10:02 ق.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی روستای
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
09:44 ق.ظ
09:38 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خطوط انتقال اب
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:38 ق.ظ
عملیات اجرایی شبکه های توزیع و خط انتقال اب مجتمع
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 مهلت دار
09:32 ق.ظ
طرح ابرسانی روستای
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
09:10 ق.ظ
عملیات اجرای کانالیزاسیون قسمتی از رودخانه
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت روستاها شهرستان
فارس 1397/9/25 مهلت دار
08:49 ق.ظ
طرح عملیات بهسازی
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
08:27 ق.ظ
حفاری کانال اب و لوله گذاری 1100 متر روستای
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:25 ق.ظ
احداث مخزن بتنی با ظرفیت 50 متر مکعب
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:25 ق.ظ
حفاری کانال اب و لوله گذاری به طول 1100 متر در
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:20 ق.ظ
تهیه مصالح و کف شکنی چاه اب شرب روستا
اصفهان 1397/9/25 مهلت دار
08:10 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:10 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:09 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:09 ق.ظ
پوشش بتنی کانال
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:09 ق.ظ
پوشش بتنی کانال
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:00 ق.ظ
08:00 ق.ظ
مدیریت مصرف و کاهش هدرفت روستا
فارس 1397/9/25 مهلت دار
07:57 ق.ظ
اجرای عملیات شبکه ابیاری و زهکشی
فارس 1397/9/25 مهلت دار
07:43 ق.ظ
مجتمع ابرسانی فندخت
خراسان جنوبي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
14:21 ب.ظ
واگذاری احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/9/24 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
احداث بلوئر اشغالگیر تصفیه خانه
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:59 ب.ظ
ساخت مخزن 50 متر مکعبی
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:58 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شهرستان
يزد 1397/9/24 مهلت دار
13:43 ب.ظ
ابرسانی روستای
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
13:40 ب.ظ
اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب خط انتقال شهر
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار