1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:36 ب.ظ
بهسازی چشمه مجتمع سیکان
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:16 ب.ظ
تعمیر نگهداری شبکه تاسیسات روستاهای
البرز 1398/5/28 مهلت دار
19:15 ب.ظ
19:15 ب.ظ
تعمیر نگهداری شبکه تاسیسات روستاهای
البرز 1398/5/28 مهلت دار
19:15 ب.ظ
18:52 ب.ظ
18:52 ب.ظ
18:52 ب.ظ
18:49 ب.ظ
احداث گوراب  شماره 2 سیل بند محمد اباد تکاب
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
احداث بند سنگی ملاتی گزون حوزه شهری
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:48 ب.ظ
18:48 ب.ظ
احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
18:45 ب.ظ
ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
18:44 ب.ظ
اصلاح شبکه جمع اوری فاضلاب
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
18:32 ب.ظ
لوله گذاری جهت دفع ابهای سطحی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:19 ب.ظ
13:26 ب.ظ
لایروبی پاکسازی رودخانه ها و مسیل های سطح
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
13:26 ب.ظ
لایروبی پاکسازی رودخانه ها و مسیل های سطح
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
13:25 ب.ظ
اجرای خط انتقال اب شهرک
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
13:24 ب.ظ
13:15 ب.ظ
اجرای کانال سنگی
آذربايجان غربي 1398/5/28 مهلت دار
13:04 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات لایروبی ونگهداری کانالهای
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
12:53 ب.ظ
تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه
يزد 1398/5/28 مهلت دار
12:34 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و  تلفریک رودخانه
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:34 ب.ظ
احداث هیدرومتری گاوی - خروجی مرز
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ابرسانی به واحدهای بنیاد مسکن روستای
قم 1398/5/28 مهلت دار
12:26 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر در حوزه
همدان 1398/5/28 مهلت دار
12:17 ب.ظ
عملیات ابرسانی به زون های 2
گلستان 1398/5/28 اعلام نشده
12:17 ب.ظ
عملیات ابرسانی به زون های 2
گلستان 1398/5/28 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
12:13 ب.ظ
12:03 ب.ظ
سرمایه گذاری تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
12:02 ب.ظ
نصب و اصلاح انشعاب اب فاضلاب منطقه
اصفهان 1398/5/28 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
11:54 ق.ظ
عملیات اجرایی بازسازی نقاط اسیب
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
10:53 ق.ظ