1398/09/19
12:28 ب.ظ
11:59 ق.ظ
واگذاری مشارکتی مدیریت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی در
تهران 1398/9/19 مهلت دار
10:11 ق.ظ
فعالیت های کلینیکی دامپزشکی و نگهداری
تهران 1398/9/19 اعلام نشده
1398/09/17
18:37 ب.ظ
انجام واکسیناسیون مایه کوبی طیور بوم
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/14
13:37 ب.ظ
انجام امور سمپاشی دام و خدمات فنی در سطح شهرهای تابعه
سمنان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:18 ق.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه بروسلوز در شهرتسان
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
واکسیناسیون هاری
واکسیناسیون هاری... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:08 ب.ظ
طرح تضمین کیفیت قرنطینه سیار
طرح تضمین کیفیت قرنطینه سیار... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
11:32 ق.ظ
نمونه برداری و ازمایش سنجش تراریختگی فراورده های گوشتی
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
11:26 ق.ظ
اصلاح نژاد دام سنگین 50 راس
اصلاح نژاد دام سنگین 50 راس... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:43 ب.ظ
واکسناسیون دام سنگین بر علیه بروسلوز
آذربايجان شرقي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:44 ب.ظ
واگذاری و انجام امور سم پاشی و مقید کردم
سمنان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
واکسیناسیون طیور بومی 196 واحد روستایی
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:38 ب.ظ
واکسیناسیون سگ علیه هاری
واکسیناسیون سگ علیه هاری... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:49 ب.ظ
طرح اصلاح نژاد دام روستایی
طرح اصلاح نژاد دام روستایی... پزشکی و آزمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
انجام واکسیناسیون نشخوار کنندگانچ
همدان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:12 ق.ظ
واکسیناسیون دام سنگین برعلیه
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
واکسیناسیون سگ بر علیه هاری
واکسیناسیون سگ بر علیه هاری... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
15:02 ب.ظ
واگذاری مدیریت ایستگاه
واگذاری مدیریت ایستگاه... پزشکی و آزمایشگاهی
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه بروسلوز
آذربايجان شرقي 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
بهبود و افزایش تولیدات دام
بهبود و افزایش تولیدات دام... پزشکی و آزمایشگاهی
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:06 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه بروسلوز
آذربايجان شرقي 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
مایه کوبی طاعون نشخوار کنندگان کوچک در
همدان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:46 ق.ظ
طرح ملی اصلاح نژاد دام روستایی
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
12:03 ب.ظ
طرح تضمین کیفیت
طرح تضمین کیفیت... پزشکی و آزمایشگاهی
قم 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
12:28 ب.ظ
1398/08/09
18:59 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه
آذربايجان شرقي 1398/8/9 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
طرح ملی اصلاح نژاد دام روستایی
خراسان رضوي 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
واکسیناسیون دام علیه بروسلوز گاوی در
آذربايجان شرقي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
09:51 ق.ظ
پروژه ها شامل : راهبری کلینیک دامپزشکی سگ های
البرز 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:47 ب.ظ
واکسیناسیون دام علیه
واکسیناسیون دام علیه... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/8/6 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
واکسیناسیون دام علیه بیمای
واکسیناسیون دام علیه بیمای... پزشکی و آزمایشگاهی
آذربايجان شرقي 1398/8/6 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
واکسیناسیون دام علیه بیماری بروسلوز گاوی در  شهر
آذربايجان شرقي 1398/8/6 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
انجام عملیات واکسیناسیون علیه بیماری ابله گوسفن و بز
کرمانشاه 1398/8/6 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
انجام عملیات واکسیناسیون علیه بیماری ابله وشارین گوسفند و بزد در
کرمانشاه 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:25 ب.ظ
مقومین جهت قیمت گذاری دامهای راکتور
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
انجام عملیات واکسیناسیون علیه بیماری
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انجام عملیات واکسیناسیون دام در شهرستان های
کرمانشاه 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
14:36 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین بر علیه
آذربايجان شرقي 1398/7/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
واکسیناسیون دام بر علیه بروسلوز گاوی در
آذربايجان شرقي 1398/7/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
واکسیناسیون دام بر علیه بیماری بروسلوز گاوی
آذربايجان شرقي 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:18 ب.ظ
اصلاح نژاد بز مهابادی به تعداد
آذربايجان غربي 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/18
18:07 ب.ظ
واکسیناسیون دام سنگین علیه بروسلوز
آذربايجان شرقي 1398/7/18 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
واکسیناسیون دام بر علیه بروسلوز گاوی
آذربايجان شرقي 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:02 ب.ظ
واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله ماده در سطح روستاهای شهرستان
زنجان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
انجام عملیات واکسیناسیون علیه بیمارس تب برفکی درگاو و گوساله
کرمانشاه 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:32 ب.ظ
واگذاری مدیریت و بهره برداری باغ
لرستان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
19:31 ب.ظ
انجام واکسیناسیون بیماری تب برفکی در گاو و گوساله
کرمانشاه 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/07
15:31 ب.ظ
واکسیناسیون بره و بزغاله علیه
زنجان 1398/7/7 تاریخ گذشته