1398/05/26
18:04 ب.ظ
خرید باطری
خرید باطری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
18:04 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
18:01 ب.ظ
steel work شناور faxon
steel work شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
13:55 ب.ظ
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
13:55 ب.ظ
خرید زینک اند مورد نیاز شناورها
خرید زینک اند مورد نیاز شناورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/22
14:17 ب.ظ
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
14:07 ب.ظ
خرید رنگ دریایی موردنیلز شناورها
خرید رنگ دریایی موردنیلز شناورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
14:07 ب.ظ
خرید زینگ اند موردنیاز شناورها
خرید زینگ اند موردنیاز شناورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/22 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تامین  قطعات یدکی و بروز رسانی سیستم های کنترلی دیزلهای
خوزستان 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/14
08:19 ق.ظ
تامین 24 عدد کوئیک ریلیز
تامین 24 عدد کوئیک ریلیز... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:29 ب.ظ
واچ بویه پلی اتیلن
واچ بویه پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:09 ب.ظ
خرید روغن مورد نیاز شناورها در بنادر تابعه شمال و جنوب کشور
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتور MVM-TBD440-6K
خرید قطعات و اقلام موتور MVM-TBD440-6K... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید قیطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212
خرید قیطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری  MAN
خرید قطعات و اقلام موتوری MAN... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت ALFA LAVAL مدل PA605 شناور گنو
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید قطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212
خرید قطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:07 ب.ظ
خری  قطعات و اقلام موتوری شناور ثوره
خری قطعات و اقلام موتوری شناور ثوره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتور شناورهای نیمروز و یادگار یک
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
12:37 ب.ظ
قطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212
قطعات سیستم رانش شاتل SRP 1212... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:11 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری  mwm-tbd440-6k
خرید قطعات و اقلام موتوری mwm-tbd440-6k... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت ALFA LAVALمدل PA605
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت ALFA LAVALمدل PA605... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
قطعات سیستم رانش شاتل  srp 1212
قطعات سیستم رانش شاتل srp 1212... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
قطعات سیستم رانش شاتل  srp 1212 شناور نیمروز
قطعات سیستم رانش شاتل srp 1212 شناور نیمروز... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتور شناورهای هادی
خرید قطعات و اقلام موتور شناورهای هادی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
13:13 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری  mak-m20
خرید قطعات و اقلام موتوری mak-m20... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری DEUTZ- SBV628
خرید قطعات و اقلام موتوری DEUTZ- SBV628... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته