1398/09/20
12:01 ب.ظ
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق
بویه نجات شناور ویژه نجات غریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
11:17 ق.ظ
تمدید --- خرید قطعات و اقلام موتوری
تمدید --- خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:25 ب.ظ
زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله
زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
19:29 ب.ظ
ساخت و نصب دو عدد بیکن جدید تعمیرات اساسی یک عدد  یکن وتعمیر و نگهداری بیکن های
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
10:36 ق.ظ
خرید تجهیزات موردنیاز جهت ارائه خدمات ship to ship sts
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
10:14 ق.ظ
خرید قطعات یدکی گوی شناور
خرید قطعات یدکی گوی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
1398/09/10
11:54 ق.ظ
تهیه و تامین مواد و متریال و ساخت زین
تهیه و تامین مواد و متریال و ساخت زین... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
08:03 ق.ظ
خرید طناب مهارکننده نفتکش های صادرات
خرید طناب مهارکننده نفتکش های صادرات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/06
18:28 ب.ظ
اورهال ژنراتور
اورهال ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید تشت قایق
خرید تشت قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
08:50 ق.ظ
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی در ترمینالهای  SBM و پایانه های صادراتی خلیج فارس
بوشهر 1398/9/5 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
خرید طناب مهار کننده نفتکش های صادراتی در ترمینالهای  SBM و پایانه های صادراتی خلیج فارس
هرمزگان 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/02
09:57 ق.ظ
1398/08/27
11:25 ق.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:07 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399 شناور واحد
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399 شناور واحد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
18:07 ب.ظ
خرید قطعات یدکی مورد نیاز سیستم رانش واترجت شناورهای ناجی
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید قطعات یدکی مورد نیاز سیستم رانس واتر جت شناورهای ناجی
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:45 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری WARTSILA -UD23V12M4D شناور
خرید قطعات و اقلام موتوری WARTSILA -UD23V12M4D شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:35 ب.ظ
خرید کریدل 5 متری و متعلقات مربوطه
خرید کریدل 5 متری و متعلقات مربوطه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/11
14:26 ب.ظ
خرید ضربه گیر اسکله و متعلقات مربوطه
خرید ضربه گیر اسکله و متعلقات مربوطه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/01
13:14 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری wartsila-ud23v12m4d
خرید قطعات و اقلام موتوری wartsila-ud23v12m4d... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
13:09 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری MWM-TBD440-6K شناور
خرید قطعات و اقلام موتوری MWM-TBD440-6K شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری شناور احد
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری شناور احد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/30 اعلام نشده
1398/07/14
13:44 ب.ظ
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی رودخانه
تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی رودخانه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/14 اعلام نشده
1398/07/08
13:58 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری شناور احد
خرید قطعات و اقلام موتوری شناور احد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
14:17 ب.ظ
تجهیزات مقابله با الودگی نفتی
تجهیزات مقابله با الودگی نفتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/6 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399
خرید قطعات و اقلام موتوری CAT D399... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
09:50 ق.ظ
تجهیزات مقابله با الودگی نفتی
تجهیزات مقابله با الودگی نفتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/31
11:07 ق.ظ
مارکینگ بدنه شناور - مارکینگ بدنه و زنجیر و لنگر شناور به صورت فیکسی
هرمزگان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
14:03 ب.ظ
خرید 2 دستگاه MBC گوی شناور
خرید 2 دستگاه MBC گوی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/6/30 اعلام نشده
1398/06/27
15:12 ب.ظ
خرید و ساخت و حمل و نصب 4 فروند  پانتون فلزی شناور و
خوزستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/24
08:20 ق.ظ
خرید 4 قلم کالا دریایی: pickup buoy - marker bouy - singel point mooring hawser - chafe chain
تهران 1398/6/24 اعلام نشده
1398/06/20
18:39 ب.ظ
پالیش پیتینگ پروانه رنج کردنزنجیر  و لنگر - مارکتینگ شناور کارنیشین
هرمزگان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/17
18:54 ب.ظ
تامین بویه های پلی اتیلن
تامین بویه های پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/13
17:59 ب.ظ
قرارداد تامین تست و راه اندازی چراغ های دریایی
قرارداد تامین تست و راه اندازی چراغ های دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/13 تاریخ گذشته
17:51 ب.ظ
قرارداد تامین بویه های پلی اتیلن
قرارداد تامین بویه های پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
09:41 ق.ظ
66 شاخه هوز لاستیکی زیرابی و شناور مربطو به کوی شناور SBM
تهران 1398/6/12 اعلام نشده
1398/06/10
09:37 ق.ظ
66 شاخه هوز لاستیکی زیرابی و شناور مربوط به کوی شناور SBM
تهران 1398/6/10 اعلام نشده
1398/06/05
14:04 ب.ظ
خرید 2 دستگاه AIS ساحلی جهت بنادر
خرید 2 دستگاه AIS ساحلی جهت بنادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/03
18:08 ب.ظ
بوم سورینت با کاردبرد جاذب الودگی نفتی
بوم سورینت با کاردبرد جاذب الودگی نفتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/30
19:14 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
لگنی قایق
لگنی قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
13:14 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری
خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
13:02 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات سیستم رانش شاتل
تمدید -- خرید قطعات سیستم رانش شاتل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری MAN - D2842LE401شناورهای هادی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت
خرید قطعات دستگاه تصفیه سوخت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری
تمدید -- خرید قطعات و اقلام موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:04 ب.ظ
خرید باطری
خرید باطری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته