1398/09/18
19:34 ب.ظ
توزیع امانات پستی
تهران 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
مرسولات پستی از جمله کتاب و اقلام فرهنگی
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
واگذاری امور حمل و نقل مرسولات  وجوه دفاتر  ICT شهر
خراسان شمالي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
حمل تخلیه تحویل کیسه های پستی از
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
15:07 ب.ظ
نمایندگی قبول پستی در فرودگاه امام خمینی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
مرسولات پستی مرکز بهداشت شهرستان
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
حمل و نقل خطوط پستی
چهارمحال بختياري 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:48 ب.ظ
تخفیف مرسولات پستی
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ارسال مرسولات پستی کتاب
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
ارسال مرسولات پستی نشریه و اقلام فرهنگی
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
جمع مرسولات پستی
قم 1398/9/16 مهلت دار
10:27 ق.ظ
نمایندگی قبول پستی در شهرک صنعتی
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
نمایندگی قبول پستی در شهرک صنعتی
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:38 ق.ظ
حمل تحویل کیسه های پستی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
16:03 ب.ظ
اسناد تک برگی
خراسان رضوي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی با خودرو از
سمنان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی با خودرو از
سمنان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
10:14 ق.ظ
مبادله مرسولات پستی خط تهران
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
13:15 ب.ظ
فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
مبادله محمولات پستی کلاچای
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:53 ب.ظ
بابت مرسولات پستی و توزیع و ابلاغیه های شازمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:52 ب.ظ
نمایندگی  قبول پستی در شهرک صنعتی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:48 ب.ظ
ارسال مراسلات دبیرخانه سازمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی از
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی با
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
توزیع بسته های پستی با خودرو وانت براساس گشت نامه رسانی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
توزیع امانات سطح شهر
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
حمل تحویل کیسه های پستی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
نمایندگی قبول پستی در شهرک صنعتی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:21 ب.ظ
قراردا خدمات پستی
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
توزیع مرسولات پستی توسط خودرو وانت
يزد 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
انجام مراسلات پستی شعبه در سال 99-98
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:53 ب.ظ
نمایندگی پستی در فرودگاه امام خمینی به بخض خصوصی
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
حمل تحویل کیسه های پستی
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
اجرای فعالیت های پست حمل تحویل و تحول کیسه های پستی
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
توزیع امانات پستی سطح
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
توزیع بسته های پستی ب با وزن بالاتر از 2 کیلوگرم  وانت
هرمزگان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
فعایلتهای پست
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
انجام امور مرسولات پستی دبیرخانه
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:31 ب.ظ
توزیع مروسلات پستی نامه های قسمتی از شهر
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
قرارداد پلاک کوبی سهند و یاسمنج به تعداد 24500 رکورد
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
نمایندگی توزیع مرسولات پستی روستاهای
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
14:55 ب.ظ
نظافت و جابجایی مرسولات پستی و لوزام اداری
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
توزیع مرسولات پستی قسمتی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
08:37 ق.ظ
توزیع بسته های پستی با وزن بالاتر از دو کیلوگرم
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
12:18 ب.ظ
واگذاری امور توزیع امانات و بسته های کوچک پیشتاز
خراسان شمالي 1398/9/5 تاریخ گذشته