1398/05/26
18:57 ب.ظ
توزیع و جمع اوری کیسه های پستی ویژه
فارس 1398/5/26 مهلت دار
18:31 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح
گيلان 1398/5/26 مهلت دار
14:21 ب.ظ
توزیع امانت پستی دانه شماره مسیر21
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:21 ب.ظ
توزیع امانات پستی دانه شمار مسیر 22
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:18 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار مسیر 19
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:18 ب.ظ
توزیع امانت پستی دانه شماره مسیر20
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:16 ب.ظ
توزیع امانت پشتی دانه شمار مسیر 14
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:16 ب.ظ
توزیع امانت پستی  دانه شمار مسیر17
فارس 1398/5/26 مهلت دار
14:15 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار مسیر 18
فارس 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
قبول مرسولات پستی وارسال در محل
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
09:06 ق.ظ
ارسال و جمع اوری مرسولات پستی
فارس 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:03 ب.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
ارسال مراسلات پستی از تمام نقاط کشور به شعبه و برعکس
خراسان رضوي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
18:42 ب.ظ
حمل مرسولات پستی از
يزد 1398/5/23 مهلت دار
15:26 ب.ظ
مرحله دوم جهت توزیع امانات در سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
14:57 ب.ظ
ارسال و جمع اوری کیسه های پستی بین استانی
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
13:39 ب.ظ
امور پستی پیشتاز داخلی ویژه
تهران 1398/5/22 مهلت دار
09:36 ق.ظ
توزیع مرسولات پستی روستاهای از توابع
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
مبادله مرسولات ویژه بین استانی
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:33 ب.ظ
توزیع مرسولات در بخش روستایی - ملارد
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
توزیع تحویل مرسولات اداری سازمان
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خط پستی
خط پستی... خدمات
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
خطوط مبادله پستی
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:44 ب.ظ
توزیع مرسولات در بخش روستایی شهرستان قدس
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
حمل و نقل و مبادله محمولات پستی به شهرستانهای
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
مرسوله پستی
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:18 ب.ظ
مبادله مرسولات ویژه
فارس 1398/5/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
توزیع دانه ای امانات سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
قبول رهسپاری و توزیع مرسولات پستی
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
دریافت و ارسال مرسولات پستی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:18 ب.ظ
قرارداد توزیع و تحویل مرسولات اداری سازمان
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
توزیع امانت سطح شهر
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:36 ب.ظ
توزیع امانات دانه شمار در سطح هشهر
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح شهر
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
توزیع امانت دانه شمار در سطح
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
15:24 ب.ظ
توزیع امانات سطح شهر
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خدمات مراسلات پستی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:41 ب.ظ
مرحله سوم جمع اوری مرسولات پستی
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:38 ب.ظ
حمل و نقل مرسولات پستی درون استان همدان
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
13:22 ب.ظ
1398/05/10
14:27 ب.ظ
جابجایی مراسلات پستی ما بین مجتمع های قضایی دادگستری
آذربايجان غربي 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خدمات مبادله و جمع اوری مرسولات پستی مسیر
البرز 1398/5/10 تاریخ گذشته