1398/09/20
14:07 ب.ظ
برکزاری 8 جلسه کلینیک کسب و کار سیار در شهرکهای صنعتی استان
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
10:52 ق.ظ
اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:15 ب.ظ
مکان سنجی خوشه مسقطی
مکان سنجی خوشه مسقطی... صنایع و کارخانه ها
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:31 ب.ظ
برگزاری 8 جلسه کلینیک کسب و کارسیار در شهرکهای صنعتی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
14:10 ب.ظ
پروژه  توسعه خوشه کسب و کار مبل
آذربايجان غربي 1398/9/10 مهلت دار
13:30 ب.ظ
پروژه توسعه خوشه گلخانه های استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
12:07 ب.ظ
برگزاری سه کلینیک سیار صنعتی در سه شهرک صنعتی
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:47 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی برق و تجیهزات برقی
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:56 ب.ظ
انتخاب عامل اجرای اجرای پروژه  نظام مبادلات  پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
بررسی بازار و برگزاری تور صنعتی و نشست تجاری در کشور قطر
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
بررسی بازار برگزاری تور صنعتی نشست
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:59 ب.ظ
طرح مطالعاتی وبرسی ماشین کاری در
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:55 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی خرما
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:33 ب.ظ
توسعه خوشه گلخانه های استان
توسعه خوشه گلخانه های استان... صنایع و کارخانه ها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
رایزنی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مساقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان
کرمان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:36 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی برق و تجهیزات برقی
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
خرید راه حل برنامه ریزی منابع سازمان  ERP شرکت
خراسان جنوبي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:16 ب.ظ
مشاور برای برگزاری یک رویداد استارت اپ
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی جذب سرمایه گذاری خارجی
چهارمحال بختياري 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
14:22 ب.ظ
خرید راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP
خراسان جنوبي 1398/8/27 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
انجام 5 ردیف پروژه شامل : تهیه مصالح و اجرا زیرسازی روسازی اسفالت
چهارمحال بختياري 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:15 ق.ظ
انتخاب عامل اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
امکان سنجی توسعه خوشه پوشاک
امکان سنجی توسعه خوشه پوشاک... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
تشکیل  کلینیک کسب و کار و تیم های توانمند ساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی
خراسان شمالي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
10:04 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل
آذربايجان غربي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:32 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری ازکشورهای کره جنوبی
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار خشکبار زرشک و عناب
خراسان جنوبي 1398/8/21 اعلام نشده
1398/08/20
18:59 ب.ظ
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
اجرای پروژه توسعه خودشه کسب و کار خشکبار
خراسان جنوبي 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری حلقه های
فارس 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار مبل
آذربايجان غربي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
15:13 ب.ظ
انتخاب مشاور
انتخاب مشاور... صنایع و کارخانه ها
يزد 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
رایزنی با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:15 ب.ظ
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری حلقه های مفقوده خوشه های صنعتی
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:17 ب.ظ
شرکت در نمایشگاه
شرکت در نمایشگاه... صنایع و کارخانه ها
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:56 ب.ظ
سه موضوع مشاوره ای
سه موضوع مشاوره ای... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
شناسایی شرکتهای مستعد دانش بنیاد مستقر در شهرکهای و نواحی صنعتی
کردستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:09 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنرسیوم صادراتی برق و تجهیزات برقی
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی شرکت شهرکهای صنعتی
فارس 1398/8/8 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
مستندسازی تجارت و الگوهای کارافرینی
قم 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:55 ب.ظ
شناسایی و مستندسازی 25 نیاز فناورانه از کلیه واحدهای صنعتی و صنفی
البرز 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
مستند سازی تجاری و الگوهای
مستند سازی تجاری و الگوهای... صنایع و کارخانه ها
قم 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
20:09 ب.ظ
اجرای پروژه نظام پیمانکاری فرعی ispx
آذربايجان غربي 1398/8/4 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
خدمات مشاوره در خصوص مطالعات امکانسنجی فنی اقتصادی و مکانیابی
البرز 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
شناسایی و اولویت بندی مشکلات 25 واحد صادراتی استان
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
شناسایی و مستندسازی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی استان
کردستان 1398/8/4 تاریخ گذشته