1398/08/25
08:35 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش محصولات چینی
انجام کلیه امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش محصولات چینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/01
09:28 ق.ظ
واگذاری خدمات بازاریابی
واگذاری خدمات بازاریابی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:38 ب.ظ
1398/07/21
08:44 ق.ظ
فراخوان همکاری کارگزاری بازاریابی و فروش ساختمان اداری - تجاری
فراخوان همکاری کارگزاری بازاریابی و فروش ساختمان اداری - تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
15:09 ب.ظ
انجام امور بازاریابی و فروش تمامی سهم الشرکه خود در پروژه تجاری -اداری گلستان خیام
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/14
10:10 ق.ظ
واگذاری نمایندگی فروش صادراتی محصول
واگذاری نمایندگی فروش صادراتی محصول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/7/14 اعلام نشده
1398/07/08
08:29 ق.ظ
خدمات بازاریابی دانش اموی باغ وحش
خدمات بازاریابی دانش اموی باغ وحش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/06/16
12:06 ب.ظ
ایحاد شبکه فروش لایه یک FTTH , VDSL , ADSL
ایحاد شبکه فروش لایه یک FTTH , VDSL , ADSL... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/14
09:32 ق.ظ
ایجاد شبکه فروش لایه یک در راستای توزیع و فروش محصولات adsl , vdsl , ftth
ایجاد شبکه فروش لایه یک در راستای توزیع و فروش محصولات adsl , vdsl , ftth... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/07
18:24 ب.ظ
شناسایی و اعطای نمایندگی فروش و توزیع و بازاریابی محصولات
شناسایی و اعطای نمایندگی فروش و توزیع و بازاریابی محصولات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/05/23
12:51 ب.ظ
مشارکت در بازاریابی و فروش عینک افتابی
مشارکت در بازاریابی و فروش عینک افتابی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/13
10:51 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
کرمان 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
کرمان 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
مازندران 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
هرمزگان 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
واگذاری فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
فروش بکهولودرهای تولیدی خود به تعدادی بازاریاب و عامل فروش در استان های مشروحه
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/06
09:48 ق.ظ
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 118 و شماره های رند در سطح استان
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 118 و شماره های رند در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
08:01 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - انجام فراخوان جذب عاملین بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت
جذب سرمایه گذار - انجام فراخوان جذب عاملین بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/24
08:30 ق.ظ
اجرای پروژه طرح بازاریابی فروش دایری و نگهداری 1000 پورت اینترنت پرسرعت ftth
اجرای پروژه طرح بازاریابی فروش دایری و نگهداری 1000 پورت اینترنت پرسرعت ftth... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/11
11:54 ق.ظ
پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی
پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/03/26
12:11 ب.ظ
انتخاب مشاور خودارزیابی سطوح بلوغ مدیریت تجربه مشتری
انتخاب مشاور خودارزیابی سطوح بلوغ مدیریت تجربه مشتری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/22
13:57 ب.ظ
فروش اینترنت ftth در سطح استان
فروش اینترنت ftth در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/09
12:16 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - فعالیت در زمینه فراوری صادرات و فروش داخلی زعفران
جذب سرمایه گذار - فعالیت در زمینه فراوری صادرات و فروش داخلی زعفران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/9 اعلام نشده
1398/02/23
12:22 ب.ظ
بازاریابی فروش محصولات خود را برای سال 98 به شرکت ها وموسسات
بازاریابی فروش محصولات خود را برای سال 98 به شرکت ها وموسسات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/17
10:18 ق.ظ
اجرای پروژه فروش اینترنت ftth تانوما در سطح استان
اجرای پروژه فروش اینترنت ftth تانوما در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/2/17 تاریخ گذشته
1397/12/28
07:02 ق.ظ
تکمیل و راه اندازی و مدیریت بازاریابی و فروش کلیه واحدهای پروژه
تکمیل و راه اندازی و مدیریت بازاریابی و فروش کلیه واحدهای پروژه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
11:37 ق.ظ
پروژه انجام خدمات پشتیبانی فنی نقشه برداری نقشه کشی
پروژه انجام خدمات پشتیبانی فنی نقشه برداری نقشه کشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:12 ب.ظ
پیشنهاد بازاریابی و افزایش فروش فرش دستباف تولید شده
پیشنهاد بازاریابی و افزایش فروش فرش دستباف تولید شده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/06
18:24 ب.ظ
اجرای برنامه های عملیاتی ومصوب فن بازار و جذب
اجرای برنامه های عملیاتی ومصوب فن بازار و جذب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/12/6 اعلام نشده
1397/11/23
17:00 ب.ظ
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در
توسعه بازار فناوری و افزایش مبادلات فناورانه در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/07
15:39 ب.ظ
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 1198 و شماره های رند سطح استان
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 1198 و شماره های رند سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
12:30 ب.ظ
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 118 و شماره های رند سطح استان
بازاریابی سرویس اعلام مشاغل از 118 و شماره های رند سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
07:21 ق.ظ
جذب کارگزار و فروش جهت فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و مسکونی
جذب کارگزار و فروش جهت فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و مسکونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/30 اعلام نشده
07:20 ق.ظ
جذب کارگزار بازاریابی و فروش جهت فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و مسکونی خود با ک
اصفهان 1397/10/30 اعلام نشده
07:17 ق.ظ
جذب کارگزار بازاریابی و فروش جهت فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و
جذب کارگزار بازاریابی و فروش جهت فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/30
20:25 ب.ظ
فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و مسکونی
فروش تعدادی از واحدهای اداری تجاری و مسکونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/16
16:48 ب.ظ
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی استانداردهای مشتری مداری
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی استانداردهای مشتری مداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/08
18:58 ب.ظ
واگذاری انجام امور بازاریابی و فروش پروژه مسکونی دیپلماتیک واقع در
واگذاری انجام امور بازاریابی و فروش پروژه مسکونی دیپلماتیک واقع در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/8 اعلام نشده
1397/09/22
06:42 ق.ظ
فراخوان جذب پیمانکار جهت انتخاب عاملیت بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت
فراخوان جذب پیمانکار جهت انتخاب عاملیت بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/03
09:59 ق.ظ
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/25
12:40 ب.ظ
خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین
خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:54 ق.ظ
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:44 ب.ظ
واگذاری خدمات بازاریابی و فروش ADSL
واگذاری خدمات بازاریابی و فروش ADSL... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
20:02 ب.ظ
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر 4روز
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر 4روز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
پروژه بررسی دستاوردها و ارزیابی عملکرد پروژه توسعه خوشه ای و تدوین مدل پایدارسازی توسعه خوشه های خاتمه یافته
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته