1397/09/22
06:42 ق.ظ
فراخوان جذب پیمانکار جهت انتخاب عاملیت بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت
فراخوان جذب پیمانکار جهت انتخاب عاملیت بازاریابی فروش و پشتیبانی اینترنت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/03
09:59 ق.ظ
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی
تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز بین مشاوران حقیقی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/25
12:40 ب.ظ
خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین
خدمات فناوری و کسب و کار کاسپین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:54 ق.ظ
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:44 ب.ظ
واگذاری خدمات بازاریابی و فروش ADSL
واگذاری خدمات بازاریابی و فروش ADSL... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
20:02 ب.ظ
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر 4روز
برگزاری کلینیک کسب و کار سیار نمایشگاهی 70 متر 4روز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
پروژه بررسی دستاوردها و ارزیابی عملکرد پروژه توسعه خوشه ای و تدوین مدل پایدارسازی توسعه خوشه های خاتمه یافته
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:55 ب.ظ
ارائه خدمات بازاریابی و معرفی خریداران
ارائه خدمات بازاریابی و معرفی خریداران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/07/14
09:09 ق.ظ
فروش، توزیع و پخش محصولات فیزیکی و نظارت بر عملکرد نمایندگان فروش و خدمات
فروش، توزیع و پخش محصولات فیزیکی و نظارت بر عملکرد نمایندگان فروش و خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/04
10:32 ق.ظ
واگذاری اجرای یکساله بازاریابی و فروش و پشتیبانی
واگذاری اجرای یکساله بازاریابی و فروش و پشتیبانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:16 ب.ظ
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/3 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/7/3 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات در استانهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/7/3 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
کارگزار فن بازار و کارگزار برگزاری 3 رویداد استارت آپ و کارگزار شناسایی و مستندسازی نیازهای فناوری 10 واحد صنعتی
فارس 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/15
10:41 ق.ظ
فروش پکیج نرم افزاری شامل 25 زیر سیستم
فروش پکیج نرم افزاری شامل 25 زیر سیستم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/05
15:28 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی توسعه خوشه فرش دستبافت
مطالعه امکان سنجی توسعه خوشه فرش دستبافت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/6/5 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات استان
واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش اراضی املاک و مستحدثات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/5 اعلام نشده
1397/06/04
11:55 ق.ظ
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات
واگذاری فرایند مدیریت بازاریابی و فروش اراضی و املاک و مستحدثات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:05 ب.ظ
پیاده سازی و اجرای خوشه کسب
پیاده سازی و اجرای خوشه کسب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/1 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
عارضه یابی رکورد فالعیت های معدنی و پیشنهاد راهکاری های مناسب فعالسازی معادن
عارضه یابی رکورد فالعیت های معدنی و پیشنهاد راهکاری های مناسب فعالسازی معادن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/28
10:17 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره برندسازی محصولات مددجویان
خرید خدمات مشاوره برندسازی محصولات مددجویان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
09:11 ق.ظ
فروش وتوزیع و بازاریابی محصولات امالگام تولیدی
فروش وتوزیع و بازاریابی محصولات امالگام تولیدی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:15 ق.ظ
قبول نمایندگی فروش لوله فولادی
قبول نمایندگی فروش لوله فولادی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/20
08:57 ق.ظ
توزیع و بازاریابی محصولات امالگام تولیدی
توزیع و بازاریابی محصولات امالگام تولیدی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/09
13:17 ب.ظ
انجام عملیات فروش و بازاریابی واحد فروش
انجام عملیات فروش و بازاریابی واحد فروش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/9 اعلام نشده