1397/09/24
08:39 ق.ظ
1397/09/14
09:58 ق.ظ
1397/08/28
11:46 ق.ظ
انجام معاینات فنی خودرو سنگین
هرمزگان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/07/29
13:40 ب.ظ
بازرسی ازمراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در
البرز 1397/7/29 اعلام نشده
13:36 ب.ظ
بازرسی ازمراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در
تهران 1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/24
08:40 ق.ظ
راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و
فارس 1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
09:32 ق.ظ
انجام معاینه فنی موتور خانه های
البرز 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
09:21 ق.ظ
1397/06/25
08:49 ق.ظ
احداث مرکز معاینه فنی خودرو سبک در محدوده میدان
اصفهان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:51 ب.ظ
واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو
خراسان رضوي 1397/6/22 اعلام نشده
1397/06/20
14:11 ب.ظ
احداث مرکز معاینه فنی شماره دو
البرز 1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/19
16:57 ب.ظ
احداث مرکز معاینه فنی
تهران 1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/18
12:33 ب.ظ
احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
خراسان رضوي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/14
16:38 ب.ظ
احداث و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهر
اصفهان 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/07
11:00 ق.ظ
احداث و تاسیس 2 خط جدید مرکز
لرستان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/30
13:18 ب.ظ
واگذاری احداث مرکز معاینه فنی
البرز 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:09 ب.ظ
سرمایه گذاری -- احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
البرز 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:00 ب.ظ
احداث و بهره برداری از مرکز معاینه فنی شهر
اصفهان 1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/18
11:46 ق.ظ
پروژه احداث و راه اندازی مراکز معاینه فنی
اصفهان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/15
12:34 ب.ظ
واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو
خراسان رضوي 1397/5/15 اعلام نشده
1397/05/14
09:48 ق.ظ
انجام امور باز و بست و تست انبساطی مخازن گاز CNG
فارس 1397/5/14 اعلام نشده
1397/04/24
13:09 ب.ظ
انجام امور باز و بست وتست انبساطی هیدرواستاتیک
فارس 1397/4/24 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
صدور معاینه فنی موتورخانه
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
10:14 ق.ظ