1398/05/28
19:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/22
09:01 ق.ظ
راهبری نگهداری ایستگاههای اتشنشانی شهرک های صنعتی
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:42 ب.ظ
مربوط به انجام  خدمات مورد نیاز اداره ایمنی بهداشت و اتش نشانی HSE
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/14
13:55 ب.ظ
ارائه خدمات راهبری ایمنی و اتش نشانی منطقه
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:54 ق.ظ
ارائه خدمات راهبری ایمنی و اتش نشانی منطقه ویچژه اقتصادی
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
اجرای کارهای خدماتی فضای سبز اتش نشانی به صورت حجمی
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
14:05 ب.ظ
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
خوزستان 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/09
1398/05/06
08:20 ق.ظ
1398/04/29
18:40 ب.ظ
بهره برداری از ایستگاه اتش نشانی
سمنان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
13:06 ب.ظ
خدمات اتش نشانی و خدمات ایمنی در محدوده منطقه
گيلان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
13:20 ب.ظ
خدمات اتش نشانی و خدمات ایمنی در محدوده منطقه ازاد
گيلان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:34 ب.ظ
ممیزی ایمنی و بهداشت محیط زیست و انرژی واحدهای صنعتی
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
09:48 ق.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی برای شرکت
تهران 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
15:24 ب.ظ
طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
08:09 ق.ظ
1398/04/05
08:49 ق.ظ
08:48 ق.ظ
1398/04/01
18:42 ب.ظ
دوره آموزشی امداد و نجات گونه ای اسیب دیده
مركزي 1398/4/1 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
مانور اطفا حریق در
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
تهیه و اجرای عملیات پوشش ضد حریق اسکلت
خراسان رضوي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
11:49 ق.ظ
خدمات اتشنشانی و  ایمنی منطقه
گيلان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:36 ب.ظ
خدمات اتش نشانی و خدمات ایمنی در محدوده منطقه
گيلان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:26 ق.ظ
برون سپاری حجمی بخشی از واحد های اتش نشانی نقلیه
البرز 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
17:50 ب.ظ
انجام مطالعات و تهیه شناسنامه hsee واحدهای صنعتی فعال ممیزی شده
آذربايجان شرقي 1398/3/26 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تامین نیروی انسانی حراست و اتش نشانی مورد نیاز
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:26 ب.ظ
انجام خدمات بهداشتی و سم پاشی ادارات
سيستان و بلوچستان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/07
11:56 ق.ظ
10:45 ق.ظ
08:24 ق.ظ
1398/03/04
12:15 ب.ظ
1398/03/02
14:49 ب.ظ
تامین نیروی انسانی حراست و اتش نشانی مورد نیاز
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
11:53 ق.ظ
مشاوره و ارائه خدمات فنی مهندسی مدیریتی hse
تهران 1398/3/1 اعلام نشده