1398/02/29
18:59 ب.ظ
ارائه خدمات ایمنی و اتش نشانی
هرمزگان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/23
12:56 ب.ظ
خدمات اتشنشانی و امداد و نجات
هرمزگان 1398/2/23 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
1398/02/21
10:47 ق.ظ
تهیه شناسنامه ایمنی و ممیزی واحد های صنعتی
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/17
12:47 ب.ظ
خدمات نیرو انسانی اداره عملیات و ایمنی اتشنشانی
خوزستان 1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/12
10:27 ق.ظ
واگذاری انجام امورات شهری
گيلان 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:53 ق.ظ
تامین خدمات راهبری نگهداری و پشتیبانی خودروهای اتش نشانی و
خراسان رضوي 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:32 ق.ظ
تامین نیرو جهت عملیات راهبردی اتش نشانی
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/04
12:53 ب.ظ
پیاده سازی مدیریت ایمنی فرایند در شرکت
آذربايجان شرقي 1398/2/4 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
ارائه خدمات اتش نشانی در شهرک
قم 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
12:46 ب.ظ
تامین نیرو عملیات راهبردی اتشنشانی شهر
تهران 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/27
12:14 ب.ظ
ارائه خدمات اتشنشانی
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/25
08:57 ق.ظ
ارزیابی و مدیریت ریسک hse و تهیه نقشه ریسک در مناطق
تهران 1398/1/25 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
ارائه مدل برای براورد هزینه های اجتماعی اقتصادی
تهران 1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
08:23 ق.ظ
خدمات نظافت و بهداشت محیط
خراسان رضوي 1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/17
1397/12/28
19:40 ب.ظ
1397/12/27
17:25 ب.ظ
1397/12/21
10:37 ق.ظ
خرید خدمات مشاوره نظارت HSE سطح شرکت
قزوين 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:28 ب.ظ
واگذاری خدمات ایمنی و اتش نشانی
اصفهان 1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/01
18:20 ب.ظ
پیاده سازی مدیریت ایمنی فرایند شرکت
آذربايجان شرقي 1397/12/1 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
1397/11/30
07:32 ق.ظ
1397/11/29
10:23 ق.ظ
خدمات ایمنی  بهداشت محیط زیست و
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/24
09:25 ق.ظ
خدمات ایمنی و بهداشت و محیط زیست و اطفا حریق
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/06
12:49 ب.ظ
خرید خدمات اتشنشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:41 ب.ظ
1397/10/29
20:12 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های اتش نشانی
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
خرید خدمات اتش نشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خدمات اتشنشانی ضلع جنوب پالایشگاه
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:17 ق.ظ
1397/10/23
23:01 ب.ظ
امور اجرایی مربوط به تعیین صلاحیت ایمنی
تهران 1397/10/23 اعلام نشده
1397/10/22
18:32 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی
کرمانشاه 1397/10/22 تاریخ گذشته