1397/11/29
10:23 ق.ظ
خدمات ایمنی بهداشت محیط زیست و
خوزستان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/24
09:25 ق.ظ
خدمات ایمنی و بهداشت و محیط زیست و اطفا حریق
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/06
12:49 ب.ظ
خرید خدمات اتشنشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:41 ب.ظ
1397/10/29
20:12 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از ایستگاه های اتش نشانی
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
خرید خدمات اتش نشانی دفتر مرکزی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خدمات اتشنشانی ضلع جنوب پالایشگاه
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:17 ق.ظ
1397/10/23
23:01 ب.ظ
امور اجرایی مربوط به تعیین صلاحیت ایمنی
تهران 1397/10/23 اعلام نشده
1397/10/22
18:32 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی
کرمانشاه 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/12
07:31 ق.ظ
واگذاری بخشی از امور خدمات اتش نشانی
اصفهان 1397/10/12 اعلام نشده
1397/09/19
13:45 ب.ظ
پیمان سپاری کلیه خدمات اتش نشانی
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
انجام امور خدمات نجات غریق استخر سرپوشیده
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
انجام امور خدمات نجات غریق استخر سرپوشیده
خراسان رضوي 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/14
14:22 ب.ظ
خدمات اورژانس و اتش نشانی
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
06:37 ق.ظ
خدمات اورژانس و اتش نشانی
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/27
08:29 ق.ظ
ارائه خدمات ایمنی و اتش نشانی
تهران 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:39 ب.ظ
عملیات پیشگیرانه CM شرکت
خوزستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره ای نظارت hse در سطح گاز
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:41 ق.ظ
گشت و مراقبت و اطلاع رسانی پیشگیری و اطفاء حریق در محدوده
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:04 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه HSEE شهرک صنعتی
يزد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:12 ق.ظ
ارزیابی کیفی پیمانکاران معاملات جزء و متوسط در منطقه
هرمزگان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
انجام خدمات پشتیبانی در واحدهای مختلف امور HSE
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:08 ب.ظ
خدمات پشتیبانی در واحدهای مختلف امور HSE
خوزستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:23 ق.ظ
1397/07/23
09:34 ق.ظ
انجام امور گشت HSE
بوشهر 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی
مازندران 1397/7/21 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
اتجام امور گشت HSE پارس
بوشهر 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/18
09:08 ق.ظ
انجام امور گشت HSE پارس 1 و 2
بوشهر 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
09:43 ق.ظ
انجام بخشی از خدمات اتش نشانی و
مركزي 1397/7/17 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
انجام بخشی از خدمات اتش نشانی
مركزي 1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
13:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای
سمنان 1397/7/16 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خدمات مشاور در زمینه های بازرسی فنی ایمنی و
فارس 1397/7/16 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
واگذاری امور حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و اتش نشانی
البرز 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:34 ب.ظ
انجام ممیزی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی
سمنان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:08 ب.ظ
انجام خدمات ممیزی HSE
زنجان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
14:10 ب.ظ
انجام عملیات ارزیابی زیست محیطی توسعه 2000 هکتاری
سمنان 1397/7/11 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست HSE
تهران 1397/7/11 اعلام نشده
1397/07/09
19:14 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره به منظور تهیه شناسنامه HSEE
بوشهر 1397/7/9 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
اجرای نصب علائم و تابلوهای ایمنی Train2
هرمزگان 1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/08
1397/07/06
20:22 ب.ظ
انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست
خوزستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
16:21 ب.ظ
15:00 ب.ظ
تهیه شناسامه hsee و ممیزی ایمنی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/4 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
انجام خدمات HSEE و اتش نشانی شهرکهای صنعتی
بوشهر 1397/7/4 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور و محیط کار از جمله
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته